Wat kunnen parochies doen voor werklozen?

Ten gevolge van de economische crisis is de werkloosheid fors opgelopen. Van de beroepsbevolking is zo’n acht procent werkloos. Het percentage werkloze jongeren (tussen 15 en 25 jaar) is bijna het dubbele (ruim 15 procent). Grote vraag is wat kunnen kerken, diaconieën en plaatselijke Armenbesturen doen?
 

Een eerste reactie is vaak, niets! Maar als kerk hebben we wel een diaconale opdracht naar mensen die in de problemen komen of dreigen te komen. Op de Sociale Studiedag, georganiseerd door de bisdommelijke Dienst Kerk en Samenleving jongstleden 15 mei in Abdij Rolduc te Kerkrade, heeft prof.dr. Borgman onder meer uitgebreid stilgestaan bij de diaconale opdracht die parochies in onze hedendaagse tijd hebben. Zeker in een provincie en bisdom waar de werkeloosheid van oudsher al heel hoog is, is het belangrijk dat vanuit parochies aandacht geschonken wordt aan deze problematiek.

Maar wat kunnen parochies dan concreet doen? Het tweede nummer van het tijdschrift Ondersteboven gaat in een themakatern uitvoerig in op deze vraag. Ondersteboven 2013-2 is medio mei verschenen en is voor € 2,50 (exclusief verzendkosten) te bestellen bij Landelijk Bureau Disk via info@disk-arbeidspastoraat.nl. Ook is meer informatie over deze thematiek te vinden op www.disk-arbeidspastoraat.nl.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt