Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg

De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg is een aan het bisdom Roermond gelieerde instelling die zich al 60 jaar inzet voor behoud en onderhoud van klein-religieus erfgoed in Limburg.

Wie door Limburg rijdt, fietst of wandelt, komt ze overal tegen: de kruisen en kapellen die als monumenten van vroomheid zijn opgenomen in het Limburgs Landschap. Duizenden staan er in de bermen, langs de bosranden of soms midden in het weiland. Verspreid door de provincie staan er zo'n tweeëntwintighonderd kruisen, zeshonderd kapellen, zeventig (Lourdes)grotten en een groot aantal losse beelden.

Deze monumenten getuigen van een rijke religieuze traditie in Limburg, die op veel plaatsen nog in ere wordt gehouden. De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zet zich in om dit bijzonder religieuze erfgoed te behouden.

De stichting inventariseert en documenteert de kruisen, kapellen, enz. en verstrekt informatie over tradities en gebruiken. Ook ondersteunt de stichting de vele vrijwilligers van de lokale groepen, heemkundeverenigingen en particulieren, die de kruisen en kapellen plaatselijk beheren en onderhouden, met informatie en adviezen op het gebied van restauratie en onderhoud.

Deze uitingen van volksdevotie zijn zo kenmerkend voor onze provincie dat de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zich samen met ongeveer vijfenzestig plaatselijke groeperingeen inzet voor de instandhouding van deze monumenten.

Naar website stichting >>


TV-serie over kruisen en kapellen

Bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg heeft de regionale omroep L1 een negendelige tv-serie gemaakt. Bekijk hieronde alle afleveringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De afleveringen zijn ook terug te zien op website van de regionale omroep L1

     
     
     
     
     
Susteren-Echt