Sterre der Zee

Sinds 2005 wordt op 10 oktober in het bisdom Roermond de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee gevierd. In Maastricht zelfs als een liturgisch feest, in de Onze Lieve Vrouwebasiliek.


Het 19e eeuwse genadebeeld 'Sterre der Zee' staat opgesteld in een zijkapel van de Onze Lieve Vrouwebasiliek te Maastricht. Het beeld werd rond 1470 geschonken door een edelman bij zijn intrede bij de Minderbroeders in die stad, waar het beeld bijna twee eeuwen een plek had in de kloosterkapel van deze orde. Hier werd het een centrum van levendige volksdevotie, naar verluidt na enkele wonderbaarlijke genezingen en gebedsverhoringen. Hieraan kwam een einde door de verdrijving van de minderbroeders uit de stad in de 17e eeuw. Na diverse omzwervingen staat het beeld sinds 10 oktober 1837 in de Onze Lieve Vrouwebasiliek, waar het eerst een plaats kreeg op een zijaltaar en in 1903 verhuisde naar de Merodekapel, die als spoedig bekend stond als de Sterre-der-Zeekapel. De verering van de Sterre der Zee nam begin 20e eeuw een hoge vlucht. Nog dagelijks bezoeken zo'n duizend mensen de kapel.

Naar website Sterre der Zee >>>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt