Schuldenproblematiek

De berichten in de media spreken duidelijke taal. De schuldenproblematiek bij individuele burgers groeit enorm. Mede daarom heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma onlangs tachtig miljoen euro extra beschikbaar gesteld om deze groeiende schuldenproblematiek in ons land extra aan te pakken. Dit is ook hard nodig, want een groeiend aantal mensen raakt in steeds grotere financiële problemen. Ook in Limburg is deze toename bij Vincentiusverenigingen en diaconale organisaties duidelijk merkbaar.
 

Genoemde organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met hulpvragen van mensen met schulden. Tot voor enkele jaren ging het op nog relatief kleine schulden, inmiddels lopen de bedragen enorm op. Verleden jaar zijn in ons bisdom al op vier plekken (Maastricht, Heerlen, Kerkrade en Venlo) SchulhHulpMaatjes-projecten opgezet. In een SchuldHulpMaatje-project worden mensen met vaak problematische schulden begeleid op weg naar financiële zelfredzaamheid. In de afgelopen maanden kunnen we constateren dat bij deze projecten de vraag naar ondersteuning duidelijk toeneemt.

Belangrijkste doel van deze projecten is om preventief mensen met beginnende financiële problemen te signaleren. Hiervoor is een methode vanuit SchuldHulpMaatje ontwikkeld, maar belangrijker nog zijn de vele vrijwilligers die vanuit de kerken mensen begeleiden in het woud van vragen rondom hun financiële positie. En samen met de betrokkene zicht proberen te krijgen op de vele vragen en problemen waar in mensen terecht dreigen te komen. In de projecten wordt nauw samengewerkt met burgerlijke gemeenten, maatschappelijke organisaties, kredietbanken en voedselbanken.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.schuldhulpmaatje.nl of via Hub Vossen van de bisdommelijke Dienst Kerk en Samenleving via 06-24488442.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt