Sacramentsdag

De Eucharistie is een van de belangrijkste sacramenten in de Katholieke Kerk. Zo belangrijk zelfs dat een aparte dag is aangewezen om de instelling van de eucharistie te vieren: Sacramentsdag. In de wereldkerk valt deze dag op de tweede donderdag na Pinksteren, dit jaar op 15 juni, maar in de Nederlandse kerkprovincie wordt die dag op de daaropvolgende zondag gevierd, 18 juni. In tal van Limburgse parochies trekt dezer dagen, met name komende zondag, de Sacramentsprocessie.


Hulpbisschop De Jong loopt op donderdagochtend de Sacramentsprocessie met bewoners van zorgccentrum Glana in Geleen door de tuin van het centrum. Op zondag loopt de hulpbisschop de Sacramentsprocessie met parochianen in Gennep. Vicaris-generaal Hub Schnackers viert donderdagavond de eucharistie in de kathedraal van Roermond waar 21 mensen een aanstelling krijgen tot buitengewoon bedienaar van de eucharistie voor verschillende parochies en instellingen in het bisdom. Zij volgenden daartoe afgelopen maanden een cursus. In Meerssen wordt deze dagen een feestelijk Sacramentsoctaaf gevierd met tal van activiteiten in en om de basiliek van het Allerheiligst Sacrament.

Instelling van de eucharistie  
Bij het Laatste Avondmaal deelde Jezus met zijn leerlingen brood en wijn, terwijl Hij zei: "Dit is mijn lichaam en mijn bloed. Blijft dit doen om Mij te gedenken." Daarmee werd de viering van de eucharistie ingezet. De gelovigen vieren dat God daadwerkelijk in een stuk brood (de H. Hostie) onder hen aanwezig is. Een geconsacreerde hostie wordt ook wel het Heilig Sacrament genoemd, ofwel het Allerheiligste. Dit wordt in elke katholieke kerk bewaard in het tabernakel, een beveiligd kastje, in een Sacramentsaltaar. Vaak wordt het Allerheiligste ook ter aanbidding uitgesteld in een speciale houder, een monstrans genaamd. Het feest gaat terug op een visioen van de heilige Juliana van Cornillon uit Luik (B). Zij zag onder het bidden een mond die op een bepaalde plaats verdonkerd was. Christus zou haar verklaard hebben dat dat "de mond van de Kerk is, en de donkere vlek daarin het gemis aan een feest voor het Heilig Sacrament". Op aandrang van Juliana stelde bisschop Robert van Luik in 1246 het feest voor zijn diocees, waartoe ook een groot deel van Zuid-Limburg behoorde, in. In 1264 stelde paus Urbanus IV het feest voor de wereldkerk in. 

Sacramentsprocessie
In de jaren zeventig raakte de traditie van het houden van een processie met het h. Sacrament een beetje in onbruik, maar sinds een aantal jaren wordt de processie in steeds meer parochies in Limburg in ere hersteld. Met deze processie willen de gelovigen getuigen van hun geloof in Christus en aan de mensen op straat laten zien dat God er ook is voor hen, om ook hen nabij te zijn. Een opsomming van alle Sacramentsprocessies in Limburg zou hier te ver voeren. Daarvoor zij verwezen naar de lokale media, parochieblaadjes en - websites.

 

 
Bisschop Wiertz liep in 2014 mee in de Sacramentsprocessie in Luik, de bakermat
van Sacramentsdag, waar de processie voor het eerst in jaren weer werd gehouden
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt