Rozenkransmaand

De rozenkrans kan elke dag gebeden worden, maar er is één maand waarin we bijzonder worden aangespoord om de rozenkrans te bidden.  In oktober. Daarom ditmaal een overweging van de diocesaan administrator over de rozenkrans.

Onlangs liep ik door Lourdes. Nu lijkt Lourdes buiten het heiligdom op een religieuze toeristenplaats. Vele bedevaartgangers storen zich daaraan en klagen over de commercie. Nu is mijn antwoord dan steeds dat de pelgrims om de souvenirwinkels en de terrasjes hebben gevraagd en ze in stand houden. Tot 's avonds laat wordt er gezocht naar rozenkransen, kaarten en medailles om hun geliefden thuis te schenken. Tot 's avonds héél laat zijn de terrasjes bezet. Er is dus blijkbaar behoefte bij de pelgrims aan winkels en aan terrasjes. Het is dus de traditionele kip/ei-vraag. Geen ei zonder kip en geen kip zonder ei. Geen winkels zonder pelgrims en geen pelgrims zonder winkeltjes. 

Echo
Maar belangrijker dan de kraampjes is het heiligdom: de grot en de kerken en kapellen, om de pelgrims voor de vieringen een onderdak te bieden. Het is een terrein met een gewijde echo. Dat wil zeggen dat vanaf de ochtend er al van een of andere kant de misgezangen te horen zijn van een eucharistie vierende gemeenschap. Of er klinkt een echo van een stem van een predikant. In de middag of de avond klinkt er verder de echo van de rozenkrans, die er in alle talen van de wereld gebeden wordt. Dat kan gebeuren in een kleine groep die een beetje de afzondering heeft gezocht aan de overkant van de grot. Maar het kan ook met een grote massaliteit van duizenden mensen, 's avonds tijdens de lichtprocessie van 21.00 tot 22.00 uur. Die lichtprocessie heeft iets weg van het Pinksterwonder, toen in Jeruzalem de volkeren van de toenmaals bekende wereld bijeen waren en elkaar konden verstaan, ondanks dat iedereen zijn eigen taal sprak. In alle talen van de wereldkerk klinkt in Lourdes de geloofsbelijdenis en het vertrouwde Onze Vader en Weesgegroet. De rozenkrans hoort bij Lourdes. Geen pelgrim zonder rozenkrans en vanuit de winkels van Lourdes worden vele rozenkransen mee naar huis genomen. 

Oktobermaand - rozenkransmaand
De rozenkrans kan elke dag gebeden worden, maar er is één maand waarin we bijzonder worden aangespoord om de rozenkrans te bidden. Bij ons thuis hoorde het bidden van de rozenkrans bij de wintermaanden met de lange avonden. Voorafgaand aan het slapen gaan, werd de rozenkrans gebeden. Vele werkzaamheden gingen intussen gewoon door. Mijn moeder bleef de aardappels schillen en mijn zus breide gewoon door aan haar trui. Je mag toch zeker bidden onder het breien?

Onze protestantse medechristenen spreken over het katholieke gebedssnoer. Een gebedssnoer is een hulp bij het bidden van een herhalingsgebed. Dat kan op de buitenstaander een wat saaie en misschien oppervlakkige indruk maken, maar het heeft ook zijn waarde. Dat blijkt uit het feit dat andere grote godsdiensten eveneens voor het herhalingsgebed een gebedssnoer kennen.

Natuurlijk kan iedereen met eigen woorden bidden en bovendien 'd'r Herrjot versjteet och plat'. Bidden kan iedereen met zijn eigen woorden, hoe eenvoudig die ook moge zijn. Maar toch is het voor vele mensen een hulp om niet steeds naar eigen woorden te hoeven zoeken, maar een kort en bekend gebed te bidden. Bovendien biedt het een gevoel van onderlinge verbondenheid als velen samen dit herhalingsgebed uitspreken.

5 x 10
De rozenkrans is ons katholieken zo vertrouwd dat dit gebed eeuwenlang als hét gebed van de katholieken werd beschouwd. Een wel héél vrome legende vertelt dat zelfs het heilig huisgezin van Maria en Josef en het kind Jezus te Nazareth de rozenkrans heeft gebeden. Ons gebedssnoer kent een kruisje en daarna 5 x 10 kraaltjes. Maar de echte rozenkrans telt 15 x 10 kraaltjes. Dat is een verwijzing naar de 150 psalmen, de joodse gebeden die in de bijbel staan en die door monniken in hun koorgebed en priesters in hun brevier gebeden worden. Omdat 150 Weesgegroeten toch wat veel is, is er een hapklare onderverdeling aangebracht. Zo bid ik dagelijks 5 x 10 weesgegroetjes.

Bescherming
De rozenkrans en het rozenkransgebed zijn niet iedereen meer vertrouwd. Toch valt me telkens weer op aan hoeveel autospiegels er een rozenkrans is opgehangen. Ook zijn er jeugdigen die de rozenkrans als een halsketting dragen. Opmerkelijk daarbij is dat zij met een zekere eerbied dit voorwerp behandelen. Ze dragen het niet zomaar. Vaak ontbreken hen de woorden om het uit te leggen, maar meestal is het dat ze zich beschermd voelen. Aan mij is het dan om het verder uit te leggen dat ze dat goed aanvoelen. De rozenkrans biedt bescherming, maar zo voeg ik eraan toe, dat ze niet beschermd worden door een voorwerp, maar door personen, naar wie de rozenkrans ons verwijst: Jezus en onze hemelse moeder Maria. Wij roepen hen aan tijdens dit bidden. We plaatsen ons onder hun bescherming. Zij geven ons wat goed voor ons is. Of ze staan ons bij om datgene te kunnen dragen wat er aan verdriet op onze schouders rust.
 
Mgr. dr. Hub Schnackers
diocesaan administrator

 

Nota bene: Voor wie er niet vertrouwd mee is, kan de rozenkrans een hele puzzel lijken. Daarom is er nu een infographic verschenen waarop de hele rozenkrans is afgebeeld met de volledige gebedsteksten. ‘Zo bid je de rozenkrans’ is gratis te downloaden. https://www.katholiekleven.nl/…/zo-bid-je-de-rozenkrans-gr…/ 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt