Preek tijdens tv-mis Tegelen

Preek van bisschop Frans Wiertz tijdens de eucharistieviering op zondag 22 december 2013 in de Sint-Martinuskerk te Tegelen, welke via omroep RKK rechtstreeks werd uitgezonden op de landelijke televisiezender Nederland 2.

4e Zondag van de Advent
Eerste lezing: Jesaia 7, 10 – 14
Evangelie: Mt. 1, 18 – 4


Aan het begin van de Adventstijd zijn we met alle Nederlandse bisschoppen op bedevaart geweest naar Rome. Het was ons Ad Liminabezoek. U hebt daar vast iets over gehoord.

We zijn ook op audiëntie geweest bij de paus. Het was een heel hartelijke ontvangst. Het gesprek met paus Franciscus was heel bemoedigend en hoopgevend. Er sprak heel veel vertrouwen uit. Vooral vertrouwen in de toekomst. De toekomst van de mensen en de toekomst van de Kerk.

Natuurlijk weet deze paus als geen ander dat het leven niet altijd gemakkelijk is. Of het nu iemands persoonlijk leven betreft of de samenleving als geheel. Maar paus Franciscus staat daar heel onbevangen in. Hij gebruikte een paar keer de woorden "Ezperanza" - dat betekent hoop - en "Avanti", dat wil zeggen: "We moeten vóóruit!" 

Ik kan die positieve houding van hem niet anders uitleggen dan vanuit een enorm Godsvertrouwen. Je kunt alleen maar zó in het leven staan, als je er volledig op vertrouwt dat je door God gedragen wordt. Dat is precies ook waar het in de lezingen van deze vierde zondag van de advent over gaat.

In beide gevallen horen we vertellen over iemand die twijfelt over een beslissing. In beide gevallen komt er een gezant van God met een advies. Beide keren luidt de kern van het advies precies hetzelfde: “De maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon ter wereld brengen en men zal hem de naam Immanuel geven.” Op het eerste gezicht denk je: Wat heeft dat nu met elkaar te maken? De tekst uit Jesaia is een politiek verhaal over oorlogen tussen de landen in het Midden-Oosten. Ook toen al! In het evangelie gaat het over de persoonlijke worsteling van Jozef over z’n eigen toekomst. Moet hij nu wel of niet met Maria trouwen?

Twee totaal verschillende situaties. Toch komt de oplossing uit dezelfde richting. Die zit ‘m beide keren in een onverwachte gebeurtenis: de geboorte van een kind. Én de naam van dat kind: Immanuel, God-met-ons. Dát is Gods antwoord op ons twijfelen! Hoe moeilijk het leven soms ook is, als we vol vertrouwen zijn, is Hij bij ons om ons te helpen de juiste beslissingen te nemen.

En hij doet dat langs onverwachte wegen. Niet als een soort wondermachine: druk maar op het knopje en dan laat God de goede oplossing wel uit de printer rollen... Zo werkt het niet. Het is veel meer de geruststelling dat we altijd op Hem mogen terugvallen. Hij wil ons tot steun zijn door bij ons te zijn. Altijd. Hij is geen verre God, die vanaf een wolkje bekijkt wat wij hier allemaal uitspoken. Nee, Hij is God-met-ons. Hij is in de wereld, in ons leven. Hij houdt zich actief met ons bezig. God steunt ons en wil ons de goede weg wijzen. Dat is ook het vertrouwen dat paus Franciscus uitstraalt en dat aanstekelijk werkt op zijn omgeving, zoals we merken.

Wat ons vandaag óók wordt aangereikt, is dat Gods oplossingen altijd uit een totaal onverwachte en vaak ook heel kwetsbare hoek komen. Via de geboorte van een kind bijvoorbeeld. Er bestaat niets kwetsbaarders en zwakkers dan een pasgeboren baby. Zonder de zorg van de ouders zou het volledig hulpeloos zijn. En tegelijkertijd houdt ook niets in de wereld méér belofte in dan de geboorte van een kind, het begin van een nieuw leven. Alles is nog mogelijk. Alle wegen, alle kansen liggen open. 

Juist langs die fragiele en tegelijkertijd hoopvolle weg is God mens geworden. Dat is wat we met Kerstmis vieren. Hij is op een kwetsbare manier een van ons geworden – eine van us – zoals we hier in Limburg zeggen. God staat tussen ons in en wil ons de weg wijzen bij alle keuzes die wij in ons leven maken. Dat het niet altijd gemakkelijk is, is helder. Maar we mogen er nooit aan twijfelen dat Gods Heilige Geest ons daarbij op onverwachte manieren helpt.

Het is juist vanwege dit vertrouwen in Gods Geest dat onze huidige paus op een frisse manier zoveel nieuwe - en voor sommige mensen misschien wel verrassende - thema's kan aansnijden. 

Aan de vooravond van het Kerstfeest worden wij uitgenodigd om ons ook open te stellen voor die onverwachte en kwetsbare manier waarop God zich aan ons presenteert. Om alert te zijn op onvermoede handreikingen van Zijn kant en daar in ons dagelijks leven iets mee te doen. Altijd weer mogen we op Zijn aanwezigheid vertrouwen, want Hij is Immanuel, God-met-ons. Amen.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt