Preek Pasen 2015

Preek van bisschop Frans Wiertz tijdens de pontificale eucharistieviering bij gelegenheid van het hoogfeest van Pasen in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond op zondag 5 april 2015.

Voor het graf van Jezus is een zware steen gerold. Bij het woord ‘grafsteen’ denken wij automatisch aan een gedenkteken op een kerkhof. Stenen, die in keurige rechte rijen boven de graven van onze dierbaren worden geplaatst. In het Paasevangelie gaat het om een ander soort grafsteen. Het dode lichaam van Jezus was neergelegd in een graf, dat in de rots was uitgehouwen. U moet zich dat voorstellen als een klein kamertje. Daarin werd het lichaam op een verhoging neergelegd. Zo’n graf werd afgesloten door er een grote steen voor te rollen. Letterlijk een steen voor het graf dus. Dat was geen mooi kunstwerk of een marmeren plaat met een opschrift, maar een flink rotsblok van misschien wel een paar honderd kilo.

Als de vrouwen na de sabbat naar het graf van Jezus gaan om hem te balsemen, vragen ze zich af hoe ze die zware steen van de plaats moeten krijgen. Maar als ze bij het graf aankomen, is er iets bijzonders gebeurd. De steen is namelijk al weg. Het graf is leeg. En de boodschap luidt: “Zoek de levende niet bij de doden.” Nergens in het evangelie lezen we wie die grafsteen heeft weggerold. Het is gewoon zo! De zware steen is weg. 

De vrouwen en de leerlingen zijn bedroefd dat Jezus gestorven is. Hun verdriet ligt hen als het ware als een steen op de maag. Is de dood niet voor ieder mens zo’n zware steen die je op de maag ligt? Ze hebben geen idee hoe ze die steen van z’n plek moeten krijgen. Omdat ze er nog steeds van uitgaan dat Jezus dood is. Maar als ze bij het graf aankomen, blijkt dat leeg te zijn. Jezus leeft! 

Daarmee is de steen – die de scheiding vormde tussen de dood en het leven – verdwenen. Als de vrouwen bij het graf komen, hoeven ze zich niet meer druk te maken om die zware steen. Ze hoeven alleen maar te kijken, te zien en te geloven dat Jezus verrezen is. De barrière tussen leven en dood is verdwenen. De zware steen die op obs ligt van de dood is verdwenen. Dat is de werkelijke boodschap van Pasen. Als we op zoek gaan naar Jezus en ervaren dat Hij leeft, verdwijnt de steen die op ons hart drukt.

Om die diepere betekenis van Pasen duidelijk te maken, wordt vaak naar symbolen gezocht. Het ontluikende voorjaar illustreert heel mooi hoe de natuur – die dood leek – weer tot leven komt. En Jezus zelf spreekt van een korrel die in de aarde valt en sterft, maar nieuw leven voortbrengt. Ook wordt de betekenis van Pasen vaak  omschreven als ‘vanuit het donker naar het licht gaan’, zoals gisteravond in de Paaswake. Die vergelijkingen zijn prima, maar ze mogen nooit voorbij gaan aan de werkelijke gebeurtenissen van Pasen: dat Christus echt verrezen is, dat Hij dood was en weer leeft bij zijn Vader in de hemel. 

Daarmee heeft Hij voor ons het perspectief geopend op eeuwig leven bij God. Daarop is de Blijde Boodschap, daarop is  het evangelie gebaseerd. Paulus zegt: als wij niet geloven dat Jezus is verrezen, dan is ons geloof flauwekul. Dat is  de hoop die in ons als christenen leeft en die we van generatie op generatie mogen doorgeven. Het evangelie is niet alleen maar symboliek. We geloven  daadwerkelijk in een levende God. Die naar ons omziet en uitziet.

Ik weet wel dat het niet voor iedereen gemakkelijk is, om dit te geloven. Ook dat is niet nieuw. In het evangelie lezen we al dat sommigen twijfelen. De vrouwen en de leerlingen begrijpen niet wat er aan de hand is en vluchten weg. De apostel Thomas wordt de ‘ongelovige’ genoemd, omdat hij bewijzen wil zien. Vanaf het lege graf, is het mogelijk geworden om de verrezen Christus persoonlijk te ontmoeten. Thomas heeft dat ervaren. Wij mogen dat óók ervaren.

Omdat Christus niet dood is maar leeft, kunnen we Hem ontmoeten. In het lezen van het evangelie. In het vieren van de sacramenten. En in de liefde en barmhartigheid tussen mensen.  We hoeven ons niet druk te maken over de steen voor het graf, want die is er niet meer. Het graf is leeg. Christus is verrezen! Ik wens u toe dat u Hem in uw leven persoonlijk mag ontmoeten. In die zin: Zalig Pasen!

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt