Artikelen januari 2018

Het bisdom publiceert elke maand een aantal kant en klare berichten voor parochiebladen, parochiewebsites of andere publicaties. U kunt de berichten hieronder gratis downloaden voor uw publicaties. Als u uw mailadres doorgeeft op persdienst@bisdom-roermond.nl krijgt u de berichten maandelijks in uw mailbox.

Download hier de WORD-versie van de berichten >>
 


Nieuwjaarsreceptie bisdom

Elk jaar op Nieuwjaarsdag houdt het bisdom een Nieuwjaarsreceptie. Iedereen die dat wil is dan van harte welkom om de bisschop en elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen. Omdat dit jaar de zetel van de bisschop van Roermond op 1 januari vacant zal zijn, zullen de diocesaan administrator (dat is de tijdelijk bestuurder) en de hulpbisschop gastheer zijn in het bisschopshuis. Voorafgaand vieren zij die maandag om 11.30 uur de eucharistie in de Sint-Christoffelkathedraal. Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom op de nieuwjaarsreceptie, Paredisstraat 10 in Roermond.


Actie Kerkbalans 2018

Bericht 1
Geef voor je kerk

Een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten.
Waar je een luisterend oor vindt
en stilte om te bezinnen.
Een plek om te vieren en te geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.
Waar mensen voor je bidden
en klaar staan met praktische steun,
of je nu lid bent of niet.
Waar we samen een gemeenschap
zijn en geven aan anderen.

Dankzij uw bijdrage kan onze kerk voortbestaan.
Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer: ……………………………..

Bericht 2
Kerk zijn we samen

Kerkbalans 2018: Van 20 januari tot en met 3 februari halen 40.000 vrijwilligers van tweeduizend kerken in heel Nederland geld voor hun plaatselijke kerk op. Geld dat hard nodig is. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn. Waar gelovigen elkaar ontmoeten en bemoediging en inspiratie ervaren door de verkondiging van de Blijde Boodschap en de viering van de eucharistie. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn, waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of je nu lid bent of niet -  terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan je kerk. Zodat jouw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee en geef aan je eigen parochie wat je kunt missen. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer: ……………………………..

Bericht 3
Geef slim aan Kerkbalans

De kerk en alle parochies zijn door aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw bijdrage aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u zelf het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl. Ook de penningmeester van de parochie weet er meer van. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer: ……………………………..


Jongerenweekend
Wat zou Jezus nu zeggen?

Christen zijn anno nu. Daarover gaat een weekend dat het Jongerenplatform van het bisdom Roermond in januari aanbiedt. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 januari zijn jongeren tussen 18 en 30 jaar van harte welkom in de abdij Maria Mart van de zusters Birgittinessen in Weert.

Tijdens hetwinterweekend staat de vraag centraal: Wat zou Jezus nu tegen ons zeggen?
Politieke en religieuze verdeeldheid worden groter en terroristische aanslagen komen steeds dichterbij. Geloven is niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. In ethische kwesties bijvoorbeeld lijken religieuze argumenten steeds minder een rol te spelen. Hoe kun je als jonge christen de boodschap van Jezus naar deze tijd vertalen?

Jongeren die met leeftijdgenoten hierover willen nadenken en discussiëren zijn van harte welkom op dit weekend. Deelname kost € 50,- per persoon. Opgeven is mogelijk tot 12 januari en kan via www.bisdom-roermond.nl/jongeren


Academie Rolduc: God is verhuisd

Wie denkt dat God uit Nederland verdwijnt, heeft het mis. De traditionele kerken hebben het wel zwaar. Ze lopen leeg en kerkgebouwen krijgen een andere bestemming. Maar in een geseculariseerde omgeving wordt God ook weer ter sprake gebracht. God is verhuisd en mensen gaan opnieuw op zoek naar het adres waar ze Hem kunnen vinden. Wat betekent dat voor kerkelijke organisaties en parochies? Hoe kunnen zij aansluiting met de wereld om hen heen vinden en zich (weer) maatschappelijk relevant maken? Daarover gaat de lezing van Academie Rolduc die op vrijdag 19 januari wordt gehouden. 

De inleiding wordt verzorgd door mr. Petra Stassen. Zij werkte 25 jaar als juridisch adviseur in de R.-K. Kerk in Nederland en is sinds 2010 zelfstandig gevestigd. Ook is zij auteur van vier boeken, die zij samen met de priester Ad van der Helm schreef. De avond laat een boodschap van geloof, hoop en liefde zien, die mensen kan verbinden. 

Academie Rolduc is de naam van een reeks lezingen van het Theologisch Instituut Rolduc over een breed scala aan religieuze, politieke, maatschappelijke of filosofisch onderwerpen. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden kunnen per avond inschrijven; kosten: vijf euro per bijeenkomst. De lezingen worden gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade en beginnen steeds om 19.00 uur. Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com. Een uitgebreid programmaoverzicht is te downloaden via http://www.bisdom-roermond.nl/academie-rolduc-1617


Week van gebed voor de eenheid
Recht door zee

De uitdrukking ‘Recht door zee’ wordt in het Nederlands vooral uitgelegd als eerlijk, recht op je doel af. Vaak is het ook synoniem voor brutaal of bot. Maar ‘recht door zee’ kan ook betekenen dat je rechtop blijft tussen woelige golven. En zo is de uitdrukking bedoeld in het thema voor de Week van de gebed voor de eenheid tussen alle christenen, die van 21 tot en met 28 januari wordt gehouden.

Het thema verwijst naar het oude Bijbelverhaal, waarin God het volk Israël door de Rode Zee leidde, op weg naar het beloofde land. Na jaren van onderdrukking werd er recht gedaan aan wie hun geloof trouw waren gebleven. Gods rechterhand leidde hen eensgezind naar de vrijheid. Op veel plaatsen in de wereld leven gelovige christenen letterlijk in woelige wateren, maar hun geloof houdt hen rechtop. Ze putten hoop en moed uit Gods rechterhand die hen de weg wijst: recht door zee. Als getuigen van deze gezamenlijke hoop werken en bidden kerken samen voor christenen uit de hele wereld.

De Week van gebed voor de eenheid is een internationaal oecumenisch initiatief, dat ondersteund wordt door de Wereldraad van Kerken en het Vaticaan. Kijk voor meer informatie op www.raadvankerken.nl


Dag van het Jodendom stelt ‘Doorgeven van traditie’ centraal

‘Doorgeven – Traditie van generatie op generatie’. Dat is het thema dat dit jaar centraal staat tijdens de Dag van het Jodendom. Deze vindt plaats op woensdag 17 januari, een dag vóór het begin van de internationale ‘Bidweek voor de eenheid’. De Nederlandse bisschoppen hebben de Dag van het Jodendom een aantal jaren geleden ook in ons land geïntroduceerd. Op allerlei plekken in het land zijn er bijeenkomsten om stil te staan bij de relatie tussen christenen en joden. 

In Limburg is er op 17 januari een bijeenkomst in het seminarie Redemptoris Mater (Huize Blankenberg) in Cadier en Keer. Passend bij het thema wordt dan gesproken over de vraag: Hoe geven we het geloof en onze tradities door aan onze kinderen? 

Een joods en een katholiek echtpaar zullen die middag uit eigen ervaring vertellen hoe zij in hun gezin de geloofstraditie doorgeven. Ter afsluiting wordt een feestelijk diner door de seminariegemeenschap aangeboden. Het seminarie Redemptoris Mater is een initiatief van de nieuwe kerkelijke beweging Neocatechumenale Weg die zich op een speciale manier met de joodse wortels van het katholieke geloof verbonden voelt.

Belangstellenden zijn vanaf 15.00 uur welkom in het seminarie op het adres Blankenberg 3 in Cadier en Keer. Om 15.30 uur beginnen de voordrachten. Van 17.30 tot 19.30 uur vindt de maaltijd plaats. De toegang is in principe gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd is van harte welkom. Geïnteresseerden worden verzocht zich vóór 10 januari aan te melden via https://www.formdesk.com/ipal/dag-van-het-jodendom


Nieuwsbrief en online magazine bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg? Neem dan een gratis abonnement op de digitale nieuwsbrief en/of het webmagazine Clavis van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het webmagazine Clavis elke maand. Als u uw naam en mailadres doorgeeft krijgt u het laatste nieuws gratis in uw mailbox.

Wilt u wat meer verdieping? Dan is het bisdomblad De Sleutel misschien iets voor u. Voor maar € 29,- krijgt u elf keer per jaar een kleurrijk magazine thuis gestuurd.

Interesse in een van de drie bladen/nieuwsbrieven of ze alle drie? Geef dan uw naam, e-mail en adresgegevens door aan persdienst@bisdom-roermond.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt