Artikelen februari 2018

Het bisdom publiceert elke maand een aantal kant en klare berichten voor parochiebladen, parochiewebsites of andere publicaties. U kunt de berichten hieronder gratis downloaden voor uw publicaties. Als u uw mailadres doorgeeft op persdienst@bisdom-roermond.nl krijgt u de berichten maandelijks in uw mailbox.


Download hier de WORD-versie van de berichten >>
 


Bij carnaval:
De dansende nar

Een nar had genoeg van zijn altijd maar vrolijke, zwervende leven en besloot monnik te worden. Maar het kloosterleven viel hem niet mee. Hij wist niet hoe hij moest bidden en hij kon geen psalmen zingen. Tijdens het koorgebed dacht hij: “Wat doe ik hier eigenlijk?”. Toen de volgende ochtend de klok luidde, sloop broeder nar naar een stille plek in het klooster. Hij trok zijn pij uit en danste vol overgave in zijn narrenpak. Een van de monniken had hem gezien en de nar werd bij vader abt geroepen. Hij was bang dat hij gestraft zou worden, maar de abt omhelsde hem en zei: “Broeder nar, wij hebben met ons koorgebed God geloofd met onze stem, maar jij hebt met jouw dans God geëerd met ziel en lichaam.   


Bij Aswoensdag

Drie dagen is het feest;
dan breekt
een nieuwe periode aan.

We bereiden ons voor op Pasen:
op het leven dat sterker is
dan de dood.

Maar het is goed om ons eerst
bewust te zijn
van onze eindigheid.

Gedenk dat je van stof bent
en tot stof zult wederkeren.

Het askruisje getuigt ervan.
Pasen laat nog even
op zich wachten. 


Je moet het maar weten:
Maria Lichtmis is het laatste Kerstfeest

Het getal 40 heeft een bijzondere betekenis in ons geloof. We kennen de 40 dagen vasten voor Pasen. Mozes trok 40 jaar met het volk Israël door de woestijn. En 40 dagen na Kerstmis is het Maria Lichtmis. Vroeger gold dit in de liturgie ook als het einde van de kersttijd. Het is de afsluiting van alle feesten die op de een of andere manier met Kerstmis verbonden zijn. 

Officieel heet het feest: ‘Opdracht van de Heer’. In de Joodse traditie was het gebruik dat de eerstgeborene na 40 dagen naar de tempel werd gebracht. De ouders offerden dan een duif en een lam, of als ze arm waren alleen twee duiven. In christelijk perspectief betekent het dat Jezus voor de eerste keer door zijn ouders naar de tempel werd gebracht, het huis van zijn hemelse Vader. Je zou kunnen zeggen dat Jezus op deze dag voor het eerst aan het grote publiek werd getoond. Na de herders en de wijzen heeft nu iedereen gezien dat Gods Zoon in de wereld gekomen is. Daarmee is Maria Lichtmis het laatste feest rond de menswording van God, het einde van het Kerstfeest dus. 

Maria Lichtmis is dus veel meer een Christusfeest dan een Mariafeest. Waarom dan toch die naam? Dit is een samensmelting van een aantal tradities. In het jodendom was het gebruik dat vrouwen 40 dagen na een bevalling weer naar de tempel gingen. En voor Maria geldt heel speciaal dat zij met de geboorte van Jezus meegewerkt heeft aan het in de wereld brengen van het licht. Ook hier ligt een duidelijk verband tussen Kerstmis en Lichtmis. Begin februari is tevens het vroege begin van de lente, het licht komt ook letterlijk weer terug. In het oude Romeinse rijk was het al een heidens lichtfeest, dat later een christelijke betekenis heeft gekregen.  


Een jaar lang bidden om vrede

In 2018 bidden gelovigen in heel Nederland een jaar lang om vrede in de wereld. Alle belangrijke Mariafeestdagen zijn uitgeroepen tot een dag van gebed. Dan wordt op talloze plekken de rozenkrans gebeden. Wie mee wil doen kan zich aanmelden en krijg elke maand een SMS.

De gebedsactie is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse bisschoppen. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid gebeden voor vrede. Ieder die dat wil kan op zijn of haar eigen plek meebidden. “We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij - indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi - onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt,” zo schrijven de bisschoppen aan alle katholieken in Nederland. “Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en - zeker ook als u alleen bent - dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.”

De bisschoppen sluiten met dit initiatief aan bij de oproep van paus Franciscus, die op onlangs tegen delegaties uit Maria-bedevaartoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden. “Dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen”, aldus de paus. De gebedsactie is gestart op 1 januari (Hoogfeest van Maria, Moeder van God) en gaat verder op 2 februari (Maria Lichtmis).

De gebedsdagen in heel 2018 zijn:
1 januari: Maria Moeder van God
2 februari: Opdracht van de Heer/Maria Lichtmis
19 maart: Sint Jozef, bruidegom van de Heilige Maagd Maria  
9 april: Maria Boodschap (vanwege Palmzondag valt dit feest dit jaar niet op 25 maart)
31 mei: Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 juni: Onbevlekt Hart van Maria
7 juli: Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
8 september: Maria Geboorte
7 oktober: Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
1 november Allerheiligen
8 december Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

Aanmelden voor de SMS-actie kan via https://www.rkkerk.nl/verenigd-in-gebed-voor-de-vrede-jaar-lang-samen-met-de-bisschoppen-de-rozenkrans-bidden-voor-de-vrede/#more-6142


Actie Kerkbalans: blijf ons steunen

Doop, eerste communie, huwelijk, begrafenis: op alle belangrijke momenten in het leven  is de kerk present. Tijdens alle zon- en feestdagen opent de kerk haar deuren. En is er in het dorp of de stad iets gaande, dan probeert de parochie erbij te zijn. Dat zijn de zichtbare momenten. 

Maar als parochie doen we nog veel meer: zieken bezoeken, eenzamen een hart onder de riem steken, rouwenden troosten of mensen die het niet makkelijk hebben - voor zover mogelijk – een helpende hand toesteken. Dat is allemaal niet zo zichtbaar. En dat hoeft ook niet, maar we doen het wel. Waarom? Omdat Jezus gezegd: “Wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.” 

We doen het graag en vanuit ons hart. Maar al dat werk, kost wel geld. Geld dat door de parochianen bij elkaar gebracht moet worden. Samen vormen we de Kerk. Met uw hulp kunnen we al dat goede werk nog vele jaren blijven doen. Steun ons en doe mee aan de kerkbijdrage. De parochie is erkend als ANBI-instelling. Dat betekent dat u bijdrage aan de kerk fiscale voordelen heeft. 

Uw giften zijn van harte welkom op rekeningnummer: ....…[ eigen rekeningnummer parochie invullen, eventueel aangevuld met overige lokale informatie]…………….


Regionale tienergroep opgericht

Omdat niet elke parochie in de gelegenheid is om een eigen tienergroep op te zetten, is er een regionale groep opgericht. Deze komt één keer per maand op zaterdag bij elkaar in Weert. Tieners uit heel Limburg (vanaf de brugklas tot en met 15 jaar) zijn van harte welkom om zich hierbij aan te sluiten.

Het programma begint steeds met een inloop vanaf 16.30 uur tot 17.00 uur. Vervolgens wordt er iets verteld over een bepaald religieus thema. Na een gezamenlijke warme maaltijd staat een (creatieve) verwerking van het thema gepland, gevolgd door een spel en een gebedsviering. De bijeenkomst is steeds om 21.00 uur afgelopen.

De tienergroep is voor het eerst bij elkaar gekomen op 6 januari. De eerstvolgende bijeenkomst op zaterdag 3 februari. De tieners ontmoeten elkaar in het klooster van de zusters Birgittinessen aan de Maasstraat in Weert. De tienergroep wordt geleid door een team van actieve vrijwilligers. Deelname kost drie euro per keer, met een maximum van zeven euro vijftig per gezin. De prijs is inclusief een avondmaaltijd. 

Aanmelden kan via http://www.formdesk.com/ipal/tienergroep-2018


Vastenactie voor Zambia

“Doen wat niemand wil doen.” En: “Gaan naar gebieden waar niemand naartoe wil gaan.” Dat is de opdracht die de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria ooit van hun stichter kregen. En dus gingen de zusters onder meer naar Zambia, waar ze zich inzetten voor Aidspatiënten. In het westen is dit een ziekte geworden die goed te behandelen is. Maar in Afrika gaan er nog elke dag mensen aan dood. De zusters hebben zich hun lot aangetrokken en proberen zoveel mogelijk mensen met HIV/Aids te helpen. Tijdens de Vastenactie zetten wij ons in om de zusters te helpen doen wat niemand wil doen en te gaan naar gebieden waar niemand wil gaan. 

Steun onze de Vastenactiecampagne: …………..[aanvullen met lokale gegevens] …………


Academie Rolduc over theologie van het lichaam

Welke relatie bestaat er tussen het huwelijk en het geloof in God? Hoe passen de menselijke ervaringen van een echtpaar binnen Gods bedoelingen? De heilige paus Johannes Paulus II heeft daar tijdens zijn leven veel over gesproken. Veel van zijn teksten over huwelijk en seksualiteit zijn bekend geworden onder de term ‘Theologie van het lichaam’. 

Wat dat precies inhoudt en hoe deze past binnen de verdieping van het geloof, daarover gaat de lezing van Academie Rolduc op vrijdag 23 februari. Spreker is dr. Lambert Hendriks, moraaltheoloog en rector van het grootseminarie Rolduc. Hij legt uit wat de ‘theologie van het lichaam’ inhoudt en hoe de inzichten van Johannes Paulus II ook voor mensen van vandaag van grote waarde kunnen zijn.

Academie Rolduc is een lezingencyclus van het Theologisch Instituut Rolduc. Elke maand is er een lezing over een actueel thema op het snijvlak van kerk, filosofie, samenleving, ethiek of cultuur. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per keer, ter plekke te voldoen. De lezingen worden gehouden in Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 in Kerkrade. Aanvang: 19.00 uur. Aanmelding vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com

Bekijk het volledige jaarprogramma op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc


Bezinningsweekend voor jongeren

Voor jongeren die verlangen naar een beetje rust en een moment van stilte wordt in februari een bezinningsweekend gehouden. Thema is: ‘Jezus schenkt 100-voudig’. Het weekend vindt plaats van vrijdag 23 februari om 19.30 uur tot zondag 25 februari om 14.00 uur.

Het is bedoeld voor jongeren tussen 18 en 30 jaar en wordt gehouden in Foyer de Charité ‘Marthe Robin’ in Thorn. Deelname kost € 60,-. Opgeven kan via https://indd.adobe.com/view/d4299757-9a22-4c29-b12b-c6807ebe4c25


Aanmelden Vormelingendag

Op zaterdag 14 april vindt in Roermond de jaarlijkse Christoffeldag voor vormelingen plaats. De inschrijving voor de dag is geopend. Alle vormelingen van dit schooljaar zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Het thema van de Christoffeldag is dit jaar ‘Vol vuur vooruit’.

Net als Max Verstappen kan ook de Heilige Geest vol vuur je leven binnen komen racen. Wat is dan jouw reactie als tiener of jongvolwassene? Daarover gaat het tijdens de vormelingendag. Op het programma staan sport en spel, catechese en een bezoek aan de bisschopskerk centraal. Aanmelden kan via: www.christoffeldag.nl

……………….. [ eventueel aanvullen met lokale informatie] ………


EvaVita-vieringen in vijf Limburgse kerken

Een kaars aansteken, de liturgische muziek horen, tot rust komen, aanbidden, vergeving ontvangen, vragen stellen, je laten zegenen, een intentie opschrijven, een Bijbelcitaat ontvangen, er eenvoudig zijn, er zijn voor God. Dat is allemaal mogelijk tijdens de EvaVita-vieringen, die de afdeling Evangelisatie en Vitalisering van het bisdom maandelijks in vijf Limburgse kerken organiseert. 

De vieringen hebben in elke plaats een andere naam. In Maastricht gebeurt dit onder de noemer ‘Servaaslofprijzing’, in Sittard als ‘Open Kerk’, in Eijsden en Tegelen als ‘Light-Time’ en in Roermond als ‘Nightfever’ en ‘Light-Time’. De opzet is overal dezelfde: voorbijgangers worden op straat uitgenodigd om in de kerk een kaarsje op te steken. In de kerk is muziek, gebed, gelegenheid voor een persoonlijk gesprek of een zegen.

De EvaVita-vieringen vinden al enkele jaren plaats en de ervaring leert dat veel mensen graag gebruik maken van het aanbod. Met gemiddeld ruim tweehonderd bezoekers per keer, hebben de evenementen aan belangstelling geen gebrek.De bijeenkomsten worden gedragen door mensen die biddend aanwezig zijn en op deze wijze de deuren van de kerk openen. 

In de kathedraal van Roermond vindt Nightfever plaats op 22 februari, 8 maart, 12 april. 17 mei, 14 juni, 12 juli, 30 augustus, 20 september, 25 oktober, 22 november en 13 december 2018, telkens van 18.00 uur tot 20.00 uur. En onder de titel Light-time vinden ze in de kathedraal plaats op zaterdagmiddag 9 december en vervolgens in 2018 op 24 februari, 10 maart, 21 april, 16 juni, 14 juli, 11 augustus, 22 september, 27 oktober, 24 november en 15 december 2018 alsmede op Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei), telkens van 14.00 uur tot 16.30 uur. 

De Servaaslofprijzing in Maastricht vindt plaats op 17 februari, 17 maart, 14 april, 30 juni, 25 augustus, 29 september, 13 oktober, 10 november en 22 december, telkens van 14.00 uur tot 15.30 uur. Vanwege de Heiligdomsvaart zijn er bovendien extra lofprijzingen op zaterdag 26 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag 2 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur.  

De Open Kerk in Sittard wordt gehouden in de Sint-Michielskerk op 22 februari, 8 maart, 12 april, 17 mei, 14 juni, 12 juli, 30 augustus, 20 september, 25 oktober, 22 november en 13 december telkens van 10.30 uur tot 12.30 uur. Bovendien op maandag 19 maart tijdens de Sint-Joepmarkt van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Light-time in Tegelen vindt plaats in de Sint-Martinuskerk op 24 maart, 28 april, 9 juni, 18 augustus, 8 september, 20 oktober en 17 november, telkens van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Nieuw toegevoegde locatie in 2018 is Eijsden. Daar vindt Light-time plaats in de Sint-Christinakerk aan de Vroenhof op de donderdagen 1 maart, 3 mei, 5 juli en 4 oktober van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Meer info: evavita@bisdom-roermond.nl


Ontmoet Maria bij de grot in Lourdes

Een jong meisje loopt langs een bergriviertje in de Franse Pyreneeën. Samen met haar zusje en een vriendinnetje is ze hout aan het sprokkelen. Plotseling hoort ze een zacht geruis. Als ze opkijkt, ziet ze in een nis in de rotswand een mooie dame staan. Het lijkt alsof de wereld om hen heen niet meer bestaat. Het meisje ziet alleen nog maar die dame in het wit. Ze voelt zich direct bij haar thuis en voert hele gesprekken met haar. 

Zo begon precies 160 jaar geleden de geschiedenis van Lourdes als bedevaartplaats. Dat meisje was Bernadette Soubirous. Veel pelgrims die Lourdes nu bezoeken, hebben precies dezelfde ervaring. Als ze bij de grot van de verschijningen staan, is het net alsof de drukte en het geroezemoes om hen heen verdwijnen. Dan lijkt het alsof Maria alleen nog aandacht voor hen persoonlijk heeft. Een bedevaart naar Lourdes is een persoonlijke ontmoeting met Maria en haar Zoon.

Ga mee naar Lourdes Wilt u die ervaring zelf beleven? Ga dan mee. Het Huis voor de Pelgrim biedt in 2018 diverse reizen naar Lourdes aan. Tijdens de bedevaarten naar Lourdes wordt een volledig verzorgd programma aangeboden. Hoogtepunt is uiteraard de mis aan de grot. Indrukwekkend zijn ook de grote internationale plechtigheden, met soms wel meer dan 25.000 pelgrims uit tal van landen. Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje met tientallen winkeltjes en terrasjes. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om een excursie naar de Pyreneeën te maken.

De reizen vinden plaats per bus of vliegtuig. Voor het verblijf in Lourdes kunt u kiezen uit een drie- of viersterren hotel. Bijzonder aan de reizen van het Huis voor de Pelgrim is dat ook mindervaliden of mensen die zorg nodig hebben, kunnen deelnemen. Voor cliënten van Zorgverzekeraar CZ gelden onder bepaalde voorwaarden heel interessante kortingsmogelijkheden.

……… eventueel aanvullen met lokale informatie over een parochiesreis of informatieavond…….

De bedevaarten naar Lourdes vinden plaats in de periode mei/juni en september. In oktober is er tijdens de herfstvakantie een speciale gezinsbedevaart met een aangepast programma. Meer weten? Vraag de uitgebreide brochure aan bij het Huis voor de Pelgrim, Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht, tel: 043 - 3215715 of kijk op www.huisvoordepelgrim.nl. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt