Pasen: het belangrijkste christelijke feest

Pasen is het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar. Gevierd wordt dat God Zijn Zoon Jezus opgewekt heeft uit de dood. De dood is niet meer het einde van alle leven, maar een overgang naar een ander en gelukkiger bestaan zonder einde. Door de verrijzenis van Jezus krijgt het leven van ieder mens een nieuwe betekenis.
 


Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Daardoor valt Pasen soms heel vroeg (22 maart op zijn vroegst) en soms heel laat (uiterlijk 25 april). Dit jaar valt Pasen op 16 april.

Naast de religieuze betekenis van Pasen, bestaan rond het feest ook tal van volksculturele gebruiken die op een of andere manier allemaal met nieuw leven of een nieuw begin te maken hebben (jong groen aan de struiken, eieren, kuikentjes, voorjaarsschoonmaak, paashaas, etc.).

In feite wordt in elke eucharistieviering het gebeuren van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen herdacht en gevierd. Daarom geldt de zondag als wekelijks paasfeest. De zondag herinnert aan de opstanding van Jezus op "de eerste dag van de week", de dag na de sabbat, de zondag volgens de Romeinse kalender. Het was voor de eerste christenen de wekelijks hernieuwde ontmoeting met de verrezen Heer. Naast de zondag als wekelijkse viering van Christus' paasmysterie, ontstond vrij vlug de jaarlijkse viering. Zo kreeg het Joodse paasfeest een nieuwe betekenis: Christus als het geslachte paaslam. Rondom dit jaarlijks Paasfeest ontwikkelde zich de zogeheten Paaskring, die op Aswoensdag begint en met Pinksteren eindigt.

Oorspronkelijk vierde de Kerk het paasfeest op één dag. Sinds de 4de eeuw is vanwege de rijke inhoud ervan, het feest uiteen gelegd. Zo ontstond het Paastriduüm van de gekruisigde, begraven en verrezen Heer. Dit zet in met de eucharistieviering op Witte Donderdag, gaat verder in de liturgie van Goede Vrijdag, bereikt zijn hoogtepunt in de Paaswake en eindigt op Paaszondag. Aansluitend volgen dan nog de acht dagen van Pasen (het octaaf) en daarna de zondagen van Pasen, de viering van de Hemelvaart van Christus op de veertigste dag na Paaszondag en de zending van de Heilige Geest als vrucht van het Paasmysterie met Pinksteren, 'pentecoste' in het Grieks, de vijftigste dag na Pasen.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt