Preek Pasen 2016

Preek 1e Paasdag, 27 maart 2016 - Sint-Christoffelkathedraal, Roermond

1e lezing: Hand. 10, 34a. 37 – 43
2e Lezing: Kol. 3, 1 – 4
Evangelie: Joh. 20, 1 – 9

Onlangs hoorde ik van een parochie waar de pastoor zijn preken bespreekt met een groep parochianen. Dat is een heel slim idee. Het houdt de pastoor bij de les, om de preken niet te moeilijk te maken.

En helpt de parochianen om niet alleen te luisteren, maar ook zelf wat dieper na te denken over het thema van de preek. Toen ze het er een keer over hadden hoe je de betekenis van Pasen het beste kon samenvatten, zei iemand: “Zonder sterven geen leven.” De pastoor schreef in het parochieblad dat dit mooier geformuleerd was dan hij het zelf ooit had kunnen zeggen.

“Zonder sterven geen leven.” Dat is exact de betekenis van Pasen. Kort en krachtig: “Zonder sterven geen leven.” Een zaadje dat we in de grond stoppen, moet doodgaan om een nieuwe plant tot leven te laten komen. Dat is precies wat verrijzenis betekent. Wie vieren vandaag dat Christus gestorven is om nieuw leven voor ons mogelijk te maken. Dat is de hoopvolle boodschap van Pasen.

Afgelopen week hebben we het lijden van Christus herdacht. Met als absolute dieptepunt misschien niet – zoals we zouden verwachten – zijn dood aan het kruis. Maar de oorverdovende stilte daarna. Deze week hoorden we ook van de verschrikkelijke aanslagen in Brussel.

De leerlingen zijn reddeloos en radeloos. De meesten zijn weggelopen. Ze weten niet waar ze het zoeken moeten. Alle hoop is weggeslagen. Jezus, hun meester en leraar, is gedood. En nu rest het absolute niets, denken ze.  Alleen maar duisternis. 

En dan gebeurt het wonder van Pasen. Als de vrouwen en de leerlingen naar het graf gaan, treffen ze dat leeg aan. Het wonder heeft zich voltrokken. Christus is niet dood, Hij leeft. In de stilte tussen Goede Vrijdag en Pasen heeft Christus de dood overwonnen en is Hij verrezen.

De heilige paus Johannes Paulus II heeft ooit gezegd: “In het holst van de nacht begint de nieuwe dag.” Dat is hetzelfde als wat die parochiaan tegen die pastoor zei: “Zonder sterven geen leven.” Het moet eerst donker worden om daarna het licht te kunnen zien.

In de Paaswake hebben we dat heel nadrukkelijk ervaren. In de donkere kerk brandde één kaarsje: het licht van Christus. “Licht dat ons aanstoot in de morgen,” zoals de dichter zegt. De nacht kan nog zo donker zijn, eens breekt de nieuwe dag aan.

De betekenis daarvan gaat veel verder dan zomaar een nieuw kaarsje aansteken. Het is de kern van ons Christelijk geloof dat opstanding mogelijk is; dat het einde nooit definitief is; dat het leven sterker is dan de dood.

Dat is verrijzenis! Dat mogen we ook in ons eigen leven ervaren. Als we het moeilijk hebben. Als we het even niet meer zien zitten. Als iedereen is weggelopen. Als we om ons heen alleen maar duisternis zien. Dan moeten we niet blijven hangen in Goede Vrijdag en de stilte die daarna komt. Maar dan mogen we ons realiseren dat er “zonder sterven geen leven” is. En dat “in het holst van de nacht de nieuwe dag begint”. Zo mogen we elke dag hoopvol uitzien naar de verrijzenis en het nieuwe begin, waarin Christus ons is voorgegaan.

Zalig Pasen

     
     
     
     
     
Susteren-Echt