Oktober Wereldmissiemaand

Katholieken overal ter wereld vieren op zondag 19 oktober Wereldmissiedag. Zij doen dat dit jaar voor de zevenentachtigste keer. De parochies en kloostergemeenschappen staan die dag speciaal stil bij de zendingsopdracht van de Kerk om getuige te zijn van Jezus Christus. Hoewel het dus óók het missioneren in de eigen leefomgeving betreft, gaat op deze dag speciale aandacht uit naar de missie en hulpverlening in de ontwikkelingslanden, dit jaar met name in Myanmar. Wereldmissiedag vormt het hoogtepunt van de Weldmissiemaand, die de hele maand oktober duurt.

 

Het was paus Pius XI die Wereldmissiemaand en –dag in 1926 instelde “ter bevordering van gebed en propaganda voor de missie, die in elk katholiek bisdom, in elke parochie en katholieke instelling over de hele wereld op dezelfde dag plaats zou worden". De noodzaak voor dit verzoek werd duidelijk gesteld: "De dag moet begrip kweken voor het belang van de missionaire taak en de ijver van geestelijkheid en bevolking doen toenemen,” aldus de paus.

Is Wereldmissiemaand ruim vijfentachtig jaar na dato nog steeds van waarde, is het nog steeds nodig om aan te sporen tot missionaire activiteit en samenwerking? Volgens paus Benedictus XVI voelt de christengemeenschap zich “ook in onze dagen gezonden tot de mannen en vrouwen van het derde millennium om hen kennis te laten maken met de waarheid van de evangelische boodschap, om hen daarmee op de weg van bevrijding te zetten. Dit is niet slechts een mogelijkheid maar een roeping voor alle gelovigen; een plicht die Jezus zelf aan hen opgelegd heeft. De mensheid van het derde millennium heeft eens te meer behoefte aan Christus, om de liefde van de Vader en de kracht van zijn Geest te leren kennen. Vandaag de dag is het nog steeds nodig om missionarissen voor de mensheid te worden. De missie die Jezus Christus aan zijn Kerk toevertrouwde, is meer dan ooit urgent.”

Het is de diepste betekenis van Wereldmissiedag: zich verbonden weten met de ander om samen Jezus achterna te gaan en zijn getuige te zijn voor wie er voor open wil staan waar ook ter wereld. Wie wel eens een eucharistieviering in de Derde wereld heeft meegemaakt, kent dat gevoel. Hij of zij zal getroffen zijn door de uitbundigheid ervan. Ondanks een andere taal en een andere cultuur zijn alle deelnemers aan die mis één.

Myanmar
Elk jaar wordt tijdens de Wereldmissiemaand een bepaald land centraal gesteld, dat kan bijdragen aan het gevoel van wereldwijde verbondenheid met elkaar. Dit jaar is dat Myanmar. Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed de bevolking onder de dictatuur van het leger dat in 1962 de macht greep. Sinds het aantreden van president Thein Sein in 2011 stelt het land zich open en worden stappen gezet naar een democratie met meer vrijheden voor de bevolking. Volgend jaar in 2015 zijn er presidentsverkiezingen. Velen vestigen hun hoop op Aung San Suu Kyi, oppositieleidster en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede. Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire dictatuur eigen milities opgericht en strijden tot op de dag van vandaag voor autonomie. Spanningen tussen de groepen onderling leiden de laatste tijd steeds vaker tot gewelddadige conflicten. Het gevolg is dat veel mensen op de vlucht zijn voor het geweld en hun toevlucht zoeken in opvangkampen in het buitenland (Thailand). In Myanmar zelf bevindt zich in het noorden (Kachin State) een groot opvangkamp in Myitkyina waar veel christenen verblijven in moeilijke omstandigheden.

Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering onteigend en genationaliseerd, buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het was verboden kerken te bouwen en het christelijk geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven. Priesters, religieuzen en catechisten nemen de zorg op zich voor zieken, gehandicapten en armen. Er zijn veel roepingen tot het priesterschap, enerzijds vanwege de armoede en anderzijds omdat men zo lang geen vrijheid had: het geloof in Jezus Christus bevrijdt.

Het onderwijsniveau is zeer laag. Goed opgeleide burgers en kritische studenten werden door de militairen gezien als een bedreiging. Universiteiten bleven jarenlang dicht. De Kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs. In landelijke gebieden kunnen kinderen terecht op internaten die naast een staatsschool liggen. Een belangrijke rol in de aanvulling op het staatsonderwijs nemen ook de door de Kerk georganiseerde zomerkampen in. Daar wordt volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs gegeven. Leven in vrijheid moet men leren.

Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan de collecte op Missiezondag 19 oktober of stort uw bijdrage op rekening NL65 INGB 000 000 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Voor meer informatie: www.missio.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt