Oktober 2018

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl


Hele maand oktober

Tentoonstelling over eucharistische wonderen in Venlo

In de Sint-Martinuskerk in Venlo is een tentoonstelling over eucharistische wonderen uit de hele wereld en van alle tijden te zien. Alle genoemde wonderen zijn onderzocht en erkend door het Vaticaan. Het bijzondere van de expositie is ook dat deze is samengesteld door de Italiaanse tiener Carlo Acutis, die in 2006 overleed, en enkele maanden geleden door paus Franciscus eerbiedwaardig is verklaard, als eerste stap naar zijn zaligverklaring. De expositie is dagelijks te zien (behalve op maandag) van 14.00 uur tot 16.00 uur. Meer info: www.carloacutis.com 
 

Vrijdag 19 oktober

Academie Rolduc over onderscheiding der geesten

In een tijd van angst en onzekerheid is het begrijpelijk dat veel mensen een houvast zoeken, waaraan ze zich kunnen vastklampen. Buitengewone verschijnselen zoals occulte, paranormale of bovennatuurlijke fenomenen, lijken zekerheid te geven. Zijn er criteria om deze verschijnselen vanuit de wetenschap en het geloof te beoordelen? Die vraag staat centraal tijdens de tweede avond van Academie Rolduc van dit seizoen. De avond over ‘onderscheiding der geesten’ wordt gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade en begint om 19.00 uur. Spreker is pater Touw, prior van de benedictijnerabdij in Mamelis. Hij studeerde onder meer natuurwetenschappen en parapsychologie. Tijdens zijn lezing gaat hij onder meer in op de vraag wat de achterliggende mentaliteit of geloofshouding is van mensen die zich aangesproken voelen tot occulte of paranormale verschijnselen. Academie Rolduc is een lezingenreeks die dit jaar voor de vijfde keer wordt gehouden. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. Aanmelden vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com


Zaterdag 20 oktober

Lichtprocessie in Mariaveld


Aansluitend aan de pontificale eucharistieviering van 19.00 uur trekt traditiegetrouw de Lichtprocessie door de straten van Mariaveld (Susteren) richting de Mariakapel van het buurtschap Heide. In deze processie wordt het genadebeeld meegedragen van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, beschermvrouwe van het Bisdom Roermond. Hoofdcelebrant bij de H. Mis is mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch. Verschillende bewoners van de straten waar de processie doortrekt versieren hun ramen met brandende kaarsen. Ook op de stoepranden worden door hen windlichten en lichtjes ontstoken, hetgeen zorgt voor een bijzondere sfeer. Vanwege het 100-jarig bestaan van de kerk van Mariaveld trekken dit jaar extra veel Mariagilden en broederschappen uit heel het land mee. Voor aanvang van de processie ontvangen de deelnemers kaarsen en windkapjes.


Zondag 21 oktober 

Expositie Montfortaans kunst-kwARTet in Beek-Genhout

Het Sint-Hubertuskunstcentrum heeft een unieke tentoonstelling samengesteld van kunstwerken gemaakt door vier Montfortaanse kunstenaars. Getoond worden werken van Th. Hustin, W.Johannesma, J. Kamps en J. van Oss. Het “monnikenwerk” is te bewonderen in de Sint-Hubertuskerk van Genhout. Vanaf het begin van de Sint-Hubertusparochie zijn er Montfortaanse priesters actief geweest. Het is dan ook niet voor niets dat in de kerk een museum is ingericht voor het erfgoed van de Montfortaanse kunst. Tot nu toe zijn er vooral kunstbezitten van de Montfortanen getoond, zoals kelken en misgewaden. Het is voor het eerst dat er kunst geexposeerd wordt die door de Montfortanen zelf gemaakt is. De toegang is gratis evenals de rondleiding. Geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie

Vrolijke kerksonates (‘epistelsonates’) van Mozart in Brunssum
 
Wonderkindje Wolfgang Amadeus Mozart kwam op zijn dertiende levensjaar als musicus in dienst bij de bisschop van Salzburg en bleef daar de nodige jaren werkzaam. Dat betekende ook dat hij de nodige kerkmuziek te verzorgen had. De kerksonates die hij componeerde, zijn korte, vrolijke composities voor violen, bassen en orgel. Acht van deze sonates worden op zondag 21 oktober om 15.00 uur uitgevoerd in de Fatimakerk, Essenstraat 1 in Brunssum door een Limburgs ad hoc ensemble van 15 strijkers, waaronder violisten van het voormalig Tegels Symfonie Orkest, onder leiding van Janne en Gerard Sars. Tussen de sonates door worden fragmenten gelezen uit de briefwisseling van Mozart. Entree gratis.
 

Donderdag 25 oktober

Nightfever


In en om de kathedraal van Roermond wordt de evangelisatieactie Nightfever gehouden. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur worden buiten bij de kerk op de Markt toevallige passanten uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje op te steken bij het uitgestelde Allerheiligste. Hier klinkt zang, muziek en gebed en is er gelegenheid tot persoonlijke zegen van een priester.

Vrijdag 26 oktober

Conferentie 'Limburg sterk tegen armoede'


De Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom houdt samen met stichting De Pijler en stichting Lezen en Schrijven in congrescentrum 'Het Forum' in Roermond de conferentie 'Limburg Sterk tegen Armoede'. Hoe voelt het om tussen wal en schip te belanden, wanneer bestaande regels niet aansluiten op jouw situatie en wanneer je van het kastje naar de muur wordt gestuurd? En wat doet het met je wanneer je complexe brieven van instanties niet begrijpt? Hoe kan bureaucratie armoede in stand houden of zelfs versterken? Gastsprekers zijn directeur Ruud van den Tillaar van de Kredietbank Limburg en ervaringsdeskundige Satcha Maduro-Valies. Aansluitend zijn er enkele workshops. De conferentie begint om 12.45 uur en duurt tot 17.00 uur. Aanmelden kan via depijler@burgerkrachtlimburg.nl

Lichtjesavond in Voerendaal

Om de herinnering aan de overledenen levend te houden organiseert de H. Laurentiusparochie in Voerendaal samen met met Uitvaartvereniging Voerendaal een Lichtjesavond. Om 19.00 uur vindt in de parochiekerk een speciale gebedsdienst plaats, met medewerking van koperensemble Jeugdmuziekvereniging Voerendaal, The Young Voices en trompettist Ed Pluijmen. Aansluitend trekt een stoet met brandende kaarsen naar de begraafplaatsen die speciaal verlicht zijn met fakkels. Nabestaanden krijgen de gelegenheid om brandende kaarsjes op de graven te plaatsen. Deze zijn voor € 1,- per stuk, voor of na de viering in de kerk verkrijgbaar, evenals ballonnen voor de kinderen. Na de dienst kan men buiten, voor de begraafplaats, een kop koffie/thee krijgen met iets erbij. Voor de kinderen is er limonade.


   .. 

Zaterdag 27 oktober

Diakenwijding


Ons bisdom krijgt weer enkele nieuwe diakens. Vandaag vindt de wijding van drie transeunte (dat wil zeggen: op weg naar het priesterschap) diakens plaats in de kathedraal aan de Markt in Roermond. De viering begint om 10.30 uur. Iedereen is van harte welkom. De wijdelingen zijn Marthoma Alexander, Marco Figliola en Caesar Cortes Oviedo. Alle drie volgenden zij de opleiding op Rolduc. Figliola en Cortes Oviedo zijn lid van de Neocatechumenale Weg. Marthoma Alexander is 29 jaar en afkomstig uit India. Marco Figliola is eveneens 29 jaar en afkomstig uit Italië. Cesar Cortes Oviedo is 34 jaar en afkomstig uit Honduras. Alle drie de diakens krijgen een pastorale benoeming in één van de parochieclusters in Limburg.


Dinsdag 30 oktober 

Feestdag Zalige Maria-Teresa van de H. Jozef 

Op 30 oktober is de gedachtenis van de Zalige Maria-Teresa van de Heilige Jozef, de stichteres van de zusters Karmelietessen in Sittard. Op die dag is er om 9.00 uur: H. Mis. Om 0.30 uur: een presentatie over de laatste dagen van Moeder Maria-Teresa en aansluitend het middaggebed.


Woendag 31 oktober

Lezing over Bijbelse boek Spreuken


Kan de oude Bijbelse wijsheid ons vandaag nog helpen om de weg van het goede leven te vinden? Die vraag staat centraal tijdens de najaarslezing over Kerk en Jodendom, die vandaag gehouden wordt in het oude kerkje van Eijgelshoven (Kerkrade). Spreker is bijbeldeskundige pastoor Marc Heemels. Het programma begint om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Aanmelden kan via m.rademaker@bisdom-roermond.nl.

 

 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt