November 2018

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl

Donderdag 1 november

Hoogfeest van Allerheiligen

In verband met het hoogfeest van Allerheiligen zijn de bisdomkantoren vandaag gesloten.

Vrijdag 2 november

Gedachtenis van Allerzielen

In de Kerk worden vandaag alle overleden gelovigen herdacht. Hulpbisschop Everard de Jong viert de H. Mis om 08.00 uur in de Bisschoppelijke Grafkapel op het Oude Kerkhof nabij de Kapel In 't Zand ter nagedachtenis aan de overleden bisschoppen en hulpbisschoppen van het bisdom Roermond. Aansluitend bidt hij in de crypte bij de graven van enkele bisschoppen.


Zaterdag 3 november 

Sint-Hubertuswandeling op Sint-Hubertusfeest

Op de feestdag van Sint Hubertus organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) een 18 km lange rondwandeling vanaf de Sint-Augustinuskerk in Elsloo naar de Sint- Hubertuskerk van Groot-Genhout (Beek). Om 10.00 uur worden de pelgrims welkom geheten in de kerk. Een bezinning is er ook om 11.15 uur in de Boskapel op de Molenberg bij Beek. Na 10 km is de aankomst rond 13.00 uur in Groot-Genhout, waar de pelgrims iets vernemen over de bijzondere kunst die te zien is in kerk aldaar. Na de lunchpauze wordt om 14.00 uur de terugweg aanvaard langs een grotendeels andere weg (8 km). Om 16.00 uur zijn de wandelaars dan terug in Elsloo. Opgave vooraf is niet nodig. Om 10.00 uur aanwezig zijn is voldoende. Aan deelname zijn geen kosten verbonden; een vrije gave wordt op prijs gesteld.

Vrijdag 9 tot en met zondag 11 november

Vormingsweekend voor jongeren


De mate waarin iemand temperamenten bezit, heeft invloed op zijn werk, studie, karakter, socicale contacten en ook op zijn geloofsleven. Daarover gaat een vormingsweekend voor jongeren dat van 9 tot en met 11 november in Sittard wordt gehouden. Het weekend wordt aangeboden door de jongerenafdeling van het bisdom en is vooral bedoeld voor jongeren die actief zijn in kerkelijke jongerengroepen of dat graag willen worden. Alle jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom in bezinningshuis Regina Carmeli. Deelnamekosten: 60 euro. Meer info en opgave: v.christ@bisdom-roermond.nl.
 

Zaterdag 10 november

Najaarsstudiedag Musica Gregoriana


De stichting Musica Gregoriana organiseert een studiedag rond de gregoriaanse gezangen van de Advent. Tevens kunnen deelnemers kennismaken met het manuscript MS. Laon 239, het oudst bekende script van gregoriaanse gezangen, uit de negende eeuw. De dag wordt verzorgd door Franco Achkermans en Cyriel Tonnaer en vindt plaats in hotel Vijlerhof in Vijlen. De dag begint met het bijwonen van terst en H. Mis in de Benedictijnerabdij te Mamelis. Meer info over opgave: musica.gregoriana@gmail.com 

Edith Stein Themadag in Echt

In zorgcentrum De Eghte wordt een themadag rond de heilige Edith Stein gehouden. Zij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's vanuit het karmelklooster in deze plaats gedeporteerd en vermoord. Sprekers zijn onder meer pater Benoit Standaert en dr. Ilse Kerremans. De middag beint om 14.00 uur en duurt tot 17.30 uur. Er zijn geen deelnamekosten; opgave vooraf is gewenst en kan via jen.stassen@wxs.nl

Gregoriaans concert in Susteren

De schola Maastricht verzorgt om 20.30 uur een gregoriaans concert in de H. Amelbergabasiliek in Susteren rond het thema 'Vergelden - Vergeven - Verzoenen'. Aanvang: 20.30 uur.


Vrijdag 16 november

Academie Rolduc over gelovige zorg

Levensbeschouwing in de zorg. Nog niet zo heel lang geleden de normaalste zaak van de wereld. Zeker in Limburg waren alle ziekenhuizen en verpleeg- en bejaardenhuizen katholiek. Er was een kapel en een rector of pastoraal werker. Dat is lang niet meer overal het geval. Toch zijn er instellingen die bewust voor een katholieke identiteit kiezen en dat in hun zorg laten blijken. R.-K. Zorgcentrum Roomburgh in Leiden is zo’n huis. Drs. Bert Buirma is daar directeur en komt bij Academie Rolduc vertellen waarom zijn huis hier bewust voor kiest en wat dit voor het dagelijks leven voor de bewoners en medewerkers betekent. De lezing vindt plaats in Abdij Rolduc in Kerkrade en begint om 19.00 uur. De lezing is voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro, ter plekke te voldoen. Aanmelden vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com


Zondag 18 november

Musique Mystique in Wyck


Het Oratorium van Maastricht houdt in de Sint-Martinuskerk te Wyck (Maastricht) de eerste 'Musique Mystique', een combinatie van concert en contemplatie. Te horen zijn telkens een muziekstuk en lezing uit het werk van een belangrijke mysticus uit de christelijke traditie. Te beginnen met Guillaume de Saint-Thierry, cisterciënzer-monnik uit de 12e eeuw, vriend en eerste biograaf van de heilige Bernardus van Clairvaux. Muziek en lezing zijn ditmaal gebaseerd op het thema 'De moeizame weg naar het schouwen van Gods gelaat'. Op het orgel speelt Nick Goudkuil, sopraan Marilia Oliveira zingt en pater Geraldo de Vasconcelos C.O. verzorgt de lezing. Te horen zijn werken van Vivaldi, Tournemire, Fauré, Glass, Duruflé, Bach en Alain. Aanvang: 16.00 uur. Entree vrij. Na afloop collecte ten bate van het onderhoud van het orgel.


Donderdag 22 november

Nightfever

In en om de kathedraal van Roermond wordt de evangelisatieactie Nightfever gehouden. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur worden buiten bij de kerk op de Markt toevallige passanten uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje op te steken bij het uitgestelde Allerheiligste. Hier klinkt zang, muziek en gebed en is er gelegenheid tot persoonlijke zegen van een priester.


Zaterdag 24 november

Startdag Vastenactie 2019

Leden van missionarie werkgroeepn en andere belangstellenden zijn welkom op de regionale startdag Vastenactie 2019, die vandaag in de bisdomgebouwen te Roermond wordt gehouden. Sprekers zijn campagneleider Johan Compier en regiocoördinator Petra Janssen. Zij geven informatie over de Vatenactie 2019 die als thema 'water' heeft. Schoon drinkwater is voor 844 miljoen mensen op aarde geen vanzelfsprekendheid. Over hoe parochies in Limburg hier tijdens de Vastenactie iets aan kunnen doen, gaat het deze dag. De dag duurt van 10.00 uur tot 14.00 uur. Aanemdel en info: m.calo@bisdom-roermond.nl

Lighttime

In en om de kathedraal van Roermond wordt de evangelisatieactie Lighttime gehouden. Tussen 14.00 uur en 16.30 uur worden buiten bij de kerk op de Markt toevallige passanten uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje op te steken bij het uitgestelde Allerheiligste. Hier klinkt zang, muziek en gebed en is er gelegenheid tot persoonlijke zegen van een priester 


.Donderdag 22 november

Nightfever

In en om de kathedraal van Roermond wordt de evangelisatieactie Nightfever gehouden. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur worden buiten bij de kerk op de Markt toevallige passanten uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje op te steken bij het uitgestelde Allerheiligste. Hier klinkt zang, muziek en gebed en is er gelegenheid tot persoonlijke zegen van een priester.   Donderdag 22 november


Nightfever

In en om de kathedraal van Roermond wordt de evangelisatieactie Nightfever gehouden. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur worden buiten bij de kerk op de Markt toevallige passanten uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje op te steken bij het uitgestelde Allerheiligste. Hier klinkt zang, muziek en gebed en is er gelegenheid tot persoonlijke zegen van een priester.    

     
     
     
     
     
Susteren-Echt