Meimaand: Maria- en communiemaand

De maand mei wordt van oudsher ook wel Mariamaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. Bisschop Wiertz heeft de meimaand op zondag 1 mei geopend bij de kapel van O.L.V. van de Berg Karmel te Leenhof (Landgraaf) met een H. Mis. Én de maand mei is de maand waarin in de meeste Limburgse parochies de Eerste H. Communie gevierd wordt.
 


Mariamaand
De eerste sporen van een maand bijzonder toegewijd aan de verering van Maria komen uit het oosten. Bij de Kopten is het december, bij de Grieks-Byzantijnen augustus. In het westen is de meimaand als Mariamaand een reactie op de heidense feesten die aan het begin van de meimaand gevierd werden. Dit blijkt bijvoorbeeld als in 1579 de heilige Carolus Borromeüs in Milaan speciale Mariadevoties voorschrijft tegen uitlopers van deze excessen. Ook de heilige Filippus Neri bidt in de 16de eeuw met de Romeinse jeugd in de maand mei speciaal tot Maria.

De eigenlijke Mariadevotie is van barokke oorsprong. De jezuïeten oefenen er in de 18de eeuw grote invloed op uit, waardoor de devotie tot een volksdevotie uitgroeit. Oorspronkelijk in de kring van het gezin, religieuze communiteit gepraktiseerd, gewoonlijk rond een versierd Mariabeeld, verovert de devotie geleidelijk aan het kerkgebouw. Via Italië ontstaat ook in Frankrijk en Spanje een sterke devotie. In Duitsland is er aanvankelijk nog enige reserve, maar omstreeks het midden van de 19de eeuw is de meimaanddevotie verspreid over heel Europa, de Verenigde Staten en in de missie van China. Door de latere missionarissen wordt zij verspreid in alle missiegebieden.

In Limburg kenmerkt de volksdevotie in de Mariamaand mei zich vooral in een groter bezoekersaantal aan specifieke Mariabedevaartsoorden als Tienray, Maastricht en Roermond en tientallen kleinere plekken, maar ook door bezoeken aan de vanuit Limburg niet ver weg gelegen bekende buitenlandse Mariaplaatsen Kevelaer, Banneux en Scherpenheuvel. In veel parochiekerken wordt in de meimaand dagelijks het rozenkransgebed gebeden.

Eerste H. Communie
De maand mei is traditioneel ook de maand waarin in de parochies het feest van de Eerste H. Communie gevierd wordt. Meestal gebeurt dit op één van de zondagen in mei, vaak ook op Hemelvaartsdag of Eerste Pinksterdag. Dit verschilt per parochie. Aanvankelijk vanaf een oudere leeftijd werd in het begin van de 20ste eeuw door paus Pius X bepaald dat kinderen vanaf hun zevende jaar tot de communie werden toegelaten. De communie is het nuttigen van de geconsacreerde hostie tijdens de viering van de eucharistie. Na een catechetische voorbereiding via school of parochie gaan katholieke kinderen in Limburg doorgaans in groep 4 voor het eerst ter communie.

Voor de 'aankleding' van de Eerste H. Communie heeft elke parochie eigen tradities en gebruiken, die sterk per regio verschillen. Zo wordt op sommige plaatsen vanaf het kerkplein een plechtige intocht met de communicantjes gehouden. In sommige kerken zitten de kinderen rond het altaar. Veelal zijn de kinderen voor de gelegenheid bijzonder netjes aangekleed. Het parochiefeest gaat in veel gezinnen tevens met een groot familiefeest gepaard.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt