Maart 2018

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl


Hele maand maart

Vastenactie


In alle parochies van Nederland wordt tijdens de veertigdagentijd de Vastenactie gehouden, een inzamelingsactie voor projecten in de Derde Wereld. Meer informatie: www.vastenactie.nl.


Donderdag 15 maart

Ontmoetingsdag voor vrouwen


Ter voorbereiding op Pasen organiseert de stichting Mgr. Schrijnen-Huis elk jaar een bezinnings- en ontmoetingsdag voor vrouwen. Elke keer met een ander thema. Ditmaal verzorgt Kerk in Nood tijdens de dag inleidingen over de situatie van de christenen in het Midden-Oosten. NB: Dezelfde dag op dinsdag 13 maart is reeds volgeboekt, maar op 15 maart zijn er nog enkele plekken vrij. Meer informatie >>


Zaterdag 17 en zondag 18 maart

Limburgse busreis naar Stille Omgang in Amsterdam


In de nacht van 17 op 18 maart lopen duizenden gelovigen in Amsterdam de Stille Omgang. Ook vanuit Limburg nemen hier elk jaar grote groepen belangstellenden aan deel. De Stille Omgang is – precies zoals de naam zegt – een bidtocht in stilte. In de 19een 20eeeuw mochten in grote delen van Nederland geen processies worden gehouden. Maar gewoon lopen en in stilte bidden, was niet verboden. Die traditie is tot op de dag van vandaag gehandhaafd. De Stille Omgang is een bedevaart naar het ‘Mirakel van Amsterdam', een eucharistisch wonder dat zich in de 14e eeuw in afspeelde. Vanuit Limburg gaan er diverse bussen naar Amsterdam. Mail voor meer informatie over die bustochten: flgveugen@hetnet.nl


Vrijdag 23 maart

'Extreme' kruisweg in Horst


In Horst wordt dit jaar voor het eerst een zogeheten 'extreme' kruisweg georganiseerd. De avond begint om 18.30 uur met de H. Mis in de Sint-Lambertuskerk. Aansluitend lopen de deelnemers een tocht van 21 kilometer via veertien kruizen, kapellen en kerken van de omringende kerkdorpen. Bij elke plek wordt stilgestaan met een overweging. De bedoeling is dat in kleine groepjes of alleen in stilte gelopen wordt. Iedereen krijgt een plattegrond, routebeschrijving en de teksten van de 14 staties mee. Halverwege de tocht is er koffie en cake. Bij terugkomst in Horst is er voor iedereen soep en broodjes. Er rijden auto's rond voor noodsituaties. Deelnamekosten zijn er niet, een vrijwillige bijdrage voor het lokale jeugdwerk wordt op prijs gesteld. Deelnemers dienen zelf mee te nemen: goede wandelschoenen, regenkleding, veiligheidsvest en zaklamp, eventuele medicijnen, eventueel een rugzak met iets te eten en drinken, een houten kruis (al dan niet zelf gemaakt). Aanmelden kan via freddyenmarielle@home.nl


Zondag 25 maart

Samenkomst Wereldjongerendag in Roermond


Op Palmzondag is er elk jaar een bijeenkomst voor jongeren in de diverse bisdommen van de wereld, ook in het bisdom Roermond. De samenkomst van dit jaar is helemaal gewijd aan de katholieke Wereldjongerendagen, die in januari 2019 in Panama worden gehouden. Meer dan een miljoen jongeren van over de hele wereld worden daar verwacht voor een ontmoeting met onder anderen paus Franciscus. De Wereldjongerendagen zijn uitgegroeid tot een enorm evenement voor gelovige jongeren. Ook vanuit Limburg nemen jongeren hieraan deel. Tijdens de bijeenkomst wordt meer informatie over deze reis gegeven en over de mogelijkheden om deel te nemen. Kijk voor meer informatie en aanmelding: https://indd.adobe.com/view/c7f52605-e23d-4241-8fcd-ae93c5fd2766  


Woensdag 28 maart

Chrismamis in kathedraal Roermond

 

Een belangrijke viering in ieder bisdom is de jaarlijkse Chrismamis. In Limburg wordt die steeds op de vooravond van Witte Donderdag gehouden. Tijdens deze mis worden de heilige oliën (waaronder het chrisma) gezegend, die parochies gebruiken bij doopsels, vormsels en het sacrament der zieken. Vanuit bijna alle Limburgse parochies zijn deze avond vertegenwoordigers in Roermond, om de viering bij te wonen en de oliën mee te nemen. Het is elk jaar echt een samenkomen van het hele bisdom. Tijdens de Chrismamis wordt ook de instelling van het priesterschap gevierd. Daarom doen aan de viering ook elk jaar veel priesters mee, die dan hun wijdingsbelofte vernieuwen. De Chrismamis begint om 19.00 uur en vindt plaats in de kathedraal aan de Markt in Roermond.


Woensdag 28 maart tot en met zondag 1 april

Meevieren Paastriduüm


Wie het Paastriduüm - de periode van Witte Donderdag tot en met Paaszondag -  wil meevieren met een kloostergemeenschap, kan daartoe onder meer terecht in bezinningshuis Regina Carmeli bij de zusters carmelitessen (Kollenberg) in Sittard. Het triduüm begint daar op woensdagmiddag om 17.0 uur met een vesperviering en eindigt op zondagochtend rond 11.00 uur. Deelnemers maken diverse gebedstijden, eucharistievieringen en liturgische plechtigheden mee op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Paaszondag. Deelname aan deze retaite kost € 200,00 (inclusief maaltijden en overnachting, etc). Meer info: reginacarmelizrg@gmail.com 


Donderdag 29 maart

Witte Donderdag


Op Witte Donderdag herdenkt de Kerk het Laatste Avondmaal dat Jezus op de vooravond van zijn dood met de apostelen hield. Het is tevens de herdenking van de instelling van de eucharistieviering. Deze viering wordt op tal van plekken in Limburg gevierd. Hulpbisschop Everard de Jong doet dat om 19.00 uur in de Onze-Lieve-Vrouwe Munsterkerk in Roermond. 


Vrijdag 30 maart

Goede Vrijdag


Op de dag herdenkt de Kerk het lijden en sterven Jezus Christus. Om 15.00 uur gaat hulpbisschop Everard de Jong voor in het bidden van de kruisweg in de kathedraal te Roermond. De bisdomkantoren zijn op deze dag gesloten.

Wandeling van Wittem naar kruiswegpark Simpelveld

Om 11.00uur begint een bezinningstocht van 9 kilometer vanuit de kloosterkerk van Wittem via het kerkje van Wahlwiller (met de beroemde kruiswegstaties van Aad de Haas), de Kruisberg en langs de Eyserbeek naar Simpelveld. Daar sluiten de pelgrims zich aan bij parochianen die in het Kruiswegpark achter het gemeentehuis en het voormalig zusterklooster om 14.00 uur de Kruisweg wandelen langs de staties die het lijden en sterven van Jezus uitbeelden. Na afloop kan men pauzeren in een van de horecagelegenheden van Simpelveld. Tegen 16.00 uur rijdt een bus rechtstreeks terug naar Wittem (Arrivalijn 47, uursdienst); maar men kan ook langs een andere weg mee terug wandelen (ook 9 km). Opgeven vooraf is niet nodig, om 11 uur aanwezig zijn is voldoende. Deelname is gratis. Meer info: www.spvlimburg.nl


Zaterdag 31 maart

Paaswake


Op tal van plekken in de wereld wordt op de vooravond van Pasen de Paaswake gevierd, een rijke liturgieviering die bestaat uit diverse onderdelen in en om het kerkgebouw. In de kathedraal van Roermond en in de abdijkerk van Rolduc in Kerkrade zijn enkele voorbeelden waar deze viering gehouden wordt en bijgewoond kan worden. Deze beginnen allebei om 21.30 uur.


Zondag 1 april

Pasen


Pasen is het belangrijkste feest van de christenen. Gevierd wordt de verrijzenis van Jezus uit de doden. Hulpbisschop Everard de Jong viert dat met een pontificale eucharistieviering in de kathedraal van Roermond. Deze begint om 11.30 uur.
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt