Lijst Limburgse heiligen

Sinds de heiligverklaring van pater Karel Houben, heeft Limburg zijn 16e heilige in de geschiedenis. Daarbij geldt als criterium dat de betreffende heilige in het gebied van de huidige provincie Limburg geboren is, er begraven ligt óf er langere tijd gewoond heeft. De oudst bekende heilige is Sint Servatius die leefde in de 4e eeuw. En hoewel Karel Houben uit Munstergeleen de laatste is die heilig verklaard werd, is hij niet de heilige die het meest recent geleefd heeft. Dat is Edith Stein. Een opsomming van alle Limburgse heiligen.
 


Servatius (+ 384)
Bisschop van Tongeren; geboren in Armenie, overleden en begraven in Maastricht.

Lambertus (ca.630-706)
Bisschop van Tongeren/Maastricht; geboren te Maastricht, overleden te Luik en begraven te Maastricht, later Luik.

Monulphus (eind 6e eeuw)
Bisschop van Maastricht/Luik; geboren te Maastricht, overleden en begraven te Maastricht.

Gondulphus (eind 6e eeuw-begin 7e eeuw)
Bisschop van Maastricht/Luik; overleden en begraven te Maastricht.

Oda (eind 7e eeuw-726)
Kluizenares; geboren te Schotland, overleden en begraven te Sint-Oedenrode. Leefde lange tijd eerst in de buurt van Venray en later in de omgeving van Weert.

Wiro (8e eeuw)
Bisschop/missionaris; geboren te Northumbria (Ierland), overleden en begraven te Sint-Odilienberg.

Plechelmus (8e eeuw)
Bisschop/missionaris; geboren te Northumbria (Ierland), overleden en begraven te Sint-Odilienberg.

Otger(ius) (8e eeuw)
Diaken/missionaris; geboren te Northumbria (Ierland), overleden en begraven te Sint-Odilienberg.

Amelberga (ca. 900)
Abdis; overleden en begraven te Susteren.

Norbertus (ca. 1080-1134)
Aartsbisschop en stichter van de Norbertijnen; geboren te Gennep, overleden en begraven te Magdeburg (Duitsland), later Praag (Tsjechie).

Gerlachus (ca.1100 -1165/66)
Kluizenaar; geboren te Valkenburg, overleden en begraven te Houthem.

Hieronymus van Weert (1522-1572)
Pater en martelaar (van Gorkum), geboren te Weert, overleden te Den Briel.

Antonius van Weert (1523-1572)
Pater en martelaar (van Gorkum), geboren te Weert, overleden te Den Briel.

Karel Houben (1821-1893)
Pater en wonderdoener, geboren te Munstergeleen, overleden en begraven te Dublin (Ierland).

Arnold Janssen (1837-1909)
Priester en stichter van drie kloostercongregaties, geboren te Goch (D), overleden en begraven te Steyl.

Edith Stein (1891-1942)
Filosofe en carmelites; geboren in Breslau (Duitsland; tegenwoordig Wroclaw, Polen), overleden in Auschwitz-Birkenau (Duitsland). Leefde van 1938 tot 1942 in het carmelitessenklooster te Echt.


In deze lijst zijn slechts vier van de 21 heilige bisschoppen van Maastricht opgenomen, omdat alleen bij deze vier (Servatius, Lambertus, Monulphus en Gondulphus) de Limburgse criteria konden gelden, omdat van de overige 17 bisschoppen slechts sporadische gegevens bekend zijn, danwel de gestelde criteria niet op hen van toepassing zijn.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt