Info-ochtend bij Theologisch Instituut Rolduc
2018-02-23 11:57:18

De opleiding tot diaken en pastoraal werk(st)er – het Theologisch Instituut Rolduc – houdt op zaterdag 3 maart een informatie-ochtend. De ochtend is bedoeld voor iedereen die zich wil oriënteren op een studie theologie. Tijdens de informatie-ochtend wordt uitgelegd welke studiemogelijkheden het TIR biedt. Aansluitend bestaat de mogelijkheid om een college te volgen. De ochtend wordt afgesloten met een gebedsmoment en een gezamenlijke lunch.  

lees verder
Onderzoek studenten: Houd vast aan religieuze oorsprong Heiligdomsvaart
2018-02-22 11:11:59
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat generaties na ons de Heiligdomsvaart in ere houden? Dat was de cruciale vraag die de Vereniging het Graf van Sint Servaas, de organisator van de zeven jaarlijkse pelgrimage rondom het graf van Sint Servaas, voorlegde aan het University College Maastricht. Houd vast aan de religieuze oorsprong, investeer in netwerken en communiceer via de moderne media. Zo luidden de belangrijkste aanbevelingen van een groep van zeven studenten die zich in het fenomeen verdiepten.
lees verder
Ambassadeur bij paus houdt Rijnlandlezing in Maastricht
2018-02-22 10:52:04
Prins Jaime de Bourbon de Parme – de zoon van prinses Irene – houdt dit jaar de Rijnlandlezing van de provincie Limburg. De prins is op dit moment ambassadeur van Nederland bij de Heilige Stoel. De lezing, waaraan wordt meegewerkt door de organisatie van Heiligdomsvaart Maastricht, heeft als titel: ‘Doe goed; duurzaamheid en barmhartigheid als opdracht voor overheid en samenleving’. De tweede spreker is Mgr. Bert van Megen, de Limburgse priester die als pauselijke nuntius in Zuid Soedan en Eritrea werkt.
lees verder
Grootste bijenhotel van Limburg in achtertuin bisdom
2018-02-22 03:24:41

In stadspark De Kartuis in Roermond is donderdag 22 februari voor zover bekend het grootste bijenhotel van Limburg geopend. In het hotel dat 2,50 meter hoog en 2,20 meter breed is, kunnen duizenden bijen terecht. De plek wordt ook educatief gebruikt voor leerlingen van Roermondsse basisscholen. Het voor publiek vrij toegankelijke park is de tuin van het voormalige kartuizerklooster, waarin tegenwoordig de bisdomkantoren gevestigd zijn. De grond is eigendom van het bisdom, dat het beheer ervan overlaat aan een speciale stichting.eigendom van het bisdom en achtertuin van de bisdomgebouwen,   

lees verder
Vastenboodschap van de diocesaan administrator
2018-02-21 02:22:39

De Veertigdagentijd staat symbool voor onze eigen levensreis. We zijn op weg naar Pasen, maar onderweg komen we allerlei moeilijkheden en bekoringen tegen. Daardoor kunnen we het perspectief kwijtraken, maar Jezus helpt ons om hoopvol te blijven. Dat schrijft diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers in zijn Vastenboodschap, die dit weekeinde (25 februari) in alle kerken in Limburg wordt voorgelezen of gepubliceerd.

lees verder
Academie Rolduc over theologie van het lichaam
2018-02-16 01:39:32

Welke relatie bestaat er tussen het huwelijk en het geloof in God? Hoe passen de menselijke ervaringen van een echtpaar binnen Gods bedoelingen? De heilige paus Johannes Paulus II heeft daar tijdens zijn leven veel over gesproken. Veel van zijn teksten over huwelijk en seksualiteit zijn bekend geworden onder de term ‘Theologie van het lichaam’. 

lees verder
Nieuwe bisschop..... voor Maastricht
2018-02-16 01:18:40

Maastricht is Roermond vóór! De Limburgse hoofdstad heeft weer een eigen bisschop. Dat wil zeggen: de Poolse nuntius Waldemar Sommertag is donderdag 15 februari door paus Franciscus benoemd tot titulair aartsbisschop van Maastricht. Dit betekent dat hij zich – alleen in naam – bisschop van Maastricht mag noemen. 

lees verder
Open brief met aanbevelingen om Limburg socialer te maken
2018-02-15 05:07:35

Een aantal maatschappelijke organisaties  - waaronder de kerk - hebben een open brief geschreven om de kloof tussen arm en rijk in Limburg te overbruggen. De ‘Brief aan de Limburgse samenleving’ is vanmorgen aangeboden aan gouverneur Theo Bovens van de provincie en aan vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en aan de hoofdaalmoezenier van Sociale Werken, pater Wim van Meijgaarden.

lees verder
Vastenactie dit jaar voor Zambia
2018-02-14 09:46:38

Op Aswoensdag is de Vastenactie 2018 gestart. Het voorbeeldproject tijdens de Bisschoppelijke Vastenactie is dit jaar de armoedebestrijding in Mbala in Zambia. De opbrengst gaat met name naar het werk van de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Zij zetten zich in dit Afrikaanse land in voor onderwijs en ziekenzorg en de zorg voor gehandicapte kinderen.

lees verder
Clara Fey wordt op 5 mei zaligverklaard
2018-02-08 11:36:48

Clara Fey wordt op zaterdag 5 mei in de Dom van Aken zaligverklaard. De stichteres van de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus werd op 11 april 1815 in Aken geboren en overleed op 8 mei 1894 in het Limburgse Simpelveld. Daar was het generalaat van de congregatie vanwege de Kulturkampf sinds 1878 gevestigd. Haar stoffelijke resten werden in 2012, toen het generalaat weer terug verhuisde naar het moederhuis in Aken, van Simpelveld overgebracht naar Aken. Vandaar dat de zaligverklaring niet in het bisdom Roermond plaatsvindt (waar het proces destijds opgestart werd), maar in het bisdom Aken (waar het proces werd afgerond).

lees verder
Nederlandse en Vlaamse bisschoppen bijeen in Den Bosch
2018-02-08 11:16:03

Op dinsdag 6 februari vond de jaarlijkse ontmoeting tussen de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen plaats, dit keer in het bisdomshuis van ’s Hertogenbosch. Vanuit het bisdom Roermond waren de diocesaan administrator, mgr. Hub Schnackers, en hulpbisschop Everard de Jong aanwezig. Er werd gesproken over thema’s als de interreligieuze dialoog met de islam, de synode over jongeren en de discussie in Nederland over het onderwerp ‘Voltooid leven’. 

lees verder
Bomen in Israël voor emeritus-bisschop
2018-02-06 04:32:52
In de Negevwoestijn in Israël worden tien bomen geplant op naam van emeritus-bisschop Frans Wiertz. Dat cadeau boden de ‘Resonansgroep katholieke kerk en Jodendom’ en de Joodse Maastrichtenaar Benoit Wesley de oud-bisschop aan bij gelegenheid van zijn afscheid. 
lees verder
Eerste informatiebijeenkomst over toekomst parochies geweest
2018-02-01 08:08:52
Afgelopen week heeft de eerste informatiebijeenkomst voor kerkbesturen over de toekomst van parochies plaatsgevonden. Eind vorig jaar heeft bisdom alle parochies gevraagd om een meerjarenbeleidsplan op te stellen. In Sevenum werd dinsdagavond met bijna vijftig kerkbestuursleden uit Noord-Limburg besproken hoe dit het beste kan gebeuren. Na carnaval volgen soortgelijke bijeenkomsten voor de parochies in Midden- en Zuid-Limburg.
lees verder
Treinstel vernoemd naar Abdij Rolduc
2018-02-01 04:33:40

Burgemeester Jos Som van Kerkrade en directeur van Harrie van Beers van Abdij Rolduc hebben donderdag 1 februari op het station van Kerkrade een treinstel in gebruik genomen dat vernoemd is naar de ruim 900 jaar oude abdij. Tijdens een verkiezing die spoorwegmaatschappij Arriva onder reizigers had uitgeschreven, had Rolduc van het publiek verreweg de meeste stemmen gekregen.

lees verder
Rajan Arulraj in India tot priester gewijd
2018-01-29 10:00:14

Bisschop Jerome Dhas Varuvel S.D.B. van Kuzhithurai in Tamilnadu, in het zuiden van India, heeft zondag 28 januari Rajan Arulraj Nesaiyan tot priester gewijd. Dit gebeurde in de parochiekerk H. Aartsengel Michaël in Cheruvalloor, waar Rajan Arulraj vandaan komt. 

lees verder
Zondag priesterwijding kapelaan Rajan in India
2018-01-25 12:50:52

Komende zondag (28 januari) wordt diaken Rajan Arulraj Nesaiyan in zijn eigen bisdom Kuzhlithurai in India tot priester gewijd.  

lees verder
Geef voor je kerk, steun Kerkbalans
2018-01-25 12:29:57

Tot en met 3 februari wordt in heel Nederland de actie Kerkbalans gehouden. Zo'n 40.000 vrijwilligers van tweeduizend kerken halen dan geld voor hun plaatselijke kerk op. Geld dat hard nodig is. 

lees verder
Religieuzenprijs 2018 voor jongeren die zich inzetten voor betere wereld
2018-01-25 12:04:55

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) wil jongeren bemoedigen die het als hun roeping zien om, vanuit een religieuze bewogenheid en inspiratie, te werken aan een betere wereld en zich in willen zetten voor gerechtigheid, mensen in de marge of zorg voor de schepping. Het Bestuur van de KNR heeft daarom besloten de Religieuzenprijs 2018, toe te kennen aan een project of initiatief voor en/of door jongeren waarbij jongeren (tot 35 jaar) deze bewogenheid kunnen ontdekken en/of vorm geven.  

lees verder
Jubilea priesters en diakens 2018
2018-01-22 04:08:56

De volgende priesters en diakens van het bisdom Roermond gedenken dit jaar een wijdingsjubileum. 

lees verder
Nieuw boek over kloosters in Limburg
2018-01-19 09:41:16
Kloosters in Limburg. Zo heet een nieuw standaardwerk over alle kloosters die er ooit in Limburg zijn geweest en er nog zijn. Het boek is geschreven door Frans Hoebens uit Tegelen en is vrijdag 19 januari in het voormalige kartuizerklooster in Roermond – nu kantoor van het bisdom – gepresenteerd.
lees verder
Diaken Ben ter Haar overleden
2018-01-19 04:49:42
In Sittard is donderdag 18 januari diaken Ben ter Haar overleden. Hij was 28 jaar diaken van het bisdom Roermond. De uitvaart vindt plaats op woensdag 24 januari aanstaande in de Petruskerk in Sittard.
lees verder
Actie Kerkbalans gaat van start
2018-01-18 09:19:45

In het weekeinde van 20 en 21 januari gaat de Actie Kerkbalans 2018 van start. In veel kerken wordt dan weer aandacht gevraagd voor de inkomsten van de parochies. Gelovigen wordt gevraagd om hun jaarlijkse bijdrage aan de plaatselijke kerk te betalen. Voor de parochies is dit een van de belangrijkste bronnen van inkomsten.

lees verder
Week van gebed voor de eenheid begonnen
2018-01-18 08:38:46

De internationale 'Week van gebed voor de eenheid van alle christenen is begonnen'. De gebedsweek wordt elk jaar in tal van christelijke kerken gehouden van 18 tot en met 25 januari. Sommige kerkgenootschappen rekenen van 21 tot en met 28 januari. Het thema van de week luidt dit jaar 'Recht door zee'.

lees verder
Zondag KRO-Geloofsgesprek met zuster Mary Amata
2018-01-18 08:25:36

In het KRO-televisieprogramma Geloofsgesprek praat Leo Fijen komende zondag 21 januari met zuster Mary Amata uit Sittard. Ze is een van de dominicanessen uit Tennessee in Amerika, die zich een aantal jaren geleden in Limburg hebben gevestigd. Zuster Mary zet zich samen met enkele medezusters in voor de begeleiding van kinderen en jongen.

lees verder
Hoge pauselijke onderscheiding voor Venraynaar Koos Swinkels
2018-01-15 10:43:01
Paus Franciscus heeft de heer J.G.E.A. (Koos) Swinkels uit Venray benoemd tot ridder in de orde van Sint Sylvester. De onderscheiding is hem maandagavond 15 januari 2018 in Roermond uitgereikt. Swinkels (69) krijgt deze hoge kerkelijke erkenning voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor het behoud en beheer van kruisen, kapellen en ander klein-religieus erfgoed in Limburg. De onderscheiding is hem uitgereikt door oud-vicaris Ton Storcken S.M.A., de geestelijk-adviseur van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg.
lees verder
Academie Rolduc over nieuwe vindplekken van God
2018-01-15 04:08:30

Wie denkt dat God uit Nederland verdwijnt, heeft het mis. De traditionele kerken hebben het wel zwaar. Ze lopen leeg en kerkgebouwen krijgen een andere bestemming. Maar in een geseculariseerde omgeving wordt God ook weer ter sprake gebracht. God is verhuisd en mensen gaan opnieuw op zoek naar het adres waar ze Hem kunnen vinden. Wat betekent dat voor kerkelijke organisaties en parochies? Hoe kunnen zij aansluiting met de wereld om hen heen vinden en zich (weer) maatschappelijk relevant maken? Daarover gaat de lezing van Academie Rolduc die op vrijdag 19 januari wordt gehouden.

Wat betekent dat voor kerkelijke organisaties en parochies? Hoe kunnen zij aansluiting met de wereld om hen heen vinden en zich (weer) maatschappelijk relevant maken? Daarover gaat de lezing van Academie Rolduc die op vrijdag 19 januari wordt gehouden. 

 

lees verder
Katholieke organisaties: "Kabinet kom met beleid voor opvang vluchtelingen"
2018-01-13 05:46:55
“Het kabinet Rutte III moet op korte termijn met voorstellen komen voor een menswaardige opvang van vluchtelingen, waarin de rechten van migranten, de zorg en verbondenheid voor nieuwkomers en de ontmoetingscultuur centraal staan.” Dat schrijft een groot aantal katholieke maatschappelijke organisaties in een open brief aan de regering en de Tweede Kamer. De brief, die mede ondertekend is door bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond, is dit weekend gepubliceerd bij gelegenheid van de ‘Werelddag voor migranten’. 
lees verder
SGV richt aandacht op kinderkoren
2018-01-12 12:40:29

De Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond richt haar aandacht dit jaar op kinderkoren. Dat kondigde bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie en voorzitter van de Gregoriusvereniging Ed Smeets aan tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de SGV. De vereniging is de koepel van alle kerkkoren in Limburg.

lees verder
Zondag Werelddag voor migranten en vluchtelingen
2018-01-12 12:10:26

Op zondag 14 januari viert de Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag van de migrant en de vluchteling. In zijn boodschap voor deze dag roept paus Franciscus opnieuw op tot aandacht voor deze kwetsbare groepen. De paus vraagt migranten en vluchtelingen op te nemen, te beschermen, te steunen en te laten integreren en doet daarbij een beroep op de wereldleiders.

lees verder
Dag van het Jodendom stelt 'doorgeven van traditie' centraal
2018-01-11 01:34:05

‘Doorgeven – Traditie van generatie op generatie’. Dat is het thema dat dit jaar centraal staat tijdens de Dag van het Jodendom. Deze vindt plaats op woensdag 17 januari, een dag vóór het begin van de internationale ‘Bidweek voor de eenheid’.

lees verder
Oud-rector Giel Kroonen overleden
2018-01-03 10:04:20
Op Oudjaarsdag is in zijn woonplaats Gulpen oud-rector G.G.J. (Giel) Kroonen overleden. Hij was lange tijd werkzaam als rector in de Verpleegkliniek in Heerlen.  
lees verder
Regionale Tienergroep gaat van start
2018-01-02 10:28:05

Dit jaar beginnen afdeling Jeugd en Jongeren en het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond met een regionale Tienergroep. De groep is bedoeld voor tieners vanaf de brugklas tot en met 15 jaar en komt éénmaal per maand op zaterdagmiddag en –avond bijeen in het klooster van de zusters Birgittinessen in Weert.

lees verder
Landelijke gebedsactie voor vrede start op Nieuwjaarsdag
2017-12-30 02:29:33

Elk jaar viert de Rooms-Katholieke Kerk op 1 januari zowel het hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God alsook Wereldgebedsdag voor de vrede. In de zeven bisdommen van Nederland wordt op deze dag door en met de bisschoppen de rozenkrans gebeden tot intentie van de vrede in de wereld. De bisschoppen hopen dat velen met hen verenigd zijn in dit gebed voor de vrede dat in 2018 het hele jaar zal plaatsvinden.

lees verder
Oud-pastoor Hub Meijs overleden
2017-12-26 12:03:33
Op zaterdag 23 december is in Thorn oud-pastoor Th. J. H. (Hub) Meijs op 88-jarige leeftijd overleden. De uitvaart is komende vrijdag in de H. Michaelkerk in Thorn.
lees verder
Bisdom start regionale tienergroep
2017-12-21 02:38:17

Komend jaar beginnen afdeling Jeugd en Jongeren en het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond met een regionale Tienergroep. De groep is bedoeld voor tieners vanaf de brugklas tot en met 15 jaar en komt éénmaal per maand op zaterdagmiddag en –avond bijeen in het klooster van de zusters Birgittinessen in Weert.  

lees verder
Kerstmis in het bisdom Roermond
2017-12-21 01:08:13

Met Kerstmis vieren de christenen de geboorte van Jezus. Het is één van de belangrijkste christelijke feesten. In alle parochie- en kloosterkerken wordt dit feest gevierd. Ook hulpbisschop Everard de Jong zal voorgaan in enkele vieringen.

lees verder
Boek over kerststallenverzameling pastoor Van Oss
2017-12-20 09:45:27

‘Ik ben in de stal'.  Dat is de titel van een bloemlezing over de kerststallenverzameling van pastoor Van Oss s.m.m. Begin november ging de lang gekoesterde wens van hem in vervulling: zijn kerststallenboek ‘Ik ben de stal’ werd gepresenteerd en na wat tegenslag is het nu voor de verkoop beschikbaar.  

lees verder
Gebedsactie Nederlandse bisschoppen: Een jaar lang bidden voor vrede
2017-12-14 04:45:12
De Nederlandse bisschoppen willen in het komende jaar samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden voor de vrede in de wereld. 
lees verder
25 Jaar katholieke Tamilzielzorg in Limburg
2017-12-14 04:26:35
De stichting Tamil Katholieke Zielzorg Bisdom Roermond bestaat 25 jaar. Dit zilveren jubileum wordt zaterdag 16 december in Sittard gevierd. Om 14.30 uur is er een heilige mis met hulpbisschop Everard de Jong in de H.-Hartkerk in Sittard-Overhoven.
lees verder
Warm afscheid voor bisschop op koude dag
2017-12-09 10:18:42

De kou en de sneeuwvlokken buiten de kathedraal stonden in schril contrast met de warme en hartelijke woorden die zaterdag 9 december in de kerk klonken bij gelegenheid van het afscheid van bisschop Frans Wiertz. Kardinaal Wim Eijk en gouverneur Theo Bovens van de provincie Limburg lieten zich in zeer lovende woorden over de bisschop uit en op zijn eigen toespraak volgde een minutenlang applaus.

lees verder
Provinciale erepenning voor scheidend bisschop Frans Wiertz
2017-12-09 03:32:00

Gouverneur Theo Bovens reikte op 9 december 2017 de Provinciale Erepenning uit aan Mgr. Frans Wiertz tijdens de afscheidsviering van de bisschop in de Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten de erepenning aan bisschop Wiertz toe te kennen uit waardering voor zijn bijzondere verdiensten voor Limburg en zijn bevolking.

lees verder
Bisschop Wiertz neemt zaterdag afscheid met dankviering
2017-12-08 09:56:51

Mgr. Frans Wiertz neemt zaterdag 9 december afscheid van het bisdom Roermond met een plechtige dankviering in de Sint-Christoffelkathedraal. Mgr. Wiertz is meer dan 24 jaar bisschop van Roermond geweest. Afgelopen zaterdag is hij officieel teruggetreden in verband met het bereiken van zijn 75e verjaardag.  

lees verder
Bisschop tegen priesters: Missioneren is luisteren
2017-12-08 05:45:00

“Missioneren is naar mensen luisteren. Ook als ze in jouw oren vreemde dingen zeggen. Probeer ze te begrijpen, dan zullen ze vroeg of laat ook belangstelling voor jou en je geloof tonen.” Dat advies gaf bisschop Frans Wiertz vrijdag 8 december aan de priesters en seminaristen die naar Rolduc waren gekomen voor de 43e Dies Natalis van het grootseminarie.

lees verder
Pastoor Dogge en diaken Boreas overleden
2017-12-05 03:42:18

Op 3 december overleed in Heerlen oud-pastoor Con Dogge. Daags erna, op 4 december overleed in Echt diaken Frits Boreas. 

lees verder
Mgr. Hub Schnackers gekozen tot administrator bisdom Roermond
2017-12-04 04:28:12
Het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond heeft maandag 4 december 2017 tijdens een vergadering in Roermond Mgr. Dr. H. (Hub) J. G. M. Schnackers gekozen tot diocesaan administrator van het bisdom Roermond. Hij zal het bisdom besturen totdat paus Franciscus een nieuwe bisschop voor Roermond heeft benoemd en deze zal zijn aangetreden.
lees verder
Sede vacante - de zetel is vacant
2017-12-02 07:42:48

Sede vacante! De zetel van het bisdom Roermond is vacant. Bisschop Frans Wiertz viert vandaag – zaterdag 2 december – zijn 75e verjaardag. Zoals voor bisschoppen gebruikelijk is, heeft hij aan paus Franciscus gevraagd om met ingang van vandaag ontslagen te worden als residerend bisschop. Dat betekent dat Limburg vanaf vandaag officieel geen bisschop meer heeft. De zetel is vacant, zoals dat in kerkelijke termen heet.

lees verder
Deken Schreurs van Schinnen met emeritaat
2017-12-01 02:12:00

Pastoor-deken Mgr. Jos Schreurs van Schinnen gaat met emeritaat. Op de laatste dag van zijn episcopaat heeft bisschop Frans Wiertz hem per 1 februari aanstaande eervol ontslag verleend. De 83-jarige Mgr. Schreurs heeft 58 jaar voor de Kerk in het bisdom Roermond gewerkt.
 

lees verder
Bisschop neemt afscheid van medewerkers
2017-12-01 01:43:51

Op zijn laatste dag als bisschop van Roermond heeft mgr. Wiertz afscheid genomen van zijn medewerkers. Dat gebeurde vrijdagmiddag 1 december in de hal van het Bisschopshuis in Roermond.

lees verder
Afscheid bisschop live op tv en internet
2017-11-30 10:52:24

De afscheidsviering van Mgr. Frans Wiertz als bisschop van Roermond wordt zaterdag 9 december door de regionale omroep L1 live op televisie uitgezonden. De KRO streamt de viering op internet. Met de eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond neemt Mgr. Wiertz na ruim 24 jaar afscheid van het bisdom Roermond. De bisschop viert zaterdag 2 december zijn 75e verjaardag en heeft – zoals bij bisschoppen gebruikelijk is – bij die gelegenheid aan paus Franciscus ontslag gevraagd en gekregen. 

lees verder
Bisschop opent jubileumjaar Birgittinessen
2017-11-29 03:53:13

Bisschop Frans Wiertz heeft dinsdag 28 november bij de zusters Birgittinessen in abdij Maria Hart in Weert het jubileumjaar '175 jaar Birgittinessen in Weert' geopend. Dat deed de bisschop door bij de "zusterkes vanne Maasstraot” de jubileumtaart aan te snijden. Hij bedankte daarbij de zusters voor de vele goede werken die zij in Weert verrichtte en nog steeds verrichten. 

lees verder
Boek over deken Huisman te koop
2017-11-28 10:52:58

Op 16 november jongstleden overleed op 93-jarige leeftijd Evert Huisman. Hij was maar liefst 67 jaar priester, waarvan 28 jaar als pastoor en deken in Gennep. Onlangs verscheen er een boek over zijn markante leven.

lees verder
Pastoor Jan Geurts overleden
2017-11-28 02:44:18

Op 26 november overleed in Itteren oud-pastoor Jan Geurts.  

lees verder
Interviews bisschop op tv en internet
2017-11-27 08:18:14

Bij gelegenheid van het afscheid van Mgr. Wiertz worden er enkele interviews met de bisschop op televisie uitgezonden.

lees verder
Benoemingen eind november 2017
2017-11-27 04:29:38

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft deze week de volgende priesters en diakens een (nieuwe) benoeming gegeven.   

lees verder
Herdenking Aidsslachtoffers
2017-11-24 12:19:38

Over de hele wereld wordt op vrijdag 1 december stilgestaan bij de tienduizenden die slachtoffer zijn van de ziekte Aids. Ook de Kerk wil – geïnspireerd door het evangelie – aandacht schenken aan de zieken en aan alle hulpverleners. Tijdens WereldAidsdag organiseert Buddyzorg Limburg samen met het bisdom een minisymposium.  

lees verder
'Missionair testament' bisschop Wiertz gepresenteerd
2017-11-23 09:25:56

Het boek ‘Bisschop Frans Wiertz, missionair testament’ is donderdag 23 november gepresenteerd. Dat gebeurde in Roermond tijdens een symposium over de toekomst van de kerk. In het boek schildert Mgr. Wiertz zijn visie op de toekomst aan de hand van de missiereizen die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt.

lees verder
Pater Wenders overleden
2017-11-20 04:40:31

Op maandag 20 november overleed in Cadier en Keer pater Piet Wenders s.m.a.  

lees verder
Ierse priester Shay Cullen krijgt Martin-Buberplaquette
2017-11-18 11:46:43

In Abdij Rolduc is vrijdag 17 november de Martin Buberplaquette uitgereikt aan de Ierse missionaris Shay Cullen. Dit gebeurde onder meer in aanwezigheid van hulpbisschop Everard de Jong. Abt Adriaan Lenglet van Mamelis hield de laudatio. Cullen zet zich al jaren in voor het welzijn en de bescherming van kinderen op de Filippijnen. Hij werd twee keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

lees verder
Nieuwe bundel bisschop Wiertz gepresenteerd
2017-11-18 09:47:45

Uit handen van uitgevers Paul Weelen en Luiz Oliveira ontving bisschop Frans Wiertz zaterdagavond het eerste exemplaar van zijn nieuwe bundel met columns ‘Hij is ons leven’. De presentatie vond plaats tijdens een bijeenkomst van de catechistenopleiding Kairos in Roermond.

lees verder
Deken Huisman overleden
2017-11-17 11:41:45

Op 16 november overleed in het Radboudziekenhuis in Nijmegen oud-deken Evert Huisman c.s.s.r. Hij was ruim 28 jaar lang deken van het dekenaat Gennep. Hij werd 93 jaar.

  

lees verder
Studiedag over islam
2017-11-17 11:21:59

De catechistenopleiding Kairos houdt op zaterdag 25 november een algemene studiedag over de Islam. Naast studenten en oud-studenten van Kairos zijn ook alle overige belangstellenden van harte welkom. De dag wordt verzorgd door kerkhistoricus diaken Régis de la Haye.  

lees verder
Laatste Adventsbrief van bisschop Wiertz
2017-11-16 09:53:09

Zoals elk jaar heeft bisschop Frans Wiertz ook dit jaar weer een adventsboodschap geschreven. Het is ditmaal zijn laatste. De brief zal grotendeels gewijd zijn aan Maria.

 

lees verder
Dies Rolduc in teken afscheid bisschop
2017-11-16 09:35:21

Op vrijdag 8 december viert het grootseminarie Rolduc in Kerkrade zijn 43e Dies Natalis. De dag staat ditmaal in het teken van het afscheid van bisschop Frans Wiertz. Op deze dag zal hij namelijk in het bijzonder afscheid nemen van alle priesters van het bisdom. Alle priesters hebben een uitnodiging voor de Dies ontvangen.

lees verder
Schutters begeleiden afscheid bisschop
2017-11-16 09:06:17

Op 2 december hoopt onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz, zijn 75e verjaardag te vieren. Hij legt dan zijn bisschoppelijke taken neer. Een week later, op zaterdag 9 december, neemt hij officieel afscheid. 

lees verder
Bisschop kijkt in missionair testament terug en vooral vooruit
2017-11-13 12:56:47

Bij gelegenheid van het afscheid van Mgr. Frans Wiertz als bisschop van Roermond verschijnt een nieuw boek, waarin hij zijn gedachten laat gaan over de toekomst van de katholieke kerk. De journalist Christian van der Heijden voerde afgelopen zomer vier lange gesprekken met de scheidend bisschop. De weerslag hiervan is verwerkt in het boek ‘Bisschop Frans Wiertz, missionair testament’, dat op 23 november door uitgeverij Adveniat wordt gepresenteerd.

lees verder
Benoemingen november 2017
2017-11-13 10:27:09

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de volgende personen een benoeming gegeven.   

lees verder
Zondag kerkelijke zending voor zes nieuwe catechisten
2017-11-10 12:06:43

Tijdens een speciale vesperviering in de kathedraal van Roermond verleent hulpbisschop Everard de Jong komende zondag (12 november), namens de bisschop van Roermond, de kerkelijke zending aan zes nieuwe catechisten. De afgestudeerden krijgen een benoeming in verschillende Limburgse parochies. De plechtigheid begint om 15.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.  

lees verder
Academie Rolduc over democratie
2017-11-10 10:40:08

Churchill zei het al: “Twee hoeraatjes voor de democratie. Geen drie, twee is genoeg”. De Engelse premier bedoelde daarmee dat ook democratie soms vragen oproept, al is er vooralsnog geen beter alternatief. Tijdens de eerstkomende bijeenkomst in de lezingenreeks Academie Rolduc, op vrijdag 17 november, gaat het over de toekomst van de democratie. 

lees verder
Zangers voor gelegenheidskoor afscheid bisschop gezocht
2017-11-10 10:20:13

Nu het naderende vertrek van de bisschop bekend is, zijn de voorbereidingen voor zijn afscheid in volle gang. Op 9 december is een grote afscheidsviering in de kathedraal voorzien, waarbij nagenoeg alle bisschoppen van Nederland aanwezig zullen zijn en waaraan eenieder deel kan nemen. Naar voorbeeld van de bisdombedevaart vorig jaar naar Rome, wordt ook voor deze gelegenheid een gelegenheidskoor samengesteld, dat o.l.v. dirigent Jo Louppen drie maal zal repeteren in Roermond en dat in de Mis begeleid zal worden door organist Jean-Pierre Steijvers. 

lees verder
Zondag 19 november eerste Werelddag voor de Armen
2017-11-08 03:20:17

Komende zondag (19 november) is de eerste Werelddag van de Armen. Deze dag is in juni 2017 door paus Franciscus ingesteld maar werd al aangekondigd bij het eind van het Heilig jaar van de Barmhartigheid in 2016. In zijn boodschap voor deze dag herinnert de paus aan de Bijbelse opdracht om de liefde voor de armen te vertalen naar daden. Komende zondag (19 november) is de eerste Werelddag van de Armen. Deze dag is in juni 2017 door paus Franciscus ingesteld maar werd al aangekondigd bij het eind van het Heilig jaar van de Barmhartigheid in 2016. In zijn boodschap voor deze dag herinnert de paus aan de Bijbelse opdracht om de liefde voor de armen te vertalen naar daden.  

lees verder
Nieuw boek bisschop Wiertz
2017-11-08 01:42:26

Op zaterdag 18 november wordt een nieuw boek gepresenteerd met columns van bisschop Frans Wiertz onder de titel Hij is ons leven. Het boek bevat een keuze uit de columns die Mgr. Wiertz de afgelopen jaren in kranten of het bisdomsblad De Sleutel heeft gepubliceerd. De bundel wordt uitgeven bij gelegenheid van zijn afscheid als bisschop van Roermond, begin volgende maand. Het boek is een vervolg op de bundels met columns die eerder werden uitgegeven.
 

lees verder
Kerk onderzoekt mogelijkheden en kansen jongerenwerk in parochies
2017-11-07 01:47:25

In een op 7 november gepubliceerd onderzoeksrapport brengt de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de mogelijkheden en kansen in kaart voor het jongerenwerk in de parochies. Het onderzoek geeft antwoorden op de vragenlijst die vanuit het Vaticaan is uitgezet voor de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. 

lees verder
Conferentie over het sociale Rijnlandmodel
2017-11-02 12:59:24

Het Rijnlandmodel is de naam voor een sociaal stelsel dat zich in de vorige eeuw in Duitsland ontwikkelde. In het Rijnlands denken worden maatschappij en economie op een duurzame en harmonische wijze met elkaar verbonden. Wat is er overgebleven van het Rijnlandsmodel? Is er in sociale kwesties nog aandacht voor de mens of staat geld verdienen altijd en overal voorop? Daarover gaat de Rijnlandconferentie 2017 die op vrijdag 17 november in Klooster Wittem wordt gehouden.  

lees verder
Aandacht voor oecumene op Willibrordzondag
2017-11-02 12:35:49

In het eerste weekeinde van november, dit jaar op 4 en 5 november, viert de Katholieke Kerk in Nederland Willibrordzondag. Er wordt dan aandacht gevraagd voor oecumene: het contact tussen de verschillende christelijke kerken. 

lees verder
Adviesraden nemen afscheid van bisschop
2017-11-02 07:55:43

De zevende priesterraad van het Bisdom Roermond heeft donderdag 2 november zijn laatste vergadering gehouden. Hierin werd onder meer stil gestaan bij het vertrek van bisschop Frans Wiertz. De priesterraad is een van de verplichte adviesraden die elk bisdom moet hebben. Op het moment dat een bisschop terugtreedt, eindigt ook de zittingstermijn van de raad.

lees verder
Startdag Vastenactie op 11 november
2017-10-27 02:54:39

Armoedebestrijding in Mbala in Zambia. Dat thema staat centraal tijdens de Vastenactie van 2018. Op zaterdag 11 november wordt al een voorschot hierop genomen tijdens de jaarlijkse Startdag die dan in Roermond wordt gehouden.

lees verder
Allerzielenmis in bisschoppelijke grafkapel
2017-10-27 02:05:44

Op het Oude Kerkhof in Roermond bevindt zich de grafkapel van verschillende overleden bisschoppen van Roermond. Elk jaar op 2 november – Allerzielen – vieren bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong in de kapel een eucharistieviering ter nagedachtenis aan alle overledenen in het algemeen en aan hun overleden voorgangers in het bijzonder.

lees verder
Dit weekeinde diakenwijding in kathedraal
2017-10-27 01:44:46

Zaterdag 28 oktober wordt in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een nieuwe diaken voor ons bisdom gewijd. Het betreft Slaven Brajkovic van de beweging van de Neocatechumenale Weg. Hij woont in het grootseminarie Redemptoris Mater in Cadier en Keer en volgt de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade.

lees verder
Bisdom Roermond brengt kerkelijke uitvaart opnieuw onder aandacht
2017-10-26 12:42:53
‘Als katholieken afscheid nemen….’ Onder dat motto vraagt het bisdom Roermond rond Allerzielen (2 november) aandacht voor de kerkelijke uitvaart. De komende twee weekeinden worden in kerken en op veel kerkhoven de overledenen herdacht. In een brochure en in parochiebladartikelen wordt de betekenis van de uitvaartliturgie uitgelegd. Een poster roept kerkgangers op om tijdig vast te leggen hoe zij hun eigen uitvaart geregeld willen hebben. 
lees verder
Oud-minister Hirsch Ballin houdt vrijdag 27 oktober Augustinuslezing in Rolduc
2017-10-20 02:01:45
Hoogleraar en oud-minister prof. dr. Ernst Hirsch Ballin spreekt op vrijdag 27 oktober in Abdij Rolduc in Kerkrade de Augustinuslezing uit. 'God in de stad'. Zo luidt die titel van de Augustinuslezing 2017. Dit is een verwijzing naar de 'Stad van God' een belangrijk werk van de Kerkvader Sint Augustinus. Maar is God nog in de stad te vinden? Op het oog lijkt het van niet. Maar steden zijn ook altijd broedplaatsen van vernieuwing geweest. Als God aanwezig is in de ontmoeting met de medemens, kan Hij in de stad niet ver weg zijn. Ernst Hirsch Ballin laat tijdens de lezing zijn gedachten hierover gaan. 
lees verder
Joden en christenen: Dezelfde Bijbel en toch anders
2017-10-20 01:47:50

Joden en christenen lezen eenzelfde Bijbeltekst, maar lezen ze ook dezelfde Bijbel? Dat is nog maar de vraag. Ze lezen in elk geval met een heel andere bagage. Hierover gaat een bijeenkomst van de Resonansgroep Katholieke Kerk en Jodendom, die op woensdag 8 november om 14.30 uur bij het bisdom (Swalmerstraat 100) in Roermond wordt gehouden. Spreker is Dr. Piet van Midden (foto) docent Hebreeuws aan diverse universiteiten en pastorale opleidingen.

lees verder
Invloed Moderne Devotie in Limburg groter dan gedacht
2017-10-20 01:29:13

De Moderne Devotie is in Limburg veel breder verspreid geweest dan altijd werd gedacht. Ook ging de invloed van de hervormingsbeweging in Limburg veel langer door dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit een inventarisatie die de theoloog en schrijver Mink de Vries heeft gemaakt . Het resultaat van zijn onderzoek presenteerde hij vanochtend (vrijdag 20 oktober) aan bisschop Frans Wiertz van Roermond (zie foto).

lees verder
Dit weekeinde Missiezondag
2017-10-19 04:29:41

Dit weekeinde (21/22 oktober) wordt in de katholieke kerk Wereldmissiedag of Missiezondag gevierd. Gelovigen overal ter wereld zetten zich dan in voor gelovigen elders. Ze laten op die manier zien dat ze allemaal tot dezelfde wereldkerk behoren. Veel parochies zullen dit weekeinde in de vieringen aandacht aan het thema besteden. Ook wordt er gecollecteerd voor het werk van Missio/Pauselijke Missiewerken.

lees verder
Geloofsgesprek met Hub Vossen
2017-10-13 12:43:55

Komende zondag (20 oktober) is het bisdom Roermond weer aan de beurt op de landelijke televisie voor de rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering en het voorafgaande Geloofsgesprek. Leo Fijen heeft ditmaal een gesprek met Hub Vossen, aalmoezenier van socale werken in het bisdom Roermond. 

lees verder
Academie Rolduc over 500 jaar Reformatie
2017-10-13 12:19:45

Eind deze maand is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther zijn beroemde stellingen op de kerkdeur van Wittemberg spijkerde. De datum 31 oktober 1517 wordt gezien als het officiële begin van het protestantisme. Het hele jaar wordt dit al herdacht met een Lutherjaar. Maar Luther was niet de enige die pleitte voor een hervorming van de Kerk. In de 16e eeuw ontstond er een veelheid aan kerkelijke protestbewegingen, die wij nu samenvatten onder de noemer ‘protestanten’, maar die onderling vaak heel verschillende denkbeelden hadden. Nog steeds bestaat er een grote verscheidenheid in protestantse Kerken en bewegingen. Daarover gaat de lezing van historicus Régis de la Haye in de lezingenreeks Academie Rolduc, die op vrijdag 20 oktober wordt gehouden.  

lees verder
Bisschop bedankte kerkzangers tijdens 'Dag van de Kerkmuziek'
2017-10-08 07:42:47

Met een gezongen vesperdienst en de allereerste uitvoering van lied ‘Geloven, hopen en liefhebben’ heeft de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond zondag 8 oktober afscheid genomen van bisschop Wiertz. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Dag van de Kerkmuziek. Het was de laatste keer dat Mgr. Wiertz hier als residerend bisschop bij aanwezig was. Als ‘afscheidscadeau’ kreeg hij het speciaal gecomoneerde lied aangeboden.

lees verder
Bisschop Frans Wiertz kondigt afscheid aan
2017-10-06 10:24:33

Bisschop Frans Wiertz van Roermond kondigt in een brief aan alle gelovigen in zijn bisdom aan dat hij met ingang van 2 december aanstaande zijn taken als bisschop van Roermond neerlegt. De brief wordt dit weekeinde in alle parochiekerken in Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd. 

lees verder
Dinsdag 10 oktober feest van de Sterre der Zee
2017-10-04 02:45:02

Sinds 2005 wordt op 10 oktober in het bisdom Roermond de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee gevierd. In Maastricht zelfs als een liturgisch feest. In de kerk waar haar genadebeeld staat, de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, wordt dit feest gevierd met verschillende activiteiten.  

  

lees verder
Wereldmissiemaand steunt Burkina Faso
2017-10-04 02:10:25

Oktober is in de katholieke Kerk de Wereldmissiemaand. Parochies zetten zich in om plaatselijke geloofsgemeenschappen elders in de wereld te ondersteunen en daarmee de evangelisatie wereldwijd te bevorderen. De Wereldmissiemaand wordt georganiseerd door MISSIO / Pauselijke Missiewerken in Den Haag. Dit jaar is er speciale aandacht voor de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.

lees verder
Theaterstuk over armoede in zes Limburgse plaatsen
2017-09-29 12:55:09

In het kader van de Week van de Armoede wordt op zes plekken in Limburg deze weken de theatervoorstelling ‘De OmZieners’ opgevoerd. In dit toneelstuk worden de verhalen verteld van mensen die in armoede leven. De voorstelling is een initiatief van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, die verbonden is met de Vierde Wereldbeweging. De uitvoeringen in Limburg zijn tussen 6 en 18 oktober in Maastricht, Sittard, Weert, Horst, Heerlen en Roermond.de wordt op zes plaatsen in Limburg de theaterproductie ‘De Omzieners’ op de planken gebracht. In dit toneelstuk worden de verhalen verteld van mensen die in armoede leven. De voorstelling is een initiatief van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, die verbonden is met de Vierde Wereldbeweging. De uitvoeringen in Limburg zijn in Maastricht (6 oktober), Sittard (7 oktober), Weert (11 oktober), Horst (12 oktober), Heerlen (17 oktober) en Roermond (18 oktober).
  

lees verder
Diaken Willems overleden
2017-09-29 10:58:10

Op donderdag 28 september overleed in Simpelveld diaken Albert Willems.

lees verder
Ontmoetingsdagen Biddende Moeders 2017
2017-09-29 01:46:32

In oktober zijn er twee ontmoetingsdagen van de gebedskring Biddende Moeders. Op 10 oktober vindt deze plaats in Venray en op 18 oktober in Ubachsberg. Alle moeders, oma’s en vrouwen met een hart voor kinderen zijn van harte welkom.
 

lees verder
Op 7 oktober fakkeltocht in Roermond
2017-09-28 02:30:15

Al jaren traditie op de eerste zaterdag van oktober: een bidtocht met fakkels van de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond naar het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw In ’t Zand. Dit jaar wordt de Fakkeltocht voor de 31e keer gehouden. Om 18.30 uur is er een eucharistieviering in kathedraal, geleid door hulpbisschop Everard de Jong. Na de mis – zo rond 19.30 uur – vertrekt de stoet met fakkels en lampionnen naar de ongeveer twee kilometer verderop gelegen Kapel In ’t Zand.

lees verder
Kerkbalans heeft nieuw logo
2017-09-22 12:28:05

Kerkbalans heeft een nieuw logo. Het is herkenbaar en is duidelijk familie van het oude logo. Nieuw is dat het logo meer actie uitstraalt; er zit beweging in! Het logo sluit naadloos aan bij de nieuwe campagne ‘Geef voor je kerk’. Doordat het nieuwe logo in lijn ligt van het oude, blijven bestaande materialen, zoals bijvoorbeeld vlaggen, voorlopig gewoon bruikbaar. 

lees verder
Opgroeisymposium ondersteunt ouders en opvoeders
2017-09-22 12:10:56

In Hilversum wordt op zaterdag 23 september voor de derde keer het zogeheten ‘opGROEIsymposium’ gehouden. Het symposium wil ouders en opvoeders ondersteunen, die vanuit een gelovige kijk op het leven hun kinderen seksuele opvoeding willen geven. De bijeenkomst wordt mede georganiseerd door het Centrum voor Huwelijk en Gezin (CHG) van het bisdom Roermond. Thema is: ‘Mijn kind, ik gun je het beste’. 

lees verder
Kairos start met veertig studenten
2017-09-22 11:57:57

Afgelopen weekeinde is het nieuwe het nieuwe studiejaar van de catechistenopleiding Kairos begonnen. De opleiding voor parochievrijwilligers telt op dit moment bijna veertig studenten. Net als vorig studiejaar, hebben zich ook deze keer weer veel nieuwe belangstellenden gemeld. 

lees verder
Dag van de Kerkmuziek op 8 oktober
2017-09-22 11:32:04

Wat is een kerk zonder muziek? Muziek hoort bij de liturgie. Zingen is dubbel bidden, zeggen we wel eens. Maar ook andere vormen van muziek in de kerk kunnen heel mooi en sfeervol zijn. Om het belang van kerkmuziek te onderstrepen, houdt de Sint-Gregoriusvereniging op zondag 8 oktober in Roermond een Dag van de Kerkmuziek.  Op en rond deze dag zijn er diverse muzikale activiteiten.

lees verder
Herdenking bijzondere rol Gennep bij 500 jaar Reformatie
2017-09-22 02:11:30

Gennep is uitgeroepen tot Internationale Reformatiestad. Dit is gebeurd in het kader van de herdenking van 500 jaar Reformatie. De protestantse gemeente van Gennep dateert van 1571 en is daarmee de oudste van Nederland. Tolerantie en respect voor elkaars geloofsbeleving maakten Gennep tot een vrijplaats voor andersdenkenden. Dat wordt benadrukt in dit jubileumjaar en op 24 september speciaal herdacht met een oecumenische viering, een stadswandeling, een fimvertoning en een concert. Hieraan wordt ook meegewerkt door de parochies van Gennep, de Evangelische Kirche uit Goch (D) en de burgerlijke gemeente Gennep.  

lees verder
Aandacht voor groeiende armoede in Limburg
2017-09-15 12:09:26

Begin oktober wordt in diverse parochies in Limburg aandacht besteed aan het thema armoede. Dit gebeurt rond de internationale ‘Dag van de Armoede’, die op 17 oktober wordt gehouden. De dag is een initiatief van de ATD/Vierde Wereldbeweging. In ons bisdom is de Dienst Kerk en Samenleving nadrukkelijk bij de activiteiten betrokken. Ook de provincie Limburg en het landelijk Kansfonds vragen onder het motto ‘omzien naar elkaar’ aandacht voor de armoedeproblematiek. 

lees verder
Bisschoppen roepen op tot hulp Sint Maarten
2017-09-14 12:27:53

De Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland (onder wie de Roermondse bisschoppen Frans Wiertz en Everard de Jong) leven mee met de bewoners van het Caribisch gebied die getroffen zijn door orkaan Irma. De beelden van de verwoestingen door de orkaan en onder meer de enorme schade op Sint-Maarten maken indruk en doen een dringend beroep op hulp. De bisschoppen vragen om te bidden voor de slachtoffers en om royaal te geven. 

lees verder
Prestigieuze Duitse prijs voor glas-in-loodinstituut
2017-09-14 02:28:41

Het Euregionaal onderzoeksinstituut voor glasschilderkunst (Forschungstelle Glasmalerei) uit Mönchengladbach krijgt de Duitse prijs voor monumentenzorg 2017. Het onderzoeksinstituut wordt geleid door het echtpaar Janssen-Winkeln, dat een aantal jaren geleden ook een inventarisatie van al het glas-in-lood in Limburg heeft gemaakt. Ze hebben in dat kader onder meer alle kerken in het bisdom Roermond bezocht en het glas-in-lood gefotografeerd en gedocumenteerd.

lees verder
Teksten retraite Mgr. Stevens uitgegeven
2017-09-11 06:01:22
Sinds zijn aantreden als bisschop van Roermond heeft Mgr. Frans Wiertz elk jaar in de vastentijd een retraite voor priesters en diakens georganiseerd. Afgelopen voorjaar werd deze verzorgd door emeritushoogleraar Mgr. dr. Piet Stevens uit Heerlen. De teksten van die retraite zijn nu verschenen in boekvorm met als titel ‘Moge ik mezelf kennen, moge ik u kennen’. 
lees verder
Nuntius bij herdenking verjaardag moord bisschop Schraven
2017-09-11 04:06:42

De pauselijk nuntius in Nederland, mgr. Aldo Cavalli op zondag 8 oktober in Broekhuizenvorst aanwezig bij de herdenking van de 80e verjaardag van de moord op bisschop Frans Schraven en gezellen in China. De aartsbisschop is dan hoofdcelebrant tijdens een pontificale eucharistieviering in de parochiekerk van Broekhuizenvorst. De viering begint om 10.30 uur. 

lees verder
Neem dit weekend iemand mee naar de kerk
2017-09-08 11:19:46

Neem eens iemand mee naar de kerk! Waarom niet? Voor veel mensen is het lang geleden dat ze naar de kerk geweest zijn. Sommigen zouden wel weer eens willen gaan, maar misschien is de drempel wat hoog geworden. Het gaat makkelijker als ze met een bekende meegaan. Daarom wordt dit weekeinde (9 en 10 september) in heel Nederland een speciale actie gehouden om mensen uit te nodigen weer eens naar de kerk te gaan. 

lees verder
Grootseminarie Rolduc start studiejaar met 45 studenten
2017-09-08 10:50:46

In aanwezigheid van bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong is op Grootseminarie Rolduc in Kerkrade donderdagavond 7 september het nieuwe studiejaar van start gegaan. Het jaar werd onder meer geopend met een eucharistieviering in de abdijkerk. De priesteropleiding van het bisdom Roermond telt momenteel 45 studenten, verdeeld over de verschillende fases van de studie.

lees verder
Limburgse priester wordt kanselier bisdom Groningen-Leeuwarden
2017-09-08 09:20:32

De Limburgse priester dr. Jos Geelen C.R.L wordt met ingang van 1 oktober 2017 de nieuwe kanselier van het bisdom Groningen-Leeuwarden. In die hoedanigheid treedt hij ook toe tot de staf van het noordelijke bisdom.

lees verder
Vicaris-generaal Schnackers bezocht emeritus-paus Benedictus XVI
2017-09-06 05:17:36

Vicaris-generaal mgr. dr. Hub Schnackers van het bisdom Roermond heeft afgelopen dagen in Rome deelgenomen aan de jaarlijkse bijeenkomst van de ´Schülerkreis´. Onderdeel van de bijeenkomst was ook een ontmoeting met emeritus-paus Benedictus XVI.

lees verder
Sittardse zusters houden weer 'christelijk cafe'
2017-08-30 12:58:02
De Amerikaanse dominicanessen in Sittard houden vanaf komende week weer hun ‘christelijk café’. Dit is een reeks gespreksavonden voor jongeren in een informele sfeer. Tijdens de bijeenkomsten in de parochiezaal van de Sittardse wijk Overhoven worden fundamentele vragen van het katholiek geloof met jongeren besproken. 
lees verder
Gezinsweekend in Steyl
2017-08-30 12:43:08

Uit liefde voor U. Dat is de titel van een weekend voor katholieke gezinnen, dat van 13 tot en met 15 oktober in Steyl wordt gehouden. De titel verwijst naar de 100everjaardag van de verschijningen van Maria in Fátima, waarover dit weekend gaat.

lees verder
Eerste feestdag heilige Moeder Teresa
2017-08-30 02:41:00

Op een overvol Sint-Pietersplein in Rome verklaarde sprak paus Franciscus precies een jaar geleden de heiligverklaring van Moeder Teresa uit. Dat betekent dat dit jaar haar gedachtenis voor het eerst op de liturgische kalender staat. Komende dinsdag 5 september viert de Kerk voor het eerst het feest van de heilige Teresa van Calcutta.

lees verder
Dit weekeinde MIVA-collecte voor Burkina Faso
2017-08-23 04:12:38
Dit weekeinde - 26 en 27 augustus - vindt in de katholieke kerken de jaarlijkse MIVA-collecte plaats. De Missie Verkeersmiddelenactie zamelt geld in voor vervoersmiddelen voor de Derde Wereld. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor het project: ‘Brommers voor Burkina Faso, opsporen van de meest kwetsbaren’.
 
lees verder
Verdwenen kloosterkerk Weert herontdekt
2017-08-23 03:09:51
In Weert zijn mogelijk de contouren van een verdwenen kloosterkerk gevonden. Het gaat om de kerk van het Klooster Maria Wijngaard aan de Maasstraat, pal naast de Martinuskerk. Tijdens grondradaronderzoek in opdracht van de geschied- en oudheidkundige kring De Aldenborgh in Weert zijn fundamenten ontdekt die mogelijk van de 16e-eeuwse kloosterkerk kunnen zijn. In het klooster dat al van 1442 dateert wonen momenteel de zusters Birgittinessen.
lees verder
kantoren bisdom op 14 en 15 augustus gesloten
2017-08-07 01:03:13

In verband met het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming zijn de kantoren van het bisdom Roermond op maandag 14 en dinsdag 15 augustus gesloten. Voor dringende zaken kunt u mailen naar info@bisdom-roermond.nl

lees verder
Orgel kathedraal volgend jaar zomer gereed
2017-08-04 10:05:22

Zowel de provincie Limburg alsook de gemeente Roermond stellen elk 100.000 euro ter beschikking aan de stichting Renovatie Kathedraal Roermond voor het nieuwe orgel van de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Dat hebben het Limburgs Parlement en de Roermondse gemeenteraad onlangs besloten. Daarmee is nog slechts € 59.000 nodig om het orgel helemaal af te bouwen. Naar verwachting is het orgel volgend jaar zomer gereed. 

lees verder
'Wonder' van heilige pater Karel Houben overleden
2017-07-17 05:52:51

Dolf Dormans, de man uit Munstergeleen wiens wonderbaarlijke genezing uiteindelijk leidde tot de heiligverklaring van de eveneens uit Munstergeleen afkomstige pater Karel Houben, is zondag 16 juli op 90-jarige leefitjd overleden.

lees verder
Braziliaanse novicen op bezoek in Limburg
2017-07-16 10:36:47

Een groep Braziliaanse novicen van de zusters Franciscanessen van Sint Jozef heeft onlangs Beek en Valkenburg bezocht. Bij die gelegenheid vond ook een ontmoeting met bisschop Wiertz plaats. 

lees verder
Inspiratieboekje over katholiek zijn in deze tijd
2017-07-14 09:04:37
In het weekend van 9 en 10 september nodigen meerdere kerkgenootschappen mensen uit weer mee te gaan naar de Kerk. Met het project Back to church worden kerkleden gevraagd iemand uit te nodigen. Speciaal voor de deelnemende rooms-katholieke parochies brengt uitgeverij Adveniat nu een boekje uit, bedoeld om uit te delen aan de genodigden.
lees verder
Priester Jean Bergh overleden
2017-07-13 12:22:30

Op 6 juli overleed in Spaubeek de priester Jean Bergh.  

lees verder
Paus vraagt om toezicht. Glutenarme hosties toegestaan
2017-07-12 10:17:22
Paus Franciscus vraagt in een brief aan de bisschoppen en bisschoppenconferenties wereldwijd om toe te zien op de samenstelling en kwaliteit van brood en wijn voor de eucharistie. Deze brief is vorige week naar de bisschoppenconferenties gestuurd. De Nederlandse bisschoppen reageren vandaag in onderstaande verklaring.
lees verder
Deze weken diverse orgelfestivals in Limburg
2017-07-07 11:16:54

Deze zomerperiode vinden er op diverse plaatsen in Limburg orgelfestivals of orgelconcertreeksen plaats. Een overzicht.
 

lees verder
Zaterdag bedevaart naar 150-jarige heilige martelaren van Gorcum
2017-07-06 11:27:38

Het is dit jaar precies 150 jaar geleden dat de Martelaren van Gorcum – onder wie twee paters uit Weert – heilig werden verklaard. Dit wordt op 8 juli herdacht tijdens een grote bedevaart in Brielle (bisdom Rotterdam).

lees verder
Diakenwijding Rajan Nesaiyan in India
2017-07-06 11:07:45

In zijn eigen bisdom Kuzhlithurai in India wordt priesterstudent Rajan Arulraj Nesaiyan van het grootseminarie Rolduc (Kerkrade) zaterdag (8 juli) tot transeunt diaken gewijd. De wijding wordt verricht door bisschop Jerome Dhas Varuvel S.D.B.  

lees verder
Eerste Mis in Weert
2017-07-06 10:43:18

Eind juni werden in Roermond twee priesters gewijd. Maar eigenlijk was er nog een ‘Limburgse’ wijding. Op 24 juni werd de uit Weert afkomstige diaken Anton Goos in de kathedraal van Haarlem door bisschop Jos Punt tot priester gewijd. De Limburger groeide op in de wijk Moesel en viert komende zondag 9 juli in zijn ‘thuisparochie’ zijn eerste H. Mis.  

lees verder
Benoemingen juli 2017
2017-07-04 11:42:42

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende priesters en diakens een (nieuwe) benoeming gegeven.   

lees verder
Bisschop Wiertz: "Kerk een museum noemen, is griezelig"
2017-07-04 06:28:19

“Hoewel ik zeer erkentelijk ben voor de inspanningen om het kerkelijk erfgoed te promoten, vind ik het heel griezelig om een kerk een museum te noemen.” Dat zei bisschop Frans Wiertz van Roermond dinsdagmiddag bij de opening van het ‘Grootste Museum van Nederland’ in Maastricht. “Bij de Russische Revolutie werden honderd jaar geleden kerken ook tot musea gereduceerd. Maar dat zijn ze niet. De kerk is de plaats waar God woont,” aldus de bisschop.

lees verder
Sterrentocht voor jongeren
2017-06-30 10:45:20

Voor jongeren vanaf 18 jaar organiseert het bisdom deze zomer een zogeheten Sterrentocht langs verschillende bedevaartplekken in en om Limburg. De tocht vindt plaats van vrijdag 28 juli tot en met woensdag 2 augustus. Dagelijks wordt een plek bezocht vanuit de vaste standplaats, het klooster van de ‘Blauwe Zusters’ in Brunssum.
 

lees verder
Slevrouwe onderdeel van Grootste Museum van Nederland
2017-06-30 10:16:31

Het Grootste Museum van Nederland opent zijn eerste dertien deuren. Eén van die deuren is de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht. Op 4 juli wordt de kerk officieel onderdeel van dit museumproject.  

lees verder
Schrijvers Mariamonologen maken volgende Passiespelen
2017-06-29 11:00:40

Het auteursduo Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen gaat de nieuwe tekst voor de volgende Passiespelen in Tegelen schrijven. Dat heeft de organisatie van de Passiespelen bekend gemaakt. De nieuwe tekst moet op 29 maart (Witte Donderdag) klaar zijn. Dan beginnen de andere voorbereidingen voor de nieuwe editie van de Passiespelen in 2020. De regie is voor de derde keer in handen van Cees Rullens. 

lees verder
Inventaris archief eerste bisdom Roermond nu online
2017-06-28 07:11:59

Tientallen strekkende meters archief van het eerste bisdom Roermond (1559 – 1802) zijn sinds woensdag 28 juni ontsloten voor historisch onderzoek. In het Regionaal Historisch Centrum Limburg werd die middag de inventaris van de oude bisdomarchieven gepresenteerd. Daarmee is een schat aan informatie over de kerk en de gelovigen in Limburg tijdens het zogeheten ‘ancien regime’ nu te raadplegen. De inventaris is als boek te koop, maar ook online te raadplegen via: www.bisdom-roermond.nl/archief

lees verder
Nieuw communieproject: Ik ben bij je
2017-06-26 09:23:36

'Ik ben ben bij je'. Dat is de titel van een nieuw eerstecommunieproject dat sinds deze week beschikbaar is. Het project gaat uit van tien bijeenkomsten: acht vóór de eerste heilige communie en twee erna. Het bestaat uit een werkboek voor kinderen met een vierwijzer en een vriendenboekje en een begeleidersboek.

lees verder
Hoge pauselijke onderscheiding voor televisiemaker en schrijver Leo Fijen
2017-06-24 05:06:23

Bisschop Wiertz heeft zaterdag in Utrecht een hoge pauselijke onderscheiding uitgereikt aan KRO-televisiemaker en schrijver/uitgever Leo Fijen. De bisschop deed dit in zijn functie als mediabisschop en voorzitter van de Beleidscommissieommissie voor Communicatie en Media van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

lees verder
Archief oude bisdom Roermond geïnventariseerd
2017-06-22 12:31:13

De inventarisatie van het archief van de bisschop van Roermond ten tijde van het eerste bisdom Roermond (1569-1802) is afgerond. Op woensdag 28 juni wordt het resultaat ervan gepresenteerd. Door de inventarisatie is het archief nu optimaal toegankelijk voor onderzoek naar de geschiedenis van het oude bisdom en voor de bestudering van het geloof van alledag van de gewone gelovigen. 

lees verder
Nieuw project nodigt mensen uit naar kerk te komen
2017-06-22 11:56:08

Op initiatief van de Raad van Kerken wordt in het weekend van 9 en 10 september in de Nederlandse kerken een actie gehouden om mensen uit te nodigen om weer naar de kerk te gaan. De bedoeling is dat kerkgangers hun familie, buren, vrienden of bekenden uitnodigen om weer een keer mee te gaan. Het project staat in Engeland bekend onder de naam ‘Back to Church’. De Nederlandse Bisschoppenconferentie nodigt parochies uit om van harte aan dit project deel te nemen.  

lees verder
Herdenking 75e sterfdag heilige Edith Stein
2017-06-22 11:42:18

In de zomer van 1942 werden honderden Nederlandse joden door de Duitse bezetter opgepakt en naar concentratiekampen gevoerd. Onder hen ook de later heiligverklaarde zuster Theresia Benedicta van het kruis, beter bekend als Edith Stein. Zij woonde op dat moment in het Karmelietessenklooster in Echt. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de heilige Edith Stein werd vermoord. Dat wordt komende zondag (25 juni) herdacht. juni) herdacht. 

lees verder
20 Duizend euro noodhulp voor getroffen regio Filipijnen
2017-06-21 01:00:05
Het Missiebureau van het bisdom Roermond geeft 20 duizend euro medische noodhulp aan het bisdom Marawi op de Filipijnen.  
lees verder
Prentjes Fátima nog beschikbaar
2017-06-19 03:08:42

Bij gelegenheid van de 100e verjaardag van de verschijningen van Maria in Fátima is vorige maand een speciaal gebedsprentje uitgegeven. De prentjes kunnen nog bijbesteld worden.
 

lees verder
Kaski-onderzoek: 'Vrijwel alle parochies hebben contact met scholen'
2017-06-15 03:48:17

Bijna negentig procent van de parochies in Limburg heeft regelmatig contact met een basisschool. In de meeste gevallen gaat het om de voorbereiding op sacramenten als eerste communie en vormsel. Daarnaast organiseert ongeveer een derde van de parochies rond feesten als Kerstmis en Pasen samen met de school een viering. Dit betekent dat er aan de basis een goed contact bestaat tussen de kerk en het hoofdzakelijk katholieke onderwijs.

lees verder
Inventarisatie roerend religieus erfgoed gaat van start
2017-06-12 04:37:08

Het project om al het roerend religieus erfgoed in Limburg te inventariseren, gaat deze week officieel van start. Dinsdag (13 juni) zal gedeputeerde Hubert Mackus van de provincie Limburg symbolisch de eerste foto in de database uploaden. Vandaag werd er alvast even geoefend in de abdijkerk in Thorn.

lees verder
Terugblik op priesterwijding
2017-06-10 08:16:08

Henyer García León en Geraldo de Vasconcelos zijn zaterdag 10 juni in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond tot priester gewijd. De wijding werd verricht door hulpbisschop Everard de Jong. 

lees verder
Vijf Limburgse kloosters openen deur tijdens Open Kloosterdag
2017-06-09 02:33:14
Vijf kloosterordes in Limburg doen dit weekeinde mee aan de landelijke Open Kloosterdag. Het gaat om de zusters van het Kostbaar bloed op de Windraak, de zusters Dienaressen van de Heilige Geest in Wahlwiller, de paters Montfortanen in Genhout, de Benedictijnen in Mamelis en de redemptoristen in Wittem.
lees verder
Zaterdag wijding twee nieuwe priesters in Roermond
2017-06-07 11:54:41

Op zaterdag 10 juni worden er in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond twee nieuwe priesters gewijd. Het betreft twee ‘Maastrichtse’ wijdelingen: Henyer García León en Geraldo de Vasconcelos. Beiden zijn vorig najaar tot diaken gewijd. 

lees verder
Hoge pauselijke onderscheiding voor oud-econoom Martin Frankort
2017-06-07 09:18:31

Voormalig algemeen-econoom Martin Frankort van het bisdom Roermond heeft een hoge pauselijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot ridder in de orde van Sint Gregorius. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de kerk in het bisdom Roermond en de hele Nederlandse kerkprovincie.

lees verder
Benoemingen juni 2017
2017-06-07 02:18:01

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende priesters en diakens een (nieuwe) benoeming gegeven.   

lees verder
Regen houdt seminaristen niet uit Springprocessie Echternach
2017-06-06 09:45:48

De studenten van het grootseminarie Rolduc hebben dinsdag 6 juni deelgenomen aan de befaamde Springprocessie in Echternach. Dat de regen met bakken uit de lucht viel, kon hen niet deren. Samen met duizenden andere pelgrims sprongen ze door het stadje tot aan het graf van de heilige Willibrord, de patroon van de Nederlandse kerkprovincie, die hier begraven ligt.

lees verder
Open Dag bij grootseminarie neocatechumenaat
2017-06-02 09:57:39

Op Tweede Pinksterdag (maandag 5 juni) is er een Open Dag in grootseminarie Redemptoris Mater, dat gevestigd is in Huize Blankenberg in Cadier en Keer. Van 12.00 uur tot 16.00 uur leiden de priesterstudenten gasten rond door het gebouw en presenteren zij zich aan de bezoekers.

lees verder
Pater Karel tien jaar heilig
2017-06-02 04:58:27

Dit weekeinde is het precies tien jaar geleden dat pater Karel Houben heilig werd verklaard. Dit wordt in het Pinksterweekeinde op verschillende manieren herdacht in zijn geboorteplaats Munstergeleen.

lees verder
'Grootste orgelpijp ter wereld' in Roermond onthuld
2017-06-02 04:10:59

Gouverneur Theo Bovens van de provincie Limburg, loco-burgemeester Ferdinand Pleyte van Roermond en plebaan-deken Rob Merkx hebben vanmiddag de 'grootste orgelpijp ter wereld' onthuld. Dit gebeurde bij de Sint-Christoffelkathedrdaal in Roermond. 

lees verder
Consuminderhuis Landgraaf wint Dr. Poelsprijs 2017
2017-06-01 07:14:20

Het Consuminderhuis Landgraaf heeft de Dr. Poeslprijs 2017 gewonnen. Dit is een stimuleringsprijs voor projecten in Limburg op het gebied van diaconie en sociaal-maatschappelijk werk. De prijs werd donderdag  1 juni in Abdij Rolduc uitgereikt door bisschop Frans Wiertz en gouverneur Theo Bovens.  

lees verder
Geëmotioneerde bisschop Wiertz "met weemoed weg uit Lourdes"
2017-05-24 11:42:46

“We vertrekken met weemoed uit Lourdes. U, maar ik ook,” dat zei een zichtbaar geëmotioneerde bisschop Frans Wiertz woensdagmorgen tijdens de slotviering van de Limburgse Bedevaart in Lourdes. Na 24 jaar was het de laatste keer dat mgr. Wiertz als residerend bisschop de bedevaart begeleidde. “Van deze reis herinner ik me vooral de handen. Knoestige handen, frêle handen en vooral veel dankbare handen. Ik zie niet meer zo goed, maar die handen heb ik goed gevoeld.”

lees verder
Laatste bedevaart naar Lourdes van bisschop Wiertz
2017-05-24 01:22:16

Bisschop Wiertz was afgelopen dagen voor de laatste keer als residerend bisschop op bedevaart in Lourdes. Maar liefst 24 jaar lang ging de bisschop elk jaar met de Limburgse Bedevaart/Huis voor de Pelgrim op reis naar Lourdes. Afgelopen week heeft hij ruim 450 pelgrims begeleid. Aan het einde van dit jaar legt mgr. Wiertz zijn taken neer, omdat hij dan 75 jaar wordt. Een sfeerimpressie van de dagen in Lourdes.

lees verder
Priester Piet Veugelers overleden
2017-05-22 12:10:30

Op 19 mei overleed in Maastricht de priester Piet Veugelers. 

lees verder
Bij overlijden mgr. Ernst: Bisschoppen verbonden met "oudste broeder"
2017-05-20 01:57:17

De Nederlandse bisschoppen voelen zich verbonden met hun oud-collega mgr. Huub Ernst, die vrijdagavond op 100-jarige leeftijd overleed. De voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, mgr. Hans van den Hende, spreekt over "onze oudste broeder in het bisschopsambt met een groot gevoel voor diaconie en het vredeswerk". 

lees verder
Priester Claus Bischoff overleden
2017-05-19 12:18:53

Op 16 mei overleed in Genk (B) de priester-leraar Claus Bischoff. 

lees verder
Pastoor Vankan over geloof en kunst
2017-05-19 11:11:16

We leven meer dan ooit in een beeldcultuur. Plaatjes blijven beter hangen dan woorden. Ook in geloofsoverdracht. Dat komt goed uit, want onze kerken hangen vol met afbeeldingen en schilderijen. “Kunst kan een heel goede manier zijn om het geloof te verkondigen,” zegt pastoor Marcus Vankan. “Alleen jammer dat we er zo weinig gebruik van maken.”  

lees verder
Bisdom gaat roerend religieus erfgoed inventariseren
2017-05-19 10:46:48

De komende drie jaar worden alle waardevolle kunstvoorwerpen in de Limburgse kerken geïnventariseerd. Het zogeheten roerend religieus erfgoed wordt gefotografeerd, beschreven en gedocumenteerd. Alle gegevens worden in een centrale database opgeslagen. Deze vervangt de papieren inventarislijsten die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zijn gemaakt.

lees verder
Clavis is het nieuwe webmagazine van het bisdom Roermond
2017-05-18 11:14:13
De eerste uitgave van Clavis is uit. Dat is het nieuwe webmagazine van het bisdom Roermond. Clavis verschijnt vanaf vandaag maandelijks. Met het webmagazine wil het bisdom Roermond belangstellenden op een eigentijdse manier informeren over wat er in de kerk in Limburg leeft. 
lees verder
Pater Draper overleden
2017-05-18 02:39:51

Op 16 mei overleed in Maastricht pater Pieter (Carolus) Draper O.F.M. Conv. 

lees verder
Informatie-ochtend opleiding diaken, pastoraal werker, catecheet
2017-05-17 12:50:41

Wie interesse heeft in theologie en filosofie kan daarvoor terecht bij het Theologisch Instituut Rolduc (TIR) in Kerkrade. Hier wordt een weekendopleiding aangeboden voor iedereen die geïnteresseerd is in theologie en pastoraat. Op zaterdag 17 juni wordt er een kennismakingsprogramma aangeboden vanaf 10.00 uur.  

lees verder
Pater Pim Lentz cssr overleden
2017-05-16 02:15:42

Op zondag 14 mei is in Roermond pater Pim Lentz overleden. Hij was actief als missionaris in Brazilië en als priester in diverse parochies in Midden-Limburg.

lees verder
Zonnige vormelingendag in Roermond
2017-05-14 09:30:32

In een stralende zon heeft zaterdag 13 mei de jaarlijkse Christoffeldag plaatsgevonden. Vormelingen uit alle windrichtingen van Limburg waren naar de bisschopsstad Roermond gekomen. Ze deden spelletjes, een dansworkshop, een speurtocht door de kathedraal en ze werden door bisschop Wiertz bij hem thuis ontvangen. Bijgaand enkele sfeeropnames. Bekijk de uitgebreide fotoreportage

lees verder
Bisdommen in sfeervolle viering toegewijd aan Onbevlekt Hart van Maria
2017-05-13 07:15:31

De zeven Nederlandse bisdommen zijn toegewijd aan het onbevlekt hart van Maria. Dat gebeurde zaterdag 13 mei tijdens een plechtige vesperdienst in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Alle Nederlandse bisschoppen en hulpbisschoppen én emeritus-aartsbisschop kardinaal Ad Simonis waren hiervoor speciaal naar Maastricht gekomen.

lees verder
Studiemiddag over geloof en kunst
2017-05-11 12:56:09

Kunst kan een hulpmiddel zijn bij geloofsoverdracht. Hoe kunstwerken een rol kunnen spelen in godsdienstlessen of catechesegroepen wordt gepresenteerd tijdens een studiemiddag ‘Kunst in geloof, geloof in kunst’. Deze vindt plaats op zaterdag 20 mei in Houthem-Sint Gerlach.
 

lees verder
Gouverneur Bovens hoofdspreker bij Sociale Studiedag
2017-05-11 01:26:45

Gouverneur Theo Bovens van de provincie Limburg is de hoofdspreker tijdens de Sociale Studiedag, die op donderdag 1 juni in Abdij Rolduc in Kerkrade wordt gehouden. Naast Commissaris van de Koning is Bovens ook voorzitter van het Kansfonds, dat tal van sociale projecten in het hele land financieel ondersteunt. Hij spreekt tijdens de studiedag over het thema ‘De kracht van verbondenheid’.
 

lees verder
Iedereen welkom bij Fatimaherdenking in Maastricht
2017-05-11 01:14:27

Met een vesperviering komende zaterdag (13 mei) in Maastricht wordt herdacht dat honderd jaar geleden Maria in Fatima (Portuugal) verscheen aan drie herderskinderen. Tijdens de viering wijden de Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland hun bisdommen gezamenlijk toe aan het Onbevlekte Hart van Maria. De zes Mariaverschijningen vonden plaats van 13 mei tot en met 13 oktober 1917. Bij de viering in Maastricht is iedereen van welkom. 

lees verder
Catecheseproject LOOP aangeboden aan paus Franciscus
2017-05-10 07:43:56

Het catecheseproject ‘Licht op ons pad’ is woensdag 10 mei aangeboden aan paus Franciscus. Tijdens de wekelijkse algemene audiëntie overhandigden de gedelegeerden voor het katholiek onderwijs in Limburg, George Dölle en John Marx, samen met hulpbisschop Everard de Jong het project aan de paus. Daags ervoor waren ze al bezoek geweest bij de pauselijke raad voor de nieuwe evangelisatie, om het project daar aan te bieden aan de verantwoordelijke bisschop voor catechese.

lees verder
Clara Fey wordt zalig verklaard
2017-05-05 04:23:44

Zuster Clara Fey wordt zalig verklaard. Paus Franciscus heeft een wonder op haar voorspraak officieel erkend. Clara Fey was de stichteres van de Zusters van het Arme Kind Jezus, die vele jaren lang hun generalaat en Moederhuis in Simpelveld hebben gehad. Het zaligverklaringsproces werd aanvankelijk in het bisdom Roermond gevoerd, maar is enkele jaren geleden overgedragen aan het bisdom Aken.

lees verder
Grootseminarie Rolduc brengt glossy magazine 'Geroepen' uit
2017-05-04 12:58:46

Het grootseminarie Rolduc brengt deze week een glossy magazine op de markt om belangstellenden een kijkje achter de schermen van de priesteropleiding te geven. De glossy heeft de titel ‘Geroepen’ gekregen en verschijnt bij gelegenheid van Roepingenzondag. In het weekeinde van 6 en 7 mei wordt in de katholieke Kerk over de hele wereld speciale aandacht besteed aan religieuze roepingen.
 

lees verder
Oud pastoor Quanjel overleden
2017-05-03 10:59:36

Op dinsdag 2 mei overleed in Heerlen pater Gène Quanjel s.c.j..  

lees verder
TV-reportage NOS over Limburgse priesters in het verzet
2017-04-28 12:25:29

Rondom de Natonale Dodenherdenking zendt de NOS komende donderdag (4 mei) een live reportage uit vanuit Roermond. Daarin staat Roermond in oorlogstijd centraal, maar met name ook het verzet dat in Limburg door priesters van het bisdom en religieuzen van verschillende congregaties werd geleid. Tientallen van hen kwamen in concentratiekampen terecht, verschillenden van hen stierven er, onder wie toenmalig bisdomsecretaris Leo Moonen. Bisschop Wiertz komt daarover uitgebreid aan het woord in de reportage.die wordt uitgezonden tussen 19.25 uur en 19.50 uur via NPO1.  

lees verder
Viering 50 jaar Charismatische Vernieuwing
2017-04-28 10:11:32

De Katholieke Charismatische Vernieuwing bestaat dit jaar 50 jaar. Dat jubileum wordt onder meer gevierd met een Open Dag op zaterdag 29 april in Weert. Het thema van de dag luidt ‘Lofprijzing’. Hulpbisschop Everard de Jong is bij de jubileumviering aanwezig.
 

lees verder
Roepingenzondag: God heeft jóu voor ogen
2017-04-28 09:55:19

Moderne computerspellen bieden de mogelijkheid om in een virtuele wereld te kijken. Met een realitybril op kun je de werkelijkheid om je heen met andere ogen zien. Wie door zo’n bril kijkt, ziet dingen die anderen niet zien. Zo is het ook met het geloof. Veel mensen zien God niet, maar wie door een gelovige bril wil kijken, ziet dat Hij voortdurend met ons bezig is.

lees verder
Ryan van Eijk tot diaken gewijd
2017-04-27 12:18:28

Ryan van Eijk is woensdag 26 april 2017 in de abdijkerk van Rolduc door hulpbisschop Everard de Jong tot diaken gewijd. Van Eijk komt oorspronkelijk uit Kerkrade en woont tegenwoordig in Helmond. Hij werkt als aalmoezenier bij het justitiepastoraat en is alszodanig actief in diverse penitentiaire inrichtingen in Nederland. Van Eijk is ook al vele jaren verbonden aan de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën in Cadier en Keer. 

lees verder
Rector van Kevelaer wordt hulpbisschop
2017-04-26 02:04:44

De rector van het bedevaartsoord Kevelaer – mgr. Rolf Lohmann – is benoemd tot hulpbisschop van het bisdom Münster. Lohmann wordt regiobisschop voor de Niederrhein, dat is het deel van het bisdom Münster dat aan Limburg grenst.

lees verder
Bisschop op werkbezoek bij 't Pieterke in Eijsden
2017-04-26 01:35:53

“Ieder mens heeft wel iets dat hij niet goed kan. Dus eigenlijk zijn we allemaal een beetje gehandicapt. Daarom is het heel goed dat jullie hier op deze manier wonen en hulp krijgen van de mensen uit de buurt.” Dat zei bisschop Frans Wiertz van Roermond woensdagmorgen tegen de bewoners van ’t Pieterke in Eijsden.

lees verder
Paus begroet Kerkraadse broederschap
2017-04-24 07:11:59

De schuttersbroederschap Sint Sebastianus uit Kerkrade viel zondag 23 april de eer te beurt om door paus Franciscus begroet te worden.

lees verder
Lezing over joodse gebeden
2017-04-21 12:03:14

Het gebed speelt een belangrijke rol in het joodse geloof. Over de drie voornaamste gebeden in het jodendom houdt Jochanan Belinfante woensdag 3 mei een lezing. Deze vindt plaats bij het bisdom aan de Swalmerstraat in Roermond.

  

lees verder
In juni weer Open Kloosterdag
2017-04-21 11:36:22

In het weekeinde van 10 en 11 juni wordt er weer een landelijke Open Kloosterdag gehouden. In tegenstelling tot voorgaande open dagen ligt de nadruk deze keer minder op het gebouw, maar meer op de spiritualiteit van de betreffende orde of congregatie. Om die reden heeft de Open Kloosterdag dit jaar als motto 'Inzicht in onze spiritualiteit' meegekregen.
 

lees verder
Nieuw Missiehuis in Cadier en Keer ingezegend
2017-04-21 10:31:13

Het vernieuwde Missiehuis van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën is afgelopen dinsdag (18 april) geopend en ingezegend. Dit gebeurde na afloop van een eucharistieviering met bisschop Frans Wiertz van Roermond en vicaris-generaal Antonio Porcellato van de internationale S.M.A. Deze was speciaal voor de gelegenheid vanuit Rome overgekomen.  

lees verder
Monument voor slachtoffers misbruik onthuld
2017-04-21 03:56:22

In stadspark De Kartuis in Roermond is vrijdagmiddag 21 april het kunstwerk ‘De Weg naar Verzoening’ onthuld en ingezegend. “Een gedenkteken met een waarschuwende boodschap”. Zo noemde vicaris-generaal Mgr. Hub Schnackers van het bisdom Roermond het monument voor de slachtoffers van het seksueel misbruik in de Kerk. “Wat er gebeurd is, mag niet vergeten worden, opdat niemand van de komende generaties  in hetzelfde foutieve gedrag vervalt.”

  

lees verder
Weerter martelaren 150 jaar geleden heiligverklaard
2017-04-19 09:49:39

Op zaterdag 29 april wordt herdacht dat de zogeheten Martelaren van Gorcum 150 jaar geleden heiligverklaard werden. Onder hen ook twee Limburgse heiligen: de in Weert geboren paters Hieronymus (1522) en Antonius (1523). Samen met de andere martelaren werden zij in 1572 in Brielle vermoord. In het bedevaartsoord van deze Zuid-Hollandse plaats vindt ook de herdenking plaats. Met een plechtige eucharistieviering door bisschop Hans van den Hende van Rotterdam.

lees verder
Diakenwijding Ryan van Eijk
2017-04-13 12:41:29

Een statement. Een duidelijke positiebepaling. Zo omschrijft Ryan van Eijk zijn keuze om permanent diaken te worden. De hoofdaalmoezenier van het landelijk justitiepastoraat ontvangt op woensdag 26 april in de abdijkerk van Rolduc in Kerkrade de diakenwijding uit handen van hulpbisschop Everard de Jong. “In deze tijd, waarin het geloof steeds verder teruggedrongen wordt achter de voordeur, wil ik laten zien waar ik sta,” aldsu de permanent-diaken in spé in een interview in het aprilnummer van bisdomblad De Sleutel.  

lees verder
Bisschop opent nieuw Missiehuis S.M.A.
2017-04-13 01:09:29

Komende dinsdag (18 april) opent bisschop Frans Wiertz het nieuwe Missiehuis van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën in Cadier en Keer. Hij doet dat samen met pater Antonio Porcellato, de vicaris-generaal van de S.M.A., die speciaal hiervoor uit Rome overkomt. Om 10.00 uur is er een eucharistieviering. Aansluitend wordt de nieuwbouw ingezegend. 

lees verder
Bisschop Wiertz in Chrismamis: 'Een missionaire kerk is een dienstbare kerk'
2017-04-12 11:19:47

"Een missionaire kerk is een dienstbare Kerk, die met liefde getuigt, viert en dient. We moeten steeds Gods pure liefde zichtbaar maken in de wereld. Dat is de opdracht die u mee mag nemen.” Dat zei bisschop Frans Wiertz van Roermond woensdag 12 april tijdens de jaarlijkse Chrismamis.

lees verder
Benoemingen april 2017
2017-04-11 10:14:03

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende priesters en diakens een (nieuwe) benoeming gegeven.  

lees verder
Paus stelt Maria als voorbeeld in boodschap aan jongeren
2017-04-06 10:28:10

Komende zondag, 9 april is Palmzondag, wereldwijd wordt dan in de bisdommen de 32e Wereldjongerendag gevierd, met als thema een regel uit de lofzang van Maria: ‘Aan mij deed zijn wonderwerken Die machtig is’ (Luc. 1, 49). Paus Franciscus spreekt voor deze gelegenheid jongeren toe in een video en heeft ook een schriftelijke boodschap voor hen. De paus geeft aan jongeren Maria als voorbeeld: zij was absoluut géén couch potato! 

lees verder
Woensdag Chrismamis in kathedraal
2017-04-06 10:05:23

De heilige oliën die parochies gebruiken bij doopsels, vormsels en ziekenzalvingen worden elk jaar in de Goede Week door de bisschop gezegend. Dit gebeurt tijdens de zogeheten Chrismamis. Deze vindt in ons bisdom komende woensdag (12 april) plaats.

lees verder
Contactdag Kruisen en Kapellen op 22 april in Venray
2017-04-06 09:51:44

De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg houdt haar jaarlijkse contactdag op zaterdag 22 april. Ditmaal in Venray. Iedereen die geïnteresseerd is in het beheer en de geschiedenis van kruisen, kapellen en ander klein-religieus erfgoed is van harte welkom.

  

lees verder
Bisschoppen feliciteren nieuwe collega Van den Hout
2017-04-01 12:52:11

Bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong van Roermond feliciteren Dr. Ron van den Hout met zijn benoeming tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. De benoeming van de nieuwe bisschop door paus Franciscus is vandaag bekend gemaakt.  

lees verder
Hulpbisschop bij studentencongres in Barcelona
2017-03-30 03:38:00

Hulpbisschop Everard de Jong heeft afgelopen week deelgenomen aan een congres over de manier waarop de Kerk jongeren het beste zou kunnen begeleiden op hun levensweg. Het congres werd georganiseerd door de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) en vond plaats in Barcelona.
 

lees verder
Professor Heggen overleden
2017-03-27 01:40:55

Op woensdag 22 maart overleed Prof. Dr. Frans Heggen. Hij was jarenlang docent aan de priesteropleiding van het bisdom Roermond: het oude Groot-Seminarie in Roermond en later de Hogeschool/Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. Veel priesters in Limburg hebben in de loop van de jaren college van hem gehad. 

lees verder
Alle Nederlandse seminaristen te gast op Rolduc
2017-03-26 08:33:11

Op de feestdag van Maria Boosdchap (de patrones van de Abdijkerk van Rolduc) ontvingen de seminaristen van het Grootseminarie Rolduc hun collega's uit andere bisdommen. De zogeheten OPN-dag wordt elk jaar in een ander bisdom gehouden.

lees verder
Bisschoppen bidden om slachtoffers Londen
2017-03-24 10:34:39

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft aan kardinaal Vincent Nichols, aartsbisschop van Westminster en voorzitter van de bisschoppenconferentie van Engeland en Wales, haar gebedsverbondenheid tot uitdrukking gebracht, nu in het hart van Londen onschuldige burgers getroffen werden door een aanslag. 

lees verder
Twee gratis concerten in kathedraal Roermond
2017-03-24 10:11:06

Op dinsdag 28 maart verzorgt het orkest van het Conservatorium uit Maastricht een concert in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. Op zondag 2 april is het de beurt aan het koor Synoidos uit Sittard dat een Passiecantate verzorgt. Beide concerten zijn gratis toegankelijk.

lees verder
Pater Van der Aart overleden
2017-03-23 10:44:39

Op dinsdag 21 maart overleed in het ziekenhuis van Terneuzen pater Piet van der Aart s.m.  

lees verder
Sint Servaas patroonheilige van Brabantse gemeente
2017-03-22 03:12:59

De nieuwe Brabantse gemeente Meierijstad krijgt een Limburgse patroonheilige. Sint Servatius, de 4e eeuwse bisschop van Maastricht. Met de keuze  voor deze patroonheilige is onlangs door bisschop De Korte van 's-Hertogenbosch ingestemd.

lees verder
Toewijding bisdommen aan Onbevlekt Hart van Maria
2017-03-21 10:28:00

Op zaterdag 13 mei aanstaande, -  gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima - worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal plaatvinden in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht tijdens een vesperviering. Aanleiding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria in Fatima te Portugal, die honderd jaar geleden in 1917 plaatsvonden. 

lees verder
Internationale bijeenkomst Communio in Rolduc
2017-03-16 12:49:10

De jaarlijkse internationale redactievergadering van het katholiek tijdschrift Communio vindtdit jaar plaatsin het congrescentrum van Abdij Rolduc. Van 1 tot 6 mei komen zo’n dertig theologen, filosofen en academici van andere disciplines uit diverse landen naar Kerkrade, om te vergaderen over de thema’s die in de komende periode in het tijdschrift behandeld worden. Ook wordt nagedacht over de lijn van Communio, een tijdschrift dat zich bevindt op het grensgebied tussen Kerk en cultuur. 

lees verder
Grote Limburgdag tijdens Heiligdomsvaart 2018
2017-03-16 12:41:21

Tijdens de Heiligdomsvaart van volgend jaar in Maastricht komt er ook een grote Limburgdag. Op dinsdag 29 mei 2018 zijn alle parochies en religieuzen uit heel Limburg uitgenodigd om met een delegatie op bedevaart naar het graf van Sint Servaas te komen.
 

lees verder
Landelijke pelgrimstocht Vastenactie dit jaar in Zuid-Limburg
2017-03-16 12:25:33

De landelijke Vastenactie houdt haar jaarlijkse pelgrimstocht dit jaar in Limburg. Van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 april vindt een driedaagse bezinnende en fondswervende wandeltocht door Zuid-Limburg plaats. Iedere dag vertrekken de wandelaars rond half tien ’s morgens vanaf Abdij Rolduc in Kerkrade voor een wandeling van ongeveer 20 kilometer. Ook hulpbisschop Everard de Jong zal een deel van de wandeling meelopen. 

lees verder
Oproep bisschoppen tot donatie hongersnood
2017-03-16 10:20:36

Er voltrekt zich een ramp in de hoorn van Afrika. Duizenden mensen dreigen van honger te sterven. De Nederlandse bisschoppen roepen iedereen op om te helpen en een bijdrage over te maken op Giro 555.

lees verder
Drie projecten Vastenactie nader belicht
2017-03-09 02:46:16

Van Kadapa in de deelstaat Andhra Pradesh, India naar Kanayankavayal in de deelstaat Kerala, India, dat zijn bijna 800 kilometer. Hemelsbreed. Pak een autootje en je bent pakweg 14 uur aan het reizen. Met alle verschillen tussen beide plaatsen, zijn er ook overeenkomsten. In deze tijd van de Vastenactie is er één kenmerkende: vanuit beide plaatsen is een project ingediend bij de Missieburo Roermond. Die worden hier nader belicht. Én een project in Peru. Oftewel: aandacht voor de missie wereldwijd!

  

lees verder
Protestantse voorvrouw bij Euregionale conferentie
2017-03-09 02:23:33

De voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland – ds. Karin van den Broeke – is een van de belangrijkste sprekers op de euregionale oecumenische conferentie die op 31 maart in het Belgische Eupen wordt gehouden. De conferentie wordt de bisdommen Roermond, Aken, Hasselt en Luik en de verschillende protestantse kerken in die regio’s georganiseerd.
 

lees verder
Geloofsgesprek met justitiepastor Ryan van Eijk
2017-03-09 02:13:54

In het KRO-programma Geloofsgesprek sprak Leo Fijen zondag 12 maart met justitiepastor Ryan van Eijk. De uit Kerkrade afkomstige Van Eijk is hoofdaalmoezenier van justitie. 

lees verder
Workshops ouder wordende stem voorzien in behoefte
2017-03-09 02:06:38

De belangstelling voor de workshops ouder wordende stem is enorm groot. Het aantal aanmeldingen was opgelopen tot zo’n 450 deelnemers. “Om de kwaliteit van de workshops te kunnen blijven garanderen, hebben we helaas de helft van de inschrijvers moeten afzeggen,” aldus vicaris Ed Smeets, die ook voorzitter is van de Gregoriusvereniging. “Aan deze zangers is aangekondigd dat er in het najaar nieuwe sessies worden georganiseerd.”  

lees verder
Bisschop Wiertz in Vastenboodschap: "Missie is taak voor iedereen"
2017-03-02 12:03:30

Het is de opdracht van elke gedoopte christen om het geloof uit te dragen. Dat schrijft bisschop Frans Wiertz van Roermond in zijn Vastenboodschap van dit jaar. “Christus heeft ons Zijn Blijde Boodschap niet gegeven om voor onszelf te houden, maar om door te geven en met anderen te delen,” aldus de bisschop. 

lees verder
Vormelingen welkom op Christoffeldag
2017-03-02 01:40:37

Voor alle kinderen in Limburg die dit schooljaar het vormsel doen, wordt op zaterdag 13 mei in Roermond een gezamenlijke dag gehouden: de Christoffeldag.

lees verder
Academie Rolduc over christelijke identiteit
2017-03-02 01:20:35

Hoe ben ik katholiek in deze tijd? Wat betekent het om katholiek te zijn in Nederland vandaag de dag? De vraag stellen, is gemakkelijker dan haar beantwoorden. Niet voor Thijs Caspers van de universiteit van Tilburg. 

lees verder
Vastenactie 2017 richt zich op 'eilanden van hoop'
2017-03-01 02:44:38

Met het begin van de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen is ook de Vastenactie van start gegaan. Eilanden van hoop! Onder dat motto wordt in de parochies campagne gevoerd voor projecten voor kinderen en jongeren in diverse landen. 

lees verder
Bisschoppen: Laat stem bijdragen aan algemeen welzijn
2017-03-01 02:13:36

De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken wat we voor de mens en onze samenleving willen”, schrijven de bisschoppen. 

lees verder
Missieburo houdt adoptie/sponsordag
2017-02-23 11:43:22

Kinderen in de derde wereld financieel ondersteunen, zodat ze in hun eigen omgeving een goede opvoeding, medische verzorging en goed onderwijs kunnen krijgen. Dat kan via het adoptiesponsorproject van het Missieburo Roermond. Op zaterdag 18 maart wordt in Weert een ontmoetingsdag gehouden voor iedereen die in het adoptieproject participeert of dat  graag wil gaan doen.

lees verder
Overleg Vlaamse en Nederlandse bisschoppen
2017-02-22 04:01:24
In het aartsbisschopshuis in Mechelen in België hebben de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen elkaar dinsdag ontmoet voor hun jaarlijkse informele overleg.
lees verder
Overweldigende belangstelling workshops 'ouder wordende stem'
2017-02-20 03:11:01

Er blijkt een overweldigende belangstelling te bestaan voor de workshops ‘ouder wordende stem’, die de Sint-Gregoriusvereniging aanbiedt. Voor de bijeenkomsten die dit voorjaar worden gehouden, hebben zich enkele honderden mensen aangemeld. Dat is veel meer dan waar vooraf op was gerekend.

lees verder
Venlose parochies zetten in op milieu
2017-02-20 01:16:45

De parochies van Venlo-Stad zetten de komende vastenperiode in op het milieu. Onder het motto ‘Zorgen om moeder aarde; een universeel gegeven’ willen de parochies de ecologische vraagstukken op de agenda zetten. Ze doen dat onder meer met twee themabijeenkomsten, waaraan gedeputeerde Ger Koopmans van de provincie Limburg, duurzaamheidsadviseur van de gemeente Venlo Roy Vercoulen en onderzoeker Willem Marie Speelman van het Franciscaans Studiecentrum meewerken.

lees verder
Symposium over beheer kerkelijk geld
2017-02-17 11:13:17

Op zaterdag 22 april wordt in Utrecht een landelijk symposium over verantwoord omgaan met kerkelijk geld gehouden. Aanleiding voor het symposium is de encycliek Laudato Si’ waarin paus Franciscus ‘alle mensen van goede wil’ uitnodigt tot een dialoog over de wijze waarop wij de toekomst van de planeet gestalte geven. Kerkelijke instellingen wereldwijd beseffen dat de boodschap van de paus consequenties heeft voor hun financieel beheer, dat geld op een verantwoorde wijze moet worden gebruikt. 

lees verder
Euregionale conferentie over verruwing maatschappij
2017-02-17 10:51:16

In België, Duitsland, Nederland en veel andere landen van Europa is een verruwing in de politieke omgangsvormen vast te stellen. Dit wordt vooral duidelijk in het optreden van rechts populistische partijen en op social media. Welke maatschappelijke bijdragen kunnen de kerken in de Euregio leveren om deze verruwing tegen te gaan? Is het idee van verbondenheid een geëigend instrument? En hoe kan verbondenheid slagen? Daarover gaat dit jaar de Euregionale Oecumenische Conferentie, die op vrijdag 31 maart in Eupen (B) plaatsvindt.  

lees verder
Paus in Vastenboodschap: de ander zien als een gave van God
2017-02-17 10:26:44

In zijn Vastenboodschap voor de komende Veertigdagentijd, die woensdag 1 maart begint, zegt paus Franciscus dat ‘de ander een gave is’. Hij maakt dit duidelijk aan de hand van de Bijbelse parabel over de arme Lazarus en de rijke man. De laatste heeft totaal geen oog voor het leed van de arme, zieke Lazarus, die bij de poort van zijn huis ligt. De paus houdt ons hiermee een spiegel voor: zien wij de ander en zien wij de ander als een gave van God? 

lees verder
Nieuwe kanunniken geïnstalleerd
2017-02-16 05:23:29

Deken John Dautzenberg van Maastricht en rector Lambert Hendriks van het grootseminarie Rolduc zijn geïnstalleerd tot kanunnik van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. Dat gebeurde donderdag 16 februari tijdens een sobere plechtigheid in de kapel van het bisschopshuis in Roermond. Daarbij waren alle andere Limburgse kanunniken aanwezig.

lees verder
25-Jarig jubileum van Geloof en Licht gevierd
2017-02-15 04:51:32

In de H. Hartkerk in Roermond is op de avond van Maria Lichtmis (2 februari ) het 25-jarig bestaan gevierd van Geloof en Licht Nederland. Dat is een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking en hen begeleidt in een persoonlijke ervaring van hun geloof.  Het jubileum werd gevierd met een eucharistieviering, waarin hulpbisschop Everard de Jong voorging. Het was een indrukwekkend feest. Geloof en Licht komt oorspronkelijk uit Frankrijk en staat daar bekend onder de naam Foi et Lumière.  Fotograaf Pim Ermers maakte een  uitgebreide fotoreportage van het feest in Roermond, waarvan we er enkele mogen laten zien. 

lees verder
Pelgrimstocht Vastenactie in Zuid-Limburg
2017-02-10 10:47:02

De Landelijke Vastenactie houdt haar jaarlijkse pelgrimstocht dit jaar weer in Limburg. Van donderdag 6 tot en met zondag 8 april vindt een driedaagse bezinnende en fondswervende wandeltocht door Zuid-Limburg plaats. Iedere dag vertrekken de wandelaars rond half tien ’s morgens vanaf Abdij Rolduc in Kerkrade voor een wandeling van ongeveer 20 kilometer.
 

lees verder
Provincie stelt geld beschikbaar voor kleinschalig erfgoed
2017-02-09 10:18:32

De provincie Limburg heeft een miljoen euro gereserveerd voor het onderhoud van kleinschalig erfgoed. Naast bakhuisjes, kalkovens of holle wegen, valt ook het kleinschalig religieus erfgoed hieronder. Dat betekent dat ook het herstel van kruisen, kapellen, Lourdesgrotten, etc. voor een bijdrage in aanmerking kan komen.
 

lees verder
Benoemingen februari 2017
2017-02-08 11:27:36

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende priesters en diakens een (nieuwe) benoeming gegeven. 

lees verder
Zondag twee gastkoren in kathedraal Roermond
2017-02-07 11:00:53

Liefhebbers van kerkmuziek komen komende zondag (12 februari) flink aan hun trekken in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Er zijn die dag twee gastkoren. Het projectkoor Dietsch Vocaal Ensemble verleent dan vocale medewerking aan de eucharistieviering die om 11.30 uur begint. En het Schütz Monteverdi Consort verzorgt om 15.00 uur een Kathedraalconcert.

lees verder
Vicaris Goulmy ondervindt veel goodwill voor missiewerk
2017-02-03 10:23:59

Brunssum telt acht parochies. Zes daarvan zijn verenigd in twee clusterverbanden. Met één eindverantwoordelijke: pastoor Vincent Goulmy (54). Zijn werkgebied omvat – nominaal – rond de 20.000 gelovigen. Sinds enkele maanden verdienen ook andere ‘gebieden’ zijn aandacht. Want hij kreeg er een ‘baan’ bij het bisdom Roermond bij: vicaris van de Dienst Missie en Missionaire Vorming. Dus werd ‘de wereld’ zijn werkgebied…  

lees verder
Bisdomretraite door mgr. Piet Stevens
2017-02-03 03:29:25
De jaarlijkse Bisdomretraite voor priesters en diakens wordt deze keer gegeven door Mgr. Dr. Piet Stevens uit Heerlen. De retraite vindt plaats in de eerste week van de veertigdagentijd. Priesters en diakens uit heel Nederland zijn van harte uitge-nodigd om deel te nemen.
lees verder
Paus: Zieken en gehandicapten hebben een zending
2017-02-02 12:49:42

Zieken en gehandicapten hebben een eigen zending in het leven. Zij herinneren ons eraan dat iedere mens z’n eigen onvervreemdbare waardigheid heeft en nooit simpelweg een voorwerp wordt. Dit onderstreept paus Franciscus in zijn boodschap voor de 25e Wereldziekendag die op zaterdag 11 februari wordt gehouden.  

lees verder
Academie Rolduc over orgaandonatie
2017-01-27 10:19:00

Is orgaandonatie een geschenk of een bedreiging? Die vraag staat vrijdag 3 februari centraal tijdens de bijeenkomst van Academie Rolduc. Moraaltheoloog Dr. Lambert Hendriks gaat dan in op de ethische vragen rond orgaandonatie. Zijn lezing is voor iedereen toegankelijk.
 

lees verder
Pater Wijnhoven overleden
2017-01-25 10:40:35

Op vrijdag 20 januari overleed in Wijchen-Alverna pater Guus Wijnhoven o.f.m.

lees verder
Hoge pauselijke onderscheiding voor vrijwilligers woonwagenpastoraat
2017-01-25 04:56:51
De vrijwilligers Wiel Daemen (82) uit Heerlen en Wim Brouns (70) uit Stein hebben woensdag 25 januari een hoge pauselijke onderscheiding ontvangen. Beide heren zijn benoemd tot ridder in de orde van Sint Sylvester. Ze hebben deze kerkelijke onderscheiding gekregen voor hun langdurige inzet voor het woonwagenpastoraat in het bisdom Roermond en voor hun betrokkenheid bij diverse andere kerkelijke en maatschappelijke activiteiten. De ridderorde is hen woensdagmiddag in Stein opgespeld door vicaris-generaal mgr. dr. Hub Schnackers van het bisdom Roermond.
lees verder
Kennismakingsbezoek ambassadeur Aviv Shir-On
2017-01-24 09:25:35

De Israëlische ambassadeur Aviv Shir-On heeft gistermiddag een kennismakingsbezoek gebracht aan bisschop Wiertz. Shir-On is sinds afgelopen najaar de nieuwe vertegenwoordiger van Israël in ons land. 

lees verder
Jubilea priesters en diakens 2017
2017-01-20 11:16:44

De volgende priesters en diakens van het bisdom Roermond gedenken dit jaar een wijdingsjubileum.

lees verder
Landgraafse basisschool wint kerstwedstrijd
2017-01-20 11:02:15

Basisschool An d’r Put uit Landgraaf mag zich ‘Limburgse Kerstschool 2017’ noemen. De school heeft de jaarlijkse kerstwedstrijd van het bisdom gewonnen. De school krijgt de prijs, omdat ze volgens de jury de meest originele kerstviering had.

lees verder
Inspiratieavond in Credohuis
2017-01-20 10:27:32

Het project M25 van het bisdom houdt op vrijdag 10 februari een inspiratieavond in het Credohuis in Maastricht. M25 (spreek uit als M twenty five) is een diaconaal jongerenproject dat gebaseerd is op de Bijbeltekst van Mattheus 25: de werken van Barmhartigheid.  

lees verder
Actie Kerkbalans start met klokgelui
2017-01-18 02:13:55

Van Groningen tot Maastricht zullen komende zaterdag 21 januari om 13.00 uur kerkklokken luiden om de jaarlijkse Actie Kerkbalans in te luiden. Ook een aantal kerken in Limburg neemt hieraan deel. Rond dezelfde tijd wordt bij de Domkerk in Utrecht geprobeerd om met hulp van honderden kinderen het wereldrecord klokjesluiden te verbeteren. Daarvoor moeten meer dan 300 kinderen minstens tien minuten een klokje luiden.  

lees verder
Paus benoemt Limburgse priester tot adviseur van de Congregatie voor de Eredienst
2017-01-18 01:36:52
Paus Franciscus heeft de Limburgse priester en liturgiedeskundige mag. Dr. Jo Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Vaticaanse Congregatie voor de Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar. 
lees verder
Open Dag Kairos op 8 april
2017-01-17 04:29:05
Het bisdom Roermond kent een eigen opleiding, waar vrijwilligers geschoold worden voor pastoraal werk in parochies: de catechistenopleiding Kairos. Deze biedt diverse mogelijkheden van korte cursussen tot en met een volledige vierjarige opleiding tot catechist. Op zaterdag 8 april houdt Kairos Open Dag. 
lees verder
Aanmelding projecten voor Dr Poelsprijs 2017
2017-01-13 11:07:05

Het Limburgs Diaconaal Fonds reikt komend jaar weer de Dr. Poelsprijs uit aan sociaal-maatschappelijke en diaconale organisaties in Limburg.  De prijs is bedoeld als waardering en stimulering voor de vele kleinschalige projecten die kwetsbare medemensen in de Limburgse samenleving terzijde staan. Door het toekennen van een prijs worden de projecten ook zichtbaar gemaakt. 
 

lees verder
Woensdag start Gebedsweek voor de Eenheid
2017-01-13 10:26:27

De week van gebed voor de eenheid tussen alle christenen staat dit jaar in het teken van verzoening. Het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’ refereert aan de Reformatie en het ontstaan van de protestantse kerken, dit jaar precies 500 jaar geleden. De week wordt van 18 tot en met 25 januari gehouden (en dus niet van 15 tot 22 januari zoals abusievelijk in het Infobulletin vermeld stond).
 

lees verder
Dag van het Jodendom in teken van de vreemdeling
2017-01-13 10:01:30

De vreemdeling, bedreiging, verrijking of aan zichzelf overgelaten?’ Dat is dit jaar het thema van de Dag van het Jodendom die op dinsdag 17 januari in Maastricht wordt gehouden. Sprekers zijn onder meer oud-deken mgr. Theo Willemssen en Mariëlle Beusemans van de Dienst Kerk en Samenleving.

lees verder
Benoemingen januari 2017
2017-01-11 01:52:31

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende priesters en diakens een (nieuwe) benoeming gegeven. 

lees verder
Bisschoppen bezochten Joods Historisch Museum
2017-01-09 12:35:19
Een delegatie van de Bisschoppenconferentie – onder wie hulpbisschop Everard de Jong –  bezocht onlangs het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Het bezoek vond plaats in het kader van de Dag van het Jodendom, die jaarlijks op of rond 17 januari wordt gehouden. Deze Dag van het Jodendom is in het leven geroepen om de kennis over het Jodendom onder christenen te bevorderen. In het Joods Historisch Museum bezochten de bisschoppen de expositie ‘De glorie van het Joodse boek’, die deze week voor het laatst te zien is. 
lees verder
Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt
2017-01-09 01:29:54

De kerk staat midden in de gemeenschap. Vaak letterlijk midden in het dorp of de stad. Maar ook figuurlijk. In de kerk kunnen mensen elkaar ontmoeten. In vieringen of bij activiteiten worden mensen door de kerk bij elkaar gebracht. De kerk verbindt ons met elkaar én met God.  

lees verder
Paul Bronneberg wordt nieuwe deken van Gulpen
2017-01-08 07:33:24

Pastoor Paul Bronneberg van Stein en Urmond wordt de nieuwe deken van Gulpen. Dat is dit weekeinde in de parochies van Gulpen en Stein bekend gemaakt. Hij wordt pastoor van Gulpen en Wijlre en deken van het dekenaat Gulpen. Bronneberg volgt in die functies deken Clerx op, die onlangs met emeritaat ging.

lees verder
Vindt u het ook belangrijk dat mensen in beeld zijn bij de parochie?
2016-12-23 11:13:06
Parochies houden hun adresgegevens actueel met behulp van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie). Dit werkt samen met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die een einde lijkt te maken aan deze koppeling. Maar voordat het zover is, houdt de overheid een internetconsultatie. Parochiebestuurders en anderen kunnen dus reageren op dit voornemen van de politiek.
lees verder
Bisschoppen bidden voor slachtoffers aanslag
2016-12-21 09:42:46
De Nederlandse Bisschoppenconferentie is geschokt en bedroefd door de brute aanslag in Berlijn gisteren, waarbij velen omkwamen en nog meer mensen gewond raakten door een vrachtwagen die op hen in reed tijdens de Kerstmarkt. ‘Wij bidden voor de slachtoffers en ook voor hun nabestaanden die een moeilijke en buitengewoon verdrietige Kerstmis tegemoet gaan.’
lees verder
Pater Mutsaers overleden
2016-12-19 11:11:41

Op woensdag 14 december overleed in Maastricht pater Jacques Mutsaers O.F.M. Conv. (Pater Eduardus).
 

lees verder
Overzicht kerkelijk vluchtelingenwerk verschenen
2016-12-16 12:53:24

‘Herbergzaam Nederland’. Zo heet de brochure waarin alle initiatieven rond de opvang van vluchtelingen door de katholieke kerk in Nederland zijn opgenomen. Het overzicht is vorige maand door de Nederlandse bisschoppen aangeboden aan paus Franciscus. Inmiddels hebben ook alle parochies een exemplaar ontvangen.
 

lees verder
Hulpbisschop bespreekt film over vluchtelingen
2016-12-16 12:37:04

DE VERTONING VAN ONDERSTAANDE FILM GAAT HELAAS NIET DOOR

In filmhuis De Domijnen in Sittard wordt zondag 18 december de film 'Our last stand' vertoond. Aansluitend verzorgen hulpbisschop Everard de Jong en CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert een college. De film is een aangrijpende documentaire over het leven van christenen in Syrië en Irak, onder het juk van burgeroorlog en IS.

lees verder
Hulpbisschop gaat voor in landelijke tv-mis
2016-12-16 11:31:06

Hulpbisschop Everard de Jong is komende zondag (18 december) hoofdcelebrant in de eucharistieviering die rechtstreeks wordt uitgezonden op de landelijke televisiezender L1. De H. Mis komt vanuit de Sacramentsbasiliek in Meerssen. De uitzending begint om 10.30 uur. Daaraan voorfgaande is er het zogeheten 'Geloofsgesprek',  ditmaal met pater Wim van Meijgaarden.

lees verder
Tv-documentaire over bisschop Wiertz
2016-12-16 11:01:31

Rond Kerstmis 2016 heeft de regionale televisiezender L1 een documentaire uitgezongen over bisschop Frans Wiertz van Roermond. De bisschop komt in de reportage uitgebreid aan het woord over tal van onderwerpen. Bekijk de documentaire hieronder terug.

lees verder
Vertaling Amoris Laetitia beschikbaar
2016-12-16 10:08:00

De Nederlandse vertaling van de door paus Franciscus geschreven exhortatie Amoris laetitia is nu te bestellen bij het Secretariaat voor het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland (SRKK). Het gaat om de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde versie. De exhortatie is door de paus geschreven naar aanleiding van de Buitengewone Bisschoppensynode in 2014 en de daaropvolgende Gewone Bisschoppensynode in 2015, beide met als onderwerp huwelijk en gezin. De paus onderstreept met de titel, De vreugde van de liefde, de betekenis van het huwelijk en het gezin als een bron van door God geschonken vreugde.

lees verder
Kerst in de kathedraal
2016-12-15 11:28:37

In de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond is er tijdens en rond Kerstmis een aantal bijzondere activiteiten, waaronder liturgische vieringen, kerstconcerten, een expositie en gelegenheid tot bezoek aan de kerststal. Alle activiteiten zijn voor iedereen vrij toegankelijk.  

lees verder
Kerk Pottenberg aan eredienst onttrokken
2016-12-15 04:22:20

De parochiekerk Christus’ Hemelvaart in de Maastrichtse wijk Pottenberg is aan de eredienst onttrokken. De parochie maakt samen met vier andere parochies al jaren deel uit van het samenwerkingsverband Maastricht-West.
 

lees verder
Deken Dautzenberg en rector Hendriks worden kanunnik
2016-12-13 09:49:32
Bisschop Frans Wiertz van Roermond heeft twee nieuwe leden benoemd in het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond. Het betreft deken John Dautzenberg van Maastricht en rector dr. Lambert Hendriks van het grootseminarie Rolduc. Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van een bisschop. De leden van het kapittel worden kanunniken genoemd.
lees verder
Benoemingen december 2016
2016-12-12 12:19:35

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende priesters en diakens een (nieuwe) benoeming gegeven. 

lees verder
Herinneringsplaquette Heilig Jaar afgeprijsd
2016-12-09 11:52:22

De herinneringsplaquettes van het Heilig Jaar zijn nu voor € 20,- te koop. Het bisdom heeft de plaquettes laten maken om parochies, kloosters of particulieren de gelegenheid te geven een tastbare herinnering aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid te bewaren.
 

lees verder
Hulpbisschop Hendriks spreekt op Huwelijkzondag
2016-12-09 11:38:38

Hulpbisschop mgr. Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam is dit jaar de hoofdspreker tijdens Huwelijkszondag. Deze ontmoetingsdag voor alle gehuwden vindt plaats op 29 januari in Steyl. De dag wordt georganiseerd door het ‘Initiatief Huwelijkszondag’ in samenwerking met het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom. Tijdens de dag ligt de nadruk op het mooie van het kerkelijk huwelijk en worden echtparen in hun trouw bemoedigd.

lees verder
Vespreiding Vredeslicht vanuit kathedraal
2016-12-09 11:25:27

Op de vierde zondag van de Advent (18 december) wordt tijdens een eucharistieviering in de kathedraal in Roermond de jaarlijkse Vredeslichtactie gehouden. Vervolgens kan het licht in de laatste dagen voor Kerstmis door heel Limburg verspreid worden.  

lees verder
Pater Jenniskens overleden
2016-12-09 10:31:53

Op dinsdag 6 december overleed in Eindhoven pater Wim Jenniskens c.r.l.

lees verder
Nunitus tijdens diesviering: "Paus Franciscus wil andere accenten leggen"
2016-12-08 07:33:05

“Paus Franciscus wil duidelijk andere accenten leggen in de kerk.” Dat zei nuntius mgr. Aldo Cavalli donderdag 8 december tijdens de diesviering van het grootseminarie Rolduc. De diplomatiek vertegenwoordiger van de paus in Nederland was daar aanwezig eregast. Hij was hoofdcelebrant tijdens de feestelijke eucharistieviering. Aansluitend hield hij een feestrede.

lees verder
Weer Kerstwedstrijd voor scholen
2016-12-01 03:32:03
Na een zeer geslaagde editie in 2015 komt er ook dit jaar weer een kerstwedstrijd voor scholen. Maar liefst drie scholen kregen vorig jaar de titel ‘Limburgse Kerstschool’ uitgereikt. Ook dit jaar kunnen alle katholieke basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs deelnemen.
lees verder
Oproep aan parochies: Doe mee aan inluiden Kerkbalans
2016-12-01 03:17:52
Om de campagne van Kerkbalans 2017 in januari wat nadrukkelijker onder de aandacht te brengen, wordt deze op zaterdag 21 januari ingeluid. De bedoeling is dat op die dag zoveel mogelijk kerken in heel Nederland om 13.00 uur de klok laten luiden. Ook de parochies in Limburg worden opgeroepen hieraan deel te nemen. 
lees verder
Nuntius spreekt op 42e Dies grootseminarie Rolduc
2016-12-01 03:07:10
Het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade viert donderdag 8 december zijn 42e Dies Natalis. Dit jaar is de apostolisch nuntius in Nederland, mgr. Aldo Cavalli, eregast en hoofdcelebrant. Hij houdt onder meer een voordracht over paus Franciscus, die hij in ons land vertegenwoordigt. 
lees verder
Bisschop Wiertz in adventsboodschap: "Wees niet bang"
2016-12-01 02:20:59

“Wees niet bang!” Dat is de centrale boodschap in de adventsbrief van bisschop Frans Wiertz van Roermond, die dit weekeinde in alle kerken in Limburg wordt voorgelezen of gepubliceerd. 

lees verder
Roepingendagen grootseminarie
2016-11-24 10:24:56

Onder het motto ‘Je komt als geroepen’ biedt het Grootseminarie Rolduc op 28 en 29 december twee roepingendagen aan. Deze zijn bedoeld voor (jonge) mannen die over het thema ‘persoonlijk geroepen zijn’ willen nadenken en mogelijk zelfs overwegen om priester te worden.   

lees verder
Kerk herdenkt Aidsslachtoffers
2016-11-24 03:16:27

Over de hele wereld wordt op donderdag 1 december stil gestaan bij de tienduizenden die slachtoffer zijn van de ziekte Aids. Ook de Kerk wil – geïnspireerd door het evangelie – aandacht schenken aan de zieken en aan alle hulpverleners. Tijdens Wereld Aidsdag organiseert Buddyzorg Limburg samen met het bisdom een minisymposium.
 

lees verder
Zaterdag startdag Vastenactie 2017
2016-11-23 06:41:06
Het Missiesecretariaat van het bisdom nodigt alle leden van de missionaire werkgroepen en andere belangstellenden uit voor de diocesane startdag voor de Vastenactie 2017. De dag vindt plaats op zaterdag 26 november. 
lees verder
Vanaf komend weekend een nieuw Onze Vader
2016-11-22 11:10:08

Vanaf de eerste zondag van de Advent (27 november) wordt in de kerken in Nederland en Vlaanderen de tekst van het Onze Vader in de liturgie aangepast. De bisschoppenconferenties van beide landen hebben daartoe besloten. De bisschoppen zijn van mening dat binnen hetzelfde taalgebied voor hetzelfde gebed ook dezelfde woorden gebruikt moeten worden. Voorheen waren er een paar verschillen tussen het Vlaamse en het Nederlandse Onze Vader. De verandering is overigens beperkt en zit ‘m vooral in de laatste zinnen.  

lees verder
Drie kerken aan eredienst onttrokken
2016-11-21 10:50:35

De parochiekerken H. Hart van Jezus in Mariarade (Hoensbroek), H. Antonius van Padua van de Vrank (Heerlen) en H. Joannes Bosco in de wijk Heugemerveld (Maastricht) worden aan de eredienst onttrokken. De bisschop heeft de decreten hiervoor uitgevaardigd.

lees verder
Europese academie voor glasschilderkunst opgericht
2016-11-21 04:17:39

In Mönchengladbach is maandag 21 november een nieuwe Europese Academie voor Glasschilderkunst geopend. Bij de officiële opening waren onder anderen cultuurminister Christina Kampmann van Noordrijn-Westfalen en de Limburgse gedeputeerde Ger Koopmans aanwezig.

lees verder
Heilige Deur Sint-Christoffelkathedraal gesloten
2016-11-19 09:59:28

Tijdens een sobere, maar stijlvolle plechtigheid is zaterdagavond 19 november de Heilige Deur in de St.-Christoffelkathedraal in Roermond gesloten. Daarmee is ook in het bisdom Roermond het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afgesloten. 

lees verder
Roemeens president Klaus Johannis op Rolduc
2016-11-19 05:30:30

De president van Roemenië was afgelopen week op bezoek in Kerkrade. In Abdij Rolduc nam hij de Martin Buberplaquette in ontvangst. Bij die gelegenheid tekende de president in aanwezigheid van bisschop Frans Wiertz ook het gouden boek van Abdij Rolduc.

lees verder
Academie Rolduc over godsdienst en geweld
2016-11-18 11:40:24

Religie en geweld vormen een actueel thema. Veel van de huidige oorlogen en terroristische dreigingen worden volgens bepaalde politieke stromingen door religie veroorzaakt. Terwijl anderen juist beweren dat het geloof misbruikt wordt om geweld te rechtvaardigen. Nieuw is dat niet. Door de eeuwen heen zijn er altijd godsdienstoorlogen geweest. Over de relatie tussen geweld en staat, godsdienst en vrijheid gaat het in de lezing van Academie Rolduc op vrijdag 25 november.
 

lees verder
Ontmoetingsdag vrouwen over detentie
2016-11-18 11:28:56

Hoe is het leven na een verblijf in de gevangenis? Hoe vergaat het een ex-gedetineerde die terugkeert in de maatschappij en hoe kijken de mensen daar tegenaan? Daarover gaan de ontmoetingsdagen voor vrouwen, die de Stichting Mgr. Schrijnenhuis in de komende Adventstijd organiseert.
 

lees verder
Dit weekeinde sluiting Jaar van de Barmhartigheid
2016-11-18 09:27:11

Dit weekeinde wordt wereldwijd het Heilig Jaar van de Barmhartigheid gesloten. Bisschop Frans Wiertz doet dat zaterdag in de kathedraal van Roermond met het sluiten van de Deur van de Barmhartigheid tijdens een eucharistieviering die om 17.30 uur begint. Paus Franciscus doet dit zondag om 10.00 uur met het sluiten van de Heilige Deur in de Sint Pieter in Rome, eveneens tijdens een eucharistieviering. Deze plechtigheid wordt rechtstreeks uitgezonden op de landelijke televisiezender NPO 2 door de KRO. Rond de sluiting van het Heilig Jaar vindt ook de Actie '24 Uur voor de Heer' plaats. Wereldwijd worden diverse kerken 24 uur (of een deel daarvan) open gesteld. Onder meer in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht.  

lees verder
Romereis: "We zijn van God geworden"
2016-11-18 01:37:01

"We zijn van God geworden. Laat Hem niet meer los. Laat de barmhartigheid niet meer los.” Dat zei pastoor en reisleider Harry Quaedvlieg donderdag 17 november tijdens de laatste viering van de bedevaart van het bisdom Roermond naar Rome bij gelegenheid van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

lees verder
Limburgse bisschoppen schenken paus vrachtwagenlading kleding
2016-11-16 11:23:01

Bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong hebben vanmorgen (woensdag 16 november) namens het bisdom Roermond een vrachtwagenlading kleding aan paus Franciscus aangeboden. De paus kan de kleding uitdelen aan dak- en thuislozen of minderbedeelden. 

lees verder
Romereis: woensdag is audiëntiedag
2016-11-16 03:40:41

Woensdag is in Rome audiëntiedag. De paus komt dan naar het Sint-Pieterplein om de duizenden aanwezigen toe te spreken. Wie in Rome is, mag die happening niet missen. En dus stonden ook de pelgrims van het bisdom Roermond op woensdag 16 november in rij om een plekje op het plein te bemachtigen.

lees verder
Romereis: Nederlandse dag met paus Franciscus
2016-11-15 03:38:22

De Nederlandse dag in Rome begon dinsdag 15 november al vroeg. Zo rond de klok van half acht moesten de pelgrims zich verzamelen bij de Engelenburcht aan het begin van de beroemde Via della Conciliazione, die naar het Vaticaan leidt. Via een speciaal traject trokken ruim tweeduizend Nederlanders naar de Sint-Pieter.  

lees verder
Oud pastoor Bex overleden
2016-11-14 12:05:05

Op donderdag 10 november overleed in Geleen oud-pastoor Sjef Bex.

lees verder
Benoemingen november 2016
2016-11-14 11:13:34

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende priesters en diakens een (nieuwe) benoeming gegeven.  

lees verder
Bisschoppen bieden paus overzicht vluchtelingenwerk aan
2016-11-14 09:33:00

Dinsdag 15 november zijn in Rome zo’n 2.000 Nederlandse pelgrims - onder wie ruim 300 Limburgers - bij elkaar op de zogeheten Nederlandse Dag in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In aanwezigheid van bijna alle Nederlandse bisschoppen - onder wie mgr. Wiertz en mgr. de Jong - zal op die dag na een viering in de Sint Pieter paus Franciscus de Nederlanders begroeten. De bisschoppen bieden hem bij die gelegenheid een overzicht aan van de inzet op veel plaatsen in de Nederlandse kerkprovincie ten behoeve van vluchtelingen en vreemden. Dit overzicht in de vorm van een boekje zal aan de paus worden overhandigd door kardinaal Eijk. 

lees verder
Romereis: bedevaartdag in teken van vroege christendom
2016-11-14 07:27:41

Bij de bisdombedevaart naar Rome stond maandagochtend vroeg een bezoek aan de basiliek van Sint-Paulus buiten de  muren op de agenda. Om de ochtendspits in de stad te ontwijken, vertrokken alle groepen al heel vroeg vanuit hun hotel. Dat bood de mogelijkheid om voorafgaand aan de mis bij het graf van Sint Paulus de kerk uitvoerig te bekijken. De ‘Paulus’ is een van de vier grote basilieken van Rome. De kerk heeft een zeer stijlvol interieur en met name de mozaïeken in de apsis spreken bij alle bezoekers tot de verbeelding.

lees verder
Romereis: bisdombedevaart met schutterseer geopend
2016-11-13 07:15:24

Statig schreden ze over het Sint-Pietersplein. Zo’n tachtig leden van verschillende schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg trokken zondag 13 november in Rome heel wat bekijks met hun kleurrijke uniformen en wapperende vaandels. De processie naar het graf van Petrus was de officiële opening van de bedevaart van het bisdom Roermond naar Rome.

lees verder
Nieuw vormselproject verschenen
2016-11-11 11:16:24

'Vormselkracht’. Zo heet het nieuwe project voor de voorbereiding van vormelingen, dat onlangs is verschenen. Het project is een uitgave van Adveniat in samenwerking met het bisdom Roermond. De nieuwe uitgave sluit aan bij de catechesemethode ‘Licht op ons pad’, maar is ook als zelfstandig project in parochies of scholen te gebruiken.  

lees verder
Priester Jean Rademakers overleden
2016-11-11 09:43:30

Op maandag 7 november overleed in Maastricht de priester Jean Rademakers.

lees verder
Ruim 300 Limburgse pelgrims naar Rome
2016-11-09 11:49:56

Komende dagen (tussen 11 en 18 november) gaan er ruim 300 pelgrims uit Limburg op bedevaart naar Rome. Daar zullen ze ook paus Franciscus ontmoeten. De reis is een initiatief van het bisdom Roermond in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim. De bedevaart wordt begeleid door bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong van Roermond. De reis vindt plaats in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, dat eind deze maand wordt afgesloten.

lees verder
Week van het Katholiek Onderwijs over hoop
2016-11-04 12:40:02

Katholieke scholen hebben veel van waarde in te brengen in de samenleving. In de landelijke Week van het Katholiek Onderwijs wordt die inbreng in de schijnwerpers gezet. Dit jaar van 7 tot en met 11 november. Met diverse activiteiten om die inbreng van katholieke scholen te delen en vieren. Dit jaar staat de Week in het teken van hoop. 
 

lees verder
Onthulling raam kathedraal Roermond
2016-11-02 03:19:25

Dankzij gulle schenkers kon zondag 6 november in de Sint Christoffelkathedraal in Roermond weer een nieuw gebrandschilderd venster worden onthuld. Het betrof het tweede van vier nieuwe vensters in het Sacramentskoor van de bisschopskerk. Net als bij het eerste raam in dit koor in 2014 en bij de vier ramen die tussen 2005 en 2012 in het Mariakoor werden geplaatst, tekende ook nu Diego Semprun Nicolas voor het ontwerp van dit raam.
 

lees verder
Bisschop Wiertz op Allerzielen: "Wie in Christus gelooft, kan nooit van 'voltooid leven' spreken"
2016-11-02 01:44:13

“Wie in Christus gelooft, kan nooit van een voltooid leven spreken.” Dat zegt bisschop Frans Wiertz van Roermond vandaag bij gelegenheid van Allerzielen. Dat is dag waarop in de katholieke kerk jaarlijks alle overledenen herdacht worden. De actuele discussie over ‘voltooid leven’ is volgens de bisschop het gevolg van een samenleving die niet meer kan accepteren dat ons leven nooit perfect en volmaakt is.

lees verder
Diakenwijding: "We hebben behoefte aan mensen die hopen"
2016-10-29 10:46:54

"We hebben behoefte aan mensen die blijven hopen." Dat zei bisschop Wiertz zaterdag 29 oktober tijdens de wijding van vijf nieuwe diakens. Volgens de bisschop gaan de diakens werken in een kerk die door een louteringsfase gaat, maar mogen ze niet moedeloos worden. Volgens mgr. Wiertz is er voldoend reden tot hoop: "Want de kerk is gebouwd gebouwd op het fundament dat Jezus Christus zelf is en ze wordt door de heilige Geest geleid."

lees verder
Sluiting Heilig Jaar op 19 en 20 november
2016-10-28 11:42:29

Op 19 en 20 november wordt wereldwijd het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afgesloten. In het bisdom Roermond gebeurt dit tijdens een eucharistieviering in de kathedraal van Roermond op zaterdag 19 november. Bisschop Wiertz zal dan de Deur van de Barmhartigheid, die hij daar vorig jaar december opende, weer sluiten. Tegelijkertijd worden de parochies in Limburg opgeroepen om twee initiatieven te verwezenlijken. Het betreft de actie '24 uur voor de Heer' rond het weekend van de sluiting en het opzetten van een diaconale activiteit voor de toekomst. Paus Franciscus sluit het H. Jaar overigens op zondag 20 november af met het sluiten van de H. Deur in de Sint Pieter in Rome.   

lees verder
Hulpverlening kerken bij armoede stijgt fors
2016-10-28 11:26:52

De bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe. Meer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk. Dit blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016 onder een  groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland. Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: 38,8 miljoen euro) aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding.

lees verder
Bisschop Tencer van Reykjavik te gast in Roermond
2016-10-26 03:18:00

Bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong ontvingen vandaag (woensdag 26 oktober) in Roermond hun collega-bisschop mgr. David Tencer. Hij is de huidige bisschop van Reykjavik (IJsland).

lees verder
Lezing over joodse wortels Onze Vader
2016-10-26 02:02:29

De Joodse wortels van het Onze Vader. Daarover gaat de najaarsbijeenkomst ‘kerk en jodendom’, die op donderdag 3 november wordt gehouden. De bijeenkomst vindt plaats in de voormalige synagoge in Meerssen en begint om 14.00 uur. Oudtestamenticus pastoor Marc Heemels van Eygelshoven gaat dan in op de Joodse traditie waarin Jezus het Onze Vader aan zijn leerlingen heeft geleerd. Vervolgens verzorgt oud-gedeputeerde en voormalig burgemeester van Meerssen Ger Kockelkorn een rondleiding door de synagoge.
 

lees verder
Bisschop wijdt vijf diakens
2016-10-25 10:29:25

Komende zaterdag (29 oktober) wijdt bisschop Frans Wiertz vijf mannen tot diaken. Het betreft drie permanent-diakens en twee transeunt-diakens. Het is voor het eerst dat de wijding van permanente en transeunte diakens in één viering plaatsvindt. Hiermee wil het bisdom de eigenheid van het diakenambt en de eenheid van de beide soorten diakens onderstrepen. De wijding vindt plaats tijdens een speciale eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond en begint om 10.30 uur. Iedereen is welkom om er aan deel te nemen. 

lees verder
Mgr. De Jong verwelkomde nieuwe missiegezinnen
2016-10-21 05:27:47
Hulpbisschop Everard de Jong heeft onlangs in Amersfoort alle nieuwe missiegezinnen verwelkomd, die door de beweging van de Neocatechumenale Weg naar Nederland zijn uitgezonden. Een aantal van deze gezinnen komt ook naar het bisdom Roermond. Andere gaan naar de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Groningen. 
lees verder
Herinneringsplaquette Jaar van de Barmhartigheid te koop
2016-10-21 04:33:41

Het Jaar van de Barmhartigheid heeft de afgelopen maanden in veel parochies in ons bisdom centraal gestaan. Het thema, dat door paus Franciscus is aangereikt, is op allerlei manieren uitgewerkt en vormgegeven. Om ook na 2016 een blijvende herinnering aan het Heilig Jaar te houden, heeft het bisdom Roermond emaillen plaquettes laten maken het internationale logo. Deze zijn voor €27,50 te koop.

lees verder
Deken Constant Clerx van Gulpen met emeritaat
2016-10-17 11:34:35
Deken Constant Clerx (74) zal eind deze maand om gezondheidsredenen zijn functies als voorzitter van het dekenaat Gulpen en pastoor-deken van de parochies Wijlre en Gulpen neerleggen. Dat is afgelopen weekeinde in de parochies van Gulpen en Wijlre bekend gemaakt. Deze maand is het precies tien jaar geleden dat pastoor-deken Clerx zijn benoeming aanvaardde als pastoor-deken van de St.-Petrusparochie in Gulpen, de St.-Gertrudisparochie in Wijlre en het dekenaat Gulpen. 
lees verder
De toespraak van bisschop Wiertz tijdens Bisdomdag nu online
2016-10-17 06:02:01

Bisschop Frans Wiertz heeft zaterdag 15 oktober tijdens de bisdomdag in Abdij Rolduc uitgebreid gesproken over zijn visie op de toekomst van de kerk in het bisdom Roermond. De bisschop sprak zo’n driekwartier uit z’n hoofd een volle zaal toe. De belangrijkste kernpunten uit zijn betoog zijn al op diverse plaatsen in de media terechtgekomen. De letterlijke tekst van de volledige toespraak is nu hier te downloaden. 

lees verder
Fotoreportage Bisdomdag 2016
2016-10-16 11:25:28
Ruim 450 vrijwilligers, kerkbestuurders en leden van pastorale teams waren op zaterdag 15 oktober naar Abdij Rolduc in Kerkrade gekomen voor de Bisdomdag 2016. Passend bij het thema van het Heilig Jaar werd gesproken over barmhartigheid in parochies en over de toekomst van de kerk in Limburg.
 
lees verder
Grote belangstelling voor Bisdomdag
2016-10-14 09:51:44

De Bisdomdag, die komende zaterdag (15 oktober) plaatsvindt, mag zich verheugen in grote belangstelling. Ruim 450 vertegenwoordigers van pastorale team, kerkbesturen en vrijwilligersgroepen komen deze zaterdag op uitnodiging van bisschop Wiertz naar Abdij Rolduc in Kerkrade.  

lees verder
Maria nu ook online bereikbaar via eigen app
2016-10-12 10:56:24

Maria Bereikbaar. Zo heet de Maria-app die sinds deze week te vinden is in de appstore. De ‘digitale pelgrimstocht’ werd maandag 10 oktober in Maastricht gepresenteerd bij gelegenheid van het feest van Maria Sterre-der-Zee. Dit gebeurde in aanwezigheid van tientallen kinderen en hulpbisschop Everard de Jong in de kruisgang van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. De kinderen gingen vervolgens met hun smartphone op pad langs de eeuwenoude bidweg van Maria door de Maastrichtse binnenstad.  

lees verder
Druk bezochte kostersdag
2016-10-12 04:35:27

Over kosters en kerkschatten!  Daarover ging het woensdag 12 oktober tijdens de jaarlijkse kostersdag van het bisdom Roermond. Tientallen kosters uit heel Limburg waren naar de bisschopsstad gekomen hun collega’s te ontmoeten. Op het programma stond onder meer een inleiding van kunsthistoricus Rob Dückers over ‘het gebruik van objecten uit het christelijk cultureel erfgoed in de liturgie’. 

lees verder
Benoemingen oktober 2016
2016-10-10 01:25:56

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende priesters en diakens een (nieuwe) benoeming gegeven. 

lees verder
Bisschop spreekt zich uit over toekomst parochies
2016-10-10 01:01:54

Bisschop Frans Wiertz van Roermond geeft zaterdag 15 oktober zijn visie op de toekomst van de parochies in Limburg. Hij doet dat tijdens de Bisdomdag 2016. Deze vindt plaats in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid, dat door paus Franciscus is uitgeroepen. Zo'n 450 leden van kerkbesturen, pastorale teams en actieve parochievrijwilligers komen die dag naar Abdij Rolduc in Kerkrade. Centraal tijdens de dag staan lezingen en workshops over barmhartigheid en de toekomst van de missionaire kerk in het bisdom Roermond.
 

lees verder
Ook komende tijd EvaVitavieringen in vier Limburgse kerken
2016-10-06 11:49:42

Een kaars aansteken, de liturgische muziek horen, tot rust komen, aanbidden, vergeving ontvangen, vragen stellen, je laten zegenen, een intentie opschrijven, een Bijbelcitaat ontvangen, er eenvoudig zijn, er zijn voor God. Dat is allemaal mogelijk tijdens de EvaVita-vieringen, die de afdeling Evangelisatie en Vitalisering van het bisdom maandelijks in vier Limburgse kerken organiseert. In Maastricht gebeurt dit onder de noemer ‘Servaaslofprijzing’, in Sittard als ‘Open Kerk’, in Tegelen als ‘Light-Time’ en in Roermond als ‘Nightfever’ en ‘Light-Time’.   

lees verder
Vicaris-generaal: Toekomst Kerk kent geen deadline
2016-10-06 11:34:17

“Samenwerking tussen parochies is een kwestie van maatwerk en draagvlak. En van alle stappen zetten. Wie te snel wil, struikelt.” Dat zegt vicaris-generaal Hub Schnackers van het bisdom Roermond in een intervierw in het oktobernummer van bisdomblad De Sleutel aan de vooravond van de Bisdomdag, die op 15 oktober wordt gehouden. Dan wordt met kerkbesturen en vrijwilligers gesproken over de toekomst van de kerk in Limburg. 

lees verder
Oud-pastoor Fraats overleden
2016-10-03 03:27:34

Op vrijdag 30 september overleed in Geleen oud-pastoor Jan Fraats.

lees verder
Aandacht voor Filippijnen in Wereldmissiemaand
2016-09-30 11:17:00
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land.
lees verder
Hulpbisschop aanwezig bij lancering Maria-app
2016-09-30 11:02:07

Hulpbisschop Everard de Jong van Roermong is maandag 10 oktober aanwezig bij de feestelijke lancering van een digitale pelgrimsroute door Maastricht. De route is beschikbaar via een zogeheten Maria-app, die op het feest van Onze-Lieve-Vrouw Sterre-der-Zee wordt gepresenteerd.

lees verder
Romebedevaart: Nog enkele plekken vrij
2016-09-30 10:22:47

De inschrijvingen voor de bisdombedevaart naar Rome in november lopen heel goed. In het vliegtuig is nog maar een klein aantal plaatsen vrij. In de busreis zijn nog wat meer plaatsen beschikbaar.

lees verder
Zaterdag 30e fakkeltocht naar Kapel In 't Zand
2016-09-29 12:43:31
Al jaren traditie op de eerste zaterdag van oktober: een bidtocht naar het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw In ’t Zand in Roermond. Dit jaar wordt de Fakkeltocht voor de 30e keer gehouden. Om 18.30 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond. Na de mis – zo rond 19.30 uur – vertrekt de stoet met fakkels en lampionnen naar de ongeveer twee kilometer verderop gelegen Kapel In ’t Zand. 
lees verder
Presentatie Armoedeonderzoek op 28 oktober
2016-09-23 11:38:59
Op vrijdag 28 oktober wordt het onderzoeksrapport ’Armoede in Nederland 2016’ gepresenteerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriele, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen die in financiële knelposities komen. Dit onderzoek is door een groot aantal kerkgenootschappen gezamenlijk gedaan. 
lees verder
Dagelijkse aanbidding in kathedraal Roermond
2016-09-20 04:23:45

Sinds deze week (19 september) is er gelegenheid tot dagelijkse aanbidding van het uitgestelde Allerheiligste in de Jacobuskapel in de Roermondse kathedraal. Het gebed betreft - na verschillende omzwervingen - een voortzetting van de dagelijkse aanbidding zoals die sinds 1961 plaatsvond in de speciale Sacramentskapel in de Paredisstraat. Deze, tegenover het Bisschopshuis gelegen kapel werd opgericht ter nagedachtenis van de Roermondse gevallenen in de Tweede Wereldoorlog, maar werd in 2005 vanwege nieuwbouw gesloten.

lees verder
Veertig jaar foyer de charité
2016-09-16 11:12:52

Zaterdag 17 september wordt in Thorn gevierd dat veertig jaar geleden de Nederlandse Foyer de Charité werd opgericht. De eerste vijf jaar van zijn bestaan was het retraite- en bezinningshuis gevestigd in het Brabantse Keldonk. In 1981 verhuisde de Foyer naar Thorn.

lees verder
Paus vraagt te bidden om vrede
2016-09-16 09:59:36

Van 17 tot en met 25 september wordt internationaal weer de jaarlijkse Vredesweek gehouden. Deze sluit aan bij de internationael Dag van de Vrede, dit jaar op woensdag 21 september. Daags tevoren, op dinsdag 20 september, brengt paus Franciscus een bezoek aan Assisië. Daar zal hij, in het voetspoor van zijn voorgangers Johannes Paulus II en Benedictus XVI, een vredesbijeenkomst leiden en een dialoog houden met vertegenwoordigers van andere religies. De Heilige Vader vraagt om speciaal op die dag in ieder bisdom te bidden voor de vrede.  

lees verder
Bisschop nodigt uit voor Bisdomdag
2016-09-16 09:48:02

Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid is voor bisschop Frans Wiertz aanleiding om alle leden van kerkbesturen, pastorale teams en actieve parochievrijwilligers uit te nodigen voor een Bisdomdag. Deze vindt plaats op zaterdag 15 oktober in Abdij Rolduc in Kerkrade. Centraal tijdens de dag staan lezingen en workshops over het barmhartige gezicht van de kerk in praktijk en de toekomst van de missionaire kerk in Limburg.
 

lees verder
Veel belangstelling voor patorale opleidingen
2016-09-09 09:31:00

De drie pastorale opleidingen van het bisdom Roermond mogen zich dit jaar in een grote belangstelling verheugen. Aan de opleidingen tot priester, diaken, pastoraal werker of catechist beginnen dit studiejaar maar liefst 27 nieuwe studenten. Voor deze opleidingen is dat een heel groot aantal. In totaal volgen nu 85 studenten een pastorale opleiding in het bisdom Roermond. 

lees verder
Barmhartigheid is gratis dus elke parochie kan het
2016-09-08 01:18:52

“Barmhartigheid is gratis. Goed zijn voor een ander is per definitie onbetaalbaar. Daarom is het voor elke parochie mogelijk om een Paus Franciscusgroep op te richten. Je hebt er niets anders voor nodig dan een goed hart.” Hoofdaalmoezenier Wim van Meijgaarden van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom is resoluut: “De werken van barmhartigheid zijn even belangrijk voor een parochie als liturgie of onderhoud van het kerkgebouw.” Van Meijgaarden is keynotespeaker op de Bisdomdag, die op 15 oktober in Abdij Rolduc wordt gehouden. Een interview. 

lees verder
Benoemingen september 2016
2016-09-06 12:12:34

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende priesters en diakens een (nieuwe) benoeming gegeven.

lees verder
Pastoor John Dautzenberg nieuwe deken van Maastricht
2016-09-04 12:30:08

Pastoor John Dautzenberg van Tegelen wordt de nieuwe deken van Maastricht. Dat is dit weekeinde in Maastricht en Tegelen bekend gemaakt. Hij volgt in die functie de onlangs overleden deken Mathieu Hanneman op. Net als zijn voorganger wordt Dautzenberg ook pastoor van de parochies Sint Servaas en Anna/Lambertus. 

lees verder
Dom Amandus Prick (99) overleden
2016-09-03 10:16:29

Vrijdag 2 september is Dom Amandus Prick (1917) overleden. Hij was de voormalige abt van de Trappistenabdij Uelingsheide in Tegelen en met zijn bijna 100 jaar de oudste abt van Nederland. Dom Amandus was abt van 1956 tot 1992 en daarna nog tien jaar superior. 

lees verder
Laatste bedevaarttrein naar Lourdes
2016-09-02 11:33:33

In de eerste helft van september gaan meer dan 1600 pelgrims vanuit Limburg op bedevaart naar Lourdes. Bijzonder is dat een deel van de reizen voor de laatste keer met de trein wordt uitgevoerd. Na ruim 95 jaar komt daarmee einde aan de traditie van de bedevaarttreinen naar Lourdes.

lees verder
Twee Limburgse priesters benoemd tot erekanunnik
2016-09-02 10:36:20
Bisschop Frans Wiertz heeft twee Limburgse priesters benoemd tot erekanunnik van het Kathedraal Kapittel van Roermond. Het betreft vicaris André Franssen en oud-vicaris Theo Willemssen. Met de toekenning van deze eretitel wil de bisschop hen beiden danken voor hun jarenlange inzet voor de kerk in het bisdom Roermond.
lees verder
Donderdag gebedsdag voor de schepping
2016-08-30 09:41:23
Opnieuw nodigt paus Franciscus gelovigen uit om wereldwijd op 1 september te bidden voor de schepping. Vorig jaar werd deze wereldgebedsdag voor de schepping voor het eerst in de Rooms-Katholieke Kerk gehouden, aansluitend bij een gewoonte die al langer bestaat in de Orthodoxe kerken. In juni 2015, bij de publicatie van de encycliek ’Laudato si’, kondigde paus Franciscus de jaarlijks te houden gebedsdag voor de schepping al aan. Hij onderstreepte dat respect en zorg voor het milieu horen bij de verantwoordelijkheid en gelovige inzet van iedere christen. De paus spreekt over een integrale ecologie. 
lees verder
Bisdom verspreidt tienduizenden prentjes van Moeder Teresa
2016-08-30 02:55:00

In verband met de heiligverklaring van Moeder Teresa van Calcutta, komende zondag, heeft het bisdom Roermond gebedsprentjes uitgegeven. Op de voorkant staat een afbeelding van haar, op de achterkant een gebed en een korte biografie. De prentjes zijn in een oplage van 70.000 stuks via de Limburgse parochies verspreid en ook in andere bisdommen verkrijgbaar.  

lees verder
40-Jarig jubileum diakenopleiding gevierd
2016-08-27 04:26:47

“De diaken heeft een geheel eigen roeping. Hij is niet de gatenvuller van het pastorale team, maar het gezicht van de kerk in het alledaagse leven.” Dat zei bisschop Frans Wiertz van Roermond zaterdag 27 augustus tijdens de viering van het 40-jarig jubileum van de diakenopleiding van het bisdom Roermond. De  viering vond plaats in Abdij Rolduc in Kerkrade, waar de afgelopen 40 jaar ruim 90 permanent-diakens zijn opgeleid.

lees verder
Oud-pastoor Sax van Noorbeek overleden
2016-08-03 03:23:59

Op maandag 1 augustus – zijn 88e verjaardag - is in Maastricht oud-pastoor Jo Sax van Noorbeek overleden. Pastoor Sax was sinds 2007 met emeritaat.

lees verder
Studiedagen Liturgie en Kerkmuziek voor priesters
2016-08-01 11:32:47

De Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom organiseert na de zomer twee studiedagen voor priesters. Tijdens de eerste bijeenkomst op maandag 19 september wordt stilgestaan bij de studiemappen over diverse liturgische onderwerpen die recent gepresenteerd zijn. Ook wordt tijdens die dag het nieuwe beleidsplan van de Dienst Liturgie en Kerkmuziek met de priesters besproken.

lees verder
Bisschop steekt getroffen boeren hart onder de riem
2016-08-01 07:03:17

 

Juli was een maand met extreem noodweer, direct gevolgd door een lange periode van droogte. Hierdoor zijn zo’n 400 boerenbedrijven in Limburg getroffen. Om hen een hart onder de riem te steken, bracht bisschop Frans Wiertz maandag 1 augustus een werkbezoek aan een van die bedrijven.

lees verder
Mgr De Jong tegen WJD-jongeren: 'Jezus staat naast je'
2016-07-28 11:11:19

“Jezus staat naast je en wil altijd een nieuw begin met je maken.” Dat zei hulpbisschop Everard de Jong tegen de Nederlandse deelnemers aan de Wereldjongerendagen in Krakau. Hij sprak tegen de jongeren tijdens een gezamenlijke eucharistieviering van de groepen van alle bisdommen.

lees verder
Oud-pastoor Frans Leentjens overleden
2016-07-27 01:28:23

In het klooster van de Lazaristen is pater Frans Leentjens overleden. Hij was oud-kapelaan van Rumpen (Brunssum) en oud-pastoor van Nieuw-Einde in Heerlen.

lees verder
Volg de Limburgse jongeren op de WJD in Polen
2016-07-21 10:13:29

Ruim 60 Limbursge jongeren nemen nu deel aan de katholieke Wereldjongerendagen in Polen. Op woensdag 20 juli zijn ze per bus vanuit Venlo vertrokken. De eerste dagen volgen ze een voorprogramma in het bisdom Gniezno. Op maandag 25 juli vertrekt de groep naar Krakau voor het hoofdprogramma. 

lees verder
Stichteres Neocatechumenaat overleden
2016-07-20 10:03:46
In Madrid is dinsdag 19 juli Carmen Hernández overleden. Zij was een van de twee stichters van de Neocatechumenale Weg. Deze nieuwe beweging in de katholieke kerk is ook in het bisdom Roermond actief. Carmen Hernández is 85 jaar geworden.
lees verder
Wie maakt de beste folder voor Kerkbalans 2017
2016-07-18 03:25:16
De landelijke organisatie van de Actie Kerkbalans schrijft dit jaar opnieuw een wedstrijd uit: ze gaat op zoek naar het folderontwerp dat het beste lokaal de Actie Kerkbalans kan promoten. Parochies kunnen meedoen door hun ontwerp voor 1 december 2016 in te sturen. Alle ontwerpen worden beoordeeld door een jury en de drie beste inzenders ontvangen een geldbedrag dat gebruikt kan worden voor de lokale campagne.
lees verder
Komend seizoen weer Lezingenreeks Academie Rolduc
2016-07-18 02:49:17
Het Theologisch Instituut Rolduc organiseert ook komend seizoen weer een reeks lezingen over diverse onderwerpen op het snijvlak van religie, filosofie, ethiek en spiritualiteit. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen die grenzen aan cultuur en geloven.
lees verder
Geloofsgesprek met Marion Kockelkoren
2016-07-15 12:01:38

Het Geloofsgesprek en de eucharistieviering op de landelijke televisie, komen zondag 24 juli wederom vanuit Limburg. Om 10.15 uur spreekt Leo Fijen met Marion Kockelkoren uit Landgraag en om 10.30 uur wordt de H. Mis rechtstreeks uitgezonden vanuit de basiliek van Meerssen. De KRO-programma's zijn te zien op NPO 2. 

lees verder
Diakenopleiding viert 40-jarig bestaan
2016-07-15 11:26:03

Op zaterdag 27 augustus wordt in Abdij Rolduc in Kerkrade gevierd dat de diakenopleiding van ons bisdom veertig jaar bestaat. De opleiding werd in 1976 opgericht om uitvoering te geven aan het besluit van het Tweede Vaticaans Concilie om de functie van permanent-diaken weer in ere te herstellen.  

lees verder
Bisschoppen vragen om gebed voor Nice
2016-07-15 10:46:39

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft met afschuw kennis genomen van de aanslag in Nice. Veel mensen zijn het slachtoffer geworden. 

lees verder
Bisschop: Als de kerk dicht gaat, verdwijnt de parochie niet
2016-07-10 07:04:26

Soms is er minder goed nieuws te melden, omdat bijvoorbeeld een kerk gesloten wordt. Dat gebeurde dit weekeinde in Offenbeek. Bisschop Frans Wiertz van Roermond droeg daar voor het laatst de eucharistie op in de Fatimakerk. Na de mis werd het Allerlheiligste in een bidtocht naar Reuver gebracht, waar de parochie een nieuw onderdak vindt.

lees verder
Ook dit jaar weer een Dag van de Kerkmuziek
2016-07-08 12:07:13

Alle zangers en liefhebbers van koormuziek zijn op 9 oktober welkom op de vierde Dag van de Kerkmuziek. Deze wordt gehouden in Roermond, aansluitend bij de Limburgse Koordagen.

lees verder
Limburgse jongeren naar Wereldjongerendagen in Krakau
2016-07-08 10:53:17
Eind juli 2016 vonden in de Poolse stad Krakau de katholieke Wereldjongerendagen plaats. Vanuit Nederland nemen zo’n 900 jongeren daaraan deel. Onder hen ook een groep uit het bisdom Roermond. In totaal komen er meer dan een miljoen jongeren van over de hele wereld naar Krakau. Hoogtepunt van de WJD is de ontmoeting met paus Franciscus.
lees verder
Benoemingen juli 2016
2016-07-06 11:29:50

De bisschop van Roermond heeft de afgelopen weken de volgende personen benoemd.

lees verder
Nieuw beleidsplan Sint-Gregoriusvereniging
2016-07-06 01:56:45
Gregoriaans, liturgische samenzang, meerstemmige koormuziek en orgelmuziek. Dat zijn de vier speerpunten, waarop de St.-Gregoriusvereniging (SGV) in ons bisdom zich de komende jaren wil richten. Dat staat in het beleidsplan 2016-2021, dat onlangs is vastgesteld. 
lees verder
Limburgse zuster Anima Christi geen generaal overste meer
2016-07-06 01:04:05

De uit Limburg afkomstige zuster Anima Christi van Eijk is geen generaal overste meer van de zusters Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará. Tijdens het kapittel van haar congregatie hebben de zusters deze week een nieuwe overste gekozen.

lees verder
Bisschop Wiertz enthousiast over Kroningsfeesten
2016-07-04 11:22:42

In de Belgisch-Limburgse stad Tongeren zijn dit weekeinde de Kroningsfeesten van start gegaan. Dit ging gepaard met diverse liturgische plechtigheden en een grote ommegang. Hieraan nam ook bisschop Frans Wiertz van Roermond als ‘buurman’ deel.

lees verder
Pastorale teams dekenaat Maastricht op werkbezoek naar A2-tunnel
2016-07-01 10:48:09

De pastorale teams van het dekenaat Maastricht hebben donderdag 30 juli een werkbezoek gebracht aan de Koning Willem Alexandertunnel. Zo'n 25 priesters, diakens, catechisten en geestelijk verzorgers uit het dekenaat bezoek aan de nog in aanbouw zijnde A2-tunnel.

lees verder
Daar komen de schutters
2016-07-01 10:10:18

Tijdens dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid vindt er ook een speciale reis naar Rome plaats voor leden van Limburgse schutterijen. In dezelfde week in november, waarin ook de bedevaart van het bisdom Roermond plaatsvindt, gaan ook de schutters naar Rome. In de eeuwige stad volgen ze deels hetzelfde en deels ieder een eigen programma. Op dinsdag 15 november zullen de schutters zich in vol ornaat presenteren aan paus Franciscus.

lees verder
Inkomsten parochies blijven in 2014 stabiel
2016-07-01 10:00:27

In zijn totaliteit zijn de inkomsten van de R.-K. parochies in 2014 nagenoeg gelijk gebleven, terwijl er in voorgaande jaren sprake was van een daling met 2 à 3 procent. De stabilisatie van de inkomsten komt door hogere inkomsten uit bezittingen en vermogen. De inkomsten van de actie Kerkbalans daalden in 2014 wel met ruim € 1,5 miljoen (2,8 procent) tot bijna € 53 miljoen. 

lees verder
Religieuzenvoorman pater Tjeu Timmermans o.carm overleden
2016-06-30 10:58:01
In het karmelietenklooster in Boxmeer is deze week pater Tjeu Timmermans overleden. De uit Tegelen afkomstige pater was van 2004 tot 2009 voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de koepel van alle ordes en congregaties in Nederland. Vóór 2004 was Timmermans vele jaren bestuurslid bij de voorloper van de KNR. 
lees verder
Slotmonitor commissie Deetman gepresenteerd
2016-06-30 10:42:55
De voormalige Commissie Deetman heeft deze week haar slotmonitor gepresenteerd. De slotmonitor overziet wat de R.-K. Kerkprovincie in Nederland de afgelopen vijf jaar deed om slachtoffers van seksueel misbruik en van excessief geweld tegen minderjarigen hulp, erkenning en genoegdoening te geven.
lees verder
Negenhonderd Nederlanders naar Wereldjongerendagen
2016-06-27 02:34:40

Zo'n negenhonderd Nederlandse jongeren - onder wie ook tientallen Limburgse jongeren - doen dit jaar mee aan de Wereldjongerendagen in Krakau (Polen). Van 25 juli tot 1 augustus trekken miljoenen jongeren er uit de hele wereld naar toe om samen het katholieke geloof te vieren. Paus Franciscus is ook bij dit grootste jongerenevenement ter wereld aanwezig. 

lees verder
Pater Elders bij afscheid geëerd door emeritus-paus Benedictus XVI
2016-06-26 11:45:57

Het grootseminarie Rolduc heeft vrijdag 24 juni afscheid genomen van pater Leo Elders S.V.D. Hij heeft 40 jaar op Rolduc gewoond, gewerkt en er les gegeven aan alle priester- en diakenstudenten die sindsdien de opleiding hebben gevolgd. Bij gelegenheid van zijn afscheid werd onder meer een boek gepubliceerd met een bijdrage van emeritus-paus Benedictus XVI.

lees verder
Noodweer treft ook enkele kerken
2016-06-24 11:25:50

Het noodweer van de afgelopen dagen heeft diverse kerken getroffen. Op verschillende plaatsen deden zich lekkages voor of liepen kerkgebouwen waterschade op. Ook hebben sommige kerken last van omgevallen bomen en ondergelopen gebieden rond de kerk.  

lees verder
Opening Schravenpad en doop Schravenroos
2016-06-24 10:57:34

Een plechtige eucharistieviering door hulpbisschop Everard de Jong in de parochiekerk vormt het begin van een uitgebreid programma, komende zondag (26 juni) in rozendorp Lottum. Aansluitend wordt het Schraven-wandelpad geopend en 's middags wordt een Schravenroos gedoopt. Dit alles ter herinnering aan Mgr. Frans Schraven die in Lottum werd geboren en in 1937 als missiebisschop samen met acht gezellen werd vermoord. Een proces tot zaligverklaring als martelaar is momenteel gaande.

lees verder
Theologie studeren in Limburg
2016-06-24 10:40:56

Wie interesse heeft in theologie en filosofie kan daarvoor terecht bij het Theologisch Instituut Rolduc (TIR) in Kerkrade. Hier wordt een weekendopleiding theologie aangeboden voor iedereen die geïnteresseerd is in theologie en pastoraat.

lees verder
Missiebeleidsplan zet in op investeren
2016-06-17 11:05:02

Investeren in plaats van doneren. Dat is het belangrijkste speerpunt uit het nieuwe beleidsplan van de Dienst Missie en Missionaire Vorming van het bisdom Roermond. De Dienst, waartoe onder meer het Missieburo Roermond behoort, wil zich meer gaan richten op projecten waarmee ze een financieringscontract kan sluiten.

lees verder
Kerkbesturen en vrijwilligers welkom op Bisdomdag
2016-06-17 10:30:08

Leden van kerkbesturen, pastorale teams en alle parochievrijwilligers zijn van harte welkom op de Bisdomdag die op zaterdag 15 oktober in Abdij Rolduc wordt gehouden. De dag staat in het teken van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid en de toekomst van de Kerk in Limburg.

lees verder
Bisschop Wiertz teruggetreden als vice-voorzitter Bisschoppenconferentie
2016-06-14 10:12:52

De Nederlandse bisschoppen hebben een nieuwe voorzitter en een nieuw Dagelijks Bestuur gekozen. Bij die gelegenheid is bisschop Frans Wiertz van Roermond teruggetreden als vice-voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.  

lees verder
In elke kerk elke week een eucharistieviering
2016-06-10 11:34:53

In elke parochiekerk die gewoon ‘in gebruik’ is, hoort elke weekeinde minstens één eucharistieviering plaats te vinden. Dat schrijft vicaris-generaal Hub Schnackers in een brief die onlangs naar alle priesters en kerkbesturen in het bisdom is gestuurd. Volgens de vicaris mag de zondagsviering niet om praktische redenen aan parochianen onthouden worden.
 

lees verder
Geloofsgesprek met zr Sara uit Thorn
2016-06-10 10:03:39

Het Geloofsgesprek en de eucharistieviering op de landelijke televisie, komen zondag (12 juni) vanuit Limburg. Om 10.15 uur spreekt Leo Fijen met zr. Sara Böhmer uit Thorn en om 10.30 uur wordt de H. Mis rechtstreeks uitgezonden vanuit de basiliek van Meerssen. De KRO-programma's zijn te zien op NPO 2. 

lees verder
Erik Borgman op Proostendag: Paus vraagt om respect voor de schepping
2016-06-08 04:01:58

De pastorale medewerkers van de Belgische en Nederlandse boerenbonden hebben zich woensdag 8 juni in Roermond gebogen over de milieu-encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus. De zogeheten ‘Proostendag’ werd dit jaar georganiseerd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbouw en de Dienst Kerk en Samenleving  van het bisdom.

lees verder
Benoemingen juni 2016
2016-06-08 01:46:00

De bisschop van Roermond heeft de afgelopen weken de volgende personen benoemd.

lees verder
Hulpbisschop wijdt altaar Broekhuizenvorst
2016-06-05 09:07:50

Het komt nog maar zelden voor in ons bisdom, maar in de parochiekerk H. Naam van Jezus in Broekhuizenvorst heeft hulpbisschop Everard de Jong op zaterdag 4 juni een nieuw altaar gewijd. Dat was het slotstuk van een renovatie van de kerk die vorig jaar werd afgerond.

lees verder
Gezellige Misdienaars- en Kinderkorendag
2016-06-04 07:45:04

In Roermond vond zaterdag 4 juni een supergezellige Misdienaars- en Kinderkorendag plaats. De dag begon met een gezamenlijke eucharistieviering met hulpbisschop Everard de Jong in de Sint-Christoffelkathedraal. 

lees verder
Deken Hanneman van Maastricht overleden
2016-06-03 11:42:17

In Maastricht is donderdagavond (2 juni) pastoor-deken mgr. Mathieu Hanneman overleden. Deken Hanneman had al een aantal jaren te maken met de gevolgen van kanker waarvoor hij nu ook weer therapie onderging. Hij zou in oktober dit jaar zijn 40-jarig priesterjubileum gedenken. Hij is 65 jaar geworden. De uitvaart heeft zaterdag 11 juni plaatsgevonden.

lees verder
Limburgse zusters vieren zalig- en heiligverklaring stichteressen
2016-06-02 04:49:37

Twee in Limburg gevestigde kloosterordes vieren deze maand dat hun stichteressen respectievelijk zalig- en heiligverklaard worden. Komende zondag (5 juni) zal paus Franciscus in Rome de heiligverklaring van moeder Elisabeth Hesselblad uitspreken. Zij is de stichteres van de birgittinessen die in Weert een klooster hebben. Op zondag 18 juni wordt in Foggia (Italië)  zuster Maria Celeste Crostarosa zalig verklaard. Zij is de stichteres van de redemptoristinnen, die in Partij-Wittem een klooster hebben. Voor beide Limburgse kloosters betekent dit een bijzonder feestelijke aangelegenheid.

  

lees verder
Mgr De Jong bij internationale bijeenkomst justitiepastores
2016-06-02 03:36:43

Meer dan 60 justitiepastores van diverse religieuze stromingen hebben elkaar afgelopen dagen in Straatsburg ontmoet. Onder hen ook de uit Limburg afkomstige justitiepastor Ryan van Eijk en hulpbisschop Everard de Jong, die binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor het justitie- en gevangenispastoraat. 

lees verder
Website Katholiek Leven online
2016-05-30 12:58:43

Nadat in januari al de eerste video’s op YouTube werden gepubliceerd en een Facebookpagina werd ingericht, is op vrijdag 27 mei ook de website www.katholiekleven.nl online gegaan. Katholiekleven.nl is het videokanaal van de Nederlandse bisschoppen.  

lees verder
Informatieochtend Theologisch Instituut Rolduc
2016-05-30 10:14:12

Interesse in een studie theologie en filosofie? Het Theologisch Instituut Rolduc (TIR) in Kerkrade biedt een deeltijdopleiding aan. Op zaterdag 11 juni is er een informatieochtend voor het nieuwe studiejaar dat in september van start gaat.

lees verder
Project Vluchtelingenmaatje voor parochies
2016-05-27 11:15:03

Het project ‘Vluchtelingenmaatje’ wordt binnenkort actueel voor diverse parochies in Limburg. De komende maanden neemt het aantal vluchtelingen dat in parochies woont toe, omdat het COA mensen met een (tijdelijke) status versnelt laat doorstromen naar gemeenten.  

lees verder
Lourdesbedevaart met bisschop Wiertz afgesloten
2016-05-27 04:27:38

In de Franse bedevaartplaats Lourdes is vrijdag 27 mei de voorjaarsreis van het Huis voor de Pelgrim afgesloten. De bedevaart met zo’n 850 pelgrims werd begeleid door bisschop Frans Wiertz van Roermond en oud-bisschop Antoon Hurkmans van Den Bosch.

lees verder
Bisschop tot neomist: Wees barmhartig
2016-05-21 07:11:41

“Uw wijding tot het priesterschap vindt plaats in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Daarmee is aangegeven wat u te doen staat: barmhartig zijn zoals uw hemelse Vader barmhartig is, om deze barmhartigheid in de wereld uit te dragen door werken van barmhartigheid en om zo goed te zijn als God voor de ander.” Dat zei bisschop Wiertz zaterdag (21 mei) tot diaken Miguel Pascual Coello die hij kort daarna tot priester wijdde tijdens een indrukwekkende plechtigheid in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond.
 

lees verder
Bisschop begeleidt Lourdesbedevaart
2016-05-20 09:53:02

Bisschop Frans Wiertz begeleidt komende week de Limburgse bedevaart naar Lourdes. Er vertrekken twee groepen van in totaal zo’n 850 pelgrims vanuit Maastricht naar het Zuid-Franse Mariabedevaartsoord.

lees verder
Nieuwe missiegezinnen voor het bisdom
2016-05-20 09:35:37

Op verzoek van bisschop Wiertz zullen binnenkort zeven nieuwe missiegezinnen van de Neocatechumenale Weg naar het bisdom Roermond komen. De gezinnen, afkomstig uit verschillende landen, gaan in Roermond en Kerkrade wonen onder verantwoordelijkheid van de pastoors Wilson Varela en Hans Kreuwels. Samen gaan zij deel uit maken van de zogeheten missio ad gentes van het Neocatechumenaat. 

lees verder
Gebedsdagen Biddende Moeders
2016-05-19 10:56:53

In het bisdom Roermond zijn tientallen groepen moeders actief, die regelmatig samenkomen om te bidden voor elkaars (klein)kinderen. Om iedereen te laten kennis maken met deze methode zijn alle moeders en grootmoeders welkom tijdens een van de twee gebedsdagen die het Centrum voor Huwelijk en Gezin en Mothers Prayers Nederland op dinsdag 31 mei en maandag 6 juni organiseren. 

lees verder
Don Boscokerk Venlo aan eredienst onttrokken
2016-05-19 10:40:42

De parochiekerk H. Johannes Bosco in Venlo is per 1 mei aan de eredienst onttrokken. Tot sluiting van deze kerk is besloten na het doorlopen van de gebruikelijke procedure.

  

lees verder
Symposium over milieu-encycliek
2016-05-19 10:24:51

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom houden op woensdag 8 juni een symposium over Kerken en milieu. Ook pastores en parochianen zijn hierbij van harte welkom. Centraal op de bijeenkomst staat de milieu-encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus. De theoloog Erik Borgman verzorgt een inleiding hierover.  

lees verder
Bisschoppen bevelen speciale campagne voor vluchtelingenhulp aan
2016-05-19 01:20:33

In de week van 30 mei tot en met 5 juni geeft de stichting Bisschoppelijke Vastenaktie met een speciale campagne aandacht aan vluchtelingen. Deze campagne wordt van harte aanbevolen door de Nederlandse bisschoppen. 

lees verder
Pater Sprokel overleden
2016-05-18 12:09:29

Op dinsdag 17 mei overleed in het Berchmanianum in Nijmegen pater Nico Sprokel s.j. 

lees verder
Armeense kruissteen in Maastricht ingezegend
2016-05-15 03:33:27

Voorafgaand aan de jaarlijkse Servaasprocessie heeft bisschop Frans Wiertz Pinksterzondag 15 mei 2016 in Maastricht een traditionele Armeense kruissteen ingezegend. De steen – een chatsjkar – is een geschenk van de Armeense gemeenschap aan Maastricht vanwege Sint Servaas, die uit Armenië kwam.

lees verder
Benoemingen mei 2016
2016-05-11 01:59:00

De bisschop van Roermond heeft de afgelopen weken de volgende personen benoemd. 

lees verder
Vlaamse en Nederlandse bisschoppen te gast in Roermond
2016-05-11 01:39:41

De Vlaamse en de Nederlandse bisschoppen waren woensdag 11 mei te gast in Roermond. De bisschoppen uit het Nederlandse taalgebied ontmoeten elkaar een of twee keer per jaar om informatie en ervaringen uit te wisselen. 

lees verder
Priesterwijding Miguel Pascual Coello
2016-05-11 01:21:44

Bisschop Frans Wiertz van Roermond wijdt op zaterdag 21 mei diaken Miguel Pascual Coello (33) tot priester. De plechtigheid, die voor iedereen toegankelijk is, vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond en begint om 10.30 uur.

lees verder
Malabaarse bisschop Raphael Thattil bezocht Roermond
2016-05-09 04:16:43
Bisschop Wiertz heeft onlangs mgr. Raphael Thattil (60) ontvangen. Hij is hulpbisschop van het aartsbisdom Trichur in India. Dit is een bisdom van de zogeheten Syro-Malabaarse ritus. Dit is een andere vorm van liturgie dan de Latijnse, die wel volledig door Rome wordt erkend. 
lees verder
Expositie over barmhartigheid in Houthem
2016-05-05 11:27:23

In Houthem opent een expositie over de werken van barmhartigheid. Kunstwerken brengen in beeld hoe door de eeuwen over barmhartigheid werd gedacht.

lees verder
Akense Karlspreis voor paus Franciscus
2016-05-05 10:15:49

Paus Franciscus ontvangt vrijdag 6 mei in Rome de Akense Karlspreis. Deze wordt elk jaar uitgereikt aan iemand die zich sterk maakt voor de Europese eenwording. De prijs wordt normaal gesproken op Hemelvaartsdag uitgereikt in de Krönungssaal van het Akense stadhuis. Dit jaar gebeurt dat een dag later in het Vaticaan.

lees verder
Bisschop: Elke parochie verantwoordelijke voor bedevaarten
2016-05-05 09:57:01

Elke parochie in Limburg zou een verantwoordelijke voor bedevaarten moeten hebben. Dat schrijft bisschop Wiertz in zijn maandelijkse column.

lees verder
Mgr. Stefaan Van Calster overleden
2016-04-28 03:30:17

In Warschau (Polen) is in de vroege ochtend van donderdag 28 april geheel onverwachts Mgr. Dr. Stefaan Van Calster (79) overleden. Hij was onder meer docent aan Grootseminarie Rolduc en sinds 2005 pastoor van Mariadorp (Eijsden), maar is vooral bekend vanwege zijn belangrijke rol in recente en nog lopende zalig- en heiligverklaringsprocessen in Limburg. Vandaar dat bisschop Wiertz hem eens betitelde als 'de zaligmaker van de Lage Landen'.

lees verder
Nieuwe vertaling Onze Vader
2016-04-25 05:16:53

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft in een persbericht laten weten dat vanaf de komende Advent een nieuwe vertaling van het Onze Vader wordt ingevoerd. "Dat betekent dat met ingang van 27 november 2016 de nieuwe versie van het Onze Vader zal worden gebruikt in de liturgie. De Nederlandse bisschoppen voeren deze vertaling tegelijktijdig in met de Belgische bisschoppen."

  

lees verder
Avonden voor stellen
2016-04-22 10:34:12

Je gaat regelmatig naar de kapper en geeft je auto af en toe een onderhoudsbeurt. Waarom zou je relatie dan geen onderhoud nodig hebben? De relatie met degene van wie je houdt, is toch je kostbaarste bezit? Investeer dit voorjaar in elkaar met Connected! Drie bijeenkomsten over relaties, huwelijk en verbondenheid. De Connected!-cyclus is bedoeld voor alle stellen: gehuwd of ongehuwd, jong of oud.

lees verder
Lezing Academie Rolduc over vrouwen in de bijbel
2016-04-21 10:36:04

De bijbel staat bekend als een mannenboek. Veel hoofdrolspelers in de verhalen zijn mannen. Later bleef ook het bestuderen en interpreteren van de bijbel in handen van geleerde mannen. Maar wie een andere bril opzet, ziet dat ook vrouwen een belangrijke rol spelen in de bijbel. Zowel in de geschiedenis van het volk Israël (Oude Testament) als in het leven van Jezus (Nieuwe Testament). Over de rol van vrouwen in de bijbel gaat de lezing ‘Vrouwen aan de grens’ die dr. Lia van Aalsum op 22 april geeft in de reeks Academie Rolduc.
 

lees verder
Paus spreekt ook tot Limburgse pelgrims
2016-04-15 12:39:44

Op dinsdag 15 november wordt in Rome een Nederlandse Dag georganiseerd. Meerdere Nederlandse bisdommen, waaronder de bedevaart van het bisdom Roermond, en katholieke organisaties zijn in die week in Rome om de afsluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid bij te wonen. Na afloop van de gezamenlijke eucharistieviering op 15 november in de Sint-Pietersbasiliek, waarin kardinaal Eijk hoofdcelebrant zal zijn en de overige aanwezige Nederlandse bisschoppen concelebreren, zal paus Franciscus de bedevaartgangers persoonlijk toespreken.

lees verder
Biografie over priester Jos Stassen gepresenteerd
2016-04-15 10:19:37

Onder zeer grote belangstelling is vrijdag 15 april de biografie van mgr. Jos. Stassen gepresenteerd. Bisschop Frans Wiertz en gouverneur Theo Bovens namen samen met mw Leonie Stassen in de Aula Maior van Abdij Rolduc de eerste exemplaren in ontvangst. Ook samensteller Piet Mertens kreeg een exempaar aangeboden.

lees verder
Boodschap bisschop voor Roepingenzondag
2016-04-15 10:00:08

“Het is een grote vreugde dat we mensen uit de wereldkerk mogen verwelkomen, die zich willen inzetten voor de Kerk in ons bisdom.” Dat schrijft bisschop Frans Wiertz van Roermond in zijn boodschap voor Roepingenzondag. De brief wordt dit weekeinde in alle parochiekerken in Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd.  

lees verder
Zondag 24 april collecte voor Oekraine
2016-04-14 11:28:42

Paus Franciscus heeft parochies wereldwijd opgeroepen om op zondag 24 april te collecteren voor slachtoffers en gedupeerden van de oorlog in Oekraïne. De Nederlandse Bisschoppen geven gehoor aan deze oproep en vragen de parochies op deze zondag een collecte te houden voor dit doel.

lees verder
Pastoor Goulmy nieuwe vicaris Missiezaken
2016-04-14 10:15:03

Er komt een nieuwe personele wisseling in de staf van het bisdom Roermond. Vicaris Ton Storcken S.M.A. legt met ingang van 1 september 2016 op eigen verzoek zijn functie als vicaris voor Missiezaken neer. Hij wordt opgevolgd door pastoor Vincent Goulmy uit Brunssum. 
 

lees verder
Lezing muzikale creativiteit in zondagsviering
2016-04-13 02:25:13
De muzikale vormgeving van een zondagse eucharistieviering is veel meer dan het uitkiezen van een "mistekst" en een aantal liederen. De eucharistie biedt ontzettend veel creatieve mogelijkheden als het op muziek aankomt. Op dinsdag 19 april verkent pater Jos Bielen o.praem ze bijna allemaal in zijn lezing ‘Muzikale creativiteit in de zondagsviering’.
lees verder
Bisschop Wiertz: Amoris Laetitia is impuls voor pastorale openheid
2016-04-11 11:15:47
Het Vaticaan heeft vrijdag 8 april het document Amoris Laetitia (de vreugde van de liefde) gepubliceerd. Hierin beschrijft paus Franciscus zijn conclusies van de twee bisschoppensynodes over het gezin, die in 2014 en 2015 zijn gehouden. Naar aanleiding van deze zogeheten postsynodale apostolische exhortatie laat bisschop Frans Wiertz van Roermond het volgende weten:
lees verder
Emeritus-pastoor Leenen overleden
2016-04-11 03:20:00

Emeritus-pastoor pater H.J. (Huub) Leenen c.s.s.p. is woensdag 6 april 2016 in verzorgingshuis 'Libermannhof' in Gennep overleden. Pater Leenen was oud-pastoor van Itteren en Grathem.

lees verder
Bisschop bedankt vrijwilligers voor 95 jaar Kerk in Uitvoering
2016-04-09 10:53:06

"Het werk dat jullie in Lourdes doen, is 'Kerk in Uitvoering'. Blijf dat alsjeblieft doen." Dat zei bisschop Frans Wiertz zaterdag tegen zo'n 300 vrijwilligers van de Organisatie Limburgse Bedevaarten. Ze waren naar Roermond gekomen voor de viering van het 95-jarige jubileum van de bedevaartorganisatie.

lees verder
Opbouwfase orgel kathedraal begonnen
2016-04-08 04:44:08

Met het inzegenen van de grootste orgelpijp door bisschop Frans Wiertz is de opbouwfase van het orgel in de kathedraal begonnen. 

lees verder
Postsynodale exhoratie over gezin gepucliceerd
2016-04-08 01:23:14

Het Vaticaan heeft vrijdag 8 april het nieuwe pauselijke document Amoris Laetitia (de vreugde van de liefde) over het gezin gepresenteerd. Deze zogeheten postsynodale exhortatie bevat de officiële conclusies van paus Franciscus naar aanleiding van de twee bisschoppensynodes over het gezin die in 2014 en 2015 zijn gehouden.

lees verder
Roepingenzondag 2016: Word dienaar van Barmhartigheid
2016-04-04 11:21:55

Word jij ook een dienaar van barmhartigheid? Die vraag wordt dit jaar gesteld in de campagne voor Roepingenzondag. In het weekeinde van 16/17 april (4e zondag van Pasen) wordt in de wereldkerk speciaal gebeden voor religieuze roepingen.

lees verder
Pater Albers overleden
2016-04-04 03:02:47

Op woensdag 30 maart overleed in Horst pater Albers s.m.
 

lees verder
Deze week dagelijks tv-programma vanuit Roermond
2016-04-01 10:43:20

Van maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april aanstaande staat Roermond centraal in het tv-programma 'Geloof en een Hoop Liefde' (EO). Dit programma wordt dagelijks uitgezonden om 18.10 uur bij NPO 2. In het programma komen ook diverse religieuze items aan bod. Zo is daarin op dinsdag (5 april) een interview met bisschop Wiertz te zien.  

lees verder
Iconen van Barmhartigheid
2016-03-30 12:11:06

In het kader van het H. Jaar heeft Geert Hüsstege vijftien iconen geschilderd over Gods liefde en barmhartigheid. De bekende zeven werken van barmhartigheid komen terug in de evangelische verhalen met als thematiek barmhartigheid. De icoon van de Verloren Zoon of de Barmhartige Vader staat hierbij centraal.

lees verder
Stuur eens een kaartje van Barmhartigheid
2016-03-30 02:00:00

Zand erover! Het spijt me. Zullen we opnieuw beginnen? Je bent altijd welkom. Mag ik nog eens langskomen? Soms zijn er wel eens mensen tegen wie we zo’n zinnetje zouden willen zeggen, maar waarbij een persoonlijke ontmoeting niet mogelijk is. Misschien omdat ze ver weg wonen, maar soms ook omdat er een figuurlijke afstand tussen mensen is. Een kaartje kan dan een eerste stap zijn om die afstand te overbruggen. Speciaal daarvoor heeft het bisdom Roermond een set ‘barmhartigheidskaarten’ ontwikkeld. Een kaartje kan dan een eerste stap zijn om die afstand te overbruggen. Speciaal daarvoor heeft het bisdom Roermond een set ‘barmhartigheidskaarten’ ontwikkeld.  Een kaartje kan dan een eerste stap zijn om die afstand te overbruggen. Speciaal daarvoor heeft het bisdom Roermond een set ‘barmhartigheidskaarten’ ontwikkeld.  Een kaartje kan dan een eerste stap zijn om die afstand te overbruggen. Speciaal daarvoor heeft het bisdom Roermond een set ‘barmhartigheidskaarten’ ontwikkeld.   

lees verder
Grote samenzangavond in kerk Waubach
2016-03-30 01:29:36

In de Sint-Josephkerk in Waubach (Landgraaf) wordt op vrijdagavond 8 april een grote samenzangavond gehouden. Iedereen is welkom om die avond samen te zingen en te luisteren naar gezangen en muziekstukken uit een brede christelijke traditie. De avond begint om 19.00 uur en eindigt rond 21.00 uur.

lees verder
Diaken Bodelier overleden
2016-03-29 11:54:33

Op 27 maart overleed in ziekenhuis van Heerlen diaken Johan Bodelier.

lees verder
Kerkelijke conferentie over vluchtelingen
2016-03-24 11:50:00

De jaarlijkse Euregionale Oecumenische Conferentie wordt ditmaal op vrijdag 8 april gehouden in het Nell-Breuning-Haus in het Duitse Herzogenrath. Aansluitend op het Heilig Jaar én op de actuele vluchtelingenproblematiek is het thema van de dag: ‘Wees barmhartig’ met daarmee samenhangend de vraag  ‘gevlucht – en opgenomen?’
 

lees verder
Bisschop Wiertz: Gelouterde kerk moet dienstbaar en missionair zijn
2016-03-23 12:04:51

“De kerk van de toekomst moet dienstbaar en missionair zijn.” Dat zei bisschop Frans Wiertz van Roermond woensdag 23 maart tijdens de jaarlijkse chrismamis in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. “Onze pastoraal kan er niet in bestaan voor een steeds kleinere groep onze sacramenten te blijven aanbieden. En dat alléén te doen. Een gelouterde kerk is een dienstbare kerk, die getuigt, overal waar ze daartoe de kans krijgt.”

lees verder
Bisschoppen roepen op tot gebed voor slachtoffers Brussel
2016-03-23 09:44:29

De Nederlandse bisschoppen - onder wie mgr. Wiertz en mgr. De Jong - roepen op om mee te bidden voor de slachtoffers die dinsdag 22 maart zijn gevallen bij terreuraanslagen in Brussel op het vliegveld Zaventem en in het metrostation Maalbeek.  

lees verder
Bisschoppelijke vieringen rond Pasen
2016-03-21 10:07:56

Afgelopen zondag (20 maart) is in de christelijke kerken de Goede Week begonnen. Voor gelovigen is de week voorafgaand aan Pasen de belangrijkste week van het jaar. De Kerk herdenkt dan het lijden en sterven én de verrijzenis van Christus. Bijna elke dag zijn er bijzondere liturgische plechtigheden met de bisschoppen. Een overzicht van deze vieringen.

lees verder
Grote bisdomdag op 15 oktober
2016-03-18 11:22:00

Er komt dit jaar weer een grote Bisdomdag. Deze vindt plaats op zaterdag 15 oktober en is bestemd voor alle leden van kerkbesturen, pastorale teams en alle kerkelijke vrijwilligers. De dag staat in het teken van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.
 

lees verder
Lezing over barmhartigheid binnen het jodendom
2016-03-18 10:40:36

Op dinsdag 19 april verzorgt Jochanan Belinfante een lezing over barmhartigheid binnen het Jodendom. Hij doet dit op uitnodiging van de resonansgroep Katholieke Kerk en Jodendom in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.
 

lees verder
TV-mis Palmzondag vanuit Meerssen
2016-03-18 10:31:07

Komende zondag (20 maart) wordt de landelijke televisiemis live uitgezonden vanuit de Sacramentsbasiliek in Meerssen. Het betreft dan de viering van de liturgie van Palmzondag onder leiding van pastoor Wim van Meijgaarden. Daaraan voorafgaand is het 'Geloofsgesprek'. Ditmaal met de Limburgse Ludy Nijsten, die de nood om haar heen ziet en de bezielende kracht is achter een project om fietsen in elkaar te sleutelen voor mensen die aan alles tekort hebben. 

lees verder
Met de Limburgse bisschoppen op bedevaart naar Rome
2016-03-17 04:43:54

Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een bijzonder Heilig Jaar. Daarbij hoort een bedevaart naar Rome. Van 12 tot en met 17 november gaan bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong met een grote groep Limburgse pelgrims naar het hart van de wereldkerk. Iedereen is uitgenodigd om mee te gaan. 

lees verder
Open cursusdag Kairos op 2 april
2016-03-17 04:27:44

Om kennis te maken met de mogelijkheden die de catechistenopleiding Kairos biedt, zijn belangstellenden op zaterdagochtend 2 april van harte welkom op de Open Cursusdag in Roermond.

lees verder
Jaarlijkse Chrismamis met bisschop
2016-03-16 05:27:00

Eén van de belangrijke vieringen die elk jaar in de Goede Week plaatsvindt, is de Chrismamis. Tijdens deze mis komen zoveel mogelijk priesters uit het bisdom samen met de bisschop en de hulpbisschop in de kathedraal in Roermond bij elkaar. De bisschop wijdt dan de heilige oliën te wijden, die gebruikt worden bij doopsels, vormsels en ziekenzalvingen. En alle aan priesters hernieuwen de beloftes die zij bij hun priesterwijding hebben gedaan.

lees verder
Katholieke Bijbelstichting lanceert digitaal leesrooster
2016-03-16 03:55:19

Sinds 8 maart 2016 biedt de Katholieke Bijbelstichting (KBS) een digitaal leesrooster aan. Dit rooster werd tot nu toe alleen in gedrukte vorm verspreid, en heeft dit jaar als onderwerp: het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Zo presenteert het leesrooster een aantal Psalmen met betrekking tot barmhartigheid.

lees verder
Vanavond lezing over Matthäus Passion
2016-03-11 09:57:30

De Matthäus-Passion van Johan Sebastian Bach behoort tot de beroemdste werken uit de klassieke muziek. Zeker in deze tijd van het jaar worden overal in het land uitvoeringen gegeven. In Bachs tijd (18e eeuw) was het luisteren naar de Matthäus-Passion niet het bezoeken van een mooi concert, maar daadwerkelijk een manier om het lijdensverhaal van Christus te beleven. Diaken, musicus en muziekwetenschapper dr. Gerard Sars houdt op 11 maart in de lezingenreeks Academie Rolduc een voordracht over de achtergronden van de Matthäus-Passion en de traditie van de gezongen passie. Daarbij laat hij ook fragmenten horen.

lees verder
Kapelaan van Attekum bespreekt evangelie op Katholiek Leven
2016-03-11 07:52:22

De katholiek kerk in Nederland heeft sinds kort een eigen videokanaal op youtube: Katholiek Leven. Elke week bespreekt een priester of diaken thema van die zondag. Dit weekeinde becommentarieert kapelaan Roderick van Attekum uit Maastricht het evangelie van de vijfde zondag van de 40-dagentijd. Zijn boodschap: wees voorzichtig met snelrecht. 

lees verder
Benoemingen maart 2016
2016-03-10 02:06:31

De bisschop van Roermond heeft de afgelopen weken de volgende personen benoemd.

lees verder
Zaterdag boekenmarkt op Rolduc
2016-03-07 01:20:03

Ook dit jaar organiseert de bibliotheek van Grootseminarie Rolduc een boekenmarkt. Deze wordt komende zaterdag (12 maart) gehouden van 09.00 uur tot 14.00 uur.  

lees verder
Bisschoppen blij met nieuwe collega Den Bosch
2016-03-05 11:35:37

Zaterdag (5 maart) heeft de Heilige Stoel de benoeming door paus Franciscus bekend gemaakt van Mgr. dr. Gerardus Johannes Nicolaas de Korte tot bisschop van ‘s Hertogenbosch. Mgr. De Korte is sinds 2008 bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Daarvoor was hij hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. De Nederlandse bisschoppenconferentie - onder wie de Roermondse bisschoppen Wiertz en De Jong - reageert met blijdschap op zijn benoeming.  

lees verder
Nieuwe serie Kruisen en Kapellen op L1 TV
2016-03-02 02:38:15
De Limburgse regionale zender L1 brengt vanaf zondag 6 maart tien nieuwe afleveringen van de serie Kruisen en Kapellen. Verspreid over de hele provincie worden religieuze plekjes bezocht met een bijzonder verhaal. Van de kapel van het wonderbare schot in Sevenum tot de Lourdesgrot in Cadier en Keer. 
lees verder
Open Dag bij Kairos
2016-02-25 11:38:11

Het bisdom kent al vele jaren een eigen opleiding voor vrijwilligers die pastoraal werk willen doen als catechist. Om kennis te maken met de mogelijkheden van de catechistenopleiding Kairos zijn belangstellenden op zaterdag 2 april van harte welkom op de Open Cursusdag in Roermond.

lees verder
24 Uur voor de Heer in Sittard
2016-02-25 11:31:26

Vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid heeft paus Franciscus gevraagd om in het weekend van halfvasten de actie '24 uur voor de Heer' te vieren.  Diverse kerken en kloosters in Limburg nemen hieraan deel. In ons bisdom is iedereen met name welkom in bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard.

lees verder
Informatieavond over parochieopbouw
2016-02-25 11:10:21

Op donderdag 10 maart organiseert het bisdom een avond waarop een bepaalde methode van parochie-opbouw wordt gepresenteerd. Vertegenwoordigers van parochies zijn van harte uitgenodigd deze methode te komen bekijken en er met elkaar over van gedachten te wisselen.

lees verder
Pastoor Hans Bouman nieuwe deken van Heerlen
2016-02-21 02:36:41

Pastoor Hans Bouman (48) van Gennep wordt de nieuwe deken van Heerlen. Dat is dit weekeinde tijdens de eucharistievieringen in Heerlen en Gennep bekend gemaakt. Hij volgt deken Theo van Galen op, die volgend weekeinde afscheid neemt. Van Galen is bijna 31 jaar deken geweest. Eerst van Landgraaf en daarna van Heerlen. Hij gaat het op eigen verzoek wat rustiger aan doen.

lees verder
Euregionale oecumenische conferentie over barmhartigheid
2016-02-19 11:07:51

De jaarlijkse Euregionale Oecumenische Conferentie wordt ditmaal op vrijdag 8 april gehouden in het Nell-Breuning-Haus in het Duitse Herzogenrath. Aansluitend op het Heilig Jaar én op de actuele vluchtelingenproblematiek is het thema van de dag: ‘Wees barmhartig’ met daarmee samenhangend de vraag  ‘gevlucht – en opgenomen?’
 

lees verder
Nieuwe Naamlijst verscheen
2016-02-19 11:01:15

Half februari is de nieuwe Naamlijst van het bisdom verschenen. Hierin staan alle relevante namen en adressen in het bisdom Roermond. 

lees verder
Gelegenheidskoor tijdens Romebedevaart
2016-02-19 10:31:42

Zingen op het Sint-Pietersplein. Zingen in de grote basilieken van Rome. Misschien wel zingen voor de Paus! Welke koorzanger wil dat niet? Er dient zich een mooie kans aan tijdens de bisdombedevaart naar Rome in november. Geprobeerd wordt om dan een zo groot mogelijk gelegenheidskoor samen te stellen.    

lees verder
Lezing Academie Rolduc over huwelijk en gezin
2016-02-12 10:38:00

In 2014 en 2015 heeft er in Rome twee keer een bisschoppensynode plaatsgevonden over het huwelijk en het gezin. Dit waren belangrijke bijeenkomsten, waarin de paus, bisschoppen en andere deelnemers zeer open gesproken hebben over de toekomst van gezinnen en de kerkelijke moraal op dit gebied. Om een en ander in perspectief te plaatsen, blikt de februarilezing van Academie Rolduc terug op de synodes.

lees verder
Vacature diaconaal pastoraal medewerker
2016-02-12 10:10:54

De Dienst Kerk en Samenleving in het Bisdom Roermond gaat in samenwerking met het R.-K Justitiepastoraat een nieuw project opzetten voor de pastorale begeleiding van gedetineerden en ex-gedetineerden. Hiervoor is er binnen de Dienst Kerk en Samenleving een vacature voor een

R.-K. diaconaal pastoraal medewerker m/v

Het betreft een vacature voor 16 uur per week. Het werkgebied is het bisdom Roermond (provincie Limburg). De functie betreft een jaarcontract en kan maximaal met twee jaar worden verlengd. 

lees verder
Emeritus-hoogleraar Ad Blijlevens overleden
2016-02-09 02:42:56

In het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen is maandag 8 februari emeritus-hoogleraar pater Ad Blijlevens CSsR overleden. Dat hebben de paters Redemptoristen bekend gemaakt. Blijlevens was jarenlang docent en later hoogleraar aan de Hogeschool/Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. De laatste maanden was hij ernstig ziek. Hij is 85 jaar geworden.

lees verder
Nederlandse vertaling eindverslag synode gepresenteerd
2016-02-05 10:15:52

De Nederlandse vertaling van het eindverslag van de Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode, die plaatsvond in oktober 2015, is gepubliceerd. De synode ging over het thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’ De deelnemende synodevaders hebben aan het einde van de synode hun verslag aangeboden aan paus Franciscus. 

lees verder
Jaar van de Religieuzen afgesloten
2016-02-04 11:03:24

Op dinsdag 2 februari – de Dag van het Godgewijde Leven – is in Klooster Wittem het Jaar van de religieuzen afgesloten. De middag was een initiatief van de paters Redemptoristen. Zo’n 125 zusters, paters en broeders hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. De religieuzen kwamen van meer dan twintig ordes, congregaties en communiteiten.

lees verder
Bisdom organiseert Dag van Goddelijke Barmhartigheid
2016-01-29 10:55:56

Het bisdommelijk Centrum voor Huwelijk en Gezin organiseert in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid op donderdag 3 maart een Dag van de Goddelijke Barmhartigheid. De dag vindt plaats in Roermond.
 

lees verder
Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
2016-01-25 08:54:32
In 2015 ontvingen parochiebesturen via de bisdommen informatie over de overheidscampagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag ‘Maak er een punt van.’ Onderdeel van die campagne is de mogelijkheid om een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te krijgen voor vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de R.-K. Kerk is het aanvragen van een VOG sinds 1 januari 2014 verplicht voor een aantal specifieke groepen beroepskrachten en vrijwilligers. De VOG wordt enkel gratis voor die vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking.
lees verder
Nederlandse bisschoppen beginnen videokanaal
2016-01-25 08:43:34

De Nederlandse bisschoppen starten een videokanaal op YouTube. De naam van het videokanaal is Katholiek Leven. Op zondag 24 januari zijn de eerste filmpjes online gezet. Abonneren kan via YouTube en via een Facebookpagina die is ingericht. Op korte termijn wordt ook de bijbehorende website gelanceerd. Vanaf dat moment zullen wekelijks nieuwe items worden geplaatst, zowel filmpjes als foto’s. 

lees verder
Bisschop Wiertz bezocht
2016-01-22 12:03:48

“Een hechte kerk die goed caritatief werk doet en opbloeit na tegenslagen door natuurrampen en dertig jaar oorlog.” Zo omschrijft bisschop Frans Wiertz van Roermond de katholieke kerk in Sri Lanka. Afgelopen twee weken bracht hij samen met missievicaris Ton Storcken een werkbezoek aan het eiland.

lees verder
Scholen in Meerssen, Susteren en Montfort winnen kerstactie
2016-01-20 01:38:00
Drie basisscholen in Meerssen, Susteren en Montfort mogen zich ‘Limburgse Kerstschool 2016’ noemen. Die titel hebben ze gewonnen door deel te nemen aan een wedstrijd van het Onderwijsbureau van het bisdom Roermond. De eerste prijs is woensdag 20 januari in Montfort uitgereikt. De uitreiking aan andere twee scholen volgt binnenkort.
lees verder
Doe mee aan Kerkbalans
2016-01-18 09:43:56

Mensen zeggen wel eens: “De Kerk is van de pastoor.” Of misschien: “Van het kerkbestuur.” Een enkeling denkt dat de paus zich met alle plaatselijke kerken bezighoudt. Maar niet is minder waar. De kerk, dat zijn alle parochianen samen. Het is úw kerk. Het is ónze kerk! Iedereen in uw eigen woonplaats die de plaatselijke kerk ziet staan, mag denken: “Daar staat mijn kerk.”

lees verder
Actie Kerkbalans ingeluid door oud-gouverneur Léon Frissen
2016-01-16 04:40:54

“Kerken zijn plekken van inspiratie en stilte, die ook voor toekomstige generaties behouden moeten blijven. Daarom is het goed om de kerk financieel steunen.” Dat zei oud-gouverneur Léon Frissen zaterdagmorgen in Maastricht bij het inluiden van de Actie Kerkbalans. Dat is de jaarlijkse geldwervingsactie van de grote christelijke kerkgenootschappen.

lees verder
Ontmoetingsdag vrouwen over vluchtelingen
2016-01-15 10:48:29

Vluchten doe je niet zomaar! Voordat iemand huis en haard verlaat, een moeizame reis onderneemt om in een ver en vreemd land een nieuw leven te beginnen, is er heel wat gebeurd. Daarover gaan de ontmoetingsdagen voor vrouwen, die de Stichting Mgr. Schrijnenhuis in de Veertigdagentijd organiseert.

lees verder
Oud-gouverneur luidt Actie Kerkbalans in
2016-01-15 10:08:00

De Actie Kerkbalans - de jaarlijkse campagne waarmee kerkgenootschappen hun leden aanspreken op een financiële bijdrage - wordt dit jaar op enkele tientallen plaatsen in Nederland letterlijk door prominenten ingeluid. In Limburg gebeurt dit in Maastricht door oud-gouverneur Léon Frissen. Met een slag op de oude Grameer zal hij zaterdag om 12 uur de klokken van de Sint-Servaasbasiliek en de ernaast gelegen Sint Jan in werking stellen en zo de Actie Kerkbalans inluiden. Voorafgaand hieraan vindt een korte presentatie plaats, waarin Frissen en bestuursleden van beide kerken (katholiek en protestant) aangeven waarom zij Kerkbalans belangrijk vinden. 

lees verder
'Parochies hebben veel kansen om barmhartigheid in praktijk te brengen'
2016-01-14 10:50:58

Parochies en andere kerkelijke instellingen hebben heel veel kansen om de werken van barmhartigheid in praktijk te brengen. Van bezoekgroepen tot gezamenlijke maaltijden of het ondersteunen van vluchtelingen. Er is veel behoefte aan hulp van de kerk, waardoor de mogelijkheden zich bijna als vanzelf aandienen.

lees verder
Benoemingen januari 2016
2016-01-13 11:59:20

Bisschop Frans Wiertz heeft de afgelopen weken de volgende benoemingen gedaan.

lees verder
Oecumenische middag over Werken van Barmhartigheid
2016-01-07 06:19:51

In het kader van Jaar van de Barmhartigheid wordt op donderdag 14 januari in Maastricht een oecumenische bijeenkomst voor pastorale beroepskrachten gehouden over de Werken van Barmhartigheid. De bijeenkomst vindt plaats aan de vooravond van de Gebedsweek voor de Eenheid.

lees verder
TV-interview nieuwe rector Grootseminarie Rolduc
2016-01-07 01:10:23

Dr. Lambert Hendriks is sinds begin dit jaar aangetreden als de nieuwe rector van het Grootseminarie Rolduc. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de opleiding van priesters, diakens, pastoraal werkers en geestelijk verzorgers. De regionale zender TV-Limburg maakte bijgaand kennismakingsgesprek met hem.

lees verder
Jubilea priesters en diakens 2016
2016-01-05 12:09:49

De volgende priesters en diakens van het bisdom Roermond gedenken dit jaar een bepaald wijdingsjubileum. 

lees verder
Grootseminarie Rolduc zwaaide rector Vries uit
2016-01-04 02:51:29

Het Grootseminarie Rolduc heeft zondag 3 januari afscheid genomen van rector Mgr. Dr. Jan Vries. Hij is ruim 21 jaar rector van de priester- en diakenopleiding van het bisdom Roermond geweest. Vries wordt eind deze maand geïnstalleerd als pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en de twee parochies van Sint Pieter in Maastricht.

lees verder
Hans Knoop en Fred van Iersel houden lezing over religieus geweld
2015-12-30 11:33:03

De bekende Joodse journalist Hans Knoop houdt op dinsdag 19 januari in Sittard een lezing over religieus geweld. Zijn voordracht is onderdeel van de Dag van het Jodendom, die de katholieke kerk in Nederland elk jaar in januari houdt. De andere spreker in Sittard is prof. Dr. Fred van Iersel.

lees verder
interviews bisschop Wiertz regionale tv-zenders
2015-12-26 01:02:02

Bisschop Wiertz heeft deze kerst uitgebreide interviews gegeven aan de twee regionale tv-zenders in Limburg: L1 en TV-Limburg. Bekijk hieronder beide uitzendingen.

lees verder
Bisschop: 'Een mens buitensluiten, is God afwijzen'
2015-12-25 09:22:31

“God laat zich aan ons kennen in de allerarmsten en de allerzwaksten. Hoe gaan wij met hen om? Hoe barmhartig zijn wij voor elkaar? Maken wij plaats voor hen in onze herberg? Een mens buitensluiten, een mens afwijzen, is God afwijzen. Maar barmhartig zijn voor iedere mens die bij ons aanklopt, is God verwelkomen.” Dat zegt bisschop Frans Wiertz in zijn kerstboodschap van dit jaar.

  

lees verder
Nog vijf Heilige Deuren in Limburg geopend
2015-12-20 09:52:14

Op vijf plaatsen in het bisdom Roermond werd zondag 20 december een Heilige Deur geopend in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid. Bisschop Wiertz opende de deur van de Landricuskerk in Echt. 

lees verder
Bisdomkantoren in kerstweek gesloten
2015-12-18 10:55:45

Vanwege de kerstperiode zijn de bisdomkantoren collectief gesloten vanaf Eerste Kerstdag (vrijdag 25 december) tot maandag 4 januari.  

lees verder
Roepingendagen op Grootseminarie Rolduc
2015-12-18 10:39:56

Onder het motto ‘Geroepen tot herder van barmhartigheid’ biedt het Grootseminarie Rolduc op 29 en 30 december twee roepingendagen aan. Deze zijn bedoeld voor (jonge) mannen die over het thema ‘persoonlijk geroepen zijn’ willen nadenken en mogelijk zelfs overwegen om priester te worden. 

  

lees verder
Stichteressen Limburgse kloosterordes binnenkort heilig en zalig
2015-12-17 10:16:47

De stichteressen van twee vrouwelijke kloosterordes, die ook vestigingen in Limburg hebben, worden binnenkort heilig- en zaligverklaard. Het gaat om Elisabeth Hesselblad van de Birgittinessen en Maria Celeste Crostarosa van de Redemptoristinnen. In Limburg zijn er kloosters van deze ordes in respectievelijk Weert en Partij-Wittem.

lees verder
Benoemingen december 2015
2015-12-17 03:42:40

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende benoemingen gedaan.

lees verder
Bisschoppelijke brief over vluchtelingen
2015-12-15 09:41:40

De Bisschoppenconferentie heeft in aanloop naar Kerstmis een brief geschreven aan alle medeburgers en in het bijzonder aan parochies en plaatselijke geloofsgemeenschappen. Het thema van de brief is de uitdaging die de komst van vluchtelingen meebrengt voor de Nederlandse samenleving.

lees verder
Zondag opening overige Heilige Deuren
2015-12-13 07:41:25

Afgelopen zondag (13 december) heeft bisschop Frans Wiertz in de St.-Christoffelkathedraal in Roermond op plechtige wijze de Heilige Deur voor het Jaar van de Barmhartigheid geopend. Komende zondag (20 december) worden de Heilige Deuren in nog vijf andere kerken in het bisdom geopend.

lees verder
Laatste Diesviering voor rector Vries
2015-12-11 10:04:50

Mgr. Jan Vries heeft op dinsdag 8 december zijn laatste Dies Natalis als rector van Grootseminarie Rolduc gevierd. Hij deed dit in aanwezigheid van meer dan honderd studenten en oud-studenten van de priesteropleiding. Vries is ruim 20 jaar rector van het grootseminarie geweest. 

lees verder
Poolse koorschool geeft mini-concert voor bisschop
2015-12-11 03:51:31
Het meisjeskoor van de koorschool Jerzy Kuzczewski uit Poznán in Polen heeft vrijdagmiddag spontaan een mini-concert gegeven in het bisschopshuis in Roermond. Het koor onder leiding van Dorota Wojnowska zong een half uur lang kerstliederen.
lees verder
Heilig Jaar: 150.000 gebedskaarten verspreid
2015-12-09 10:56:06

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft in de aanloop naar het Heilig Jaar van de Barmhartigheid een gebedskaartje uitgebracht. Het prentje is in een oplage van 150.000 stuks verspreid onder de parochies in de zeven bisdommen. In Nederland start het Heilig Jaar op 13 december, wanneer in elk van de zeven bisdommen één of meer Heilige Deuren worden geopend. De officiële start van het Heilig Jaar was op 8 december, toen paus Franciscus de Heilige Deur van de Sint Pieter te Rome opende. 

lees verder
Hoge pauselijke onderscheiding voor Herman Grevers uit Ottersum
2015-12-07 07:57:23

Herman Grevers uit Ottersum heeft maandagmiddag (7 december) uit handen van bisschop Frans Wiertz van Roermond een hoge pauselijke onderscheiding ontvangen. Dhr. Grevers werd benoemd tot ridder in de orde van Sint Silverster. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor de kerk, onder meer als lid van de Raad voor Economische Aangelegenheden, de Diocesane Financiële Commissie en de Vertrouwenscommissie van het bisdom.

lees verder
Deken Harrie Smeets geïnstalleerd als kanunnik
2015-12-07 04:20:24
Pastoor-deken Harrie Smeets van Venray is maandag 7 december geïnstalleerd als lid van het Kathedraal Kapittel van Roermond. Dat gebeurde tijdens een plechtige vesperviering in de Caroluskapel in Roermond.  
lees verder
Bisschop herdenkt verongelukte mijnwerkers
2015-12-04 11:11:20

In de parochiekerk van Terwinselen (Kerkrade) wordt zaterdag 5 december een herdenkingsmis gehouden ter nagedachtenis aan de bijna 1500 verongelukte Limburgse mijnwerkers. Bisschop Wiertz is hoofdcelebrant. Bij de viering zijn alle oud-mijnwerkers en nabestaanden welkom.

lees verder
Adventsboodschap bisschop Wiertz over barmhartigheid
2015-12-04 10:29:57

“Mensen die voor elkaar zorgen laten zien wie God is.” Dat zegt bisschop Frans Wiertz van Roermond in zijn Adventsboodschap die dit weekeinde in alle kerken in Limburg wordt voorgelezen of gepubliceerd.  “Wie Jezus mild en vergevend met mensen ziet omgaan, weet voortaan ook wie God is."

lees verder
Terugblik echtpaar Paloni op gezinssynode
2015-12-04 01:55:39

“Het was hartverwarmend hoe de paus ons begroette.” Dat zeggen Patrizia en Massimo Paloni uit Maastricht, die vorige maand aanwezig waren bij de bisschoppensynode over het gezin in Rome. “Vooral onze drie maanden oude zoon David, kreeg veel aandacht van de bisschoppen en kardinalen. De paus vroeg zelfs of hij ook spreekrecht had aangevraagd,” aldus een lachende Massimo Paloni.

lees verder
Inspiratiegids voor Heilig Jaar gepresenteerd
2015-12-04 01:28:34

Alle parochies in Limburg hebben deze week een Inspiratiegids voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid gekregen. Deze staat vol met suggesties en ideeën om komend jaar mee aan de slag te gaan. Het eerste exemplaar van de inspiratiegids is vrijdag 4 december officieel aan bisschop Wiertz aangeboden.

lees verder
Bisdom Roermond start project Vluchtelingmaatje
2015-12-02 11:55:38
Om de vluchtelingen die nu naar Nederland komen concrete hulp te bieden, beginnen de parochies in Limburg met het project Vluchtelingemaatje. Het project is een initiatief van de Dienst Kerk en Samenleving in het bisdom Roermond. Onder het motto ‘Samenleven de gewoonste zaak van de wereld’ worden parochianen opgeroepen om contacten te leggen met vluchtelingen om hen wegwijs te maken in de Limburgse samenleving. 
lees verder
Ontmoeting bisschoppen en rabbijnen in vriendschap en dialoog
2015-11-27 09:36:26

“Een ontmoeting van dialoog, vriendschap en wederzijds begrip”. Dit was een veelgehoorde reactie op de bijeenkomst die op zondag 22 november plaatsvond in het Internationaal diocesaan seminarie ‘Redemptoris Mater’ in Cadier en Keer. De bijeenkomst tussen Joden en katholieken stond in het teken van het 50-jarig jubileum van de Nostra Aetate verklaring en werd georganiseerd door de Neokatechumenale Weg.

lees verder
Symposium op Wereld Aids Dag 2015
2015-11-26 10:02:02

Tijdens Wereld Aidsdag (1 december) wordt ook vanuit de Kerk extra aandacht geschonken aan zieken en hun hulpverleners. In samenwerking met Buddyzorg Limburg organiseert de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom die dag een minisymposium en een bezinningsbijeenkomst rond de vraag ‘Wat hebben wij met elkaar’? Het symposium en de gebedsdienst worden gehouden in de bisdomgebouwen (Swalmerstraat 100) in Roermond. 
 

lees verder
Bisschop over opvang vluchtelingen: Wees Barmhartig
2015-11-25 09:54:41

Barmhartigheid is een kernwaarde voor gelovige christenen. En niet verboden voor mensen die niet- of anders gelovig zijn. De wereld wordt er mooier en beter van. Dat zegt bisschop Frans Wiertz in een opinie-artikel dat woensdag 25 november 2015 verscheen in een speciale bijlage van Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad. Lees de volledige tekst van de bijdrage van de bisschop >>> 

lees verder
Regiobijeenkomst over veiligheid in monumentale kerken
2015-11-23 01:02:51
Vrijdag 20 november vond in de prachtige Caroluskapel in Roermond de regiobijeenkomst plaats van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (VBMK) in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg over ’Veiligheid van religieus erfgoed’. 
lees verder
Opening Heilig Jaar op 13 december in Roermond
2015-11-20 11:32:39

Voor het bisdom Roermond wordt op zondag 13 december het Heilig Jaar van de Barmhartigheid geopend in Roermond. Dit gebeurt met een processie en speciale vesperviering. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om aan deze plechtige viering deel te nemen. 

lees verder
Limburgs bedevaartkantoor wordt Huis voor de Pelgrim
2015-11-20 10:59:26

Huis voor de Pelgrim! Zo luidt de nieuwe naam voor het kantoor van de Organisatie Limburgse Bedevaarten. Aan de vooravond van het 95-jarig jubileum komt er een belangrijke wijziging in de presentatie van het bedevaartkantoor in Maastricht.

lees verder
Bisschoppen geschokt door gebeurtenissen in Parijs
2015-11-14 12:33:02

De Nederlandse Bisschoppenconferentie reageert geschokt en bedroefd op de gebeurtenissen van vrijdag 13 november in Parijs, waarbij naar schatting meer dan120 mensen omkwamen door terreuraanslagen in de stad. Veel meer mensen raakten gewond, van wie een aantal zich in kritieke toestand bevindt. In Frankrijk is de noodtoestand uitgeroepen. Acht daders kwamen om het leven.

lees verder
Open Orgeldag in kathedraal Roermond
2015-11-13 12:50:49

De restauratie van het historische orgel in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond is vorig jaar september begonnen. Op zaterdag 28 november is er tussen 14.00 en 16.30 uur gelegenheid om een indruk te krijgen van de voortgang van het werk. 

lees verder
Benoemingen november 2015
2015-11-13 12:45:49

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende benoemingen gedaan. 

lees verder
Zondag tv-mis uit Meerssen met bisschop
2015-11-13 10:22:35

De landelijke televisiemis op NPO2 komt komende zondag (15 november) uit Meerssen. Dat gebeurt wel vaker, maar bijzonder is dat ditmaal bisschop Frans Wiertz de hoofdcelebrant is en dat tijdens de viering tevens het 90-jarig bestaan van omroep KRO wordt gevierd.

lees verder
Bisdom presenteert 'opsteker' voor Heilig Jaar
2015-11-13 10:16:11

Het bisdom Roermond laat van het internationale logo van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid spelden maken, zogeheten ‘opstekers’. Deze kunnen bijvoorbeeld op revers, op een schooletui of tas, op de koormap of waar dan ook gedragen worden. Mogelijk nodigt het dragen van de speld uit tot ontmoeting en gesprek over het logo, het thema, de barmhartigheid of Gods liefde en wat deze hier en nu voor ons betekenen.
 

lees verder
Landelijke website Heilig Jaar online
2015-11-12 09:50:39

Op 11 november is de officiële Nederlandse website voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid online gegaan. Deze website is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen en is bedoeld ter ondersteuning van dit Heilig Jaar in Nederland in de parochies.
 

lees verder
Zondag kerkelijke zending voor twee lekenambtsdragers
2015-11-05 02:28:55

Tijdens een speciale vesperviering in de kathedraal van Roermond verleent bisschop Frans Wiertz komende zondag (8 november) de kerkelijke zending – ‘missio canonica’ - aan twee nieuwe lekenambtsdragers. Het betreft Suzanne Hellenbrand (26) uit Brunssum die catechiste is in Waubach (Landgraaf) en Marieke Cloodt (49) uit Voerendaal die parochiecatechete is in Schaesberg (eveneens Landgraaf). 

lees verder
Hoge pauselijke onderscheiding voor Joodse voorman Benoit Wesly
2015-11-04 11:58:59

Paus Franciscus heeft Maastrichtenaar en prominent voorman van de Joodse gemeenschap in Limburg Benoit Wesly (70) benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Sylvester. De onderscheiding werd hem woensdagavond 4 november in zijn woonplaats Maastricht uitgereikt door bisschop Frans Wiertz van Roermond.

lees verder
Lambert Hendriks nieuwe rector Grootseminarie Rolduc
2015-11-01 10:29:12

Bisschop Frans Wiertz heeft de priester Lambert Hendriks benoemd tot de nieuwe rector van het Grootseminarie Rolduc en het Theologisch Instituut Rolduc. Hendriks neemt de leiding van de priester- en diakenopleiding over van Mgr. Jan Vries, die pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en de parochies van Sint Pieter in Maastricht wordt. Beide benoemingen gaan in per 1 januari 2016. 

lees verder
Zondag twee Limburgse missen op tv
2015-10-23 11:33:50

Zondag 25 oktober zijn er twee eucharistievieringen vanuit Limburg die rechtstreeks op televisie worden uitgezonden. Op L1 vanuit Sittard en op NPO2 vanuit Meerssen.

lees verder
Bisschop wijdt diaken
2015-10-23 10:54:18

Op zaterdag 31 oktober vindt in de abdijkerk van Rolduc te Kerkrade een diakenwijding plaats. Bisschop Frans Wiertz wijdt dan de 32-jarige Miguel Ángel Pascual Coello (32) tot transeunt-diaken. Dat wil zeggen: diaken op weg naar het priesterschap.

lees verder
Bisdom: Lege kerken beschikbaar voor eerste opvang vluchtelingen
2015-10-23 04:27:14
Het bisdom Roermond is bereid om lege kerkgebouwen in Limburg beschikbaar te stellen voor de eerste opvang van vluchtelingen. Het gaat om kerken die al aan de eredienst onttrokken zijn en waarvoor nog geen nieuwe bestemming is gevonden. Het bisdom reageert hiermee op het verzoek van paus Franciscus om op lokaal niveau concrete hulp te bieden aan vluchtelingen. 
lees verder
'Gezinsweekend beter dan EuroDisney'
2015-10-22 10:58:36

Van 17 tot en met 19 oktober organiseerde het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond weer een weekeinde voor gezinnen in kloosterdorp Steyl. De familie De Koning was één van de deelnemende families. Het echtpaar doet entohisiast verslag.
 

lees verder
Nederlands echtpaar op synode:
2015-10-19 11:12:23

"De christelijke gemeenschap redt het gezin en het gezin redt de Kerk.” Met die woorden besloot Patrizia Paloni uit Maastricht haar toespraakje dat ze afgelopen week mocht houden tijdens de bisschoppensynode over het gezin in Rome. Zij en haar man Massimo Paloni zijn als toehoorders uitgenodigd en mochten afgelopen donderdag een kort statement geven.  

lees verder
Bisdom verspreidt prentjes heiligverklaard echtpaar
2015-10-19 03:07:48

Vanwege hun heiligverklaring, afgelopen zondag (18 oktober) door paus Franciscus, verspreidt het bisdom Roermond deze week gebedsprentjes in de Limburgse parochies van het heilige echtpaar Louis en Zélie Martin. De ouders van de heilige Theresia van Lisieux zijn het eerste echtpaar in de Kerkgescheidenis dat samen werd heiligverklaard.  

lees verder
Start Vastenaktie 2016
2015-10-17 10:12:43

‘Water, bron van alle leven’. Dat is het thema van de Vastenaktie 2016. Ter voorbereiding wordt op zaterdag 28 november in Roermond de jaarlijkse Startdag gehouden voor iedereen die zich in Limburg voor de Vastenaktie inzet.

lees verder
Vicaris Storcken 40 jaar priester
2015-10-15 12:36:17

Bisschoppelijk vicaris Ton Storcken s.m.a. (69) viert komende zondag (18 oktober) zijn robijnen priesterjubileum. Het is dan op de dag af veertig jaar geleden dat hij tot priester werd gewijd.
 

lees verder
Voorbereidingen Jaar van Barmhartigheid in volle gang
2015-10-15 11:00:14

Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een bijzonder heilig Jaar: een Jaar van Barmhartigheid. De voorbereidingen voor de viering van dat themajaar in het bisdom Roermond zijn in volle gang.
 

lees verder
Gregoriaans weekend in Maastricht en Houthem
2015-10-15 10:21:26

Bij gelegenheid van de 80e verjaardag van pastoor Fons Kurris bieden de Schola Maasticht en de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond hem een Gregoriaans weekend aan. Dit vindt op 24 en 25 oktober plaats in Houthem-Sint Gerlach en Maastricht. Hiermee willen de verenigingen Kurris eren voor zijn grote verdienste voor de kerkmuziek. Hij neemt rond de jaarwisseling afscheid van de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht, waar hij 15 jaar pastoor was.

lees verder
Pater Van Hooren overleden
2015-10-11 02:33:31

Op zaterdag 10 oktober overleed in Châteauneuf (F) pater Willy van Hooren m.s.f.s.  

lees verder
Inschrijving bisdombedevaart Rome geopend
2015-10-09 10:56:53

De inschrijving voor de bisdombedevaart naar Rome, die in november 2016 plaatsvindt, is geopend. Geïnteresseerden voor de pelgrimage, van 12 tot en met 17 november volgend jaar, kunnen zich opgeven. De bisdombedevaart naar Rome vindt plaats in het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid.  

lees verder
Voorbereidingen Wereldjongerendagen gestart
2015-10-09 10:04:20

De Wereldjongerendagen 2016 komen steeds dichterbij ! Nog minder dan een jaar en dan gaan honderdduizenden jongeren naar Polen. Ook vanuit Limburg. Het bisdom Roermond heeft een mooie reis in elkaar gezet. De projectleiders zijn onlangs in Polen geweest en hebben al veel voorbereid. Daarvan doen zij verslag op een informatiebijeenkomst op 18 oktober in Roermond. Geïnteresseerde jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom in de bisdomgebouwen van 14.00 uur tot 17.00 uur. Lees hier meer over het hele voorbereidingstraject en de details van het programma van de reis.  

lees verder
Zaterdag feest van Sterre der Zee
2015-10-09 09:52:22

Vandaag - 10 oktober - is de jaarlijkse gedachtenis van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Dit wordt in heel het bisdom Roermond in de liturgie gevierd. En in de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht, waar het beeld van de Sterre der Zee staat, zelfs als een liturgisch feest.

lees verder
Benoemingen oktober 2015
2015-10-07 05:21:59

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende benoemingen gedaan. 

lees verder
Pastoor Vleeshouwers overleden
2015-10-06 12:07:47

Op zaterdag 3 oktober overleed in Roermond oud-pastoor Zef Vleeshouwers.

lees verder
Burgemeester geniet van Kairosopleiding
2015-10-02 12:45:42

Arno Verhoeven (63) is burgemeester van Leudal én cursist van de Kairosopleiding van het bisdom Roermond. In deze dagen is hij aan het derde cursusjaar van deze opleiding begonnen. Hij geniet ervan om in de collegebanken te mogen zitten. Wat bezielt hem om deze opleiding te volgen? 
 

lees verder
Zondag start Gezinssynode
2015-10-02 12:05:34

Zondag gaat in het Vaticaan de gezinssynode van start. Deze duurt tot 25 oktober. De Algemene Vergadering van de Bisschoppen Synode gaat over de roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag. De belangrijke bijeenkomst is een vervolg op de synode van eind vorig jaar.  

lees verder
Limburglab 2015
2015-10-02 10:14:59

LimburgLab is een bruisende manifestatie waar honderden bezoekers afkomen op een programma van verschillende verrassende workshops, voortkomend uit niet-alledaagse samenwerkingsverbanden tussen de organisaties.

lees verder
Wereldmissiemaand: Missio steunt christenen in Pakistan
2015-10-02 09:49:19

Oktober is in de katholieke Kerk de Wereldmissiemaand. Parochies zetten zich in om plaatselijke geloofsgemeenschappen elders in de wereld te ondersteunen en daarmee de evangelisatie wereldwijd te bevorderen. De Wereldmissiemaand wordt georganiseerd door MISSIO / Pauselijke Missiewerken in Den Haag. Onder het motto ‘Geef hoop aan de christenen in Pakistan’ besteedt MISSIO bijzondere aandacht aan de katholieke gelovigen in het islamitische land.

lees verder
Fakkelbidtocht in Roermond
2015-09-25 11:45:37

Traditiegetrouw wordt op de eerste zaterdag van oktober een fakkelbidtocht gehouden van de Roermondse kathedraal naar het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw in ’t Zand. Naar verwachting zullen daarom volgende week zaterdag (3 oktober) wederom honderden mensen, met brandende fakkels in de hand, biddend door de straten van de bisschopsstad trekken. Om 18.30 uur start de eucharistieviering in de kathedraal, waarin hulpbisschop Everard de Jong voorgaat. Rond 19.30 uur wordt de bidtocht in gang gezet.
 

lees verder
In november weer 'Week van het katholiek onderwijs'
2015-09-23 11:42:37
Van 9 tot en met 13 november heeft voor de tweede keer de Week van het Katholiek Onderwijs plaats. Het thema is ‘Kiezen voor elkaar’. Wat betekent een waarde als solidariteit voor de vormgeving van goed onderwijs?
lees verder
Bijeenkomst voor wie interesse heeft in WJD-reis
2015-09-23 10:47:00

Heb je interesse in deelname aan een reis naar de Wereldjongerendagen, volgend jaar zomer in Polen, vanuit Limburg? De jongerenafdeling van het bisdom nodigt geïnteresseerde jongeren tussen 16 en 30 jaar uit voor een informatiebijeenkomst op zondag 18 oktober in Roermond.

lees verder
COA aanvaardt aanbod kerkgebouwen niet
2015-09-18 12:46:52

De Bisschoppenconferentie heeft vandaag kennis genomen van het bericht dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) het aanbod van kerkgebouwen, conferentieoorden en internaten voor de opvang van vluchtelingen niet aanvaardt, omdat deze gebouwen daarvoor niet geschikt zijn. De Bisschoppenconferentie respecteert deze beslissing van de deskundigen.

lees verder
Priesteropleiding start studiejaar met 41 studenten
2015-09-17 04:41:17

Het grootseminarie Rolduc is het nieuwe studiejaar gestart met 41 studenten. Dat zijn er zo’n tien meer dan vorig jaar.  De priesteropleiding groeit de laatste jaren sterk door de komst van buitenlandse seminaristen. Vooral van bisdommen uit India en Sri Lanka komen veel verzoeken binnen om priesterstudenten naar Rolduc te mogen sturen.  

lees verder
Limburgs echtpaar naar Gezinssynode
2015-09-15 11:29:59

Paus Franciscus heeft het in Limburg woonachtige echtpaar Massimo en Patrizia Paloni tot auditor (toehoorder) benoemd van de XIVe Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, met als thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de kerk en de moderne wereld’, die van 4 tot 25 oktober in Vaticaanstad wordt gehouden.  

lees verder
Bisschoppen schrijven brief bij Heilig Jaar
2015-09-14 12:04:20
'Barmhartig als de Vader'. Dat is de titel van de brief die de Nederlandse bisschoppen hebben geschreven bij gelegenheid van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.
lees verder
Nederlandse bisschoppen roepen op tot hulp aan vluchtelingen
2015-09-08 06:15:33
Dit weekeinde (19 en 20 september) wordt er in alle parochies gecollecteerd voor de vluchtelingen. De gezamenlijke Nederlandse bisschoppen hebben hiertoe opgeroepen. Voor dit weekeinde is gekozen, omdat zondag de Vredesweek begint. De opbrengst van de kerkdeurcollecte is bedoeld voor hulp aan vluchtelingen in Nederland en in het land van herkomst. De bisschoppen vragen gelovigen daaraan royaal bij te dragen, naast een eventuele gift aan Nederlandse hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen. Ook voor de langere termijn zoekt de Bisschoppenconferentie naar mogelijkheden om katholieke hulporganisaties op dit vlak te ondersteunen.  
Paus Franciscus heeft zondag 6 september een oproep gedaan aan katholieke parochies en kloosters om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft vandaag, 8 september, over deze oproep vergaderd en zegt: ‘Wij willen daar gehoor aan geven.’  
lees verder
Benoemingen september 2015
2015-09-08 01:41:55

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende benoemingen gedaan.

lees verder
Pastoor Ed Smeets nieuwe vicaris voor liturgie
2015-09-07 09:31:20

Pastoor Ed Smeets (43) uit Landgraaf wordt de nieuwe vicaris voor Liturgie en Kerkmuziek in het Bisdom Roermond. Hij volgt vicaris René Maessen op die zijn functie neerlegt. Met deze benoeming kiest bisschop Wiertz voor een verjonging van de leiding van het bisdom. De benoeming van Smeets gaat in met ingang van 15 september 2015.

lees verder
Interview bisschop Wiertz in Dagblad De Limburger
2015-09-07 09:03:45

In Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad van zaterdag 5 september is een uitgebreid interview met bisschop Wiertz gepubliceerd over de toekomst van de kerk in het bisdom Roermond. 

lees verder
Afscheid onderwijsgedelegeerde Van Helvert
2015-09-07 08:45:00

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft het bisdom Roermond maandag 7 september afscheid genomen van Marjo van Helvert-Willeme. Zij was achttien jaar lang de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs.

lees verder
Deken Harrie Smeets van Venray benoemd tot kanunnik
2015-09-03 05:32:03

Deken drs. H. M.G. (Harrie) Smeets van Venray is benoemd tot lid van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. Als kapittelheer mag hij zich voortaan kanunnik noemen.

lees verder
Zaligverklaringsproces stichteres 'roze zusters' geopend
2015-09-03 03:12:04

In het klooster van de ‘roze zusters’ in Steyl is vandaag het zaligverklaringsproces van Moeder Maria Michaële Tönnies officieel geopend.  Dit gebeurde door de installatie van een kerkelijke rechtbank door bisschop Frans Wiertz van Roermond. Bijzonder was dat speciaal voor die gelegenheid buitenstaanders in het slotklooster werden toegelaten.

lees verder
Bisschop Rotterdam spreekt op Huwelijkszondag in Sittard
2015-09-01 02:55:46

Bisschop Hans van den Hende van Rotterdam komt op zondag 13 september naar Sittard. In Bezinningshuis Regina Carmeli houdt hij dan een lezing over het huwelijk als sacrament. Mgr. Van den Hende spreekt in Sittard tijdens Huwelijkszondag. Dit is een initiatief van onder meer het centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond.

lees verder
Bisschop installeert rechtbank zaligverklaring zuster Adolfine
2015-08-30 02:06:00
Bisschop Frans Wiertz van Roermond installeert donderdag 3 september een kerkelijke rechtbank die zich gaat buigen over de zaligverklaring van Moeder Maria Michaele (Adolfine Tönnies). Zij is de medestichteres van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding, beter bekend als de 'roze zusters' van Steyl. Dit is een van de drie congregaties die op initiatief van de heilige Arnold Janssen in Steyl (gemeente Venlo) zijn ontstaan. 
lees verder
Bisdom verspreidt gebedsprentje voor gezinssynode
2015-08-27 11:16:23

Van 4 tot en met 25 oktober wordt in Rome een Bisschoppensynode gehouden over de roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld. Ter voorbereiding op deze synode heeft het bisdom Roermond gebedsprentjes verspreid met een gebed dat speciaal gebeden kan worden ter voorbereiding op die gezinssynode.

lees verder
Nieuw initiatief van paus Franciscus: Gebedsdag voor de schepping
2015-08-27 11:13:49

Een nieuwe dag op de kerkelijke kalender: Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Paus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot een dag waarop speciaal gebeden wordt voor de schepping. Komende dinsdag 1 september wordt deze gebedsdag voor het eerst gehouden. Daarna zal elk jaar op deze datum een gebedsdag voor de schepping worden gevierd. 

lees verder
Komende weken ruim 1750 pelgrims naar Lourdes
2015-08-26 12:40:29
Ruim 1750 pelgrims reizen komende weken via het bedevaartbureau in Maastricht naar Lourdes. Het betreft een keten van twee achtereenvolgende reizen van de Organisatie Limburgse Bedevaarten en een reis van de Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken. 
lees verder
Pastoor Ewals en pater Noordermeer overleden
2015-08-20 04:27:32

Op 15 augustus overleed in St. Joost oud-pastoor Piet Ewals. Een dag later overleed in Gennep pater Koos Noordermeer.

lees verder
Dom Bernardus: Benadruk andere manier van leven
2015-08-19 05:51:01

“In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was het goed dat religieuzen ‘gewone mensen’ werden. Maar de huidige tijd vraagt van ons opnieuw om het anders-zijn van ons leven in bescheidenheid en eenvoud aan te bieden.”  Dat zei abt Bernardus Peeters van de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven tegen de Limburgse zusters, broeders en paters tijdens de Diocesane Religieuzendag, die op 18 augustus in Abdij Rolduc in Kerkrade werd gehouden.

lees verder
Bisschoppenconferentie roept op tot solidariteit met vervolgde christenen
2015-08-13 12:52:54
Zaterdag 15 augustus worden om 12 uur in verschillende bisdommen van Europa, waaronder in Frankrijk en België, een minuut lang de kerkklokken geluid als teken van solidariteit met de vervolgde christenen in landen als Syrië en Irak. Ook parochies in Nederland kunnen hun klokken op dit tijdstip laten horen.
lees verder
Bijbelvoorleesmarathon van start gegaan
2015-08-03 02:17:55

In de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht is maandag 3 augustus de Bijbelvoorleesmarathon van start gegaan. Tot en met zaterdag 15 augustus lezen zo'n zeventig religieuzen vrijwel de gehele Bijbel voor aan belangstellenden. Zij doen dat vanwege het Jaar van het Religieuze Leven.

lees verder
Nieuwe nuntius bezoekt bisschop
2015-08-03 01:05:24

De nieuwe pauselijk nuntius in Nederland, aartsbisschop Aldo Cavalli, heeft maandag 3 augustus een kennismakingsbezoek gebracht aan bisschop Frans Wiertz. De ontmoeting vond plaats in het Bisschopshuis te Roermond.

lees verder
Vicaris Ton Storcken onderscheiden
2015-08-01 10:56:56

Vicaris Ton Storcken is zaterdag 1 augustus onderscheiden bij gelegenheid van zijn 40-jarig priesterjubileum. In zijn woonplaats Eckelrade ontving hij de erepenning van de gemeente Eijsden-Margraten.

lees verder
Oudste pastoor bisdom Roermond - Lei Geelen - overleden
2015-07-16 02:07:07

Op woensdag 15 juli 2015 is in Haler-Uffelse pastoor Lei Geelen (91) overleden.  Hij was de oudste nog in functie zijnde pastoor van het bisdom Roermond.

lees verder
Misstipendia 2016
2015-07-15 10:38:43

De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom heeft in juni de volgende tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2016 voor parochies vastgesteld.

lees verder
Komende maanden diverse activiteiten Religieuzenjaar
2015-07-09 11:29:29

Vanwege het Jaar van het Godgewijde Leven zijn er in de komende maanden in het bisdom verschillende activiteiten gepland. Zo is er van 3 tot en met 15 augustus in Maastricht een Bijbel-voorleesmarathon gepland, op 18 augustus in Kerkrade een ontmoetingsdag voor religieuzen en in het najaar een bedevaart naar Rome, speciaal voor religieuzen.

lees verder
Kairos zoekt nieuwe studenten
2015-07-09 11:12:21

De catechistenopleiding Kairos kan voor het studiejaar 2015/2016 nog nieuwe studenten plaatsen. In september starten weer nieuwe cursussen voor vrijwilligers die in parochies actief zijn en zich meer in pastoraat, catechese of de bijbel willen verdiepen.

lees verder
Benoemingen juli 2015
2015-07-09 10:27:12

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende benoemingen gedaan.

lees verder
Concert jubilerende harmonie Maasbracht in kathedraal
2015-07-03 12:23:35

Volgende week zondag (12 juli) verzorgt de Koninklijk Erkende Harmonie St. Cecilia uit Maasbracht een concert in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. Reden is het 130-jarig jubileum van de harmonie, die dit jubileumconcert in drie kerken in de regio ten gehore brengt. De vereniging brengt ‘Angels of the architecture’ van Frank Ticheli en enkele delen uit ‘Ventrate di chiesa’ van Ottorino Respighi. Fenna Ograjensek verleent solistische medewerking. Het concert begint om 14.00 uur. De entree is vrij; programmaboekjes kosten € 10,-.

lees verder
Ooit zoiets Gehoord? Deze zomer bijbelmarathon
2015-07-02 07:06:36

“Ooit zoiets gehoord?!” Onder dit motto gaan van 3 tot en met 15 augustus ruim 70 zusters, broeders, paters en geassocieerden van zo'n twintig religieuze ordes en congregaties in Limburg een Bijbelmarathon houden in de Basiliek van O.-L.-V. Sterre der Zee in Maastricht.

lees verder
Grootseminarie neemt afscheid van pater Wilkens
2015-06-26 10:21:47

Bewoners en medewerkers van Grootseminarie Rolduc namen donderdag 25 juni afscheid van pater Gerard Wilkens SJ, die - na ruim drie decennia op Rolduc gewoond te hebben - is verhuisd naar Delft.

lees verder
Werkdocument gezinssynode gepresenteerd
2015-06-23 11:11:07
Dinsdag 23 juni is in het Vaticaan het Instrumentum Laboris, gepresenteerd, het werkdocument voor de Algemene Vergadering van de Bisschoppen Synode die van 4 tot 25 oktober in Rome wordt gehouden. De titel van het Instrumentum Laboris is ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’ Sprekers waren kardinaal Lorenzo Baldisseri, secretaris-generaal van de Bisschoppen Synode, kardinaal Peter Erdö, de aartsbisschop van Budapest-Esztergom en algemeen verslaglegger van deze synode en Mgr. Bruno Forte, de aartsbisschop van Chieti-Vasto in Italië, secretaris van deze 14e Algemene Vergadering van de Bisschoppen Synode.
lees verder
Derde Dag van de Kerkmuziek op 11 oktober in Roermond
2015-06-18 10:07:21

Op zondag 11 oktober organiseert de Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond, in samenwerking met VNK-Limburg, in de kathedraal van Roermond de 3e Dag van de Kerkmuziek. De SGV-Roermond nodigt alle koren uit die dag te komen ‘Zingen in de kathedraal’. Ook zijn er die middag workshops voor dirigenten en organisten. Natuurlijk is het ook mogelijk als toehoorder (zowel als koor als individueel) de dag bij te wonen.

lees verder
Paus roept in encycliek op tot integrale ecologie
2015-06-17 03:39:20

Donderdag 18 juni is in het Vaticaan de nieuwe encycliek van paus Franciscus over het milieu gepresenteerd. De titel ‘Geprezen zijt Gij’, verwijst naar het Zonnelied, dat in 1225 door de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) werd geschreven. De paus pleit voor een integrale ecologie, waarin zorg voor de schepping verbonden is met zorg voor de armen die lijden onder de consequenties van verspilling. Maar respect voor de schepping gaat ook over de ontwikkeling van wie en hoe we zijn als mens.

lees verder
Nieuw boek over interreligieuze dialoog
2015-06-09 04:07:11

Het Secretariaat van het Rooms Katholieke Kerkgenootschap in Nederland heeft een unieke publicatie uitgebracht onder de titel ‘In dialogue, with people of other religions and philosophies.’ Het eerste exemplaar is dinsdag 9 juni In de vergadering van de Nederlandse Bisschoppenconferentie in Utrecht in ontvangst genomen door de nieuwe nuntius, aartsbisschop Aldo Cavalli.

lees verder
Academie Rolduc over Messiah van Händel
2015-06-09 03:44:25

In het oratorium 'Messiah' van Georg Friedrich Händel staan niet de persoon en het lijden van Jezus centraal, zoals bijvoorbeeld in de evangelie-oratoria van Bach, maar diens bovenpersoonlijke boodschap. Daarover spreekt diaken en musicus dr. Gerard Sars in de laatste bijeenkomst van dit seizoen op vrijdag 19 juni in het kader van de lezingencyclus 'Academie Rolduc'.

lees verder
Bisschop Wiertz viert Sacramentsdag in Lourdes
2015-06-06 02:34:30

De Kerk viert deze week Sacramentsdag. In de Wereldkerk gebeurde dit afgelopen donderdag 4 juni. In de Nederlandse kerk vieren we het feest op zondag 7 juni. In veel Limburgse parochies trekt dit weekeinde ook de sacramentsprocessie. Bisschop Wiertz is dezer dagen met de Limburgse Bedevaarten in Lourdes en viert daar elke dag een beetje Sacramentsdag.

lees verder
Benoemingen juni 2015
2015-06-03 12:34:46

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende benoemingen gedaan.

lees verder
Jean Notten exposeert in kathedraal Roermond
2015-06-03 01:26:22

Naar bericht over Eerste Dag van het Gregoriaans >>> 

Tot eind augustus is in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een tentoonstelling te zien van de Maastrichtse beeldsnijder Jean Notten. Onder de titel ‘Wel en wee’ staan 22 sculpturen in hout en brons opgesteld die de bezoeker hoogte- en dieptepunten in een mensenleven vertellen. De expositie werd dinsdag (2 juni) door bisschop Wiertz geopend.

lees verder
Hulpbisschop bij conferentie over gezin in Mozambique
2015-06-01 11:03:42

Hulpbisschop Everard de Jong heeft afgelopen week namens de Europese bisschoppen deelgenomen aan een internationale conferentie over het gezin in Mozambique. De conferentie werd gehouden door de Council of Bishop's Conferences of Europe (CCEE) en het Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (SECAM). Thema van de conferentie was 'De vreugde van het gezin'. De Jong was één van de 35 deelnemers, onder wie 22 bisschoppen uit Europa en Afrika. 

lees verder
Bisschop met 900 pelgrims in Lourdes
2015-06-01 08:33:05

Bisschop Frans Wiertz begeleidt deze week ruim 900 pelgrims op bedevaart in Lourdes. Het betreft de voorjaarsbedevaart van de Organisatie Limburgse Bedevaarten en de Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ), die vanuit het bedevaartkantoor in Maastricht georganiseerd wordt.

lees verder
Hoge pauselijke onderscheiding voor Sjra Spee
2015-05-30 05:07:29

Sjra Spee (77) uit Beesel heeft zaterdag 30 mei een hoge pauselijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot ridder in de orde van Sint Sylvester. Hij kreeg de ondersscheiding voor zijn verdiensten op het vlak van Kerk en maatschappij.

lees verder
Info-ochtend Theologisch Instituut
2015-05-28 09:34:06

Veel mensen kennen Rolduc als priesteropleiding. Maar aan het instituut is ook een theologische weekendopleiding voor leken verbonden. Het Theologisch Instituut Rolduc (TIR) leidt op tot geestelijk verzorger en docent godsdienst/levensbeschouwing. Dit is tevens de opleiding tot permanentdiaken en het begin van de studie van sommige priesterkandidaten. Voor belangstellenden is er op zaterdag 6 juni een open informatieochtend.

lees verder
Bisschoppen bereiden zich voor op Jaar van Barmhartigheid
2015-05-27 12:40:20

De Nederlandse bisschoppen willen uitgebreid aandacht geven aan het bijzondere Jubeljaar dat paus Franciscus heeft uitgeroepen: het jaar 2016 zal het Jaar van de Barmhartigheid zijn. Dit heeft de paus bekend gemaakt door middel van de bul ‘Misericordiae vultus’: ‘Aangezicht van Barmhartigheid’. Deze bul is nu in het Nederlands vertaald.

lees verder
Dr. Poelsprijs voor Wijkpastoraat Heerlen
2015-05-27 07:31:21

De Stichting Wijkpastoraat Heerlen heeft de Dr. Poelsprijs 2015 voor het beste diaconale project gekregen. De prijs is woensdag 27 mei uitgereikt in Abdij Rolduc. Dit gebeurde tijdens de Sociale Studiedag van de Dienst Kerk & Samenleving van het bisdom Roermond. De tweede prijs was voor het jongerenproject Maatschappelijke Stage van de parochie Kunrade/Voerendaal en de derde prijs ging naar het project DiaconieNu in Horst.

lees verder
Campagne preventie grensoverschrijdend gedrag
2015-05-25 10:12:20

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Om de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag breder onder de aandacht te brengen, lanceerde de Rijksoverheid op 18 mei de campagne: ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van.’ De Rooms Katholieke Kerk is een van de partners binnen deze campagne, want het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is van groot belang.

lees verder
Doctor Poelsprijs voor beste diaconale project
2015-05-22 11:28:57

Komende woensdag (27 mei) wordt voor de tweede keer de Dr. Poelsprijs uitgereikt. Deze gaat naar het meest opvallende diaconale project in Limburg. De prijs is enkele jaren geleden ingesteld door het Limburgs Diaconaal Fonds om het opzetten van sociale projecten in parochies te stimuleren.

lees verder
Limburgse delegatie bij bijzondere ontmoeting joden en katholieken in Israël
2015-05-22 10:39:42

Een delegatie uit Limburg heeft onlangs deelgenomen aan een bijzondere ontmoeting tussen joden en christenen in Israël. Onder de meer dan 400 aanwezigen waren zeven kardinalen, 20 bisschoppen en 120 rabbijnen uit de hele wereld.  

lees verder
Ambassadeurs bezochten expositie kathedraal
2015-05-21 02:17:24

Ambassadeurs van verschillende landen bezochten vrijdagochtend (22 mei) de expositie 'Routes of liberation' , die nog tot en met donderdag in de kathedraal van Roermond te zien is. Zij deden dit, omdat de kathedraal fungeerde als startpunt van het Liberation Cycle Event in Limburg. Om half tien vertrokken de ambassadeurs vanaf de kathedraal onder prima weersomstandigheden op de fiets richting het oorlogskerkhof van Margraten, om aandacht te vragen voor de vrijheid én om de veteranen te eren die zeventig jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten voor diezelfde vrijheid. Centraal tijdens de tocht staan de verhalen van de Liberation Route Europe.

lees verder
Bisdombedevaart naar Rome tijdens Heilig Jaar
2015-05-15 12:09:12

Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een bijzonder Heilig Jaar. In het kader daarvan biedt het bisdom Roermond een diocesane bedevaart naar Rome aan. Deze vindt plaats van 12 tot en met 17 november volgend jaar. Parochies worden binnenkort uitgebreid hierover geïnformeerd.

lees verder
Twaalf Limburgse kloosters nemen deel aan Open Kloosterdag
2015-05-15 11:27:51

Twaalf Limburgse kloosters nemen deel aan de Open Kloosterdag die op zondag 14 juni landelijk wordt gehouden. De dag vindt plaats in het kader van het 'Jaar van het Godgewijde Leven'. Verspreid over het hele land openen die dag bijna vijftig kloosters hun deuren. voor ontmoeting en wederzijdse inspiratie.

lees verder
Academie Rolduc over spiritualiteit
2015-05-12 12:14:58

Onder de noemer 'spiritualiteit' wordt tegenwoordig een breed spectrum van activiteiten, inzichten en belevingen gepresenteerd. Wie aan spiritualiteit doet, is helemaal bij de tijd. Maar wanneer spreek je over spiritualiteit en wat is specifiek christelijke spiritualiteit? Die vragen staan centraal op vrijdag 22 mei tijdens een bijeenkomst in het kader van de lezingencyclus 'Academie Rolduc'.

lees verder
Nieuwe zangbundel Limburgse componisten
2015-05-12 01:54:51

Ook dít jaar presenteert de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond weer twee nieuwe studiemappen met liturgisch zangmateriaal voor koordirigenten, organisten, zangers, koorbesturen, priesters, diakens en alle andere geïnteresseerden. Eén van de twee bundels betreft een bundel met vaste misgezangen gecomponeerd door Limburgse componisten.

lees verder
Vigilieviering van Pinksteren
2015-05-12 01:44:17

Traditiegetrouw vindt op de vooravond van Pinksteren in de kathedraal van Roermond een speciale vigilieviering plaats. Met name parochies, kloostergemeenschappen en nieuwe bewegingen uit het hele bisdom zijn op zaterdag 23 mei welkom om samen te bidden.

lees verder
Week Nederlandse Missionaris
2015-05-12 01:16:55

De missionaire traditie leeft! Elke dag weer zetten ruim 750 missionarissen en 40 missionair werkers uit Nederland zich in voor kwetsbare medemensen. En vanuit ons land wordt dit financieel mogelijk gemaakt door onder meer de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Dit jaar loopt de actie van zaterdag 16 mei tot en met Pinksterzondag 24 mei.

lees verder
Voorleesmarathon bijbel door religieuzen
2015-05-07 10:54:34

In de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht wordt deze zomer een Bijbelmarathon gehouden. Religieuzen van diverse ordes en congregaties lezen tussen 3 en 15 augustus de volledige bijbel voor. Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen luisteren.

lees verder
Nieuwe pauselijke nuntius treedt deze week aan
2015-05-05 12:47:45
Donderdag 7 mei aanstaande arriveert de nieuwe pauselijk nuntius aartsbisschop Aldo Cavalli in Nederland. Hij wordt rond 15.00 uur op Schiphol verwelkomd door Mgr. J.H.J. van den Hende, residerend bisschop van bisdom Rotterdam, het bisdom waarin ook de nuntiatuur is gevestigd (Den Haag). 
lees verder
Missieburo bisdom Roermond geeft 50.000 euro aan Nepal
2015-05-05 11:34:28
Het Missieburo Roermond heeft namens bisschop Frans Wiertz van Roermond 50.000 euro overgemaakt voor hulp aan het door aardbevingen getroffen gebied in Nepal. Het geld gaat via de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie in Den Haag naar de caritasorganisatie van het enige apostolisch-vicariaat (= bisdom in oprichting) in Nepal. Daar wordt het ter plekke voor concrete hulpverlening aangewend. Bovendien wordt in het weekeinde van 9 en 10 mei landelijk in de parochies gecollecteerd voor Nepal. 
lees verder
Korting voor parochies bij Passiespelen
2015-05-03 10:16:19
Onder de titel 'Lente in Galilea' gaat op zondag 10 mei in de Doolhof in Tegelen de 20ste editie van de Passiespelen in première. Het is de eerste van een reeks van 25 voorstellingen. Tot en met 13 september is de voorstelling elke weekeinde te zien. Parochies die met groepen vanaf 20 personen de Passiespelen willen bezoeken, kunnen 15% korting krijgen op entreekaartjes. Bij de kassa van de Passiespelen is hiervoor een speciaal formulier aan te vragen. 
lees verder
Bisschoppen roepen op tot gebed voor bootvluchtelingen
2015-04-30 09:34:40

De Nederlandse Bisschoppenconferentie - onder wie de Roermondse bisschop Frans Wiertz en zijn hulpbisschop Everard de Jong - roepen op om komende zondag 3 mei te bidden voor de bootvluchtelingen die over de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken. Velen komen daar bij om. Paus Franciscus heeft in het Europese Parlement gezegd dat de Middellandse Zee geen kerkhof mag worden en heeft een dringend beroep gedaan op de internationale gemeenschap om hulp te bieden waar mogelijk.

lees verder
Nieuw R.-K. Meldpunt grensoverschrijdend gedrag
2015-04-30 02:35:00

Per 1 mei is het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de Rooms-katholieke kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl is hierover meer informatie te vinden.

lees verder
Gouverneur opent Liberation-expo in kathedraal
2015-04-29 08:58:05

Gouverneur Theo Bovens heeft donderdag 30 april in de kathedraal van Roermond de reizende expositie 'Routes of Liberation' geopend. Op initiatief van de Provincie Limburg staat de tentoonstelling in het kader van de herdenking van 70 jaar bevrijding in Nederland tot en met 28 mei in de Roermondse bisschopskerk. De expositie onderzoekt hoe we onze vrijheid in de afgelopen eeuw verloren, hoe we onze persoonlijke vrijheden hebben teruggewonnen en vraagt zich af wat we moeten doen om deze in de toekomst te behouden.

lees verder
Zondag aandacht voor Oosterse Kerken
2015-04-28 12:41:01

Op de vijfde zondag van Pasen – dit jaar op 3 mei - wordt in de Kerk aandacht gevraagd voor de Oosterse Kerken. Dit jaar staat daarbij de bijzondere relatie tussen 'Rome' en 'Constantinopel' centraal.

lees verder
Bisschoppen roepen op tot hulp en gebed voor Nepal
2015-04-28 09:45:51

De Nederlandse Bisschoppenconferentie - onder wie de Roermondse bisschop Frans Wiertz en zijn hulpbisschop Everard de Jong - heeft met ontsteltenis kennis genomen van de aardbeving die Nepal getroffen heeft en leeft mee met de Nepalese bevolking. Ze roepen op tot hulp en vragen om gebed "om Gods ontferming over allen die in Nepal slachtoffer zijn als gevolg van deze aardbeving en voor degenen, onder wie ook Nederlanders, die nog in onzekerheid verkeren over hun dierbaren."

lees verder
Bisschop benadrukt veelkleurigheid bisdom
2015-04-23 10:28:17

"Ons bisdom wordt steeds meer een veelkleurige, wereldomvattende gemeenschap in het klein, van roependen en geroepenen. Dit kan goede kansen bieden op een vernieuwde aantrekkingskracht op jonge mensen, ook in onze streken. Veel talen, veel culturen en veel gewoontes laten dan uiteindelijk de ene stem van de goede Herder horen." Dat zegt bisschop Frans Wiertz in zijn boodschap bij gelegenheid van Roepingenzondag, die dit weekeinde in de Limburgse parochies en kloosters wordt voorgelezen.

lees verder
Vicaris Maessen koninklijk onderscheiden
2015-04-23 09:41:13

Op de vooravond van de jaarlijkse Lintjesregen bij gelegenheid van Koningsdag heeft mgr. René Maessen (69) donderdag 23 april een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Maessen is onder meer bisschoppelijk vicaris voor liturgie en kerkmuziek en pastoor-deken van Thorn.

lees verder
Boodschap Paus Franciscus voor Roepingenzondag 2015
2015-04-22 06:31:32

Op 26 april viert de Kerk voor de 52ste keer de Wereldgebedsdag voor roepingen. Beter bekend als Roepingenzondag. Bij gelegenheid hiervan publiceerde paus Franciscus een boodschap onder de titel: ‘Exodus, een fundamentele ervaring van roeping’.

lees verder
Bisschoppen vragen voorbede herdenking Armeense genocide
2015-04-20 11:12:22

Op vrijdag 24 april 2015 wordt wereldwijd de genocide herdacht op honderdduizenden Armeniërs en andere minderheidsgroepen door de regering van het Ottomaanse Rijk die honderd jaar geleden heeft plaatsgevonden. Ook in Nederland worden op diverse plaatsen herdenkingsbijeenkomsten gehouden. De Nederlandse Bisschoppenconferentie vraagt parochies de slachtoffers te gedenken in de voorbeden.

lees verder
Bisschop Gerard de Korte gastspreker op Sociale Studiedag
2015-04-17 09:30:38
Bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden is op 27 mei de gastspreker tijdens de Sociale Studiedag van de Dienst Kerk & Samenleving van het bisdom Roermond. Hij houdt dan een lezing met als titel ‘Wat hebben wij met elkaar?’ over het katholiek sociaal denken en de discussie met de samenleving. 
lees verder
Roepingenzondag: Wake up the world
2015-04-16 11:17:42

Op zondag 26 april wordt in de Kerk Roepingenzondag gevierd. Wereldwijd wordt op deze dag in de kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, religieuze en godgewijde leven. In Abdij Rolduc in Kerkrade is er die dag een gebedsmiddag met geroepenen die om 16.00 uur wordt afgesloten met een vesperviering door bisschop Wiertz. De campagne wordt ondersteund met posters en gebedsprentjes met als motto: ‘Wake up the world’. Bovendien heeft de bisschop een brief geschreven die rond Roepingenzondag in de Limburgse parochies en kloosters wordt voorgelezen en of geplubliceerd.

lees verder
Bisschop wijdt permanentdiaken
2015-04-16 11:05:58

Op zaterdag 25 april wijdt bisschop Frans Wiertz de 64-jarige Jan Sietzema uit Elsloo tot diaken. De plechtigheid, die voor iedereen toegankelijk is, vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en begint om 10.30 uur. Sietzema volgde de diakenopleiding van het bisdom Roermond en loopt momenteel stage in de parochies van Geleen.

lees verder
Investituur ridders van het Heilig Graf in Maastricht
2015-04-16 10:40:37
In de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht vindt dit weekeinde de plechtige investituur plaats van nieuwe leden in de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Ten overstaan van mgr. Ad van Luyn, emeritusbisschop van Rotterdam, spreken zaterdag 18 april drieentwintig nieuwe edelvrouwen en ridders hun gelofte uit. 
lees verder
Pater Stolk overleden
2015-04-14 02:48:23

Op zondag 12 april overleed in Valkenburg aan de Geul pater Adriaan Stolk s.m.m.

lees verder
Academie Rolduc over Midden Oosten
2015-04-08 11:16:54

De onrust in het Midden-Oosten beheerst al vele jaren de nieuwsrubrieken. De al decennia durende conflicten roepen de vraag op of er wel oplossingen mogelijk zijn? Hoe kijken mensen in het Midden-Oosten en het Westen tegen deze conflicten en mogelijke oplossingen aan? Welke verschillende mens- en godsbeelden spelen hierin een rol? Over die vragen gaat op vrijdag 17 april de eerstvolgende bijeenkomst in het kader van de lezingencyclus Academie Rolduc.

lees verder
Bisschop bezoekt kloosters tijdens 'Jaar van de religieuzen'
2015-04-08 02:19:14

Bisschop Wiertz is bezig aan en rondgang langs tal van kloosters in Limburg. De bisschop bezoekt de zusters, broeders en paters in het kader van het ‘Jaar van het Godgewijde leven’, dat voor dit jaar door paus Franciscus is uitgeroepen.

lees verder
Nieuwe zangbundel voor kinderen
2015-04-08 01:18:00
In mei verschijnt de nieuwe zangbundel ‘Kom en zing’ met geloofsliederen voor kinderen. De Werkgroep Kind-Koor-Kerk presenteert deze bundel op 27 juni van 14.00 tot 16.30 uur in bij het bisdom in Roermond. 
lees verder
Bisschop: 'Christus is echt verrezen'
2015-04-04 12:28:46

Met Pasen vieren we dat Christus écht verrezen is. Het gaat niet alleen om een symbolisch nieuw begin, maar om een daadwerkelijk geloof in opstanding uit de dood.” Dat zegt bisschop Frans Wiertz in zijn paasboodschap.

lees verder
Oud pastoor Schmeits overleden
2015-03-29 05:57:35

Op vrijdag 27 maart overleed te Heythuysen emeritus-pastoor Jos Schmeits.

lees verder
Oud pastoor Van Heijst overleden
2015-03-22 12:44:23

Op zondag 22 maart overleed in Sittard emeritus-pastoor Ad van Heijst.

lees verder
Stef Nevelstein nieuwe deken van Kerkrade
2015-03-21 07:33:40

Pastoor Stef Nevelstein van Hoensbroek wordt de nieuwe deken van Kerkrade. Dat is dit weekeinde in de parochies van het dekenaat bekend gemaakt. Nevelstein volgt mgr. Arnold Borghans op, die eind vorig jaar overleed.

lees verder
Bisschop ontvangt collega uit Kottar
2015-03-16 12:06:23

Bisschop Frans Wiertz heeft dinsdag (17 maart) zijn collega-bisschop Peter Remigius van het bisdom Kottar uit India ontvangen. De ontmoeting vond plaats in het Bisschopshuis te Roermond.

lees verder
Meer bezoekers voor kathedraal Roermond
2015-03-15 06:10:31
De Sint-Christoffelkathedraal in Roermond is in 2014 door 76.482 mensen bezocht. Dat zijn er bijna 11.000 meer dan het jaar ervoor. Het gaat hier om toeristen en andere bezoekers die buiten de liturgievieringen om een kijkje kwamen nemen in de bisschopskerk. Bovendien beklommen het afgelopen jaar ruim duizend mensen de toren van de kathedraal.
lees verder
Aftrap Wereldjongerendagen Polen 2016 op Palmzondag
2015-03-12 11:36:44

Op Palmzondag wordt in Roermond de aftrap gegeven voor de Wereldjongerendagen, die volgend jaar zomer in Polen worden gehouden. Het is de bedoeling om dan met zoveel mogelijk katholieke jongeren vanuit Limburg naar Krakau te gaan.

lees verder
Paus roept 2016 uit tot Heilig Jaar
2015-03-12 08:50:17

Paus Franciscus heeft een Heilig Jaar aangekondigd. De katholieke kerk zal 2016 vieren als een ‘Jubileum van Barmhartigheid’. De paus kondigde dit vrijdag 13 maart aan tijdens de tweede verjaardag van zijn verkiezing tot paus. Het Heilig Jaar duurt van 8 december 2015 tot en met het feest van Christus Koning op 20 november 2016. Met dit bijzondere jaar viert de Kerk de 50e verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie in 1965.

lees verder
Benoemingen maart 2015
2015-03-10 01:35:19

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende benoemingen doen uitgaan.

lees verder
Hulpbisschop De Jong op audiëntie bij paus Franciscus
2015-03-04 04:54:03

Hulpbisschop Everard de Jong was woensdag 4 maart aanwezig bij een audiëntie met paus Franciscus. Het ging om een gezamenlijke ontmoeting van enkele tientallen bisschoppen met de paus naar aanleiding van een bijeenkomst van de Focolarebeweging.

lees verder
Misdienaarsdag dit jaar op 13 juni in Houthem
2015-03-04 02:36:25
Houthem-Sint Gerlach is dit jaar de plaats waar tientallen misdienaars uit heel Limburg zich verzamelen. Op zaterdag 13 juni vindt daar de jaarlijkse misdienaars- en acolietendag plaats.
lees verder
'Een Kerk die leeft onder het kruis van de armoede'
2015-02-24 10:16:30

“We hebben een Kerk gezien die leeft onder het kruis van de armoede.” Zo omschrijft bisschop Frans Wiertz zijn recente bezoek aan Madagaskar. Samen met missievicaris Ton Storcken en historicus Emile Ramakers was de bisschop zo’n tien dagen te gast in het bisdom Morondava aan de westkust van het Afrikaanse eiland.

lees verder
Bisschop Wiertz pleit in Vastenboodschap voor eenheid in katholieke kerk
2015-02-18 11:40:00

In zijn Vastenboodschap voor dit jaar pleit bisschop Frans Wiertz van Roermond voor eenheid binnen de katholieke kerk. Naar aanleiding van de tweede bisschoppensynode over het gezin, die later dit jaar wordt gehouden, is in de kerk een brede discussie over het huwelijk ontstaan. Bisschop Wiertz vindt het uitstekend dat deze discussie gevoerd wordt, maar wijst erop dat het uiteindelijke oordeel van paus Franciscus bindend is. "Het zoeken naar wat goed en waar is in geloof, is een proces van de hele kerk. Tegelijkertijd gebeurt deze zoektocht altijd 'met en onder Petrus'," aldus bisschop Wiertz. De Vastenboodschap wordt komend weekeinde in alle kerken in Limburg voorgelezen of gepubliceerd. 

lees verder
Bisschop Wiertz woonde creatie nieuwe kardinalen bij
2015-02-14 12:18:22

Bisschop Wiertz heeft zaterdag 14 februari in Rome de creatie van twintig nieuwe kardinalen door paus Franciscus bijgewoond. Dit gebeurde tijdens een plechtigheid in de Sint Pieter, waarbij ook emeritus-paus Benedictus XVI aanwezig was.

lees verder
Oud abt van Mamelis overleden
2015-02-10 01:47:36

Maandag (9 februari) overleed in het Duitse benedictijnenklooster Gräfinthal Dom Nicolaas de Wolf. Hij was van 1965 tot 1996 abt van de benedictijnerabdij Sint-Benedictusberg in Mamelis bij Vaals. De Wolf werd 83 jaar. Zaterdag (21 februari) is er een herdenkingsdienst in de abdij te Vaals. Hulpbisschop Everard de Jong is namens het bisdom Roermond bij die viering aanwezig.

lees verder
Speciale bedevaart naar Lourdes voor religieuzen
2015-02-06 06:39:30

In september vindt er een speciale bedevaart naar Lourdes voor religieuzen plaats. De reis wordt begeleid door Mgr. Jan van Burgsteden sss, bisschopreferent voor religieuzen van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Voor de bedevaart van 6 tot en met 11 september worden zusters, broeders en paters uit heel Nederland uitgenodigd.

lees verder
EvaVitavieringen in vier Limburgse kerken
2015-02-03 01:48:35

Een kaars aansteken, de liturgische muziek horen, tot rust komen, aanbidden, vergeving ontvangen, vragen stellen, je laten zegenen, een intentie opschrijven, een Bijbelcitaat ontvangen, er eenvoudig zijn, er zijn voor God. Dat is allemaal mogelijk tijdens de maandelijkse EvaVita-vieringen die de afdeling Evangelisatie en Vitalisering van het bisdom in vier Limburgse kerken organiseert. In Maastricht gebeurt dit onder de noemer ‘Servaaslofprijzing’, in Sittard als ‘Open Kerk’, in Tegelen als ‘Light-Time’ en in Roermond als ‘Nightfever’ en ‘Light-Time’.

lees verder
Benoemingen februari 2015
2015-02-02 11:59:44

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende benoemingen doen uitgaan.

lees verder
Diverse activiteiten rond Dag van het Religieuze Leven
2015-01-29 09:39:40

Sinds 1997 wordt, op initiatief van toenmalig paus Johannes Paulus II, jaarlijks op 2 februari de Werelddag voor het Godgewijde Leven gehouden. De dag werd ingevoerd om daarmee het religieuze leven meer onder de aandacht te brengen. Paus Franciscus breidde die aandacht uit met een speciaal Jaar van het Religieuze Leven, dat eind vorig jaar begon en tot begin volgend jaar duurt. Rondom de Dag zijn er in Limburg verschillende activiteiten. 

lees verder
Jubilea priesters en diakens 2015
2015-01-28 02:42:22

De volgende priesters en diakens van het bisdom Roermond gedenken dit jaar een bepaald wijdingsjubileum.

lees verder
Bisdom verspreidt brochure over religieuze gemeenschappen
2015-01-27 12:13:20

In het kader van het Jaar van het Religieuze leven heeft het bisdom Roermond een brochure uitgegeven die begin februari verspreid wordt. De brochure wil jongeren aansporen om eens na te denken over een leven in een kloostergemeenschap. In de brochure 'Religieuze gemeenschappen in Limburg' presenteren verschillende congregaties en bewegingen zich.

lees verder
Vragenlijst Gezinssynode naar parochies
2015-01-27 11:00:12

Van 4 tot en met 25 oktober 2015 wordt in Rome een Gewone Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’. Ter voorbereiding hebben de bisschoppenconferenties wereldwijd een vragenlijst ontvangen over dit onderwerp. Deze vragenlijst wordt deze weken voor beantwoording via de bisdommen naar alle dekenaten, vicariaten en parochies in Nederland gestuurd.

lees verder
Indrukwekkende viering Dag van het Jodendom in Maastricht
2015-01-22 12:40:03

“Joden en christenen zijn op weg naar dezelfde God, maar ieder langs hun eigen weg.” Dat zei opperrabbijn Binyomin Jacobs donderdag 22 januari in Maastricht tijdens de Limburgse viering van de Dag van het Jodendom. Tijdens zijn indrukwekkende speech pleitte Jacobs ervoor dat vertegenwoordigers van verschillende religies vooral kijken naar wat hen verbindt en waar mogelijk samen optrekken.

lees verder
Kluizenaar broeder Hugo bezoekt graf van kluizenaar Sint Gerlach
2015-01-21 12:33:58
Op maandag 2 februari - de internationale dag van de religieuzen - bezoekt broeder Hugo uit Warfhuizen het graf van de kluizenaar Sint Gerlachus in Houthem, bij gelegenheid van diens 850e sterfdag. Broeder Hugo is momenteel de enige kluizenaar die Nederland kent. 
 
lees verder
Reconstructie buste Sint Gerlach onthuld
2015-01-04 11:41:37

Onder grote belangstelling heeft bisschop Delville van Luik maandag 5 januari in Houthem de nieuwe buste van Sint Gerlach onthuld. Het betreft een wetenschappelijk verantwoorde reconstructie van het hoofd van de heilige.

lees verder
Zondag start jubileum 850 jaar Sint Gerlach
2015-01-01 12:11:29

De parochie van Houthem-Sint Gerlach viert in 2015 dat het precies 850 jaar geleden is dat de heilige Gerlachus overleed. Zijn graf werd al snel een bedevaartsoord, waar omheen het hele dorp ontstaan is. Nu nog komen er jaarlijks vele pelgrims naar Houthem.

lees verder
Kerstboodschap bisschop is pleidooi voor barmhartigheid
2014-12-24 01:54:22

“Een mens leeft niet van bed, bad en brood alléén. We hebben ook behoefte aan medemensen die naar ons omzien. Daarom wil ik graag een vierde B aan het rijtje toevoegen: de B van Barmhartigheid.” Dat zegt bisschop Frans Wiertz van Roermond in zijn kerstboodschap. “Waar mensen liefdevol en barmhartig met elkaar omgaan, dáár komt God in hun midden. Zoals toen in die stal in Bethlehem.”

lees verder
Groen licht renovatie Petrus en Pauluskerk Schaesberg
2014-12-16 05:32:23

De Petrus en Pauluskerk in Landgraaf wordt komend jaar flink onder handen genomen. De provincie Limburg neemt een groot deel van de kosten van de renovatie voor haar rekening. Dat heeft de provincie woensdag bekend gemaakt. Ook de gemeente Landgraaf, het bisdom en het kerkbestuur betalen mee. 

lees verder
Opnames ´Kerst met de Zandtovenaar´ in Roermond
2014-12-11 09:40:56

Ruim vierduizend mensen hebben donderdag 11 december de opnames bijgewoond van het tv-programma 'Kerst met de Zandtovenaar' in Roermond. Het programma wrodt met kerstmis diverse keren op tv uitgezonden.

lees verder
Grootseminarie Rolduc vierde 40-jarig bestaan
2014-12-07 05:08:26

Het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade heeft maandag 8 december het 40-jarig bestaan gevierd. De priesteropleiding van het bisdom Roermond deed dit met een pontificale eucharistieviering, een academische zitting en een feestmiddag in Abdij Rolduc. Bij de viering waren maar liefst vijf bisschoppen en zo’n honderd priesters en priesterstudenten aanwezig.

lees verder
Bisschop benadrukt grote betekenis religieuzen
2014-12-02 03:38:39

"De Kerk verliest haar veelkleurigheid en haar actualiteit als het kloosterleven zou verdwijnen." Dat zegt bisschop Frans Wiertz van Roermond in zijn adventsboodschap, die komend weekeinde in alle Limburgse parochies wordt voorgelezen of gepubliceerd. Volgens de bisschop is het religieuze leven nog steeds van grote betekenis voor de Kerk en is de inbreng van zusters, broeders en paters in het bisdom belangrijk.

lees verder
Bisschop: diep respect voor religieuzen
2014-11-28 09:45:37

"Ik ben dankbaar dat er ook hier steeds opnieuw mensen zijn, die besluiten om hun leven helemaal aan God te wijden. Onze samenleving begrijpt dat niet altijd. Daarom heb ik diep respect voor wie die keuze maakt. Zeker voor jonge mensen die in onze dagen – tegen de stroom in – kiezen voor een leven dat volledig aan God gewijd is." Dat zei bisschop Frans Wiertz zaterdag (29 november) in de kathedraal van Roermond tot de aanwezige Limburgse religieuzen. Zij waren er bij gelegenheid van de opening van het Jaar van het Godgewijde Leven.

lees verder
Koningin Silvia van Zweden te gast in Abdij Rolduc
2014-11-24 11:34:39

Koningin Silvia van Zweden heeft dinsdag 25 november in Abdij Rolduc de Martin Buberplaquette in ontvangst genomen. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder meer bisschop Wiertz en tal van andere hoogwaardigheidsbekleders. 

lees verder
Gouverneur: 'Meer begrip nodig voor kwetsbare mensen'
2014-11-17 12:13:43

“De overheid zou veel meer begrip moeten tonen voor mensen die het tempo van de samenleving niet kunnen bijhouden.” Dat zei gouverneur Theo Bovens maandag 17 november in Weert tijdens de landelijke ontmoetingsdag van het Netwerk DAK voor medewerkers van inloophuizen. Volgens Bovens zijn overheidsinstanties er altijd op gericht om iedereen gelijk te behandelen, terwijl veel kwetsbare mensen juist gebaat zijn bij maatwerk. “Wie minder taalvaardig is, raakt makkelijk verstrikt in onze gigantische bureaucratie,” aldus de gouverneur.

lees verder
Nieuwe Gedragscode Pastoraat van kracht
2014-11-13 12:43:59

De bisschoppenconferentie heeft in de achterliggende tijd diverse maatregelen en instrumenten ontwikkeld, die zijn bedoeld om seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de pastoraal te voorkomen. Een belangrijk onderdeel daarvan is een nieuwe Gedragscode Pastoraat in samenhang met de klachtenprocedure Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag die sinds juli in werking is getreden. Onlangs ontvingen de gewijde en lekenambtsdragers en andere werkers in de (jeugd-) pastoraal in het bisdom Roermond hierover een schrijven van de bisschop. Ook zijn betreffende decreten, gedragscode en reglement in een extra uitgave van de bisdommelijke Analecta vorige week aan hen toegezonden. Ook worden de komende maanden voor hen regionale bijeenkomsten gehouden.

lees verder
Nieuw catechetisch magazine over eucharistie verschenen
2014-11-08 09:48:36

‘Verbonden – De kunst van goed samenleven’. Dat is de titel van een nieuw catechetisch magazine, dat zondag 9 november officieel is gepresenteerd. Het blad is verschenen in een reeks magazines over zingeving en christelijk geloof, die afgelopen jaren door de Nederlandse en Vlaamse bisschoppenconferenties zijn uitgegeven.

lees verder
Foto-impressie Sint-Jacobusdag in Roermond
2014-11-08 05:29:38

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob organiseert elk jaar een ontmoetingsdag voor iedereen die geïnteresseerd is in de pelgrimstochten naar Santiago de Compostela. Zaterdag 8 november vond deze dag in n Roermond plaats. 

lees verder
Grensoverschrijdend project 'Onthaasten' afgesloten
2014-11-04 11:43:02

In Abdij Rolduc in Kerkrade is woensdag 5 november het grensoverschrijdende project ‘Onthaasten, stilte en bezinningsplekken in beeld’ afgesloten. Aan dit meerjarig Interregproject hebben ook diverse parochies, kloosters en kerkelijke instellingen in Limburg deelgenomen.

lees verder
Bisschop bracht diaconaal werkbezoek aan Horst
2014-10-20 04:53:56

In een reeks van diaconale werkbezoeken op diverse plekken in Limburg, bezocht bisschop Frans Wiertz dinsdag 21 oktober het project Diaconie Nu in Horst. In de Sint-Lambertusparochie werd hij ontvangen door onder meer pastoor-deken Alexander de Graaf Woutering, Mariëlle Biermans, de coördinatrice van het project en verschillende vrijwilligers. Met hen sprak de bisschop over de totstandkoming en de activiteiten van Diaconie-Nu. Zoals het reintegratieproject dat samen met een TBS-kliniek is opgezet en waardoor de bisschop met enkele patiënten van deze kliniek in gesprek kon gaan. En ook het inloophuis in de kerk, dat elke dinsdagochtend geopend is, en waar de bisschop met een aantal bezoekers sprak.

lees verder
Eindverslag bisschoppensynode
2014-10-19 11:22:59
Zaterdagavond 18 oktober, kort nadat de synodevaders er over hadden gestemd werd het slotverslag van de buitengewone synode over huwelijk en gezin uitgedeeld aan de verzamelde pers. Voorlopig is er alleen een versie in de grondtekst, het Italiaans. De vertaling in andere talen kost enige tijd, omdat die zorgvuldig moet zijn. Ook de toespraak die paus Franciscus ter afsluiting van de synode heeft gehouden, werd uitgedeeld.
lees verder
Hulpbisschop met pelgrims in China
2014-10-16 10:50:13

Hulpbisschop Everard de Jong is deze week voor een pelgrimsreis van twee weken naar China vertrokken. Hij begeleidt een groep van vijftien pelgrims vanuit Limburg, die er in de voetsporen treden van de Limburgse missiebisschop Frans Schraven. Deze werd daar 77 jaar geleden met acht gezellen op gruwelijke wijze vermoord. Momenteel loopt een zaligverklaringsproces voor hen. Ook houdt de hulpbisschop een lezing bij een speciale conferentie die tin Zhengding ter herdenking van de massamoord wordt gehouden.

lees verder
Unieke archieven kerkelijke rechtbank nu geïnventariseerd
2014-10-07 10:20:56

De afspraak dateert al van 1970 en het monnikenwerk is nu eindelijk klaar. De archieven van de kerkelijke rechtbank van het oude bisdom Roermond zijn geïnventariseerd. De inventarislijst met een uitbreide toelichting is gebundeld en op woensdag 8 oktober in het Rijksarchief in Maastricht gepresenteerd. Bisschop Wiertz kreeg het eerste exemplaar uit handen van dr. Gerard Venner, die de klus klaarde.

lees verder
Presentatie inventaris archief officialaat
2014-09-29 02:02:24

De inventarisatie van het archief van het officialaat, de kerkelijke rechtbank, van het bisdom Roermond uit de periode 1599-1797 is onlangs voltooid. Het archief is nu optimaal toegankelijk voor historisch onderzoek naar de rechtspraak die namens de bisschop door de officiaal werd uitgeoefend. Het bisdom en het Regionaal Historisch Centrum Limburg willen deze mijlpaal vieren met een gratis toegankelijk middagcongres in het auditorium van het RHCL te Maastricht op woensdag 8 oktober aanstaande. Vanaf dan is de inventaris gratis te downloaden en tegen betaling per post verkrijgbaar.

lees verder
Open lezingen bij nieuwe Academie Rolduc
2014-09-18 12:16:19

Het Theologisch Instituut Rolduc en Grootseminarie Rolduc beginnen dit najaar met een nieuw initiatief: de Academie Rolduc. Dit is een reeks open avonden met lezingen op het snijvlak van Kerk en samenleving. Voor het eerste seizoen zijn zeven lezingen gepland. Deze staan open voor alle belangstellenden.

lees verder
Misstipendia 2015
2014-09-18 11:57:17

De Diocesane Financiële Commissie heeft afgelopen juni in haar vergadering de volgende adviestarieven voor parochies inzake misstipendia en kerkbijdrage vastgesteld voor het kalenderjaar 2015.

lees verder
Tekort bisdom kleiner dan begroot
2014-09-18 11:49:30

Het bisdom Roermond heeft het vorig jaar financieel beter gedaan dan verwacht. Het tekort van het bisdom viel ongeveer anderhalve ton lager uit dan vooraf was begroot. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2013 die onlangs naar alle parochies in Limburg is verstuurd.

lees verder
Enquête: Kairos helpt studenten bij geloofsontwikkeling
2014-09-11 01:18:46
De catechistenopleiding Kairos helpt studenten enorm bij hun persoonlijke geloofsontwikkeling. Ook hebben zij veel baat bij de opleiding in hun pastorale activiteiten. Dat blijkt uit een enquête die gehouden is onder afgestudeerde catechisten en parochieassistenten bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Kairos.
lees verder
Participatiegedachte mag zorg kwetsbaren niet ondersneeuwen
2014-09-09 04:24:35

‘De overheid behoort een schild voor de zwakken te zijn en te blijven. Dat zeggen de Nederlandse bisschoppen bij monde van mgr. Gerard de Korte, bisschop-referent Kerk en Samenleving van de Nederlandse bisschoppenconferentie in een bisschoppelijke brief aan allen 'die de samenleving te harte gaan'.

lees verder
Amerikaanse zusters stichten nieuw klooster in Sittard
2014-09-04 12:29:09

Drie Amerikaanse zusters hebben onlangs hun intrek genomen in een klooster in de Sittardse wijk Overhoven. Het is daarmee de eerste vestiging van hun congregatie in Nederland. Vanuit het klooster willen de zusters de zending van de kerk een nieuw impuls geven. Ze zijn opgeleid als leraar en hebben al veel met jeugd en jongeren gewerkt. In de Verenigde Staten heeft de congregatie eigen scholen. In Nederland zullen de zusters catechese gaan verzorgen en in de parochies actief het jeugd- en jongerenwerk een nieuwe stimulans geven.

lees verder
Bisschop bezoekt wijkpastoraat Heerlen
2014-09-04 10:20:52

In zijn reeks van diaconale werkbezoeken bracht bisschop Frans Wiertz woensdag 3 september een bezoek aan het wijkpastoraat in Heerlen. Hij liet zich er informeren over diverse diaconale projecten.

lees verder
Orgel kathedraal zwijgt
2014-09-03 12:04:07

Het orgel van de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond wordt komende zondag (7 september) voor de laatste maal bespeeld. Na jaren van voorbereiding en overleg start maandag een grootscheepse restauratie die meerdere jaren zal duren. Het binnenwerk van het instrument wordt volledig gedemonteerd, vernieuwd en waar mogelijk gerenoveerd. Het project gaat ruim zeven ton kosten.

lees verder
Prins Jaime bezoekt bisschop Wiertz
2014-08-19 02:50:52

Prins Jaime de Bourbon de Parme heeft woensdag (20 augustus) een bezoek gebracht aan bisschop Frans Wiertz. Deze ontving hem in het Bisschopshuis te Roermond. Jaime werd in februari benoemd tot Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel. Het bezoek betrof dan ook een kennismaking van de nieuwe ambassadeur met de bisschop.

lees verder
Weer nieuwe ramen kathedraal onthuld
2014-08-10 01:43:46

'Ook vandaag mogen we weer twee ramen in gebruik nemen. Het is misschien vreemd om dat zo te zeggen, maar die uitdrukking 'in gebruik nemen' past prima bij de bedoeling van de afbeeldingen. Gebrandschilderde ramen zijn immers meer dan alleen maar kunstvoorwerpen. Het zijn gebruiksvoorwerpen, hulpmiddelen om ons geloof beter te begrijpen, tot ons door te laten dringen. Kerkramen zijn als het ware een Bijbel voor nieuwsgierigen, een instrument om het geloof over te dragen, voorbeelden van visuele catechese." Dat zei bisschop Frans Wiertz zondag (17 augustus) bij de onthulling van weer twee nieuwe gebrandschilderde ramen in de kathedraal van Roermond.

lees verder
Complete nieuwe catechesemethode gepresenteerd
2014-06-30 03:48:10

De aartsbisschoppen van Utrecht en Mechelen-Brussel, kardinaal Eijk en mgr. Leonard, hebben eind juni de derde en afsluitende boekenreeks van de nieuwe catechesemethode ‘Het Licht op ons pad’ overhandigd gekregen. Dat gebeurde door John Marx, medewerker van het bisdom Roermond en hoofdredacteur van de reeks, en Marjet de Jong, uitgever van Adveniat. Beide aartsbisschoppen spraken hun grote vertrouwen uit in deze methode, die een diepere kennismaking met het katholieke geloof mogelijk maakt voor jeugd en jongeren van elke leeftijd. Ook de pauselijke nuntii in België en Nederland, de monsignori Giacomo Berloco en André Dupuy, ontvingen exemplaren van de catechesemethode.

lees verder
Nieuw bouwwerk aanpak misbruik
2014-06-30 02:32:28
Per 1 juli is een nieuwe klachtenprocedure in werking getreden binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland: het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Voor de nieuwe regeling is aansluiting gezocht bij klachtenprocedures die gangbaar zijn in andere sectoren van de samenleving. De klachtenprocedure uit 2011 wordt de komende periode afgebouwd. Sinds 1 juli 2014 kunnen geen klachten meer worden ingediend onder deze regeling. De nieuwe klachtenprocedure maakt onderdeel uit van een nieuw bouwwerk voor de aanpak en preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag.
lees verder
Bisschop nam deel aan tachtigste blindenbedevaart Sweikhuizen
2014-06-20 11:46:33

Bisschop Frans Wiertz nam zaterdag 21 juni deel aan de 80e nationale blindenbedevaart die in Sweikhuizen werd gehouden. Zo'n vijftig visueel gehandicapten namen dit jaar aan de pelgrimstocht deel. Zij liepen mee in de processie, vierden samen met de bisschop en met pastoor Jos Geelen de eucharistie in de kerk, kregen een koffietafel aangeboden en sloten de dag af met een lof waarbij de oogzegening plaats vond.

lees verder
Kerk richt zich met diaconale activiteiten naar buiten
2014-06-17 11:45:51

Geïnspireerd door het voorbeeld van paus Franciscus en op instigatie van bisschop Wiertz zijn in het afgelopen jaar op verschillende plekken nieuwe diaconale initiatieven tot stand gekomen. Als hij overziet wat er zich begint te ontwikkelen op het vlak van de diaconie, concludeert Hub Vossen van de bisdommelijke dienst Kerk en Samenleving: "Inderdaad zijn in Limburg kleine stappen waarneembaar van een Kerk die zich op een positieve manier uitdrukkelijker naar buiten richt. Een transformatie die door deze nieuwe paus ingezet is. Een Kerk naar buiten!"

lees verder
Bisschop Wiertz tegen asielzoekers: Welkom in Limburg
2014-06-17 05:16:00
“U bent zéér welkom in Limburg.” Dat zei bisschop Frans Wiertz van Roermond vandaag tegen een aantal asielzoekers met wie hij een ontmoeting had in het Asielzoekerscentrum in Venlo. “Ik realiseer me heel goed hoe moeilijk het voor jullie moet zijn om naar een onbekend land met een onbekende cultuur te komen,” aldus de bisschop. “Ik weet ook hoe ingewikkeld de toelatingsprocedure is. Maar ik ga niet over de procedure, ik wil alleen zeggen dat jullie wat mij betreft hier héél hartelijk welkom zijn.”  
lees verder
Limburgers geven Luik Sacramentsprocessie terug
2014-06-16 12:25:07

Decennialang trok er door de straten van de Belgische stad Luik geen Sacramentsprocessie meer. En dát terwijl juist hier de bakermat ligt van Sacramentsdag. Omdat het dit jaar precies 750 jaar geleden is dat deze dag door de paus voor heel de Wereldkerk als feest werd ingesteld, werd op donderdag 19 juni in Luik na lange tijd weer eens een Sacramentsprocessie gehouden. Onder grote belangstelling en gesteund door de aanwezigheid van bisschop Wiertz en honderden schutters uit Limburg. Grote gebiedsdelen van Limburg - nu het bisdom Roermond - behoorden ooit tot het bisdom Luik en juist in Limburg bleven de Sacramentsprocessies de laatste jaren wél trekken. En daarmee gaf Limburg als het ware dus op Sacramentsdag 2014 de traditie van de processie terug aan Luik, de stad waar het in de 13e eeuw allemaal begonnen was.

lees verder
Bisschop: 'Priester moet afzien van zelfgemaakte zekerheden'
2014-06-13 11:54:49

"Wie zich aan de Heer toevertrouwt, weet en ervaart dat Hij voor hem zal zorgen. Het is het afzien van allerlei zelfgemaakte zekerheden en je toevertrouwen aan de grote zekerheid die God met zijn liefde is. Eigenlijk zou dat een levenshouding moeten zijn, waaraan alle priesters herkend worden. Te gemakkelijk kunnen priesters afglijden naar een burgerlijke beleving van het priester-zijn, waarin materiële zaken heel belangrijk worden. Zo'n priester durft het niet aan dat God erin zal voorzien en verliest aan overtuigingskracht." Dat zei bisschop Frans Wiertz zaterdag 14 juni in zijn preek tijdens de priesterwijding in de kathedraal van Roermond.

lees verder
Tweehonderd Limburgse misdienaars bijeen in Venray
2014-06-02 12:38:30

Na het succes van eerdere edities in Kevelaer en Kerkrade, organiseert het bisdom Roermond dit jaar wederom een Limburgse Misdienaardag. Deze wordt komende zaterdag (7 juni) gehouden in het centrum van Venray. Zo'n tweehonderd kinderen en jongeren, allemaal misdienaar of acoliet in één van de Limburgse parochies, komen daar dan bijeen in en om de dekenale kerk.

lees verder
Nieuwe wandelgids langs kruisen en kapellen gepresenteerd
2014-05-28 09:45:52

In Abdij Rolduc in Kerkrade is op Hemelvaartsdag (29 mei) het wandelboekje ‘Kruisen en Kapellen’ gepresenteerd. De wandelgids – met een voorwoord door bisschop Frans Wiertz – is uitgegeven bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg.

lees verder
Viering 750 jaar Sacramentsdag
2014-05-19 01:23:10

Dit jaar is het 750 jaar geleden dat voor het eerst Sacramentsdag werd gevierd. Weinigen weten dat het feest van Sacramentsdag en de huidige Sacramentsdevotie te danken is aan een vrouw uit onze Euregio: Juliana van Cornillon (vlakbij Luik). Zij leefde van 1192 tot 1258. In het jaar 1246 werd Sacramentsdag al gevierd in het bisdom Luik (waartoe Zuid-Limburg ook behoorde). Op 11 augustus 1264 werd het feest van Sacramentsdag door paus Urbanus IV voor de hele wereldkerk ingevoerd. Sacramentsdag wordt dit jaar gevierd op donderdag 19 juni, in de Nederlandse Kerkprovincie op de zondag daaropvolgend: 22 juni. Rond dit jubileum zijn er verschillende activiteiten.

lees verder
Verslag bisschopswijding Mgr. Van Megen
2014-05-16 05:51:00

“We moeten weer een Kerk worden die voeten wast, een Kerk die slavenarbeid doet en nederig durft te zijn.” Dat zei de nieuwe nuntius van Soedan Mgr. Bert van Megen zaterdag in Roermond aan het einde van de viering, waarin hij tot bisschop was gewijd. De plechtigheid in de Sint-Christoffelkathedraal werd geleid door Pietro kardinaal Parolin, de Staatssecretaris van de Heilige Stoel, die namens paus Franciscus naar Roermond was gekomen.

lees verder
Gesprek bisschoppen en Roze Limburg
2014-05-13 05:48:06

In het Bisschopshuis in Roermond heeft dinsdag 14 mei een gesprek plaatsgevonden tussen bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong en een delegatie van de homobelangenorganisatie Roze Limburg. Het gesprek vond plaats op verzoek van Roze Limburg naar aanleiding van de eerste roze zaterdag 35 jaar geleden.

lees verder
Hulpbisschop zegent Franciscushuis in
2014-04-22 09:58:37

Hulpbisschop Everard de Jong heeft dinsdag 22 april in Weert het nieuwe Franciscushuis ingezegend. Het huis is gevestigd in de voormalige parochiekerk H. Franciscus aan de Biest. Tevens is er een Paus Franciscusgroep opgericht. Doelstelling van het Franciscushuis is om het gebouw te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden; vooral sociale, educatieve en culturele activiteiten. Op deze manier willen de initiatiefnemers een waardige herbestemming geven aan de kerk die werd gebouwd in 1963 en in 2012 aan de eredienst werd onttrokken.

lees verder
Bisschop zegent kunstwerk slachtoffers misbruik in
2014-04-13 09:53:57

Bisschop Frans Wiertz heeft maandag (14 april) samen met slachtoffers van seksueel misbruik een kunstwerk onthuld en ingezegend dat de weg naar verzoening moet verbeelden. Dat gebeurde tijdens een boeteviering aan het begin van de Goede Week in de Onze Lieve Vrouwebasiliek te Maastricht.

lees verder
Persverklaring inzake mgr Gijsen
2014-04-10 08:24:00
Reactie bisdom Roermond op uitspraken Klachtencommissie aangaande seksueel misbruik door oud-bisschop mgr. dr. Jo Gijsen.
lees verder
Nieuwe website met kruisen en kapellen gelanceerd
2014-04-02 05:30:58

Ter afsluiting van het grensoverschrijdende project ‘Sociale Innovatie Instandhouding Klein Religieus Erfgoed’ is donderdag 3 april de website www.erfgoedkompas.nl gelanceerd. Op deze site is informatie te vinden over  kruisen, kapellen, Lourdesgrotten, heiligenbeelden en bijzondere grafmonumenten in vijf provincies in Nederland en Vlaanderen.

lees verder
Bisschop verheugd over benoeming Limburger tot nuntius
2014-03-07 12:07:48
De Limburgse priester Mgr. Dr. Bert van Megen is benoemd tot pauselijk nuntius van Soedan en Eritrea. Bij die functie hoort dat hij ook tot bisschop wordt gewijd, met de titel van aartsbisschop. Dit is zaterdagmiddag 8 maart in Rome bekend gemaakt.
lees verder
Kerkleiders ondertekenen vluchtelingenmanifest
2014-01-21 03:13:44

Vanuit hun betrokkenheid bij het vluchtelingenwerk hebben de gezamenlijke Euregionale kerkelijke organisaties een manifest opgesteld waarin zij politici oproepen daadwerkelijk op te komen voor de belangen van deze kwetsbare mensen. Dit manifest wordt op zondag 2 februari, na een oecumenische gebedsdienst in de Dom van Aken (D), ondertekend door de Euregionale kerkelijke leiders, onder wie hulpbisschop Everard de Jong namens het bisdom Roermond. Daarna wordt het manifest overhandigd aan Europese, Belgische, Duitse, Nederlandse en regionale politici. Daarmee willen de kerkelijke leiders, met het oog op de aanstaande Europese verkiezingen, opnieuw aandacht vragen voor de mensonterende vluchtelingenpolitiek in de Europese Unie.

lees verder
Bisschop schrijft brief over toekomst kerkgebouwen
2014-01-16 11:20:21

Bij gelegenheid van de Actie Kerkbalans heeft bisschop Frans Wiertz een brief aan de parochianen in het bisdom Roermond geschreven over de toekomst van de kerkgebouwen. De bisschop benadrukt daarin dat er in de dorpen in Limburg in principe geen kerken gesloten worden. In de steden gebeurt dit alléén als de omstandigheden daar na uitvoerig onderzoek aanleiding toe geven. Wat de bisschop betreft is er in alle gevallen sprake van maatwerk en niet van masterplannen. De bisschop roept de parochianen op om ruimhartig aan de Actie Kerkbalans te geven en daarmee de eigen parochie financieel te ondersteunen.

lees verder
Passiespelen Tegelen op lijst immaterieel erfgoed
2014-01-04 05:41:30

De Passiespelen in Tegelen zijn erkend als immaterieel erfgoed. Dat heeft directeur Ineke Strouken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed zondag 5 januari bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Passiespelen. Volgens Strouken is het 5-jaarlijkse theaterspel een traditie uit het Rijke Roomse leven, die zich ontwikkeld heeft tot een bijzonder gemeenschapsevenement waaraan elke keer zo’n 400 vrijwilligers meedoen. De lijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed is een initiatief van UNESCO.

lees verder
'Schraven belangrijk voorbeeld in strijd seksueel misbruik'
2014-01-02 02:48:55

"De Limburgse missiebisschop Frans Schraven is door zijn moedige houding een belangrijk voorbeeld geworden in de strijd tegen seksueel misbruik van meisjes en vrouwen." Dat zei de Roermondse bisschop Frans Wiertz vrijdag (3 januari) in Panningen bij gelegenheid van de sluiting van het diocesane gedeelte van het zaligverklaringproces van mgr. Schraven, die in 1937 in China werd vermoord.

lees verder
Afronding procedure zaligverklaring Schraven
2014-01-01 08:40:54

Vrijdag (3 januari) is in aanwezigheid van bisschop Frans Wiertz van Roermond het dossier gesloten om tot de zaligverklaring van de in 1937 in China vermoorde Limburgse missiebisschop Frans Schraven te komen. Dat gebeurde door verzegeling van de documenten met een bisschoppelijk lakzegel in het klooster van de paters Lazaristen in Panningen.

lees verder
Bisschop: 'Diaconie minstens zo belangrijk als verkondiging en liturgie'
2013-12-02 11:59:16

"Paus Franciscus weet elke dag opnieuw met enthousiasme en overtuiging aandacht te vragen voor Christus en Zijn evangelie voor heel de wereld. Wanneer wij bisschoppen straks terug zijn in Nederland, hoeven wij niet anders te doen dan dit. Elke dag opnieuw erop uit trekken om met veel geduld en empathie Christus present te stellen in de samenleving. In de liturgie, in onze verkondiging, maar zeker ook in de diaconie." Dat zei bisschop Frans Wiertz dinsdag 3 december in zijn preek tijdens de mis die de gezamenlijke Nederlandse bisschoppen vierden in de basiliek van Sint Jan van Lateranen te Rome. De bisschoppen zijn daar vanwege hun Ad Liminabezoek.

lees verder
Bisschop vraagt om oprichting Paus Franciscusgroepen
2013-11-30 04:32:38

Bisschop Frans Wiertz wil graag dat in de parochies in Limburg Paus Franciscusgroepen ontstaan. Deze groepen moeten zich - in navolging van het voorbeeld van de paus zelf - gaan inzetten voor armen en kanslozen in de maatschappij. "Menselijke nabijheid, een goed woord, een toegestoken hand: het kan zo weldadig werken." Hij lanceert het idee van de oprichting van deze groepen in zijn jaarlijkse Adventsboodschap aan alle gelovigen in het bisdom Roermond. De brief wordt in het weekeinde van 8 december in alle parochies in Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd.
 

lees verder
Oude kerkvisitatieverslagen nu online
2013-11-12 03:48:15

Bisschop Frans Wiertz van Roermond heeft zaterdag 16 november een website in gebruik gesteld, waarop verslagen te vinden zijn van zogeheten ‘kerkvisitaties’ uit de 17e en 18e eeuw. Dit zijn officiële inspecties, door of namens de bisschop in die tijd verricht in de parochies van het oude bisdom Roermond (1559-1801).

lees verder
     
     
     
     
     
Susteren-Echt