Kosters

Deze pagina bevat informatie voor de vele kosters die vrijwllig of bezoldigd in de vele Limburgse kerken werkzaam zijn.

31 Oktober: Diocesane bijeenkomst voor kosters
In de bisdomgebouwen te Roermond vindt op woensdag 31 oktober 2018 weer de jaarlijkse ontmoetingsdag van Limburgse kosters en kostervrijwilligers plaats. Spreker is ditmaal campanoloog ing. Bert Augustus. Een campanoloog ontwerpt klinkende klokken en houdt zich bezig met alles wat met (luid)klokken te maken heeft. In de eredienst vormen de klokken een belangrijk instrument en geven ze klank aan ons geloof. In vele steden en dorpen kunnen we ons het leven niet voorstellen zonder het vertrouwde geluid van kerkklokken. Er is heel wat over te vertellen, zowel over de geschiedenis, de gebruiken en de betekenis van klokken, als over de luidgebruiken vroeger en nu. Klokken kunnen met hun specifieke luidschema’s optimaal benut worden in geloof en verkondiging. Over het hoe en wat zal dhr. Bert Augustus ons op 31 oktober op enthousiaste manier heel wat kunnen meegeven! Uiteraard komen ook vele praktische zaken aan de orde. De middag begint om 14.00 uur met een kort woordje over actuele ontwikkelingen aangaande liturgie en kerkmuziek door gedelegeerde voor liturgie en kerkmuziek E. Smeets. De voordracht van dhr. Augustus begint om 14.30 uur (tot 16.00 uur). De middag zal om 16.30 afgesloten worden na het zingen van de vespers (1ste vespers van Allerheiligen) in de Caroluskapel. Alle Limburgse kosters en kostervrijwilligers zijn van harte welkom. Aanmelden kan via dlkm@bisdom-roermond.nl, liefst vóór 26 oktober.

Kostersinsignes
Regelmatig komt vanuit parochies de vraag naar kostersinsignes. Het betreft dan insignes voor de herkenbaarheid van kosters of ere-insignes voor jubilerende kosters. Het bisdom heeft deze niet, maar de Interdiocesane Kostersbond 'Sint Willibrord' kan deze tegen een geringe vergoeding leveren. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij waarnemend secretaris Kessels van de IKB, via (077) 3731699 of kessels59@ziggo.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt