Kerstboodschap bisschop Wiertz

“Het klopt dat er in de wereld veel nare dingen gebeuren. We schrikken telkens weer van oorlogen en aanslagen. Maar we mogen niet vluchten in angst. We kunnen het kwade alleen maar overwinnen door zelf het goede te doen.” Dat zegt bisschop Frans Wiertz van Roermond in zijn kerstboodschap.

 
De bisschop verwijst daarin naar de engel, die in het kerstverhaal tegen de herders in Bethlehem zegt: wees niet bevreesd. “In Bijbelse taal klinkt zoiets altijd heel chique: bevreesd. In het Limburgs dialect zouden we gewoon zeggen: “Han mar ginne floep, wees niet bang. Dan klinkt het opeens als iets van heel dichtbij,” aldus de bisschop.  
 
Hij heeft afgelopen jaar gemerkt dat er in de samenleving nogal wat angst bestaat. “Nog nooit hadden de meesten van ons het zó goed en toch heerst er bij velen een gevoel van onbehagen. Als je het ze op de man af vraagt, zullen veel mensen zichzelf best gelukkig noemen. Maar als gemeenschap zijn we onvoldaan en onzeker. Ik denk zelfs dat je mag spreken van een angstcultuur. Mensen zijn bang van elkaar geworden. En dus leggen we alarmsystemen aan en schroeven we dikke sloten op onze deuren. Maar daardoor wordt het normale menselijke contact verstoord en gaan we uiteindelijk iedereen wantrouwen.” 
 
Mgr. Wiertz houdt daarom een pleidooi voor meer vertrouwen en meer saamhorigheid tussen mensen. “Natuurlijk gebeuren er wrede dingen in de wereld, waar je bang van zou kunnen worden: oorlogen, aanslagen of natuurrampen. Ik weet ook niet precies hoe we dat moeten oplossen. Ik weet wel dat angst een slechte raadgever is, want verschuilen achter hoge muren en deuren met nog meer sloten, leidt alleen maar tot nog meer ‘floep’. Uiteindelijk raakt daardoor de hele samenleving verlamd.”
 
Beter is het volgens de bisschop om te vertrouwen op God. “Het is niet voor niets dat de engel in het kerstverhaal tegen de herders zegt: ‘Wees niet bevreesd.’ Hij zegt erachteraan: ‘Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap’. En dan vertelt hij dat Gods Zoon geboren is. De kernboodschap van Kerstmis is dus een heel blije, vertrouwvolle boodschap dat we geen angst hoeven te hebben, want God is bij ons. Niet als een boze boeman of een politieagent, maar in de gedaante van een klein, onschuldig kind.”
 
Het kerstkind wordt ook wel Immanuel genoemd. Bisschop Wiertz: “Dat betekent letterlijk: God met ons. Dat wil zeggen dat God elke dag bij ons. Hij is geen vreemde voor ons gebleven. Geen verre afwezige. Via zijn zoon Jezus is God heel dicht bij ons gekomen. We mogen erop vertrouwen dat Hij ons steunt bij het zoeken naar en opbouwen van een vreedzame en menswaardige samenleving. Het geloof in het kerstkind geeft in angstige situaties dus juist nieuwe hoop en nieuw vertrouwen.” 
 
De bisschop realiseert zich dat dit niet voor iedereen even gemakkelijk is. “Ik besef heel goed dat veel mensen moeite hebben om in God te geloven. Maar als God niet meer onze vader is, zijn wij ook niet langer broeders en zusters van elkaar. Dan verdwijnt niet alleen God uit onze leven, maar ook de naaste. Dat is een vorm van onverschilligheid die we niet mogen accepteren. Daarom mogen we juist met Kerstmis de ogen niet sluiten voor het kwaad in de wereld en moeten ons er ook niet bang door laten maken. We kunnen het alleen maar overwinnen door geen ‘floep’ te hebben, maar door met zo veel mogelijk mensen zelf het goede te doen.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt