Kerncijfers

Kerngegevens Bisdom Roermond per 31 december 2016

 

aantal parochies 302, met 310 kerkgebouwen,

hierin werkzaam:

seculiere priesters 113

reguliere priesters 32

permanente diakens (bezoldigd) 1

permanente diakens (onbezoldigd) 36

pastoraal werk(st)ers: 4

catechisten: 37

 

totaal aantal priesters werkzaam in het bisdom: 178, waarvan

seculiere priesters 141

reguliere priesters 37

permanente diakens (bezoldigd): 5

permanente diakens (onbezoldigd): 33

door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers: 12

catechisten: 40

 

totaal aantal vrijwilligers 27.900

 

aantal inwoners: 1.118.000

aantal rooms-katholieken: 658.000

 

Geregistreerde kerkelijke participatie over 2016

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 3.166

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 103

aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 30

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 4.619

aantal toegediende vormsels 4.009

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken: 490

aantal kerkelijke uitvaarten 4.499, waarna: beaarding 2.2245 of crematie 2.254

aantal kerkgangers per weekend: 36.832

aantal vieringen/of diensten per weekend: 451

 

(Bron: KASKI)

     
     
     
     
     
Susteren-Echt