Kerncijfers

Kerngegevens Bisdom Roermond per 31 december 2015


aantal parochies 302, met 311 kerkgebouwen,

hierin werkzaam:

seculiere priesters 120

reguliere priesters 30

permanente diakens (bezoldigd) 1

permanente diakens (onbezoldigd) 36

pastoraal werk(st)ers: 4

catechisten: 37

 

totaal aantal priesters werkzaam in het bisdom: 186, waarvan

seculiere priesters 149

reguliere priesters 37

permanente diakens (bezoldigd): 5

permanente diakens (onbezoldigd): 33

door de bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers: 11

catechisten: 40

 

totaal aantal vrijwilligers 27.900

 

aantal inwoners: 1.118.000

aantal rooms-katholieken: 658.000

 

Geregistreerde kerkelijke participatie over 2015

aantal toegediende doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 3.470

aantal toegediende doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 110

aantal toegediende doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 50

aantal kinderen dat de eerste communie heeft ontvangen 4.910

aantal toegediende vormsels 4.220

aantal kerkelijk ingezegende huwelijken: 515

aantal kerkelijke uitvaarten 4.750, waarna: beaarding 2.480 of crematie 2.270

aantal kerkgangers per weekend: 39.900

aantal vieringen/of diensten per weekend: 480

 

(Bron: KASKI)

     
     
     
     
     
Susteren-Echt