Kandidaten Doctor Poelsprijs gezocht

Het Limburgs Diaconaal Fonds wil haar waardering uitspreken naar de vele kleinschalige projecten en individuele personen die kwetsbare medemensen in de Limburgse samenleving terzijde staan. Zij wil deze organisaties en individuele personen ook stimuleren om hun werk zichtbaar te maken. Daarom is een tweejaarlijkse ‘Doctor Poelsprijs’ in het leven geroepen. Deze prijs wordt in het voorjaar voor de derde maal uitgereikt tijdens een door de bisdommelijke dienst Kerk en Samenleving te organiseren Sociale Studiedag. Kandidaten voor die prijs kunnen nu worden voorgedragen.Lees verder >>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt