Januari 2018

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl


Hele maand januari

Iconenexpositie in kathedraal Roermond


In de kathedraal te Roermond is de hele maand een expositie van iconen van de hand van de uit Posterholt afkomstige iconenschilder Jan Teuwen te zien. Geopend: dagelijks van 14 tot 17 uur.


Woensdag 17 januari

Dag van het Jodendom


‘Doorgeven – Traditie van generatie op generatie’. Dat is het thema van de Dag van het Jodendom. De Nederlandse bisschoppen hebben deze dag enkele jaren geleden in ons land geïntroduceerd. Op allerlei plekken zijn er bijeenkomsten om stil te staan bij de relatie tussen christenen en joden. In Limburg is dat in het seminarie Redemptoris Mater in Cadier en Keer. Passend bij het thema wordt dan gesproken over de vraag: Hoe geven we het geloof en onze tradities door aan onze kinderen? Een joods en een katholiek echtpaar vertellen hoe zij in hun gezin de geloofstraditie doorgeven. Ter afsluiting wordt een diner door de seminariegemeenschap aangeboden. Het seminarie Redemptoris Mater is een initiatief van de nieuwe kerkelijke beweging Neocatechumenale Weg die zich op een speciale manier met de joodse wortels van het katholieke geloof verbonden voelt. Belangstellenden zijn om 15.00 uur welkom op het adres Blankenberg 3 in Cadier en Keer. Om 15.30 uur beginnen de voordrachten. Van 17.30 tot 19.30 uur is de maaltijd. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage welkom. Aanmelden vóór 10 januari via https://www.formdesk.com/ipal/dag-van-het-jodendom.


Vrijdag 19 januari

Academie Rolduc: God is verhuisd


Wie denkt dat God uit Nederland verdwijnt, heeft het mis. De traditionele kerken hebben het wel zwaar. Ze lopen leeg en kerkgebouwen krijgen een andere bestemming. Maar in een geseculariseerde omgeving wordt God ook weer ter sprake gebracht. God is verhuisd en mensen gaan opnieuw op zoek naar het adres waar ze Hem kunnen vinden. Wat betekent dat voor kerkelijke organisaties en parochies? Hoe kunnen zij aansluiting met de wereld om hen heen vinden en zich (weer) maatschappelijk relevant maken? Daarover gaat de lezing van Academie Rolduc die om 19.00 uur wordt gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade. De inleiding wordt verzorgd door mr. Petra Stassen. Zij werkte 25 jaar als juridisch adviseur in de R.-K. Kerk in Nederland en is sinds 2010 zelfstandig gevestigd. De avond laat een boodschap van geloof, hoop en liefde zien, die mensen kan verbinden. Academie Rolduc is de naam van een reeks lezingen van het Theologisch Instituut Rolduc over een breed scala aan onderwerpen en zijn voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden kunnen per avond inschrijven; kosten: vijf euro per bijeenkomst. Aanmelden via academie.rolduc@gmail.com. Kijk voor volledige reeks: http://www.bisdom-roermond.nl/academie-rolduc-1617


Vrijdag 26 tot en met zondag 28 januari

Jongerenweekend in Weert


Christen zijn anno nu. Daarover gaat een weekend dat het Jongerenplatform van het bisdom Roermond in januari aanbiedt. Jongeren tussen 18 en 30 jaar zijn van harte welkom in de abdij Maria Mart van de zusters Birgittinessen in Weert. Tijdens het weekend staat de vraag centraal: Wat zou Jezus nu tegen ons zeggen? Politieke en religieuze verdeeldheid worden groter en terroristische aanslagen komen steeds dichterbij. Geloven is niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. In ethische kwesties bijvoorbeeld lijken religieuze argumenten steeds minder een rol te spelen. Hoe kun je als jonge christen de boodschap van Jezus naar deze tijd vertalen? Jongeren die met leeftijdgenoten hierover willen nadenken en discussiëren zijn van harte welkom op dit weekend. Deelname kost € 50,- per persoon. Opgeven kan tot 12 januari via www.bisdom-roermond.nl/jongeren.

Weekend voor gelovigen tussen 25 en 30 jaar in Sittard

De spiritualiteit van de heiligen. Daarover gaat een weekend voor gelovigen in de leeftijd tussen 25 en 30 jaar. Het wordt georganiseerd door het Platform30Plus in bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard. De inleidingen worden verzorgd door pastoor Martin Otto. Het weekend begint op vrijdag om 18 uur en eindigt op zondag om 16 uur. Kosten per weekend: € 84,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed). Meer info en opgave: 030-6062668 of www.platform30plus.nl ..


 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt