Hemelvaart

Veertig dagen na Pasen en tien dagen voor Pinksteren viert de Kerk het feest van Jezus' hemelvaart. Dit jaar op donderdag 25 mei. Na Zijn verrijzenis met Pasen, verscheen Jezus op aarde nog diverse keren aan zijn leerlingen. Met zijn hemelvaart nam Hij afscheid en werd Hij in de hemel opgenomen. Bisschop Wiertz viert het hoogfeest met een mis in de kathedraal van Roermond. 


Schilderij 'Hemelvaart van de Heer', Thomas Bosschaert (1751)
Sint-Christoffelkathedraal, Roermond


De pontificale eucharistieviering in de kathedraal begint om 11.30. Hieraan verleent vocaal ensemble Silhouet muzikale medewerking verleent. Het uit 26 zangers/zangeressen bestaande vocaal ensemble Silhouet zingt dan de Missa Quarta van de Hongaarse componist Bárdos Lajos en werken van Marenzio, Byrd, Bruckner en Kreek. Hulpbisschop De Jong viert het hoogfeest met een pontificale H. Mis in de parochiekerk va Holtum, die om 09.30 uur begint.
 
 In theologisch opzicht markeert de hemelvaart van Christus het definitief binnengaan van Jezus' menselijke natuur in het hemelse rijk van God. Vanaf dat moment geldt Hij als een onophoudelijke voorspreker en middelaar van de mensen bij God. In dat opzicht wordt Hemelvaart in de Kerk niet gezien als een afscheidsfeest, maar als een belofte dat God de mensen steeds nabij is, ook al is hij niet lijfelijk te zien.

Bij de laatste ontmoeting beloofde Jezus zijn leerlingen ook een kracht te sturen om hen te helpen. Dit is de Heilige Geest, wiens komst met Pinksteren wordt gevierd. In de eerste eeuwen van het christendom werden Hemelvaart en Pinksteren een tijd lang op één dag gevierd, maar al vrij snel (4e eeuw) worden het twee zelfstandige feesten, op de 40e en 50e dag na Pasen.

Op veel plaatsen in Limburg wordt op Hemelvaartsdag of de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren de Eerste H. communie gevierd.

Vanwege Hemelvaart zijn de bisdomkantoren op donderdag 25 en vrijdag 26 mei gesloten.

 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt