Exodushuis wint Doctor Poelsprijs

Het Exodushuis in Heerlen heeft de eerste Doctor Poelsprijs gewonnen. Dat werd woensdag 15 mei bekend gemaakt tijdens een Sociale Studiedag in Abdij Rolduc te Kerkrade, die door de bisdommelijke Dienst Kerk en Samenleving georganiseerd was. De prijs, bestaande uit een cheque van vijfhonderd euro en een beeldje, werd uitgereikt door bisschop Frans Wiertz en gouverneur Theo Bovens. In zijn toespraak stelde de bisschop dat steun aan sociaal werk een plicht is voor de Kerk.
"De zorg voor de armen en de zwakkeren – diaconie, caritas – heeft binnen de Kerk altijd een belangrijke plaats ingenomen en moet dat dus ook blijven doen. 'Eucharistie die zich niet vertaalt in concrete beoefening van de liefde is ten diepste onvolledig,' noemde paus Benedictus XVI dat in de hem eigen wetenschappelijke taal. Van de Franse bisschop Gaillot is het citaat dat misschien makkelijker te onthouden is: 'Een kerk die niet dient, dient tot niets.' En onze nieuwe paus, Franciscus, heeft al op diverse wijzen laten weten dit ‘dienen’ tot speerpunt van zijn pontificaat te willen maken. Ik kan dat alleen maar van harte ondersteunen en onderschrijven," aldus de bisschop in zijn toespraak. "Daarom juich ik het ook toe dat er in ons bisdom nu een diaconaal fonds is opgericht en dat er een prijs voor diaconale projecten wordt uitgereikt. Het is een buitengewoon goed idee om daar de naam van hoofdaalmoezenier Poels aan te koppelen. Hij is de man die het sociale gezicht van de kerk in ons bisdom op de kaart gezet heeft. Of anders gezegd: hij heeft het beslag in de pan gedaan; aan ons de taak om te voorkomen dat de pannenkoek aanbrandt."Dat diaconale werk wordt in Limburg gedaan door de bisdommelijke Dienst Kerk en Samenleving en door het Limburgs Diaconaal Fonds, die samen de tweejaarlijkse Doctor Poelsprijs instelden. Het Limburgs Diaconaal Fonds komt voort uit de erfenis van het voormalig Doctor Poelsfonds. Dit fonds was ooit bedoeld om jongeren de mogelijkheid te geven om via scholing zich in de samenleving te ontwikkelen. Het huidige fonds wil m.n. kwetsbare medeburgers ondersteunen en een stimulering geven aan sociale en diaconale projecten in de provincie Limburg. Een van de taken is om m.n. ook, in samenwerking met de dienst Kerk en Samenleving, aan sociale en diaconale projecten om de twee jaar de Doctor Poelsprijs uit te reiken. Dit jaar voor het eerst. Doctor Poels was ooit een van de meest toonaangevende aalmoezeniers van Sociale Werken in de provincie Limburg.Twintig projecten waren in de race om de prijs in de wacht te slepen, waarvan er uiteindelijk vijf genomineerd werden. Naast het Exodushuis in Heerlen waren Theater Vergeet Het Maar, Alzheimer Noord Limburg, Consuminderhuis Ons Genoeg uit Landgraaf, Inloophuis BieZefke uit Sittard en Wijkpastoraat De Vrank uit Heerlen. De verhalen van alle twintig projecten zijn gebundeld in de brochure 'Samen leven; de gewoonste zaak van de wereld’. Ze geven een beeld hoe in Limburg het sociaal maatschappelijk middenveld actief is; voorbeelden van hoe jong en oud betrokken is bij de samenleving.Voorafgaand aan de prijsuitreiking waren er een aantal inleidingen. Zo sprak prof. dr. Erik Borgman, theoloog aan de Universiteit van Tilburg, over het Katholiek Sociaal Denken en de betekenis daarvan voor het samenleven in de huidige samenleving. Bisschoppelijk vicaris Wim van Meijgaarden sss, hoofdaalmoezenier van de Dienst Kerk en Samenleving, presenteerde het beleidsplan 2013-2016 van zijn dienst aan de bisschop en de gouverneur. Hierin geeft de dienst de beleidslijnen aan voor haar werk, als één van de maatschappelijke organisaties in de provincie, voor de komende jaren.

Naar volledige tekst toespraak bisschop >>

Meer informatie over het Exodushuis Heerlen >>

(Tekst: Gijsbrecht Dieteren; foto's: Frans van Galen)

     
     
     
     
     
Susteren-Echt