Conferentie over armoede in Limburg

De Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom organiseert samen met andere instanties uit de Euregio op 31 maart een oecumenische conferentie over de vraag hoe kerken in de Euregio kunnen bijdragen om de verruwing in de maatschappij tegen te gaan. 

Lees verder >> 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt