Column XI 2015

LICHT IN DUISTERNIS

Apocalyps now!
Een film uit de jaren zeventig
in het kielzog van de Vietnamoorlog.

Gewelddadig, oorlogstaferelen
met veel explosies en vernietiging
van mensen en natuur.

Een pandemonium, waar het lijkt
of het laatste uur
van de wereld heeft geslagen.

Ik denk dat als je woont
in Parijs, of in Beiroet,
in Bagdad of in Aleppo
of in een van die vele plaatsen in de wereld
waar dreiging van terroristen
of zelfs letterlijk aanslagen plaats vonden
dat er dan herinneringen opdoemen
aan die gruwelijke oorlogsfilm.

En menigeen zal hebben gedacht,
dat zijn laatste uur wel erg dichtbij komt.

Ook de Bijbel herinnert er trouwens aan
dat ooit ons laatste uur slaat
en dat dan de maat genomen wordt van ons leven.

Dat alles leidt tot somberheid en angst
en zelfs raken soms kinderen al van de kook.
We beginnen als christenen overigens
deze weken aan de advent,
de voorbereidingstijd van Kerstmis,
Christus geboorte, het feest van het Licht.

Met dat licht zit het wel snor!
Dat is in onze straten  in de kersttijd
volop aanwezig.

Maar waarom is Jezus dat licht in de duisternis?
Voor wie in God gelooft
als onze Schepper en Vader
is het onmogelijk aan te nemen
dat hij een wrede vader is
die ons het kostbaarste wat je hebt, het leven,
eerst geeft, om het weer definitief verloren te laten gaan.

Integendeel! Hij heeft ons zijn Zoon gezonden
Jezus Christus, die ons
de weg door dit leven is voorgegaan
door lijden en dood naar leven en naar God.

+ Frans Wiertz
Bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt