Column X 2015

Onder de streep

Heel wat mensen
zullen zich afvragen:
“Wat blijft er over van mijn leven?
Wat is écht van belang?“

Wat telt onder de eindstreep?

Zijn dat kinderen en kleinkinderen?
Zijn dat gehaalde examens,
een oplopende carrière of een bankrekening?
Is dat een goed huis of mooie tuin?

Of zijn er nog andere dimensies van belang
als liefde, trouw, overgave en geloof?

In het evangelie van Matheus, hoofdstuk 25,
horen we waaraan een christen zal worden gemeten.

Het komt erop neer,
hoe we zijn omgegaan met noodlijdenden,
hongerigen, naakten,
gevangenen, en vreemdelingen.

Door heel het evangelie heen horen we:
wie zich vastklampt aan het leven
zal het verliezen,
maar wie durft prijs te geven zal het vinden.

Overigens het verhaal van de jonge man
die Jezus vroeg:
“Wat moet ik doen om bij God uit te komen”
is er om ons te waarschuwen.
Hij kreeg als antwoord:
“verkoop alles wat je bezit en volg mij”.

Dat was hem natuurlijk te kras.
Omdat hij vele goederen bezat.
Het was een prima man,
die zijn best deed in het leven.
Maar alles prijsgeven, is te veel gevraagd.

Toch weten we uit het gewone leven,
uit de relatie met mijn vrouw of man,
met ouders en kinderen, met vrienden,
dat die betrekkingen alleen maar goed zijn
als ik kan prijsgeven.
Als ik alle ruimte voor mezelf opeis,
knapt iedere relatie.

Liefde en geluk Is afhankelijk,
niet van pakken en grijpen,
maar van geven en prijsgeven.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt