Column VIII 2015

Kapelaan Naus

Tal van herdenkingen waren er
dit jaar vanwege het einde van de
de Tweede Wereldoorlog
zeventig jaar geleden.
 
Recentelijk las ik de indrukwekkende biografie
die vorig jaar voor de familie is uitgegeven
van kapelaan Jacques Naus uit Egchel.
 
Hij is een van de vele priesters
van ons bisdom, die betrokken
bij het verzet tegen de Duitsers
in een concentratiekamp terecht kwamen.
 
Hij is daar uiteindelijk bezweken,
enkele dagen vóór de bevrijding.
 
Hij werd op 25-jarige leeftijd
In 1938 priester gewijd in Roermond.
In 1939 werd hij kapelaan
aan de St.Martinusparochie in Venlo.
 
Hij is heel actief in het jeugdwerk: de Jonge Wacht.
Na de bezetting door de Duitsers
werd de katholieke jeugdbeweging opgeheven.
Katholieke Actie kwam ervoor in de plaats.
 
Eind 1942 begon het verzet zich te organiseren.
Kaperlaan Naus heeft in de organisatie daarvan
in Limburg een belangrijke rol vervuld.
 
In de zomer van 1942 nam hij
met enkele andere priesterts het initiatief
om het netwerk dat de kerk betekent
voor de verzetsorganisatie aan te spreken.
Hij nodigde priesters uit uit hgeel Limburg
om in hun regio's verzetsgroepen op te zetten.
 
Voorname taak was het opvangen en
doorgeleiden van Engelse piloten,
het helpen onderduiken van joden en
anderen die door de Duitsers werden bedreigd,
het verschaffen van persoonsbewijzen en voedselbonnen.
 
Van augustus 1943 moet hijzelf onderduiken
op verschillende plaatsen in Limburg,
Maar blijft met zijn fiets rondtrekken voor het verzet.
 
Op 21 juni 1944 is hij met zeven anderen
in Weert bij een vergadering verraden.
 
Hij komt uiteindelijk in het concentratiekamp Bergen-Belsen.
Daar is hij weldadig voor velen als priester aanwezig.
Hij sterft uitgeput, enkele dagen voor de bevrijding.
 
+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt