Column V 2015

Passiespelen Tegelen

Op 10 mei aanstaande
start het nieuwe seizoen
van de Passiespelen in Tegelen.

Om de vijf jaar komt
een groot gedeelte van de bevolking
in beweging in Tegelen
rond de passiespelen.

Lang tevoren wordt er al gepland,
wordt de tekst nog eens ter hand genomen,
wordt een regisseur aangezocht.
De spelers komen bij elkaar.
De rollen worden verdeeld.

In menig gezin zijn er mannen en vrouwen,
jongens en meisjes betrokken
bij dit vijfjaarlijkse Tegelse gebeuren.

Het lijden en sterven van Jezus
lijkt overigens ook in onze geseculariseerde tijd
aan aandacht en inspiratie niet in te boeten.

In de Goede Week werd, ditmaal vanuit Enschede,
ook dit jaar weer ‘The Passion’ uitgezonden.
Miljoenen mensen volgen dan
het lijdensverhaal van Jezus via televisie
in een setting van hedendaagse liederen,
zangers en acteurs.

En ik vernam dat in sommige parochies
dit jaar de musical ‘Jesus Christ Superstar’,
en in andere parochies een tocht met kruis,
net als in ‘The Passion’ met hedendaagse liederen,
is uitgevoerd.

En het lijkt wel of de uitvoering van de ‘Matthäus Passion’
elk jaar nog wint aan belangstelling en deelname.

Terwijl het soms lijkt of in ons christelijk Europa
voor velen Christus uit het zicht is geraakt,
blijkt voor vele anderen
Zijn leven, en vooral Zijn lijden, dood en verrijzenis
aangrijpend, herkenbaar in het eigen leven.
En soms een openbaring.

In Tegelen is het concept dit jaar
het concept van de evangelies,
geschreven vanuit het perspectief van de Emmausgangers.

Van de verrezen Jezus. die met ons meeloopt.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt