Column oktober 2014

70 jaar bevrijding

Afgelopen 12 september
was het precies 70 jaar geleden
dat de eerste Amerikanen
als bevrijders bij Mesch
de Nederlandse grens passeerden.

Zuid-Limburg werd daarop grotendeels bevrijd,
maar in Noord-Limburg
zou het nog maanden duren
en veel verwoesting en verdriet kosten
eer ook daar de oorlog was afgelopen.

Bij alle herdenkingen
moest ik terugdenken aan september 1984,
toen de bevrijding 40 jaar geleden was.

Ik verving de pastoor
in een klein dorpje in Zuid-Limburg.
Vóór de H.Mis spraken me de misdienaars aan,
een broer en zusje van rond de tien jaar:
“Pestoeër, v’r zint huu veertig joar bevrijd,
…. durch de Duitsers”,  zei het jongetje.
“Nee jong”, zei het meisje, “durch de Amerikanen!”
“Och”, het broertje weer: “dat is toch hetzelfde”.

Een kinderdialoog, die ik nooit meer vergeten heb!

Natuurlijk als je langs het grote
Amerikaanse kerkhof komt in Margraten,
dan is dat natuurlijk niet hetzelfde.
Maar vanuit een perspectief van kinderen:
na 40 en 70 jaar verbleken de oude vijandelijkheden.

Belangrijk is nog slechts
dat we bevrijd zijn:
vrij van verdrukking en een vreemde bezetter.
Dat in ons land en in West-Europa
de grote oorlog eindigde.

Ook kinderen krijgen via de media mee
dat op vele plaatsen in de wereld
-  en ik hoef ze u niet te noemen  -,
moeders met kinderen op de vlucht zijn,
huizen worden vernietigd.
Ook kinderen zien kinderen en oude mensen die lijden
en vaders en broers die strijden.

Mogen we God danken voor die 70 jaar
betrekkelijke vrede in onze streken
en God danken voor engelen die vrede brengen.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt