Column maart 2014

Kameroen:
een krachtige kerk

Waarom een bezoek aan Kameroen?

Allereerst lagen er sinds jaren
uitnodigingen door diverse bisschoppen.

Bovendien zijn er verschillende missionarissen
werkzaam geweest en nóg vanuit Limburg.

Maar belangrijker nog is,
dat we ons allen realiseren,
dat we tot een wereldkerk behoren.

Dat hun armoede ook onze armoede is.
Dat hun rijkdom ook onze rijkdom is.
En dan is het niet ondenkbaar
dat we kunnen delen in spirituele rijkdom elders.
Beseffend dat we wellicht materieel
hun armoede kunnen verlichten.

Begin februari mocht ik zo
de katholieke kerk van Kameroen ontmoeten
door bezoeken aan parochies, scholen,
bisschoppen, twee katholieke universiteiten.

Kameroen telt 8 miljoen katholieken,
op een bevolking, ongeveer zo groot als in Nederland.

Het is een bloeiende kerk,
met niet zo heel veel priesters,
die vooral gedragen wordt door het geloof
van katholieke ouders en kleine gemeenschappen.

Zoals in vele vitale gebieden in de kerk
komen in Kameroen de mensen ook door de week
nog eens in groepen bij elkaar
om te bidden en zorg voor elkaar te dragen.

Het is een model van kerkopbouw,
zo oud als de 'Handelingen van de Apostelen'.

Bij een bezoek aan een jong en arm bisdom Bafang
had de bisschop me gevraagd
of ik niet de priesterwijding wilde leiden
van de tweede nieuwe priester in dat bisdom.
En een dag later de vormselviering
van 146 jonge mensen en vele volwassenen.

Beiden waren ontroerende
en indrukwekkende Afrikaanse liturgieën.

De litanie van alle heiligen bij de priesterwijding
kan in de hemel zélf nauwelijks feestelijker klinken.

En de communiegang
van de nieuw gevormden en de 2000 eromheen
deed denken aan de wonderbare broodvermenigvuldiging.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt