Column juni 2013

LENTEBODEN?

Kunstenaars en schrijvers
worden vaak beschouwd
als mensen met fijnzinnige
voelsprieten voor ontwikkelingen
in de samenleving.

De laatste decennia
keken verreweg de meeste
schrijvers in het Nederlands taalgebied,
wat geloof en religie betreft,
eerder sceptisch om in wrok,
of zagen het als een achterhaalde fase.

Opmerkelijk is dan,
dat dit jaar twee romans verschenen
van gerenommeerde auteurs,
die een andere toon zetten.

Van Leon de Winter de roman “VSV”:
een verhaal over verantwoording,
die we aan het einde van ons leven moeten afleggen
om eeuwige rust te kunnen vinden.

En van Tommy Wieringa: “Dit zijn de Namen”.
In deze roman twee verhalen die elkaar ontmoeten:
een man die zijn joodse wortels ontdekt
en geleidelijk ook zijn verbondenheid vindt
met zijn volk en geschiedenis,
met zijn bijbelverhalen
en met zijn oudtestamentische God.
En een groep die door een barre tocht door de woestijn
verwordt tot elkaar bedreigende lotgenoten,
die zich toch geleid weten naar
wat je het beloofde land zou kunnen noemen.

Zeker zo interessant is
dat Tommy Wieringa voor zijn roman
dit jaar de Libris Literatuur Prijs heeft ontvangen,
en bij die gelegenheid voor het NOS-journaal
het woord voerde over zijn leven.

Hij vertelde vele jaren
over de wereld te hebben gezworven.
En daarbij heeft hij zich gerealiseerd
dat 96% van alle wereldbewoners in God gelooft.
4% gelooft dus niet in God, aldus Tommy Wieringa.

En hij stelde vervolgens laconiek vast:
’‘de meesten in deze zaal
(die de literatuurprijs Libris nu vieren)
behoren tot die vier procent’’.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt