Column januari 2015

Geen slaven maar broeders en zusters

Als een wervelwind
werkt onze paus Franciscus,
die onophoudelijk in woord en daad
de kerk en de wereld fris opschudt
met boodschappen recht uit het evangelie.

Zo ook weer in zijn nieuwjaarsboodschap
met als thema: slavernij.

Een eerste reactie zou kunnen zijn:
de slavernij is toch al in de 19e eeuw afgeschaft.
Waar praten we nog over?

Inderdaad. Al zijn de gevolgen ervan
nog over heel de wereld tastbaar
in ongelijkheid en discriminatie.

Maar het gaat de paus vooral
om slavernij in ónze dagen.

En nu kunnen we allen wijzen
naar landen in ver-weg-istan
waar zeker nog onmenselijke vormen
van onderdrukking van vrouwen
en werkverhoudingen bestaan
en kinderarbeid aan slavernij gelijk.

Maar laten we nu eens naar onszelf kijken.
Naar onze zogenaamd beschaafde wereld.

Is er niet zelfs in ons land sprake van slavernij?
Als je hoort van vrouwenhandel en prostitutie
en van uitbuiting, afpersing
en diverse vormen van slecht betaalde seizoensarbeid.

Daarnaast hebben we nog veelvoorkomende vormen
van slavernij en verslaving overal om ons heen.

Hoeveel mensen zijn niet verslaafd
aan alcohol en drugs?
Ieder die daaronder gebukt gaat
weet goed in welke dwingende afhankelijkheid
een mens terecht kan komen.
En hoe gaat de omgeving daaronder niet gebukt?

Makkelijke oplossingen zijn niet gegeven.
Maar wie met hulp de weg vindt naar buiten,
weg van opsluiting in afhankelijkheid,
kan een vrij mens worden.

Als we beseffen dat we broeders en zusters van elkaar zijn,
immers God is ons aller Vader,
dan laten we elkaar niet stikken in slavernij,
maar helpen elkaar op weg naar de vrijheid.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt