Column januari 2014

Avanti, avanti!

Bij de jaarwisseling
wordt een aantal dagen
teruggekeken naar het voorbije,
maar dan weer snel
staan de wegwijzers gericht op het nieuwe jaar:
wat hebben we te verwachten
in economie, politiek of kerk?

Nog belangrijker lijkt:
wat is uw toekomstverwachting
in studie, job, liefde en gezin?

Toevallig viel december 2013 samen
met het Ad Liminabezoek
van de Nederlandse bisschoppen
aan de graven van de apostelen
en dus ook aan de paus.

Het leek een geschikt moment
om eveneens terug te zien
en vooruit te kijken voor zover
het de Nederlandse katholieke gemeenschap betreft.

Opmerkelijk was dat de paus zelf
aandachtig luisterde naar de beschrijving
van de kardinaal van de Nederlandse situatie,
maar heel snel woorden in de mond nam
als ‘esperanza’ - wat  ‘hoop’ betekent -
en  ‘avanti!’ - wat ‘vooruit!’ wil zeggen.

En er mediterend op wees,
dat we als christen, priester en bisschop
ons hele bestaan bouwen op de Blijde Boodschap,
waar we vernemen
dat Gods Zoon in de wereld is gekomen
om ons voor te gaan naar God
op een weg, dé Weg, die leidt
via lijden en dood naar leven en toekomst bij God.

Vandaar is er voor degenen
die Zijn leerlingen zijn, die Hem volgen,
alle reden tot blijheid en veerkracht.
Er is immers altijd toekomst,
ook na moeilijkheden, lijden,
ja zelfs na falen, zonde en schuld.

Zodoende riep hij óns,
maar ook heel de geloofsgemeenschap toe:
‘avanti, avanti’ : op weg naar God,
die op ons toekomt,
vaak in de gestalte van zwakke en arme mensen.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt