Column januari 2013

40 JAAR DE SLEUTEL

Om even bij stil te staan:
het bisdomblad 'De Sleutel'
eerst 'Informatiebulletin' geheten,
bestaat intussen 40 jaar.

In 2000 jaar kerkgeschiedenis
slechts een oogwenk, maar toch...

De laatste veertig jaar zijn
voor de Nederlandse kerk
bepaald niet kabbelend voorbijgegaan.

`Hoe God verdween uit Jorwerd'
is de titel van een veelgelezen boek
van Geert Mak.

God is natuurlijk niet verdwenen uit Limburg,
maar wel uit de harten van nogal wat mensen
door toenemend individualisme
en daarmee verbrokkeling van het wij-gevoel
dat bij een gemeenschappelijk gedragen geloof
onder meer in gebed en liturgie tot uiting komt.

Ook een gezamenlijk beleden
tekortschieten tegenover God en de ander
is voor velen weggevallen.

Dat betekent natuurlijk niet
dat kwaad en catastrofen ontbreken,
maar wel dat we snel zoeken naar een oorzaak
die dan niet bij ons ligt, maar elders.

Dat alles heeft in de Kerk van de laatste 40 jaar,
maar natuurlijk ook in de weergave in 'De Sleutel'
zijn sporen nagelaten.

In het volle besef dat Jezus Christus dezelfde is,
gisteren, vandaag en morgen,
sinds 2000 jaar voor ons dé Weg, de Waarheid en het Leven,
dé weg ook naar die voor velen onbekend geworden God
kijken we sinds geruime tijd vooral naar de toekomst.

Hoe moeten we de Kerk in onze streken, in West-Europa,
voorbereiden op de Kerk van over 40-50 jaar?

Er is voor 'De Sleutel' en zijn lezers nog veel te doen:
ga op pad naar Jezus, met als routekaart
de 'Handelingen van de Apostelen'!!

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt