Column IV 2015

Christus is verrezen

Deze paaswens “Christus is verrezen”
klinkt in de orthodoxe landen
na een uitbundige paasliturgie.

Mensen vallen elkaar in de armen
en spreken de paaswens uit,
vaak met tranen van vreugde.

Wij in onze streken
zijn wat nuchterder in onze uitingen
en komen niet veel verder
dan een ‘zalig Pasen’ maximaal.

Toch gaat het met Pasen
om de kern, het hart van ons geloof.

Paulus zegt:
‘Als we niet geloven dat Jezus is verrezen,
dan is ons geloof waardeloos!’
Immers als wij in Christus geloven
zullen ook wij met Hem mogen beleven
wat Hij ons heeft beloofd:
een leven bij de Vader in de hemel.

Natuurlijk weet ik, dat dit voor veel mensen
zeker in onze dagen moeilijk is om aan te nemen.
Maar de bezwaren en twijfels
vind je ook al in het evangelie.

De leerlingen blijven wat onzeker
tot de Heilige Geest van Pinksteren
over hen kwam en hen in vuur en vlam zette.
En we horen van de apostel Thomas,
die het niet kan geloven
als hij niet de hand in Zijn wonden kan steken.

Maar Jezus zelf zal tegen hem zeggen:
‘Zalig zij die niet zien en toch geloven!’

Sinds dat eerste begin van de Kerk
zijn de volgelingen van Jezus
op zondag, de dag van de verrijzenis, bijeengekomen
en hebben ze maaltijd gevierd.
Immers had Hij niet gezegd:
‘Doet dit tot Mijn gedachtenis.’

En vanuit dat verrijzenisgeloof
zijn de christenen de eeuwen door bijeengekomen
overal ter wereld,
in vertrouwen op Jezus’ belofte,
in hoop en in barmhartigheid.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt