Column III 2017

MISSIONAIRE KERK

De Vasten is sinds enkele decennia
de tijd waarin we in de kerk
geld inzamelen voor missieprojecten.

Dat komt voort uit het idee
dat we geen vastentrommeltje
meer hebben,
maar wel iets van onze overvloed
willen delen met mensen elders
die het een stuk slechter
getroffen hebben.

Dat is nog steeds een heel goed idee:
iets uit je eigen mond sparen
om het met anderen te delen.
Ook dit jaar voert Vastenactie
weer campagne.

Maar er is nog iets
waarvoor ik in deze Vastentijd
aandacht wil vragen.

Namelijk, dat we niet alleen
materiële zaken
met elkaar mogen delen,
maar ook ons geloof.

Als gedoopte christenen
horen we allemaal
bij een missionaire kerk.
Een kerk die naar buiten treedt
en een Blijde Boodschap deelt.

Christus heeft het zelf
tegen zijn leerlingen gezegd:
“Ga uit over de wereld
en verkondig het evangelie.”

Die opdracht geldt nog steeds
voor iedereen die Zijn leerling wil zijn.
Dus ook voor ons.

We zijn allemaal een beetje missionaris.
We mogen allemaal vertellen
over ons geloof
en onze persoonlijke relatie met Jezus.

Zijn Boodschap mogen we delen
met ieder die haar horen wil.
 

+ Frans Wiertz,
bisschop van Roermond


 

 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt