Column III 2016

CRAZY MAN

In het evangelie komen we een man tegen
die door de evangelist “crazy” genoemd wordt
en die roept: “Jezus van Nazareth,
wat hebben we met u te maken!”

Volgens een studie van het Sociaalplanbureau
is dat niet langer de opvatting van een eenling,
maar nu van de helft van de Nederlandse bevolking,

Natuurlijk zijn die mensen niet gek of dom.
Het zijn vaak lieve mensen uit onze eigen omgeving,
niet zelden onze kinderen of kleinkinderen,
onze vrienden en kennissen.

Velen zullen niet zozeer
Jezus toeroepen als de man in het evangelie,
maar eerder onverschillig zijn
of gewoon onbekend met hem.

Natuurlijk is het voor gelovige mensen verdrietig
als het hen, óns, kennelijk maar moeilijk lukt
om aan volgende generaties duidelijk te maken
waarom Jezus voor ons mensen zo belangrijk is.

Mopperen of kwaad worden is daarbij volslagen onterecht.

Nee, we moeten ons afvragen
wat de huidige generatie gelovigen en hun leiders
ontbreekt, zodat het beeld van Jezus
althans in onze streken, is verduisterd.

De eerste generatie leerlingen
was zo intens met Jezus verbonden
dat Paulus kon zeggen:
“Ik leef niet meer, maar Jezus leeft in mij!”

Volgen wij Jezus zo radicaal
in Zijn verbondenheid met de Vader in de hemel,
in Zijn barmhartigheid en zorg voor iedere mens?

Zijn wij geloofwaardig in onze vroomheid?
Is ons gebed van hart tot hart?
Vertrouwen we echt op God, Schepper van hemel en aarde?

En als we gemeten worden bij het laatste oordeel,
of we Jezus écht hebben nagevolgd:
hoe staat het dan met onze opvang van
hongerigen, dorstigen en naakten?
Hoe staat het dan met ons bezoek aan zieken
met onze opvang van vreemdelingen?

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt