Column I 2016

'T IS MICH EGAAL

Hoe vaak hoor je dat niet,
en hoe vaak zijn we wellicht zelf geneigd
te denken of te zeggen:
“Het is mich egaal!”

We worden bijna elke dag
opgeschrikt door nieuwe problemen of rampen
in de grote wereld of in de kleine.

Oorlogen en conflicten
die bijna onontwarbaar lijken:
tegen Assad of toch maar met hem?
Tegen Poetin of toch maar samenwerken?

Vóór een Europese Unie,
of toch maar liever niet?
Herbergzaam voor vluchtelingen,
maar liever niet teveel.

En ook in de kleine wereld:
moet ik kinderen nu vrij opvoeden,
of toch liever met regels?
Als mij iemand pijn doet,
moet ik wel vergeven, maar ook vergeten?

Paus Franciscus heeft met nieuwjaar
een vredesboodschap uitgegeven.
Zoals altijd goed om je oren te spitsen.

Het gaat om onverschilligheid:
“’t is mich allemoal egaal!“

De paus zegt:
“Overwin de onverschilligheid en bereik de vrede”.
Hij noemt onverschilligheid
de grootste bedreiging van de mensheid.

We eindigen dan in een samenleving
waar niemand zich verantwoordelijk weet,
in een egoïstische samenleving.

De paus onderscheidt drie vormen van onverschilligheid:
Onverschilligheid tegenover God.
Onverschilligheid tegenover de naaste.
Onverschilligheid tegenover de schepping.

Wie van ons zou er nu een zootje van willen maken?
Wat het klimaat betreft,
was Parijs een goed begin,
waar bijna 200 landen het eens werden
over een gezamenlijke aanpak!

+ Frans Wiertz
Bisschop van Roermond 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt