Column februari 2014

Kostbaarste geschenk

Wat is het kostbaarste geschenk
dat u hebt ontvangen?

Sommigen zullen zeggen:
"Mijn man of mijn vrouw".

Anderen voluit: "Mijn kinderen".

En zeer velen zullen
het leven zélf als het
kostbaarste geschenk beschouwen
dat ze hebben gekregen.

Je hebt op de ontvangst daarvan
zelf immers totaal geen invloed gehad.
Je ontvangt het leven van je ouders.
En gelovige mensen zullen
het leven als een geschenk van God ervaren.

Voor veel christenen geldt bovendien
dat Jezus als kostbaarste geschenk
ons de Eucharistie heeft nagelaten:
Hij heeft ons Zichzelf nagelaten
onder de gedaante van brood en wijn.

Dit jaar vieren we het Jaar van de Eucharistie.
Het is dit jaar 750 jaar geleden
dat paus Urbanus IV Sacramentsdag heeft ingesteld.
Hij deed dat op voorstel van Juliana van Cornillon,
een zuster uit Luik, dus uit onze streken.

En sindsdien wordt over heel de wereld
het Heilig Sacrament op die dag of de zondag erna gevierd,
vaak door processies, zoals in veel Limburgse parochies.

We trekken dan met het Allerheiligste,
met God-onder-ons in de gedaante van brood
door de straten, die soms versierd zijn,
met harmonieën, fanfares, schutterijen en koren.
En soms hebben mensen hun ramen
met een bloemetje of kaars ter begroeting opgesierd.

Elkeen die dan knielt voor het Allerheiligste
stelt daarmee een teken van geloof.
Voor gewoon brood kniel je niet.

Dankbaar en een tikje trots ben ik er wel op
dat de verering van het Heilig Sacrament
vanuit onze streek wereldwijd is verbreid.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt