Column december 2013

Stille nacht!

Dit jaar ontstond
na de rel rond Zwarte Piet
een bizarre rel rond 'Stille nacht'.

Hoe vaak heb ik het moeten horen:
"Die lelijke bisschoppen
willen Stille Nacht afschaffen.
Waar houden ze zich mee bezig!"

Onzin, kolder. Wat mij betreft.

Wees gerust: ik zing 'Stille nacht'
met Kerstmis uit volle borst.
En natuurlijk ook de andere kerstliedjes.

Door welk misverstand
of welke miscommunicatie
zo’n bericht ook ontstaan is,
(ik hoop tenminste niet boosaardig)
het is in elk geval totaal onjuist en absurd.

Hoe dan ook,
plotseling blijkt hoezeer we
aan onze tradities hechten. Ook de katholieke.

Veel belangrijker is,
of we de stille nacht ingaan
met ook nog een ander lied op de lippen:
'Nu syt wellecome!'
In de maand december bereiden velen
zich op allerlei wijzen voor op de kerst.
U weet, deze tijd van voorbereiding heet advent.

Natuurlijk verwachten we met Kerstmis
het feest van Jezus’ geboorte,
En we bereiden ons voor op dat feest.

Maar aan de hand van de liturgie
volgen we ook de verwachting van het Oude Testament,
van de grote profeten, op de Messias.

En uiteindelijk leven we mee met Maria
die haar kindje verwacht
dat Jezus (Hij die redt) genoemd zal worden.

Ik hoop dat u met mij
in de kerstnacht uit volle borst
het eeuwenoude kerstlied 'Stille nacht'
zult zingen en de andere kerstliederen.

En van harte mee zult instemmen met:
'Nu syt wellecome' in mijn hart!

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt