Christus Koning: einde kerkelijk jaar

Op zondag 23 november viert de katholieke kerk het hoogfeest van Christus Koning van het heelal. Het is tevens het einde van het kerkelijk jaar.
 De viering van het feest van Christus Koning dateert uit 1925, toen paus Pius XI tot de instelling ervan overging. Aanvankelijk gold de laatste zondag van oktober als het feest van Christus Koning. Sinds 1969 is dit de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Is de viering van het feest recent, het idee van het koningschap van Christus is al heel oud. In de bijbel zelf wordt Hij al verschillende malen 'koning' genoemd. Maar hierbij moet Jezus niet gezien worden als een wereldse machthebber die zetelt op een gouden troon en bevelen geeft aan onderdanen. Déze koning is een herder met maar één zorg: er zijn voor Zijn mensen en vooral voor de minsten. Het feest van Christus Koning verwijst naar het Rijk waarin juist de armen en kleinen gezien zullen zijn; naar het eeuwig leven.

Aan u o koning der eeuwen
Oudere katholieken zullen het nog wel kennen. Het lied 'Aan U, o Koning der eeuwen'. In de tijd van het Rijke Roomse Leven was het een soort strijdlied, waarin Christus wordt bezongen als de koning van het heelal. Het werd gezongen bij grote kerkelijke plechtigheden en op het feest van Christus Koning. Volgens sommigen is het lied een Christus-hulde en past het bij dit feest. Volgens anderen komt het lied voort uit de strijd van het ultramontanisme en het dogma van de onfeilbaarheid van de paus (1870) en werd het in 1871 als slot van een Pius-cantate met tekst van dr. Schaepman en toonzetting van Johan Vermulst ter ere van paus Pius IX geschreven. Hoe het ook zij, tegenwoordig wordt het lied vooral ter ere van Christus ervaren en gebruikt en die beleving rechtvaardigt dan het feitelijke gebruik.

Kerkelijk jaar
Het liturgische kerkelijk jaar is een reeks van liturgische feesten en vieringen die over de kringloop van een jaar verspreid zijn en elk jaar terugkomen. Het kerkelijk jaar begint in de Katholieke Kerk op de eerste zondag van de advent en eindigt op het feest van Christus Koning. Na Pasen, de verrijzenis van Christus, is kerstmis het belangrijkste feest in dit kerkelijk jaar. Hierna volgen Pinksteren en Hemelvaartsdag.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt