Diocesaan administrator en hulpbisschop

Diocesaan administrator tijdens Sede vacante

De zetel van het bisdom Roermond is sinds 2 december 2017 vacant. Op die dag is mgr. Frans Wiertz officieel met emeritaat gegaan. Hij was ruim 24 jaar bisschop van Roermond. Het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond heeft op 4 december 2017 Mgr. Dr. Hub Schnackers gekozen tot diocesaan administrator van het bisdom Roermond. Hij zal het bisdom besturen totdat paus Franciscus een nieuwe bisschop voor Roermond heeft benoemd en deze zal zijn aangetreden. 

Mgr. Schnackers werd op 25 november 1946 geboren in Bocholtz. Hij studeerde theologie in Heerlen en in Regensburg, waar hij promoveerde bij prof. dr. Jozef Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI. Mgr. Schnackers werd in 1974 tot priester gewijd. Sindsdien bekleedde hij diverse functies in het bisdom Roermond. Zo was hij onder meer pastoor van Heer, deken van Kerkrade en pastoor van de H. Lambertusparochie en H. Catharinaparochie in Kerkrade. Sinds 1995 is hij bisschoppelijk vicaris en sinds 1999 vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Tegelijkertijd is Mgr. Schnackers pastoor van de H. Martinusparochie in Vlodrop. Mgr. Schnackers laat weten dat hij de komende maanden het beleid van Mgr. Wiertz zal voortzetten. Ook zal hij zijn taak als administrator uitvoeren in collegiaal overleg met hulpbisschop Mgr. Everard de Jong.  


Hulpbisschop

Hulpbisschop van Roermond en titulair-bisschop van Cariana is sinds 1999 mgr. dr. Everardus Johannes de Jong.

Uitgebreid curriculum vitae >>


 

 

  


Emeritus-bisschop 

Sinds 1993 tot 2 december 2017 was mgr. Frans Jozef Marie Wiertz bisschop van Roermond. Uitgebreid curriculum vitae >>


 

 

 

 

 

 

Overzichtlijst bisschoppen van Roermond


Met een kleine onderbreking tussen 1801 en 1853 bestaat het bisdom Roermond ruim 450 jaar. Het werd opgericht in 1559. De huidige bisschop is de 23e in een lange rij van voorgangers.

Lijst bisschoppen van Roermond >>


 

 

 

 Bisschopskerk


Sinds 1661 is de in 1410 gebouwde Sint-Christoffelkerk in Roermond de bisschopskerk.
Hier staat de 'cathedra', de bisschopstroon. 

Website Sint-Christoffelkathedraal >>

 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt