28 april: Heilige Montfort: Congregatiestichter en apostel van Maria

Het jaar 2015 is door paus Franciscus uitgeroepen tot 'Jaar van het Godgewijde leven'. In een serie artikelen belichten we dit jaar maandelijks een bijzondere religieus, die ook een link met Limburg heeft. In deze tweede aflevering: de heilige Louis Marie Grignion de Montfort. Hij is beter bekend als de heilige Montfort, stichter van de paters Montfortanen, de zusters Dochters der Wijsheid en de broeders van Sint Gabriël.

De Montfort werd in 1673 in Montfor-sur-Meu in Bretange geboren. Zijn eigenlijke familienaam luidde Grignion. Hij voegde daar later zelf de naam van zijn geboorteplaats aan toe: 'Van Montfort'. In 1700 werd hij in Parijs tot priester gewijd. 

De jonge Montfort voelde zich aangetrokken tot een kluizenaarsleven, maar omdat hij de noden van de kerk zag, koos hij bewust voor de verkondiging. Als volksmissionaris trok hij door Frankrijk. Hij was niet altijd overal welkom, maar zijn motto luidde: "Als je de boodschap van het evangelie wil verkondigen, moet je klappen kunnen verdragen".

Al tijdens zijn leven stond De Montfort bekend als een groot Mariavereerder. Hij is dan ook bekend worden als 'Apostel van Maria'. Hij schreef ook veel. Zijn belangrijkste geschrift belandde na zijn dood in een kist en werd pas 126 jaar later uitgegeven: 'De ware Godsvrucht' handelt over de relatie van gelovigen met Maria. 

Hij riep ook priesters op om zich aan te sluiten bij zijn 'Gezelschap van Maria' en samen een 'compagnie' van Maria te vormen. Dit lukte ternauwernood. Bij zijn dood op 28 april 1716 had hij maar een handjevol volgelingen. Bij zijn heiligverklaring in 1947 waren de zusters, broeders en paters over de hele wereld verspreid. Momenteel zijn er zo'n 900 montfortanen, verspreid over 28 landen en drie continenten. 

In 1881 moesten de montfortanen Frankrijk verlaten en vestigden ze zich in Schimmert. In Nederland hebben de montfortanen momenteel nog twee vestigingen: in Schimmert en in Valkenburg-Houthem. Het beeld van de Heilige Montfort op bijgaande foto staat bij het klooster in Valkenburg. Foto: Kerkgebouwen in Limburg

Naar website Montfortanen in Schimmert >>>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt