Bibliotheek

De Diocesane Pastorale Dienst van het bisdom Roermond beschikt in haar pand aan de Roermondse Swalmerstraat over een bibliotheek bestaande uit ruim 5.500 boeken en meer dan 1.100 videobanden en andere audiovisuele materialen. Hier kunnen belangstellenden zich melden en om uitleen vragen. Met name de studenten van onder meer catechistenopleiding Kairos maken er regelmatig gebruik van.


Onderstaand een inventarislijst om een indruk te krijgen van wat in de bieb te vinden is. Voor uitleen en nadere info: (0475) 386892 of mail naar: pastorale bibliotheek 

Inventarislijst DPD-boeken >>

Inventarislijst DPD-audiovisuele materialen >>
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt