Bezinning op het Woord

  

Zondag 21 januari 2018: Derde zondag door het jaar 

eerste lezing: Jona 3,1‑5.10
tweede lezing: 1 Kor.7,29‑31
evangelie: Mc.1,14‑20

Jezus nodigt uit

Je wil iemand overhalen om een andere weg in te slaan, om jou na te volgen. Om hem te overtuigen kun je allerlei argumenten gebruiken, positieve en negatieve. Je kunt iemand een beloning of een gelukkig leven in het vooruitzicht stellen als hij een bepaalde keuze maakt, of je kunt met straf dreigen als hij dat niet doet. Wat heeft het meeste effect? Als we de lezing uit Jona naast die van Marcus leggen, lijkt het of dreigen het beste resultaat geeft. Jona spoort de inwoners van Ninive aan zich te bekeren en zegt: “Nog veertig dagen en Ninive zal vergaan!” Een sterk dreigement. En het effect? Van hoog tot laag en van groot tot klein bekeert iedereen zich! 

Johannes en Jezus sporen aan tot bekering onder de belofte van de komst van het Rijk Gods, het Rijk van vrede en liefde, iets prachtigs en goeds. En het resultaat? Johannes wordt onthoofd en Jezus gekruisigd! 

Dus mag je de conclusie trekken dat de liefdevolle prediking van Johannes en Jezus niet, of maar zeer ten dele, werkt? Ik denk het niet. Jezus roept op tot bekering en nodigt ons uit Hem te volgen. We zien de vier apostelen, Simon, Andreas, Johannes en Jacobus, die Hem volgen. Zij keren zich om, laten hun oude beroep achter. Zij laten hun netten en zelfs hun vader met zijn personeel, achter om Jezus te volgen, een ongewisse toekomst tegemoet.

De Blijde Boodschap, de belofte van de komst van het Rijk Gods, is hen voldoende om zich tot Jezus te bekeren. En in alle tijden daarna, tot en met in onze tijd, zien we steeds weer mensen die hetzelfde doen: alles achterlaten en zich omkeren, bekeren naar Jezus toe en Hem volgen, waarheen Hij hen ook roept. En uiteindelijk is het aantal mensen dat ingaat op de uitnodiging van Jezus, die verdergaat met de oproep van Johannes, vele malen groter dan het aantal inwoners van Ninive.

Amor omnia vincit: de liefde overwint alles, de belofte van iets moois is uiteindelijk krachtiger en blijvender om mensen tot navolging aan te sporen dan dreigementen. En wat doen wij? Gaan wij op Jezus’ liefdevolle uitnodiging in of hebben wij zware dreigementen nodig?

Illustratie: Schilderij 'Roeping van de vissers' van Luc Blomme. Bron: De Bijbel in 1000 seconden.
 

Bezinning op het Woord

Bezinning op het Woord is een uitgave van Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het Bisdom Roermond. De uitgave is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de liturgie van de eucharistie. Bezinning op het Woord biedt een inleiding, een korte bezining, voorbeden en verwijzingen naar de teksten van de dagelijkse liturgie. 

 

Abonnement

Bezinning op het Woord verschijnt elke maand als handzame brochure. Kosten abonnement:

Particulieren Nederland/België: € 21,50
Parochie en kloosters in Nederland/België: € 24,-
Overige Europese landen: € 41,50
Buiten Europa: € 51,50

 

Administratie Bezinning op het Woord (BOHW)

Postbus 470
6040 AL  Roermond
abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt