Bezinning op het Woord

Zondag 21 oktober - 29e zondag door het jaar / Wereldmissiedag
 
1e lezing: Jes.53,10‑11
2e lezing: Hebr.4,14‑16  
Evangelie: Mc.10,35‑45 of 42‑45 

 

Dienaar zijn

“Jakobus en Johannes kwamen naar Jezus toe en zeiden: Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand moge zitten.” Ze zullen gedacht hebben: we waren de eerst geroepenen en we zijn ook direct gekomen. En wie het eerst komt, die het eerste maalt. Samen met Petrus en Andreas waren Johannes en Jakobus de eerst geroepenen. En had Jezus zelf niet aan zijn apostelen beloofd: “Voorwaar, Ik zeg u: bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid, zult ook gij die Mij gevolgd zijt, gezeten zijn op twaalf tronen en heersen over de twaalf stammen van Israël” (Mt 19,27.28). Dat hadden ze dus al binnen: zetelen op de twaalf tronen. En wat ze nu vroegen waren de twee tronen het dichtst naast de troon van Jezus in de hemel.

Maar is het hun om een plaats in de hemel te doen? “Toen de tien anderen dit hoorden, werden zij kwaad op Jakobus en Johannes.” Was het hun niet daarom te doen, dat ze een betere plaats kregen hier op aarde? De beste plaats boven de tien anderen. De tien anderen voelen zich door hen de loef afgestoken. Er zit eerzucht achter hun vraag aan Jezus. Ze stellen een vrome vraag naar een plaats in de hemel, maar er zit een bedoeling achter ten aanzien van hun collega’s op aarde.

Jezus is gericht op het bereiken van de laatste plaats. Dat was de inzet van zijn leven, dat was de inzet van zijn reis naar Jeruzalem en dat heeft Hij dan ook verkondigd in zijn drie lijdensvoorspellingen. Vlak voorafgaand aan deze scène heeft Hij de derde lijdensvoorspelling gedaan en dat is wat Hij nu nog eens gaat uiteenzetten als zijn levensprogramma en als zijn leer aan zijn leerlingen.

Waarom de anderen kwaad werden op wat Johannes en Jakobus wilden, was omdat zij daar zelf eigenlijk ook op uit waren. Maar daarvan zegt Jezus: in mijn Rijk gaat het erom, dat je de laatste plaats zoekt. Dat je geen misbruik maakt van je macht, zoals heersers over de volken. “Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn en wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen wezen.” Al dat groot willen zijn, dat groter willen worden dan de anderen, daar wordt niemand beter van, alleen jijzelf. Je kunt zien hoe het er al in het klein aan toe gaat. Eén kleine handeling van eerzucht, één vraag van deze twee leerlingen en meteen ontstaat er ruzie, een woordenwisseling. 

De Mensenzoon is gekomen om te dienen, door te genezen en te verkondigen, maar vooral dient Hij door zijn leven te geven. Door onze boosheid niet te beantwoorden met kwaad, maar met uiterste goedheid en liefde.

Afbeelding: Paus Franciscus wast de voeten van migranten op Witte Donderdag

 

Bezinning op het Woord

Bezinning op het Woord is een uitgave van Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het Bisdom Roermond. De uitgave is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de liturgie van de eucharistie. Bezinning op het Woord biedt een inleiding, een korte bezining, voorbeden en verwijzingen naar de teksten van de dagelijkse liturgie. 

 

Abonnement

Bezinning op het Woord verschijnt elke maand als handzame brochure. Kosten abonnement:

Particulieren Nederland/België: € 21,50
Parochie en kloosters in Nederland/België: € 24,-
Overige Europese landen: € 41,50
Buiten Europa: € 51,50

 

Administratie Bezinning op het Woord (BOHW)

Postbus 470
6040 AL  Roermond
abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt