Bestuursorganen

Het bisdom Roermond wordt in de eerste plaats bestuurd door de bisschop. Sinds 2 december 2017 is de zetel van Roermond vacant. Tijdens deze periode  - 'Sede Vacante' genaamd - is mgr. dr. Hub Schnackers diocesaan administrator, d.w.z. dat hij het bisdom bestuurt als waarnemer totdat de paus een nieuwe bisschop heeft benoemd en deze zal zijn aangetreden.

De bisschop van Roermond, en nu dus de diocesaan administrator, wordt bijgestaan door een staf. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van het bisdom. Het Kathedraal Kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop. Daarnaast zijn er nog enkele andere adviesorganen.


Staf van het diocesaan bestuur tijdens Sede Vacante

HEH. mgr. dr. H.J.G.M. (Hub) Schnackers (voorzitter)
diocesaan administrator

ZHE. mgr. dr. E.J. (Everard) de Jong
hulpbisschop

HEH. mgr. drs. A.G.M. (André) Franssen
gedelegeerde 

HEH. V.H.T. (Vincent) Goulmy
gedelegeerde

HEH. drs. E. (Ed) Smeets
gedelegeerde

HEH. dr. L.J.M. (Lambert) Hendriks
rector Grootseminarie Rolduc

HEP. W.M.J. (Wim) van Meijgaarden s.s.s.
hoofdaalmoezenier Sociale Werken

drs. ing. Frank Hamers
algemeen econoom

Matheu Bemelmans
woordvoerder/communicatieadviseur

mr. Gerrit Smulders
ambtelijk secretaris


Kathedraal Kapittel


 
 
Proost (voorzitter):
HEH. mgr. dr. Hub Schnackers (sinds 1992)
 
Kanunniken:

ZHE. mgr. dr. Everard de Jong
hulpbisschop (kanunnik sinds 1999)
 
HEH. mgr. Wilbert van Rens
deken van Sittard (kanunnik sinds 1991)

HEH. mgr. dr. Jan Vries
pastoor O.-L.V.-basiliek Maastricht (kanunnik sinds 1997)

HEH. Theo van Galen
pastoor van Vijlen, Lemiers en Holset (kanunnik sinds 1999)

HEH. mgr. dr. Ben Janssens
docent Grootseminarie Rolduc (kanunnik sinds 1999)

HEH. mgr. René Maessen
pastoor-deken van Thorn (kanunnik sinds 2005)

HEP. drs. Ton Storcken s.m.a.
pastoor van Gronsveld en Eckelrade (kanunnik sinds 2006)

HEH. mgr. ing. Rob Merkx
plebaan-deken van Roermond (kanunnik sinds 2009)

HEH. drs. Harrie Smeets
pastoor-deken van Venray (kannunik sinds 2015)

Heh. John Dautzenberg
pastoor-deken van Maastricht (kannunik sinds 2016)

Heh. dr. Lambert Hendriks
rector grootseminarie Rolduc (kanunnik sinds 2016)
 

 


Ere-kanunniken
(betreft eretitel, geen bestuurlijke bevoegdheid)

Heh. mgr. drs. André Franssen
(bisschoppelijk vicaris)

 
ZHE. mgr. dr. Jos Punt
(oud-kanunnik en oud-bisschoppelijk vicaris Roermond,
bisschop van Haarlem-Amsterdam)

HEH. mgr. Richard Schulte-Staade
(oud-pastoor en oud-rector heiligdom Kevelaer)

HEH. mgr. drs. Jos Schreurs
(oud-kanunnik en deken van Schinnen-Geleen)

HEH. mgr. Frans Vroemen
(oud-bisschoppelijk vicaris)

HEH. mgr. dr. Theo Willemssen
(oud-kannunik en oud-bisschoppelijk vicaris
en emeritus-deken van Roermond)
 
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt