April 2018

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl


Zondag 1 april

Pasen


Vandaag wordt wereldwijd door het Paasfeest gevierd, het hoogfeest van de verrijzenis van Jezus Christus. Het is het belangrijkste feest van de christenen. Hulpbisschop Everard de Jong is hoofdcelebrant in de eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. Aanvang: 11.30 uur.


Vrijdag 6 april

Lezing Academie Rolduc over sekten

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn er grote veranderingen in het religieuze landschap te zien. Van de mensen die de traditionele kerken verlaten, gaat een deel op zoek naar nieuw ‘geluk’ bij alternatieve bewegingen of stromingen. Sommige daarvan zijn heel open, anderen zeer gesloten en sektarisch. Maar wanneer mag je een groepering een sekte noemen? Daarover gaat de thema-avond van Academie Rolduc. Godsdienstwetenschapper dr. Helene Etminan gaat dan in op de ontwikkeling van spirituele groeperingen tot sekten. Academie Rolduc is een lezingencyclus van het Theologisch Instituut Rolduc. Elke maand is er een lezing over een actueel thema op het snijvlak van kerk, filosofie, samenleving, ethiek of cultuur. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per keer, ter plekke te voldoen. De lezingen worden gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade om 19.00 uur. Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com. Bekijk het volledige jaarprogramma op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc


Vrijdag 6 tot en met zondag 8 april 

Gezinsweekend in Steyl


Twee keer per jaar organiseert het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond weekenden met een programma voor het hele gezin. Tijdens die dagen is er voor de ouders een inhoudelijk thema met een spreker en discussie, vaak over thema’s rond opvoeding en geloof. Voor kinderen en tieners is er een op hun leeftijd afgestemd eigen programma. De gezinsweekenden worden gehouden op een locatie waar het hele gezin kan blijven overnachten. Naast het inhoudelijk programma is er ook volop gelegenheid voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Kijk voor meer informatie op www.huwelijkengezin.nl


Zondag 8 april

Barmhartigheidszondag met reliekenpresentatie in De Kommel


Met bisschoppelijke goedkeuring wordt in het huis van de gemeenschap van de Gekruisigde en Verrezen Christus, beter bekend als De Kommel, in Maastricht, een Centrum van Goddelijke Barmhartigheid gesticht. Hier wordt voortaan op voorspraak van de H. Johannes Paulus II en de H. Faustina bijzondere aandacht geschonken aan de barmhartigheid die God schenkt. Deze wens is door de zusters in Krakau bevestigd met een reliek van de H. Faustina en door de aartsbisschop van Krakau met een bloedreliek van de H. Johannes Paulus II die voortaan in De Kommel worden vereerd. Beide relieken worden vandaag tijdens een H. Mis met hulpbisschop Everard de Jong officieel gepresenteerd. De middag begint om 13.45 uur met lofprijzing en een inleiding, gevolgd door een gebedsuur, aanbidding en biechtgelegenheid. Na koffie/thee is er om 17.00 uur de H. Mis met reliekenpresentatie en persoonlijke zegen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Belangstellenden kunnen deelnemen aan het eerste en/of tweede gedeelte. Meer info: dekommel@gmail.com


Donderdag 12 april

Nightfever in kathedraal


kathedraal van Roermond vindt van 18.00 uur tot 20.00 uur de evangelisatieactie Nightfever plaats, waarbij toevallige passanten buiten worden uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje te komen opsteken bij het uitgestelde Allerheiligste. In de kerk klinkt stemmige muziek en wordt gebeden en kunnen de aanwezigen de persoonlijke zegen van een priester krijgen. Meer informatie >>


Zaterdag 14 april

Vormelingendag in Roermond


In Roermond vindt de jaarlijkse Christoffeldag plaats, de dag voor alle vormelingen in Limburg die dit schooljaar het sacrament van het H. Vormsel ontvangen. Meer info: www.christoffeldag.nl.


Vrijdag 20 april

Conferentie over stervensbegeleiding


Deskundigen uit binnen- en buitenland praten vandaag in Klooster Wittem op een conferentie over stervensbegeleiding. Tijdens de Euregionale Oecumenisch Conferentie vertellen vertegenwoordigers van de kerken uit Nederland, Duitsland en België hoe zij hiermee omgaan en hoe over de grenzen aangekeken wordt tegen menswaardig sterven. Diverse sprekers uit de wereld van de medische wetenschap, theologie en dagelijkse praktijk laten hun licht schijnen over dit thema. De dag begint om 9.30 uur en eindigt om 15.45 uur. Deelname kost € 25,- inclusief warme maaltijd en koffie. Aanmelden kan via: dehaan-verduyn@freeler.nl.


Zaterdag 21 april

Open Dag Kairos-opleiding


Voor wie geïnteresseerd is in mensen en hun geloof en daar meer over wil weten en misschien ook wel meer mee wil doen is er de mogelijkheid tot het volgen van één of meer modules aan de catechistenopleiding Kairos. Om daarmee vrijblijvend kennis te maken organiseert de opleiding een open collegedag. De opleiding biedt allerlei varianten, van losse modules van enkele weken tot en met een complete vierjarige weekendopleiding. Deze cursussen variëren van doopvoorbereiding of het voorbereiden van kinderen op de eerste communie tot en met het opzetten van diaconale werkgroepen of het verzorgen van begeleiding bij rouwverwerking. In de meest uitgebreide variant kunnen vrijwilligers aan Kairos opgeleid worden tot catechist met een officiële zending en benoeming door het bisdom. De cursussen worden op zaterdag gegeven in Roermond. De Open Dag begint om 9.00 uur en duurt tot en met de lunch rond 13.00 uur. Daartussen wordt een programma aangeboden met een open college en uitleg over de studiemogelijkheden. Aanmelden kan via g.lux@bisdom-roermond.nl..

Light-time in kathedraal

In de kathedraal van Roermond vindt van 14.00 uur tot 16.30 uur de evangelisatieactie Light-time plaats, waarbij toevallige passanten buiten worden uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje te komen opsteken bij het uitgestelde Allerheiligste. In de kerk klinkt stemmige muziek en wordt gebeden en kunnen de aanwezigen de persoonlijke zegen van een priester krijgen. Meer informatie >>


Zondag 22 april

Roepingenzondag


Vanwege de jaarlijkse Wereldgebedsdag voor Roepingen organiseert het bisdom Roermond een gebedsmiddag voor roepingen. Deze wordt dit jaar gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade. De middag begint om 15.00 uur met aanbidding en wordt om 16.00 uur in de abdijkerk vervolgd met een pontificale vesperviering onder leiding van hulpbisschop Everard de Jong in aanwezigheid van geroepenen uit heel het bisdom. Aansluitend informeel samenzijn. Meer info: m.rademaker@bisdom-roermond.nl.
 

Komend jaar beginnen afdeling Jeugd en Jongeren en het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond met een regionale Tienergroep. De groep is bedoeld voor tieners vanaf de brugklas tot en met 15 jaar en komt éénmaal per maand op zaterdagmiddag en –avond bijeen in het klooster van de zusters Birgittinessen in Weert
beginnen afdeling Jeugd en Jongeren en het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond met een regionale Tienergroep. De groep is bedoeld voor tieners vanaf de brugklas tot en met 15 jaar en komt éénmaal per maand op zaterdagmiddag en –avond bijeen in het klooster van de zusters Birgittinessen in Weert

     
     
     
     
     
Susteren-Echt